31 Ιαν 2012

Ο Πάνος Καμμένος και οι γκέι…

Ο Πάνος Καμμένος και οι γκέι…

Έναν… νέο (;) «πολιτικό λόγο», με… νέα (;) «πολιτική επιχειρηματολογία» είδαμε από τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος έκρινε ότι η καλύτερη απάντηση στις γερμανικές αξιώσεις περί επιτρόπου στην Ελλάδα ήταν να χλευάσει από το Facebook το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκουίντο Βέστερβέλλε έχει δηλώσει ανοιχτά πως είναι γκέι και μάλιστα παντρεμένος με τον σύντροφό του Μίχαελ Μροντς.

Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε τη φωτογραφία του γερμανού αξιωματούχου και του συζύγου του (οι οποίοι παρεμπιπτόντως εμφανίσθηκαν ως ζευγάρι στα 50στά γενέθλια της Άνγκελα Μέρκελ) γράφοντας στο στάτους του τα εξής:

"Υπουργοί και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια...........
Θέλει να βάλει και καγγελάριο στην Ελλάδα ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας που φωτογραφίζεται με τον άντρα του στον γάμο...
Γιώργο Τράγκα στους παραδίδω................."

Μέχρι την ώρα που γράφτηκε αυτό το κείμενο, το στάτους είχε περισσότερα από 1.000 like και 351 share…

YΓ. Το μεσημέρι το επίμαχο post "χάθηκε" από το wall του ανεξάρτητου βουλευτή, μαζί με όλα τα σχόλια, πολλά εκ των οποίων ήταν εξαιρετικά επικριτικά.


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.1.12 από την εφημερίδα ποντίκι στην http://topontiki.gr/article/29303

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Α'


Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09
Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Α'
Εισήχθει 15, Σεπ. 2009


ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Οι προσφεύγοντες, ο κ. Roberto Taddeucci ("πρώτος προσφεύγων") και ο κ. Douglas McCall ("δεύτερος προσφεύγων"), είναι Ιταλός πολίτης και πολίτης της Νέας Ζηλανδίας αντίστοιχα, γεννημένοι το 1965 και το 1958 και σήμερα ζουν στη Χάγη (Ολλανδία). Αντιπροσωπεύονται ενώπιον του Δικαστηρίου από τον κ. RW Wintemute, δικηγόρο στο Λονδίνο.

Α. Τα περιστατικά της υπόθεσης
Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής.

Οι προσφεύγοντες είναι ένα γκέι ζευγάρι από το 1999. Διέμεναν στη Νέα Ζηλανδία, με την ιδιότητα του αγάμου ζεύγους, μέχρι τον Δεκέμβριο 2003, όταν αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Ιταλία λόγω της κακής υγείας του κ. Taddeucci.

Κατά την πρώτη περίοδο της παραμονής στην Ιταλία, στο κ. McCall παραχωρήθηκε προσωρινή φοιτητική άδεια παραμονής. Στην συνέχεια ζήτησε να του χορηγηθεί οικογενειακή άδεια διαμονής, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 286 της 25 Ιουλίου 1998.

Στις 18 Οκτωβρίου 2003, ο Αρχηγός της Αστυνομίας της πόλης Λιβόρνο απέρριψε την αίτηση με την αιτιολογία ότι τα νομικά κριτήρια για τη χορήγηση οικογενειακής άδειας διαμονής δεν ήταν ικανοποιητικά.

Στις 27 Ιανουαρίου 2005, οι προσφεύγοντες υπέβαλαν στο πολιτικό δικαστήριο της Λιβόρνο προσφυγή κατά της απόφασης σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 286 και (ζήτησαν) αναγνώριση της άδειας διαμονής.

Με απόφαση της 4ης Ιουλίου 2005, το δικαστήριο δέχθηκε την προσφυγή των προσφευγόντων. Ανέφερε ότι ήταν γνωστοί στη Νέα Ζηλανδία ως ζευγάρι, ο πρώτος αιτών σε αυτή τη χώρα είχε λάβει οικογεναιακή άδεια διαμονής υπό την ιδιότητά του άγαμου συντρόφου. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η κατάσταση των προσφευγόντων, ως άγαμο ζευγάρι, δεν είναι αντίθετη με την ιταλική δημόσια τάξη, τα de facto ζευγάρια λαμβάνουν κοινωνική και νομική αναγνώριση στο ιταλικό σύστημα. Η ανάγνωση του άρθρου 30 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 286 είναι συνεπής με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Σύνταγμα, θα πρέπει να οδηγήσει στο να θεωρηθεί ένα μέλος άγαμου ζευγαριού ως "μέλος της οικογένειας" με ιταλική υπηκοότητα, πως κατέχει το δικαίωμα να λάβει άδεια παραμονής.


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899445&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Β'


Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Β'


Επιπλέον, υποστήριξε πως το δικαίωμα της νομιμότητας του κ. McCall προκύπτει και από τα τμήματα 3 και 10 της οδηγίας 38/2004/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας στην συντρόφισα-ο πολίτισατης Ένωσης το δικαίωμα να λάβει άδεια παραμονής, όταν η ύπαρξη μιας σταθερής σχέσης είναι αποδεδειγμένη.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιτέθηκε με έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Με απόφασή του στις 12 Μάη 2006, το Εφετείο επέτρεψε την προσφυγή της διοίκησης της Φλωρεντίας. Είπε ότι οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας έχουν αναγνωρίσει στους προσφεύγοντες το καθεστώς του "συντρόφου συμβίωσης” και όχι αυτή του "μέλους της ίδιας οικογένειας".

Σύμφωνα με το Εφετείο, η ανάγνωση του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 286, όπως συνιστάται από το δικαστήριο, όπου περιλαμβάνει τη «συντρόφισα-ο» στην έννοια του "μέλους της οικογένειας" δεν είναι συμβατή με την ιταλική έννομη τάξη, η οποία δίνει σε αυτές τις δύο νομικές έννοιες μια σειρά διαφορετικών σημασιών. Από την άλλη πλευρά, το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η σχέση που βασίζεται στην απλή συγκατοίκηση, χωρίς τη σταθερότητα και την ασφάλεια του δικαίου, σε καμία περίπτωση δεν εξισώνονται με τη νόμιμη οικογένεια που βασίζεται στη σύμβαση γάμου.

Το Εφετείο επιβεβαίωσε ότι η νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας ήταν αντίθετη προς την ιταλική κοινωνία, στο βαθμό που αναγνωρίζει την ποιότητα της συμβίωσης με το ίδιο φύλο, ειδικά αν είναι έτοιμη να παραχωρήσει προς αυτά τα πρόσωπα χορήγηση της άδειας "μέλους της οικογένειας". Τέλος, ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 38/2004 ούτε οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιβάλλουν στις χώρες την αναγνώριση των Lbtiq σχέσεων, με σεβασμό στην αρμοδιότητα των χωρών μελών να αποφασίζουν επί του θέματος.

Οι προσφεύγοντες άσκησαν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Με απόφαση στις 30ης Σεπτεμβρίου 2008, που εκδόθηκε στις 17 Μάρτη 2009, το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τους προσφεύγοντες. Επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του διατάγματος αρ. 286, ο όρος "μέλος της οικογένειας" περιλαμβάνει μόνο τις-τους συζύγους, τα ανήλικα, ενήλικα παιδιά που δεν είναι αυτόνομα για λόγους υγείας και εξαρτώνται από τους γονείς οι οποίες-οι δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη στη χώρα καταγωγής. Επιπλέον, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει αποκλείσει τη πιθανότητα επέκτασης της προστασίας που παρέχεται στα άγαμα μέλη της νόμιμης οικογένειας, μια ευρεία ερμηνεία του άρθρου 29 δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις του Συντάγματος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε στη συνέχεια ότι μια τέτοια ερμηνεία δεν απορρέει από τα άρθρα 8 και 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στις χώρες ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως κατά την επιλογή των όρων άσκησης των προστατευόμενων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της μεταναστευτικής διαχείρισης. Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο απέκλεισε την ύπαρξη των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού των προσφευγόντων με την αιτιολογία ότι ο αποκλεισμός των άγαμων συντροφισών-ων από το δικαίωμα να αποκτήσουν άδεια παραμονής ισχύει τόσο στις συντρόφισες-ους Lbtiq ζευγαριών όσο και στις συντρόφισες-ους ετερό ζευγαριών. *Α


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899445&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Τα γράμματα με τους αστερίσκους είναι δικά μας.
*Α Το δικαίωμα των δι-εθνικών ετερό ζευγαριών στο γάμο υπάρχει αλλά στα Lbtiq δεν υπάρχει. Άρα υπάρχει διάκριση με βάσει το σεξουαλικό προσανατολισμό

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Γ'

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Γ'


Τέλος, το ανώτατο δικαστήριο δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία 38/2004/ΕΚ ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτισών-ων της ΕΕ εντός του εδάφους άλλων χωρών εκτός από τη χώρα καταγωγής, δεν βρέθηκε να ισχύει στην παρούσα υπόθεση, οικογενειακής επανένωσης με έναν Ιταλό πολίτη που διαμένει στη χώρα του. *Α

Τον Ιούλιο του 2009, μετά την υποβολή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι προσφεύγοντες εγκαταστάθηκαν στην Ολλανδία, όπου ο δεύτερος προσφεύγων έλαβε άδεια διαμονής για πέντε χρονιές.

Β. Ο νόμος και τα σχετικά διεθνή έγγραφα
1. Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 286 της 25 του Ιουλίου 1998
Το διάταγμα αριθ. 286 περιέχει "διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης και τους κανόνες σχετικά με τις συνθήκες στο εξωτερικό".
Κατά την έννοια του άρθρου 30 γ), η άδεια οικογενειακής διαμονής μπορεί να χορηγείται σε "μέλος της οικογένειας, μια αλλοδαπή-ο και σε σταθερή κατάσταση, που έχει στην κατοχή της-του τα κριτήρια για την οικογενειακή επανένωση με μία Ιταλίδα πολίτισα-η ή υπηκόου μιας χώρας μέλος της Ένωσης που διαμένουν στην Ιταλία, ή με μία αλλοδαπή-ο σε μια σταθερή κατάσταση".

Κατά την έννοια του άρθρου 30 γ), η άδεια οικογενειακής διαμονής μπορεί να χορηγείται ως "μέλος της οικογένειας, σε μια αλλοδαπή-ο σε σταθερή συνθήκη, που έχει στην κατοχή της-του τα κριτήρια για την οικογενειακή επανένωση με μία Ιταλίδα πολίτισα-η ή στην υπήκοο μιας χώρας μέλους της Ένωσης που διαμένει στην Ιταλία, ή σε μία αλλοδαπή-ο σε σταθερή συνθήκη".

Το άρθρο 29, οικογενειακή επανένωση. Κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου, μπορεί να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση α) οι σύζυγοι που δεν είναι χωρισμένες-οι, Β) τα ανήλικα παιδιά, Γ) οι συντηρούμενες απευθείας ανιούσες-ντες δ) οι γονείς και οι τρίτου βαθμού εξαρτώμενες-οι, που αδυνατούν να εργαστούν.

2. Η οδηγία 38/2004/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτισών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τις να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των χωρών μελών

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

"1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις πολίτισες-ες της Ένωσης που μεταβαίνουν ή διαμένουν σε χώρα μέλος άλλη από εκείνη της ιθαγένειας τις, και των μελών της οικογένειάς τις, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2), που τις συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τις συναντήσουν.
2. Με την επιφύλαξη (χωρίς παραίτηση) στο ατομικό δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής ενός προσώπου, της χώρα μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, στην είσοδο και στη διαμονή της-του:
α) κάθε άλλο μέλος της οικογένειας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το οποίο δεν καλύπτεται από τον ορισμό του άρθρου 2, παράγραφος 2), εάν στη χώρα καταγωγής, είναι εξαρτημένο ή μέρος νοικοκυριού πολίτισας-η της Ένωσης έχει το δικαίωμα διαμονής ως κύρια συμβαλόμενη-ος, ή όταν, για σοβαρές αιτίες υγείας, η πολίτισα-ης της Ένωσης απαιτεί την αυστηρή και την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας,
β) η συντρόφισα-ος με την οποία η πολίτισα-ης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη".


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899445&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Τα γράμματα με τους αστερίσκους είναι δικά μας
*Α Όταν κάποια ετερό κάνει γάμο στην Αυστραλία όντας Ελληνίδα, όταν επιστρέψει στη χώρα της αναγνωρίζεται ο γάμος από τις ελληνικές αρχές. Άρα αυτόματα επανενώνεται η οικογένεια, γεγονός που επιβεβαιώνει την διάκριση της μη πρόσβασης στο γάμο.

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Δ''

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Δ'


Άρθρο 10
Χορήγηση άδειας παραμονής
"1. Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας πολίτισας-η της Ένωσης που δεν έχουν την ιθαγένεια μιας χώρας μέλους αποδεικνύεται από την έκδοση εγγράφου που ονομάζεται “κάρτα διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτισας-η της Ένωσης” το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης. Το πιστοποιητικό κατάθεσης της αίτησης για άδεια διαμονής χορηγείται αμέσως.
2. Για το θέμα της άδειας διαμονής, οι χώρες μέλη απαιτούν την προσκόμιση των εξής εγγράφων:
(...)
στ) στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 3, παράγραφος 2 β), απόδειξη της ύπαρξης σταθερής σχέσης με πολίτισα-η της Ένωσης".

Στις 2 Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την εφαρμογή της οδηγίας 38/2004/ΕΚ. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως στις υποθέσεις Metock, Jipa και Huber, επιβεβαίωσαν την αρχή ότι "μια υπήκοος τρίτης χώρας σύζυγος πολίτισας-η της Ένωσης που συνοδεύει ή μεταβαίνει στην εν λόγω πολίτισα-η μπορεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις της οδηγίας, ανεξάρτητα από τον τόπο και την ημερομηνία του γάμου και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης νόμιμης διαμονής".

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα "περιοριστική ερμηνεία από τις χώρες μέλη της έννοιας του “μέλους της οικογένειας” (άρθρο 2) του “κάθε άλλου μέλους της οικογένειας” και της “συντρόφισας-ου” (άρθρο 3), ιδίως σε σχέση με Lbtiq συντρόφισες-ους, καθώς και το δικαίωμά τις στην ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με την οδηγία 38/2004/ΕΚ", το Κοινοβούλιο συμμετέχει στο διάλογο.

“Οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τα δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας 38/2004/ΕΚ, όχι μόνο για τις ετερό συζύγους, αλλά και για την συντρόφισα με σύμφωνο συμβίωσης, το μέλος νοικοκυριού της ή της συντρόφισάς-ου της περιλαμβανομένων και των Lbtiq ζευγαριών που αναγνωρίζονται από μια χώρα μέλος, ανεξαρτήτως εθνικότητας και με την επιφύλαξη (χωρίς παραίτηση δικαιωμάτων) αναγνώρισής τις-τους από το αστικό δίκαιο άλλης χώρας μέλους, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας και της αποφυγής διακρίσεων και του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής ζωής και της οικογένειας προτρέπει τις χώρες μέλη να λάβουν υπόψη ότι η οδηγία επιβάλλει την υποχρέωση να αναγνωρίσουν την ελευθερία κυκλοφορίας για όλες τις πολίτισες-ες της Ένωσης (περιλαμβανομένων των Lbtiq συντροφισών) χωρίς να επιβάλει την αναγνώριση του γάμου μεταξύ Lbtiq ζευγαριών".


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899445&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Ε''

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας Ε'


3. Σύσταση 1470(2000) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης "κατάσταση των λεσβιών και γκέι και των συντροφισών τις σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης". Στο σχετικό τμήμα έχει ως εξής:

"1. Η Συνέλευση υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει τη σύστασή 924 (1981)διακρίσεις κατά των Lbtiq, Σύσταση 1236 (1994) δικαίωμα ασύλου και τη σύσταση 1327 (1997) προστασία και βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτουσών άσυλο στην Ευρώπη.

2. Η Συνέλευση εκφράζει την ανησυχία της ότι οι πολιτικές μετανάστευσης των περισσότερων χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης παράγουν διακρίσεις κατά των Lbtiq. Η πλειοψηφία αυτών των χωρών, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει τη δίωξη λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ως βάσιμη αιτία χορήγησης ασύλου και δεν παρέχουν κανενός είδους δικαίωμα διαμονής των μελών αλλοδαπής ιθαγένειας των δι-εθνικών Lbtiq ζευγαριών.

3. Ομοίως, οι κανόνες επανένωσης των οικογενειών και των κοινωνικών παροχών σε γενικές γραμμές δεν ισχύουν για τα Lbtiq ζευγάρια.

(...)
6. Επιπλέον, η Συνέλευση έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η άρνηση των περισσότερων χωρών μελών να χορηγούν το δικαίωμα διαμονής των μελών αλλοδαπής ιθαγένειας δι-εθνικών Lbtiq ζευγαριών είναι αιτία επώδυνων καταστάσεων για πολλά Lbtiq ζευγάρια, που αναγκάζονται να χωρίσουν εξ' αιτίας αυτού και να ζουν σε δύο διαφορετικές χώρες. Θεωρεί ότι οι κανόνες μετανάστευσης για τα ζευγάρια δεν θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ Lbtiq και ετερό σχέσεων. Ως εκ τούτου, το έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη μιας σχέσης, εκτός από το πιστοποιητικό γάμου, θα πρέπει να εισαχθεί μεταξύ των εγγράφων που απαιτούνται για την πρόσβαση στο δικαίωμα διαμονής στην περίπτωση των Lbtiq ζευγαριών.

7. Ως εκ τούτου, η Συνέλευση συστήνει στην Υπουργική Επιτροπή:
(...)
γ. καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταχείριση των Lbtiq προσφύγων ή των μελών ενός δι-εθνικού ζευγαριού,
(...)
. ii παροτρύνει τις χώρες μέλη:
(...)
δ. να αναθεωρήσουν την πολιτική τις στα κοινωνικά δικαιώματα και στην προστασία των μεταναστριών, ώστε τα Lbtiq ζευγάρια και οικογένειες να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες των ετερό ζευγαριών και οικογενειών,
ε. να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δι-εθνικά Lbtiq ζευγάρια να έχουν τα ίδια δικαιώματα διαμονής όπως τα δι-εθνικά ετερό ζευγάρια,


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899445&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας ΣΤ'


Αίτηση προσφυγής Αρ. 51362/09 Roberto Taddeucci και Douglas McCall κατά της Ιταλίας ΣΤ'

η. να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης, που έρχονται σε επαφή με τις αιτούσες άσυλο και τα δι-εθνικά Lbtiq ζευγάρια, εκπαιδεύονται στην ιδιαίτερη συνθήκη των Lbtiq και των συντροφισών-ων".

4. Σύσταση 1686 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Στη 1686 σύστασή της «ανθρώπινη κινητικότητα και το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», η Συνέλευση κάλεσε την Υπουργική Επιτροπή
"III. Παρουσίασε εν τω μεταξύ, μια σύσταση προς τις χώρες μέλη καλώντας τις:

α. για την εφαρμογή, όπου αυτή είναι δυνατή και σκόπιμη, μιας ευρείας ερμηνείας της έννοιας της «οικογένειας» και ιδίως για να συμπεριλάβει σε αυτόν τον ορισμό τα φυσικά μέλη της οικογένειας, συμβιούσες-ντες, περιλαμβανομένων των Lbtiq συντρoφισών-ων, τα φυσικά παιδιά, τα παιδιά των οποίων η επιμέλεια είναι μοιρασμένη, τα ανήλικα και ενήλικα παιδιά που εξαρτώνται από τις-τους γονείς".

Παράπονα
Στηριζόμενοι στο άρθρο 14 της Σύμβασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 8, οι προσφεύγοντες παραπονούνται ότι έχουν υποστεί διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, διότι ο δεύτερος προσφεύγων στερήθηκε την άδεια οικογενειακής διαμονής και δεν έχουν άλλη δυνατότητα να ζήσουν μαζί στην Ιταλία ως ζευγάρι.

Ερωτήσεις προς τα μέρη
1. Υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα άρθρα 8 και 14 της Σύμβασης έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση;
2. Αν ναι, οι προσφεύγοντες υφίσταται διακρίσεις βάσει «σεξουαλικού προσανατολισμού» ή «άλλης κατάστασης» κατά παράβαση του άρθρου 14 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 8;

Γεγονότα και ερωτήσεις – Taddeucci και McCall κατά Ιταλίας


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899445&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

30 Ιαν 2012

Ο Ban Ki-moon παροτρύνει την Αφρικανική Ένωση να τηρεί τα δικαιώματα των Lbtiq


Αφρικανική Ένωση: ο Ban Ki-moon την παροτρύνει να τηρεί τα δικαιώματα των Lbtiq

O γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon κάλεσε τις ηγεσίες της Αφρικής να σεβαστούν τα δικαιώματα των Lbtiq.

Οι διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού είχαν αγνοηθεί ή ακόμα και οι κυρώσεις από πολλές χώρες για πάρα πολύ καιρό, είπε ο κ. Ban στη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης.

Η λεσβιοσύνη είναι παράνομη σε πολλές χώρες της Αφρικής - μια κατάσταση που έχει δεχτεί ιδιαίτερηη κριτική από τις ακτιβίστριες και τη Δύση.

Ο κ. Ban επίσης είπε ότι η αραβική άνοιξη απέδειξε στις ηγεσίες "πρέπει να ακούν τις ανθρώπους τις".

Η διήμερη σύνοδος κορυφής, στο νέο κτίριο της Αφρικανικής Ένωσης στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας Addis Ababa, πρόκειται να εκλέξει νέα προεδρίνα-ο της Επιτροπής Αφρικανικής Ένωσης.

Η Νότια Αφρική έχει προτείνει την επί μακρόν υπουργίνα Nkosozana Dlamini Zuma - πρώην σύζυγο του Jacob Zuma - να αμφισβητήσει τον κατέχοντα ήδη τη θέση αυτή, Jean Ping της Gabon, ο οποίος έχει στην ίδια θέση από το 2008.

Η κα. Zuma κέρδισε την ψηφοφορία της Δευτέρας, και θα είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα της Εκτελεστικής Συμβούλου του 54-εθνικού μπλοκ.

Ο Ban Ki-moon δήλωσε ότι οι κρατικοί φορείς που εκπροσωπούν τις διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου "ώθησαν τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν τις ανθρώπους ως πολίτισες δεύτερης κατηγορίας ή ακόμη και ως εγκληματίες".

«Η αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων είναι μια πρόκληση, αλλά δεν πρέπει να παραιτηθούν από τις ιδέες της Οικουμενικής Διακήρυξης (των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)», είπε, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Λεσβιακές δραστηριότητες είναι παράνομες στις περισσότερες αφρικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δυτικών συμμαχικών χωρών, όπως η Ουγκάντα​​, η Νιγηρία, η Κένυα, η Αίγυπτος και η Μποτσουάνα.

Τόσο οι Ην. Πολιτείες όσο και η Αγγλία προειδοποίησαν πρόσφατα ότι θα χρησιμοποιήσουν εξωτερική βοήθεια για να πιέσουν στην αποποινικοποίηση της λεσβιοσύνης στην κοινωνικά συντηρητική ήπειρο.

[...]

Η Αραβική Άνοιξη, επεσήμανε ο κ. Ban, ήταν μια «υπενθύμιση ότι οι ηγεσίες των χωρών πρέπει να ακούσουν τις ανθρώπους τις».
Τα γεγονότα απέδειξαν ότι η καταστολή δεν απέφερε αποτελέσματα. Η αστυνομική δύναμη δεν ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν εξουσία και επιθυμούν την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη», είπε.

[..]

Το απόσπασμα της είδησης το βρήκαμε στις 29.1.12 και το μεταφράσαμε από την bbc news στην http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16780079

Στη φωτογραφία δύο μέλη της λεσβιακής οργάνωσης Storm Accra της Ghana

29 Ιαν 2012

The L Project, τραγούδι κατά της λεσβοφοβίας

Μια νέα λεσβιακή ΜΚΟ ηχογράφησε ένα τραγούδι με μερικές από τις καλύτερες νέες ταλαντούχες λεσβίες τραγουδίστριες στην Αγγλία θα κάνει πρεμιέρα, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πρωτοβουλία, με τίτλο Το L Πρόγραμμα-The L Project, στοχεύει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για την κοινότητα των Lbtiq.

Με μια σειρά από ανοιχτά-λεσβίες καλλιτέχνιδες - συμπεριλαμβανομένης της, Sandra Macbeth, Emma Kavanagh, Christina Novelli, Nicky Mitchell, O'Hooley Tidow, Nina McCann και Amy Louise Sutton - συμμετέχουν στο τραγούδι, με τίτλο, "Γίνεται Καλύτερο", για την καταπολέμηση του λεσβοφοβικού εκφοβισμού.

Το τραγούδι μπορείτε να το ακούσετε κάνοντας κλικ εδώ και ολόκληρο εδώ

Η ιστοσελίδα διαθέτει χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, ώστε σε διαφορετικά μήκη και πλάτη να μπορούν να το ακούσουν ταυτόχρονα.

Το σχέδιο είναι να κοινοποιηθεί στις ακροάτριες και να δημιουργήσει ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter.
"Ζητάμε να μας επισκεφθείτε στη Facebook σελίδα μας αυτή τη στιγμή όσο το δυνατόν περισσότερες έτσι ώστε όλες να μπορούμε να συνομιλήσουμε μεταξύ μας αφού ακούσετε το τραγούδι", δήλωσε η εκπρόσωπος.

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου.


Την είδηση την βρήκαμε στι 27.1.12 και την μεταφράσαμε από την Diva magazine στην http://www.divamag.co.uk/category/news/lesbian-charity-single-to-be-premiered-on-sunday.aspx

Στην φωτογραφία η Emma Kavanagh

27 Ιαν 2012

Tuscaloosa «Ας πάνε οι λεσβίες στο χορό»


Τα σχολεία της Tuscaloosa είπαν: «Ας πάνε οι λεσβίες στο χορό»

Οι απαιτήσεις έχουν γίνει αποδεκτές στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης της κομητεία Tuscaloosa, της Αλαμπάμα, στο να σέβονται τα δικαιώματα των Lbtiq, μετά τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις αμέλειας από τα μέλη του προσωπικού προς μια λεσβία φοιτήτρια.

Ένα δικηγορικό γραφείο των ατομικών δικαιωμάτων, Νότιο Δικηγορικό Κέντρο της - Φτώχειας Southern Poverty Law Center, έγραψε στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης της κομητεία Tuscaloosa απαιτώντας τα συνταγματικά δικαιώματα των Lbtiq φοιτητριών να γίνουν δεκτά, σύμφωνα με την Tuscaloosa News.

Η επιστολή διευκρινίζει ότι τα σχολεία και η σχολική επιτροπή πρέπει να επιτρέπουν στις λεσβίες σπουδάστριες να συμμετάσχουν στο χορό με κάποια φίλη ή συντρόφισά τις, και ότι δεν πρέπει να "λογοκρίνουν" την υποστήριξη των Lbtiq δικαιωμάτων.
Αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο 2011, μια σπουδάστρια της Σχολής Brookwood, η Elizabeth Garrett, δήλωσε πως ο Βοηθός Διευθυντή, Thad Fitzpatrick, ότι δεν θα της επιτραπεί να συμμετάσχει στο χορό με μια άλλη μαθήτρια.

Στη Garrett επίσης, φέρεται να είπε ο Fitzpatrick στις 5 Ιανουαρίου να βγάλει τη σκούφια που γράφει «Προσοχή, αυτη η γυναίκα έχει μολυνθεί από “λεσβιοσύνη”, “Προχωρήστε με προσοχή», σύμφωνα με την επιστολή.

Η επιστολή ανέφερε ότι τη σκούφια τη φορούσε η Garret και είχε ως στόχο έναν ξέγνοιαστο τρόπο να προβεί σε δηλώσεις ότι οι λεσβίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σχολείου έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία γραπτή απόδειξη των περιστατικών που περιγράφονται στην επιστολή, και κανένα πειθαρχικό μέτρο δεν ελήφθη κατά της Garrett.

Ο Frank Costanzo, έφορος του σχολικού Συμβουλίου σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις κατηγορίες είπε πως, είχε μιλήσει με τη διοίκηση της Σχολής Brookwood, και δήλωσε ότι ούτε το σχολικό συμβούλιο κομητείας, ούτε το σχολείο, έχουν πολιτική απαγόρευσης ώστε οι λεσβίες φοιτήτριες να μην συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις από κοινού.

Είπε επίσης ότι αν μια σπουδάστρια φορέσει ένα ρούχο που γράφει ότι είναι λεσβία, ή ότι είναι υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των λεσβιών δεν θα αποτελούσε παραβίαση του κώδικα ντυσίματος των σχολείων, διότι δεν θα συνιστούσε «απειλή» ή «διατάραξη».
Ο δικηγόρος της SPLC, Sam Wolfe, είπε ότι η Garret είχε ενημερωθεί από τον Fitzpatrick να βγάλει τη σκούφια επειδή "αποσπούσε" παρά το γεγονός ότι ήταν μια κρύα μέρα και φορούσε μόνο ένα φανελάκι.

Ο Wolfe εξήγησε επίσης ότι η Garrett είχε ζητήσει από μια φίλη της να πάει στο χορό μαζί της και είχε συμφωνήσει. Αυτή ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια πήγε να μιλήσει με τον αντιπρόεδρο να ρωτήσει γιατί δεν μπορούσαν οι δύο φίλες πάνε μαζί στο χορό, αλλά ότι αρνήθηκε να της μιλήσει για το θέμα.

Η επιστολή προς το σχολικό σύστημα έχει θέσει ως ημερομηνία της 1ης Φεβρουαρίου, και είπε ότι το σχολείο πρέπει να σταματήσει τη "λογοκρισία του λόγου που υποστηρίζει τις λεσβίες και τις απαγορεύσεις κατά των λεσβιακών ζευγαριών στο χορό".

Ο Wolfe είπε: "Στο Brookwood, όπως και σε πάρα πολλά σχολεία της Αλαμπάμα, οι λεσβίες μαθήτριες και οι μαθήτριες που θεωρούνται λεσβίες αντιμετωπίζουν άδικη μεταχείριση"

Σύμφωνα με την επιστολή, νομικά μέτρα μπορεί να ληφθούν κατά του σχολικού συμβουλίου, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις.

Ο Wolfe, δήλωσε: «Πολύ συχνά, οι λεσβίες φοιτήτριες αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές παρενοχλήσεις στο σχολείο. Καμιά φοιτήτρια δεν θα πρέπει να δέχεται άδικη μεταχείριση ή να στερείται τα βασικά δικαιώματά της στο σχολείο.

Πέρυσι ένα σχολείο στο Μπέρμιγχαμ, της Αλαμπάμα υποχώρησε αφ' ότου είπε στη σπουδάστρια Sara Couvillon πως δεν μπορούσε να φορέσει μια φανέλα που θα έγραφε σύνθημα υπέρ των δικαιωμάτων των λεσβιών "για την ασφάλειά της".

Επίσης, το 2009, ένα άλλο σχολείο, επίσης, στην Αλαμπάμα, το οποίο ακύρωσε το χορό αφ' ότου η λεσβία μαθήτρια, Cynthia Stewart, ζήτησε να φέρει τη συντρόφισά της.

Η Garrett, δήλωσε στην επιστολή προς το σχολικό συμβούλιο ότι θέλει να μιλήσει: «Για τις άλλες σαν εμένα που αισθάνονται να ποδοπατούνται από το σχολείο και δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να υπερασπιστούν την εαυτή τις».


Την είδηση την βρήκαμε στις 26.1.12 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2012/01/26/tuscaloosa-schools-told-let-lesbians-go-to-prom/

26 Ιαν 2012

Η λεσβία Carina Vance διορίζεται ως υπουργίνα υγείας στο Εκουαδόρ


Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ έχει ορίσει μια λεσβία ως την επόμενη επίσημη υπουργίνα Υγείας της χώρας.
Η Carina Vance, η οποία γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, αλλά σπούδασε στο Εκουαδόρ, όπως ανακοινώθηκε από τον Rafael Correa, την περασμένη εβδομάδα.

Ήταν μια σημαντική φυσιογνωμία της εκστρατείας στη μάχη να κλείσουν οι λεγόμενες κλινικές θεραπείας λεσβιών εκεί, η οποία επιταχύνθηκε το 2008.
Ο διορισμός έρχεται μετά την παραίτηση του προηγούμενου Υπουργού Υγείας, David Chiriboga.

Παραιτήθηκε μετά από ισχυρισμούς ότι είχε αποτύχει να εκσυγχρονίσει αρκετά το Σύστημα Υγείας της Αμερικής.
Η άφιξη της κα. Vance έρχεται με τη υπόσχεση ότι θα κλείσει όλες οι κλινικές της «θεραπείας λεσβιών».

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 200 ​​τέτοιες κλινικές, με πολλές από αυτές να δηλώνονται ως σχολεία ή κέντρα αγγλικής γλώσσας.
Σύμφωνα με την Box Turtle Bulletin, μία λεσβία, η Paula Ziritt, είπε ότι έμεινε για δύο χρονιές σε μια τέτοια εγκατάσταση στην Guayaqui - η μεγαλύτερη και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Εκουαδόρ - η οποία περιελάμβανε τρεις μήνες με χειροπέδες, ενώ φύλακες την περιέλουζαν με ούρα και παγωμένο νερό.

Η Δημοκρατία του Εκουαδόρ σύμφωνα με πληροφορίες έκλεισε τριάντα κλινικές τους τελευταίους μήνες.


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.1.12 και την μεταφράσαμε από την Diva magazine στην
http://www.divamag.co.uk/category/news/president-of-ecuador-names-lesbian-as-new-health-minister.aspx

25 Ιαν 2012

PACE: Οι χώρες είναι υπεύθυνες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη


Οι χώρες, και όχι το Δικαστήριο του Στρασβούργου, είναι κυρίως υπεύθυνες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, λέει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE)

Στρασβούργο, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι «επικουρικό» των εθνικών αρχών - κυβερνήσεων, τα δικαστήρια και τα κοινοβούλια - πρέπει να παίξουν το θεμελιώδη ρόλο στη διασφάλιση και στη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με την PACE.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα την παραμονή μιας σημαντικής αγόρευσης στη Συνέλευση από τον Βρετανό πρωθυπουργό David Cameron για τη μεταρρύθμιση του Δικαστηρίου, η Συνέλευση είπε πως προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις δυσκολίες που ανέκυψαν στις χώρες που δεν εφαρμόζουν κατάλληλα τα πρότυπα της Συνθήκης.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο Klaas de Vries (Ολλανδία, SOC) επεσήμανε ότι το 70% των αιτήσεων-προσφυγών που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου προήλθε από έξι μόνο χώρες: Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία. Οι δομικές ανεπάρκειες σε αυτές τις χώρες διαιωνίζουν την εργασία του Δικαστηρίου το οποίο μένει πίσω, είπε, και δεν είναι αρκετά τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση αυτών των ανεπαρκειών.

Η συνέλευση, επίσης, τόνισε ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αναχαίτιση της πλημμύρας των αιτήσεων-προσφυγών που κατακλύζουν το Δικαστήριο, για παράδειγμα, με το να εξετάζουν προσεκτικά αν τα νομοσχέδια είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Συνθήκης και να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες αμέσως και πλήρως συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.
 


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.1.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα: Council of Europe στην http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=7345

24 Ιαν 2012

Έρευνα δείχνει διακρίσεις στη φορολόγηση για τις λεσβίες


Ην. Πολιτείες: μελέτη αναδεικνύει τα φορολογικά προβλήματα της Υπεράσπισης του Νόμου του Γάμου - DOMA για τις νυμφευμένες λεσβίες

Μια μελέτη έχει δείξει πως τα λεσβιακά ζευγάρια στις Ην. Πολιτείες θα πληρώνουν χιλιάδες δολάρια περισσότερο φόρο κάθε χρονιά από ό,τι τα παντρεμένα ετερό ζευγάρια, επειδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν επιτρέπει σε νυμφευμένα λεσβιακά ζευγάρια να καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις από κοινού.
Οι διαφορές στα στοιχεία που υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της κοινής μελέτης από το CNN Money και τη H & R Block είναι ένα από τα αποτελέσματα της DOMA.
Ο πολύ και σκληρά συζητημένος νόμος καθορίζει το γάμο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ως μια πράξη μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άνδρα, έτσι ενώ οι επιμέρους Πολιτείες μέλη μπορούν να καταρτίσουν τα φορολογικά συστήματα σύμφωνα με τους δικούς τις νόμους για την ισότητα του γάμου, τα λεσβιακά ζευγάρια πρέπει να υποβάλουν τις επιστροφές ομοσπονδιακού φόρου τους χωριστά.

Η μελέτη εξέτασε μια σειρά σεναρίων και για τα ζευγάρια με παιδιά, όπου η μια εκ των δύο μένει στο σπίτι, και η άλλη κερδίζει περισσότερα από 100.000 δολάρια κάθε χρονιά, το αυξημένο κόστος για ένα λεσβιακό ζευγάρι ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης έκθεσης στο φόρο εισοδήματος: κατά 4.500 δολάρια.
Πρόσθεσαν ότι οι πιστώσεις φόρου για τα παιδιά, ήταν 1.000 δολάρια ανά παιδί, όπου καταργήθηκαν σταδιακά συντομότερα για τα ζευγάρια που έχουν χαρακτηριστεί ως άγαμα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι οποίες έφεραν αύξηση του κόστους έως και πάνω από 6.000 δολάρια τη χρονιά.

Το CNN ανέφερε άλλους παράγοντες που αφαιρούν από την τσέπη των λεσβιών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους νόμους φόρου κληρονομιάς και την υψηλότερη έκθεση σε φόρο των κεφαλαιουχικών κερδών ιδιοκτησίας.
Η ανάλυση επίσης, επισήμανε ότι με την πιο περίπλοκη φορολογική κατάσταση, οι λεσβίες ξοδεύουν περισότερα για αμοιβές λογιστριών από τα αντίστοιχα ετερό ζευγάρια.
Οι διαφορές στον τρόπο φορολόγησης μεταξύ των λεσβιακών και ετερό ζευγαριών, επίσης, προκαλούν δυσκολίες στην Ευρώπη.

Το Νοέμβριο, σε μια διάσκεψη της ΕΕ φάνηκε ότι οι διαφορές στον τρόπο που οι χώρες αντιμετωπίζουν τους γάμους και τη συμβίωση λεσβιακών ζευγαριών που προέρχονται από άλλες χώρες σημαίνει πως τα λεσβιακά ζευγάρια καταβάλουν ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το υψηλότερο κόστος ζωής, για ένα λεσβιακό ζευγάρι σε ορισμένες χώρες μέλη, που προκαλείται από τις συντάξεις και την κληρονομιά, καθώς και τις φορολογικές διαφορές δημιουργούνται παρόμοια με τα προβλήματα των Ην. Πολιτειών, που θεωρούνται ως εμπόδιο για την κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.12.11 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2011/12/30/us-study-highlights-doma-tax-problems-for-married-gays/

23 Ιαν 2012

Κτηνώδη επίθεση δέχτηκε μια 16χρονη λεσβία στη Μάλτα

Κτηνώδη επίθεση δέχτηκε μια 16χρονη λεσβία, σ' ένα παγκάκι

Μια 16χρονη λεσβία καθόταν σε ένα παγκάκι με τη συντρόφισά της στη πλατεία Hamrun όταν δύο νεαροί άνδρες της επιτέθηκαν και την έσυραν από τα μαλλιά της λόγω της σεξουαλικότητας της.

"Ήταν μια φρικτή εμπειρία ... Ξαφνικά ένας από τους νεαρούς με σήκωσε και με χτύπησε στο μάτι ... Άρπαξε το στήθος μου στη συνέχεια με χτύπησε στη μύτη, στο σώμα και με έριξε κάτω, άρπαξε τα μαλλιά μου και με έσυρε στο έδαφος", είπε η Amy * στην εφημερίδα Sunday Times.

Η νεαρή έφηβη κατέληξε σε ένα κέντρο υγείας με κάταγμα στη μύτη, στη δεξιά πλευρά του προσώπου της είχε γδαρσίματα και είχε μώλωπες σε μέγεθος δακτυλικών αποτυπωμάτων στο στήθος της.
Η συντρόφισά της, η οποία δέχτηκε επίσης επίθεση, τη γλύτωσε με μια μελανιά στο κεφάλι και εκδορές στους καρπούς της, τα οποία υπέστη, όταν την έσπρωξαν στο έδαφος.
Το περιστατικό συνέβη στις 13 Ιανουαρίου περίπου στις 19.00. Η Amy - η οποία προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία της - πήγε στη πλατεία Hamrun με τη συντρόφισά της και άλλες δύο φίλες.

Οι δύο φίλες χόρευαν σε ένα αίθριο και η Amy μαζί με την συντρόφισά της κάθονταν σε ένα παγκάκι, όταν δύο αδέλφοί, περίπου 17 και 19 ετών, βγήκαν σε ένα κοντινό μπαλκόνι και άρχισαν να εκσφενδονίζουν ύβρεις εναντίον τις.
"Είπαν ότι ήμασταν φάλτσες-παρεκλίνουσες" είπε η συντρόφισα της Amy.
Οι έφηβες ανταπέδωσαν. Ξαφνικά, ο νεαρότερος άνδρας εμφανίστηκε στην πλατεία.
"Είπε ότι δεν φοβάται να χτυπήσει γυναίκες ... Του είπα να φύγει", δήλωσε η Amy. Αλλά ο νεαρός χτύπησε τη συντρόφισά της και την έσπρωξε στο έδαφος.

Ενώ ο 19χρονος, σήκωσε την ίδια πάνω την χτύπησε και την έσυρε από τα μαλλιά. Το όλο λεσβοφοβικό περιστατικό διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και τελείωσε όταν μια γνωστή των γυναικών εμφανίστηκε και κάλεσε την αστυνομία.

Όταν κατέφθασε η αστυνομία πήγαν στο διαμέρισμα των νεαρών ανδρών και τους μίλησε, αλλά δεν έγιναν συλλήψεις, είπε η μητέρα της Amy.

Δεν είναι σαφές κατά πόσο τα παιδιά θα οδηγηθούν στο δικαστήριο αφ' ότου οι ερωτήσεις που στάλθηκαν στην αστυνομία την Πέμπτη, παρέμειναν αναπάντητες.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι νεαρές είχαν δεχτεί επίθεση από τους νεαρούς στην πλατεία. Μια άλλη μέρα οι νεαροί έριξαν ακόμα και αυγά στις νεαρές λεσβίες λόγω της σεξουαλικότητάς τις, αλλά τους αγνόησαν και τελείωσε εκεί.

Η Amy αφηγήθηκε δεν ήταν εύκολο για την ίδια αρχικά να καταλάβει τη σεξουαλικότητά της και να το ξεκαθαρίσει στην οικογένειά της.
«Άρχισα να έχω τέτοια συναισθήματα όταν ήμουν στη πρώτη φάση (συνειδητοποίησης) ... Είχα πάντα αυτές τις αμφιβολίες», είπε.
Η μητέρα της Amy αποδέχτηκε αμέσως την κόρη της. «Την έχω αποδεκτεί, στην οικογένεια μας όλη έγινε επίσης αποδεκτή, αλλά κάποιοι απλά δεν θέλουν να την αποδεχτούν... Όταν το σχολείο την πήρε χαμπάρι, ήταν ταλαιπωρία μια συνεχής ταλαιπωρία ... Μερικοί καθηγητές επικεντρώθηκαν πάνω της και έφερναν στη δημόσια σφαίρα τη σεξουαλικότητά της», είπε.

Η μητέρα μίλησε για τη σημασία της αποδοχής των ανθρώπων όπως είναι. «Οι γονείς της προηγούμενης συντρόφισας της Amy δεν την έχουν αποδεχτεί. Η καημένη επισκέπτεται ακόμα μία θεραπεύτρια, επειδή δεν την έχουν αποδεχτεί".

Η λεσβοφοβική βία καταδικάστηκε από οργανώσεις, οι οποίες είπαν ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι στην κοινωνία του σήμερα, η λεσβιακότητα μπορεί να οδηγήσει σε έγκλημα μίσους.

Ιχνηλάτηση της βίας
• Μία στις 10 Lbtiq έχει υποβληθεί σε κάποια μορφή βίας λόγω του σεξουαλικού της προσανατολισμού, σύμφωνα με μια μελέτη του 2003 που πραγματοποίησε μια Lbtiq οργάνωση της Μάλτας.
• Αυτό υποστηρίχθηκε από μια μελέτη του 2008 που έδειξε ότι 8% των Lbtiq είχαν δεχθεί επίθεση κατά τις προηγούμενες δύο χρονιές και οι μισές από αυτές δήλωσαν ότι συνέβη περισσότερες από μία φορές. Τα δύο τρίτα ήταν νέες γυναίκες.
• Η μόνη νομική προστασία που έχουν οι λεσβίες ως προς τις διακρίσεις αφορά την παρενόχληση. Ο νόμος προστατεύει κάποιες από τις ενέργειες οι οποίες θεωρούνται απειλές, βία και παρενόχληση.
• Το άρθρο του νόμου που μιλάει για τα εγκλήματα μίσους περιορίζεται στο μίσος κατά της φυλής. Πέρυσι το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε υπήρχαν σχέδια επέκτασης του άρθρου ώστε να περιλαμβάνει την λεσβοφοβία.

Οργανώσεις αποδοκιμάζουν την επίθεση
Η οργάνωση Aditus, Drachma, We Are, Alternattiva Demokratika και το Moviment Zghazagh Partit Nazzjonalista καταδίκασαν την επίθεση.
Δύο οργανώσεις εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τις για τις δηλώσεις της μητέρας της νεαρής λεσβίας θύματος σχετικά με τις δυσκολίες και την παρενόχληση που αντιμετωπίζει η κόρη της στο σχολείο, αφ' ότου η σεξουαλικότητα της, έγινε γνωστή.

"Καλούμε το Υπουργείο Εκπαιδεύσης να ερευνήσει τους ισχυρισμούς αυτούς και να επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη θέσπισης σαφών πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των Lbtiq σπουδαστριών και του Lbtiq εκπαιδευτικού προσωπικού από παρενοχλήσεις και διακρίσεις λόγω της σεξουαλικότητας τις, της ταυτότητας κοινωνικού φύλου και της έκφρασης".
Η Drachma έκανε έκκληση για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των λεσβοφοβικών συμπεριφορών και απηύθυνε έκκληση στην κοινωνία της Μάλτας και στις Χριστιανές να σταθούν δίπλα στη υπεράσπιση των θυμάτων που υποφέρουν από παρενόχληση και βία, με βάση την σεξουαλικότητα τους και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

* Δεν είναι το πραγματικό της όνομα


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.1.12 και την μεταφράσαμε στην http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120122/local/Thugs-attack-lesbian-16-on-a-bench.403284

20 Ιαν 2012

"Για ποιο λόγο να είσαι ευτυχής, όταν θα μπορούσες να είσαι φυσιολογική;" Jeanette Winterson


Βιβλιοπαρουσίαση: Για ποιο λόγο να είσαι ευτυχής, όταν θα μπορούσες να είσαι φυσιολογική; από τη Jeanette Winterson

“Ο κανόνας ήταν όχι μόνο αποχή από το σεξ, αλλά στα σίγουρα αποχή από το σεξ με το ίδιο σου το φύλο"

Η Jeanette Winterson σίγουρα έχει περάσει πολλά. Όταν έφυγε από το σπίτι στα δέκα έξι της, η βαθιά θρησκευόμενη, τυρανική θετή μητέρα της (κα. Winterson) τη ρώτησε, στο "Για ποιο λόγο να είσαι ευτυχής, όταν θα μπορούσες να είσαι φυσιολογική;" Το να ερωτευτεί μια γυναίκα ήταν σαφώς έργο του Σατανά - στην πρώτη σελίδα του βιβλίου της Winterson του  “Για ποιο λόγο να είσαι ευτυχής, όταν θα μπορούσες να είσαι φυσιολογική; μας πληροφορεί ότι η Winterson οδηγήθηκε από το διάβολο σε λάθος παχνί”.

Τι έπρεπε να κάνει η Jeanette; Λοιπόν, αυτή ξανάγραψε την Αγία Γραφή στην απόλυτη queer, μεταμοντέρνα μόδα της εποχής.

Το βιβλίο “Τα πορτοκάλια δεν είναι τα μόνα φρούτα” έγινε μία από τις πιο παραγωγικές ιστορίες όλων των εποχών. Έδειξε πώς κάποια μπορούσε να ξαναγράψει την μυθιστορηματική πρόσοψη του κόσμου και να τη μετατρέψει σε κάτι ελπιδοφόρο. Ήταν μια τραγική ιστορία παιδοθεσίας, αναγκαστικής θρησκείας και στερημένης από αγάπη. Ωστόσο, ήταν επίσης κωμική στην προοπτική της. Γεμάτη χιούμορ και γοητεία, καθώς και λύπη και ερωτική λαχτάρα, η πορτοκάλια έγινε η Αγία Γραφή για όλες τις λεσβίες.

Αλλά η Πορτοκαλιά ήταν ημι-αυτοβιογραφική. Στα μεταμοντέρνα θραύσματα ξαναγραφεί γεγονότα που καλύπτουν τον πόνο και ντροπή διαφόρων πραγματικοτήτων. Έτσι, είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, εκδίδει το "Γιατί να είσαι ευτυχής, όταν θα μπορούσες να είσαι φυσιολογική;"

Η Winterson συμπληρώνει την πλειοψηφία των κενών με αλήθειες της παιδικής της ηλικία. Όταν ήταν κακή, η οποία προφανώς ήταν τις περισσότερες φορές, όπου την άφησαν έξω από την πόρτα μια ολόκληρη μέρα και νύχτα ώστε να επανεξετάσει τις πράξεις της και να μετανοήσει για τις αμαρτίες της.

Και όταν ανακαλύφθηκε η ερωτική της αγάπη με μια άλλη έφηβη, την κλείδωσαν μέσα σε ένα κρύο δωμάτιο για τρεις ημέρες χωρίς τροφή. Της έκαναν εξορκισμούς, αλλά αλίμονο, ο δαίμονας δεν εγκατέλειψε το αμαρτωλό σώμα της. Ένας άνδρας την εξανάγκασε να δεχτεί τη γλώσσα του στο στόμα της για να την μετατρέψει, αλλά εκείνη του αντεπιτέθηκε αν και ήταν πολύ δύσκολο. Η ίδια σταυρώθηκε από την κοινωνία, αλλά πέθανε για όλες μας. Στη συνέχεια η ίδια επέστρεψε για να κηρύξει την αλήθεια στον κόσμο.

Κυρίως, η αυτοβιογραφία είναι το ταξίδι προς την ευτυχία, προς την κατεύθυνση που ανήκει: «Μεγάλη επιθυμία; Ναι. Το να ανήκει; Όχι για την Winterson, δεν είναι ο προορισμός η ανταμοιβή, είναι η ίδια η αναζήτηση.

Για χρόνια γοητευμένη από ιστορίες περιπέτειας, το Άγιο Δισκοπότηρο και η ιδέα της διαδρομής προς την ανακάλυψη, η Winterson φαίνεται να εγκρίνει αυτήν την ιδεολογία, όταν πρόκειται για την αναζήτηση της πραγματικής μητέρα της. Μετά το μακρύ και επίπονο ταξίδι, η Ann S. εντοπίζεται – την βρίσκει, και την συναντά. Η δια βίου αναζήτηση για τη μητέρα τελειώνει. Αλλά η Winterson είναι σε όλη τη χώρα. Εκείνη δεν ησυχάζει.

Στο “PowerBook” (2000), υποστηρίζει ότι «για να αποφευχθεί η ανακάλυψη παρέμεινα στην αναζήτηση” Είμαι νομάδα, μια αιθέρια ύπαρξη.

Το “Για ποιο λόγο να είσαι ευτυχής, όταν θα μπορούσες να είσαι φυσιολογική;” διερευνά τη νομοθεσία και τις δικηγορίνες παιδοθεσίας, τη θρησκευτική ανατροφή και το να είσαι λεσβία σε αυτόν τον κόσμο. Έχει δάκρυα, θυμό και σωματικές ή ψυχικές καταρεύσεις καθώς και χαμόγελα, γέλια και σαρκασμό. Το τελευταίο κεφάλαιο, είναι ξεχωριστό από τα άλλα και μη αριθμημένο, είναι μια ιστορία για το τι θα έρθει χωρίς να το γνωρίζω, επειδή «δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί στη συνέχεια».


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.1.12 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2012/01/17/review-why-be-happy-when-you-could-be-normal-by-jeanette-winterson/

Έφηβες που μεγάλωσαν με λεσβίες γονείς αναφέρουν τα ίδια επίπεδα ευτυχίας και ποιότητας ζωής


Μελέτη αμφισβητεί την άποψη του Santorum ότι οι λεσβίες γονείς "αποστερούν τα παιδιά τις"

Μια νέα μελέτη παρέχει ένα αντεπιχείρημα στον Rick Santorum, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά των λεσβιών γονέων είναι "σε χειρότερη θέση από ό, τι τα παιδιά με πατέρα στη φυλακή".

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Παιδιατρικής Ανάπτυξης και Συμπεριφοράς, διαπίστωσε ότι οι έφηβες που μεγάλωσαν με λεσβίες γονείς αναφέρουν τα ίδια επίπεδα ευτυχίας και ποιότητας ζωής, όπως οι έφηβες που μεγάλωσαν με ετερό γονείς.

Αυτή η νέα έρευνα έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από την εκστρατεία στη πόλη New Hampshire, όπου ο φέρελπις πρόεδρος Rick Santorum, δήλωσε πως οι λεσβίες γονείς "στερούν από τα παιδιά κάτι που χρειάζονται, που αξίζουν, που έχουν δικαίωμα".
Επικαλέσθηκε έρευνα που δείχνει ότι οι έφηβες που ανατρέφονται από ετερό γονείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με εκείνες που ανατράφηκαν από λεσβίες γονείς.

Η νέα μελέτη ακολούθησε 78 17χρονες, οι οποίες ταιριάζουν στην εκπαίδευση στην ηλικία, στο φύλο, στην εθνότητα και στη εκπαίδευση των γονέων με ένα αντίστοιχο δείγμα από έφηβες που ανατράφηκαν από ετερό γονείς.

Η συν-συγγράφισα της μελέτης, Loes van Gelderen, Msc. έγραψε: “Με συνέπεια, κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνήτριες έχουν διαπιστώσει ότι οι κόρες και οι γιοι με λεσβίες γονείς είναι ψυχολογικά καλά προσαρμοσμένες. Και τώρα τα νέα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι 17χρονες που ανατράφηκαν από τη γέννηση τις από λεσβίες μητέρες είναι τόσο ευτυχής όσο οι συμμαθήτριές τις".

Η μελέτη, όχι μόνο εστιάζει στην ποιότητα ζωής για τις έφηβες με λεσβίες γονείς, αλλά και "προσφέρει μια εικόνα για τις θετικές πτυχές της ψυχικής υγείας των εφήβων με λεσβίες μητέρες".
Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας μελέτης που ξεκίνησε η Nanette Gartrell της Εθνικής Μακροχρόνιας Μελέτης Λεσβιακής Οικογένειας, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη μελέτη μητέρων και παιδιών.

Όσες θέλετε μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα στα αγγλικά, εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 19.01.12 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2012/01/19/study-doubts-santorum-view-that-lesbians-rob-children/

16 Ιαν 2012

Η λεσβία Jess Wood που εργάζεται με τη νεολαία βραβεύεται


Στη Jess Wood, Ιδρύτρια και Διευθύντρια της ΜΚΟ και Προγράμματος Allsorts Lgbtiq νεολαίας στο Μπράιτον, θα απονεμηθεί το MBE της Νέας Λίστας Τιμής της Χρονιάς 2012 καθώς ανακοινώθηκε σήμερα, για τις υπηρεσίες της στις νέες Lbtiq.

Η Allsorts ιδρύθηκε το 1999, όταν η Jess ως καλλιτέχνιδα συμμετείχε εθελοντικά ως σύμβουλος στην φροντίδα της νεολαίας.

Οι νεαρές trans και λεσβίες δεν είχαν υποστήριξη και δεν είχαν να πάνε κάπου για να βρουν φίλες. Έτσι, η Jess, με έναν εργαζόμενο για τη νεολαία, δημιούργησε το Πρόγραμμα στο Κέντρο Νεολαίας, στο Μπράιτον.

Το πρόγραμμα γνώρισε εξαιρετική άνοδο, το 2000, όταν το Ίδρυμα εις Μνήμη της Diana έδωσε μια επιχορήγηση ύψους 200,000 αγγλικών λιρών για την ανάπτυξη υπηρεσιών για τις απομονωμένες και ευάλωτες λεσβίες και τις νέες τρανς. Είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα έργα για την Lbt νεολαία στη χώρα, κερδίζοντας το βραβείο Το Πιο Εμπνευσμένο Πρόγραμμα για τη Νεολαία στην Αγγλία, το Βραβείο του Μέλλοντος το 2008 και το βραβείο Το Καλύτερο Σχέδιο για την Κοινότητα από την Stonewall το 2009. Το Allsorts έχει επίσης κερδίσει το Σουηδικό βραβείο Εμπνευσμένος Εθελοντισμός για τη Νεολαία.

Η εβδομαδιαία εργασία της ομάδας για νέες τρανς και οι ομάδες στήριξης Διευρωπαϊκών Δικτύων Νεολαίας, LBT νέων γυναικών, GBT νέων ανδρών, και Lbtiq κάτω των 16 ετών, προσφέρει πολλά στην υγεία και στην ευημερία της νεολαίας και του προγράμματος.

Οι νέες από τα εργαστήρια καθοδηγούν εργαστήρια στα σχολεία για την καταπολέμηση του λεσβοφοβικού, αμφιφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του συνόλου των περιστατικών εκφοβισμού στα τοπικά σχολεία της πόλης.

Νυμφευμένη με την ραβίνα Elli Tikvah Sarah, η Jess Wood είχε συμπεριληφθεί στην διεθνή λίστα 2011: “100 Γυναίκες: "Οι Αόρατες Ισχυρές Γυναίκες Που Αλλάζουν τον Κόσμο" για τη δουλειά που έχει κάνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκπροσωπεί τις Lbtiq και τη νεολαία στη Κοινότητα όσο και στο Εθελοντικό Φόρουμ στο Brighton και στη Hove είναι επίσης εκπαιδεύτρια προσώπων σε θέματα Ισότητας και Εκπροσώπισης.

Η Jess, δήλωσε: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή να λαμβάνω μια τέτοια βράβευση ειδικά όταν σκέφτομαι όλες τις θαυμάσιες εθελόντριες και τις εργαζόμενες στην κοινότητα και τις απίστευτες επιτυχίες του εθελοντικού τομέα στο Brighton και στη Hove οι οποίες, επίσης, αξίζουν την αναγνώριση.

"Ξέρω ότι είμαι μόνο μία από τις πολλές που αγωνίζονται για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία. Αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι ότι μια βράβευση MBE σε μια λεσβία μάς λέει ότι το κράτος αναγνωρίζει ότι το θέμα της Lbtiq κοινότητας και χρειάζονται συγκεκριμένες υπηρεσίες, τις οποίες το κράτος εκτιμά και τις επιβραβεύει με τιμητικές διακρίσεις.

"Η επιστολή που λαμβάνεις αναφέρει πως η Βασίλισσα και ο Πρωθυπουργός- Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι οι Lbtiq πραγματικά περιλαμβάνονται τώρα στην καρδιά της Bρετανικής Πολιτείας. Ας ελπίσουμε ότι μια μέρα, η κρατική εκκλησία θα βρει την εαυτή της ικανή να ακολουθήσει τις θρησκευτικές φιλελεύθερες εκκλησίες της Αγγλίας και να μας αναγνωρίσει επίσης;"

Η Michael Casey, για χρόνια ταμίας της ΜΚΟ, δήλωσε: "Η Jess είναι γνωστή για την μακροχρόνια σκληρή δουλειά, τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία της, είναι μια έμπνευση για την καθεμία να εργάζεται στην ή με την Allsorts.

"Κάθε χρονιά αυτή βοηθά δεκάδες νέες να μετατρέψουν τη ζωή τις και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τις. Πολλές νέες έρχονται στην Allsorts σε μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή τις -. Αισθάνονται μόνες, παρεξηγημένες και συχνά με τάσεις ή μετά από αποτυχημένη προσπάθεια αυτοκτονίας, οι υπηρεσίες της Jess έχουν διευθετήσει και δημιουργήσει υποδομές στήριξης. Όλα αυτά τα χρόνια τις βοηθά να είναι ευτυχισμένες από μόνες τις και να καταλάβουν την αξία τις.

"Κάθε χρονιά, στην Allsorts, βλέπω νέες να μιλούν συγκινητικά για το πώς το Πρόγραμμα έχει αλλάξει τη ζωή τις προς το καλύτερο. Τίποτε από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς την Jess".


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.1.12 και την μεταφράσαμε από την Diva magazine στην http://www.divamag.co.uk/category/news/jess-wood-awarded-mbe.aspx

Ο Καναδάς θα συμπληρώσει το «κενό» στην ισότητα του γάμου

Ο Καναδός υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε χιλιάδες λεσβιακά ζευγάρια που έχουν νυμφευθεί στη χώρα του ότι οι ενώσεις τους θα αναγνωριστούν εκεί, αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα «νομοθετικό κενό» σχετικά με τους γάμους αλλοδαπών».

Μια αναταραχή ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα αφ' ότου μια ομοσπονδιακή δικηγoρίνα απάντησε στην αίτηση διαζυγίου ενός ζευγαριού λεσβιών ότι αφού δεν μπορούσαν να νυμφευτούν στην χώρα τις, η νομοθεσία του Καναδά δεν αναγνωρίζει πραγματικά το γάμο τις.

Έως και 5.000 γάμοι, τίθενται σε αμφισβήτηση με το σχετικό έγγραφο που αφορά το γάμο ανάμεσα σε μια Βρετανίδα λεσβία και μια λεσβία από τις Ην. Πολιτείες που φαινομενικά δεν μπορούν να πάρουν διαζύγιο.
Τώρα, η κυβέρνηση είπε ότι θα εξασφαλίσει πως οι γάμοι που πραγματοποιήθηκαν στον Καναδά,  θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τον Καναδά, ανεξάρτητα από τη νομοθεσία της χώρας καταγωγής ενός ζευγαριού.

Ο Rob Nicholson, υπουργός Δικαιοσύνης του Καναδά, δήλωσε στο Reuters: "Θα αλλάξουμε τον νόμο περί γάμου, έτσι ώστε κάθε γάμος που τελείται στον Καναδά, αλλά δεν υπάρχει νομική αναγνώριση του γάμου στις χώρες καταγωγής του ζευγαριού, θα αναγνωρίζεται στον Καναδά.
"Φυσικά θα ισχύει για όλους τους γάμους που τελούνται στον Καναδά".

Το ζήτημα προέκυψε επειδή ο Νόμος Διαζυγίου του Καναδά απαιτεί από τα ζευγάρια να έχουν ζήσει εκεί για ένα χρόνο και η ένωση τους να είναι έγκυρη στις χώρες καταγωγής τους, αν ζητούν διαζύγιο στον Καναδά.

Η δικηγορίνα του λεσβιακού ζευγαριού, Martha McCarthy, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αρχικό Νόμο Ισότητας του Γάμου, είχε πει πως ο Καναδάς θα πρέπει να θεσπίσει ένα νόμο παρόμοιο με αυτόν που πέρασε στην Καλιφόρνια, αυτό σήμαινε ότι, όταν στα λεσβιακά ζευγάρια από το εξωτερικό έχει χορηγηθεί το δικαίωμα στο γάμο, επίσης επιτρέπεται το διαζύγιο εκεί.

Προειδοποίησε πως θα χρειαστεί νομοθετική δράση.
Lbtiq ΜΚΟ, δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα πως οι γάμοι αυτοί δεν μπορούσαν να διαγραφούν, αλλά φαίνεται ότι η νομική κατάσταση πρέπει να διευκρινιστεί.

Οι ΜΚΟ είπαν: "Κανένα δικαστήριο δεν δέχτηκε την άποψη αυτή και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι είτε τα δικαστήρια είτε το Κοινοβούλιο του Καναδά θα συμφωνήσουν με αυτή τη θέση, την οποία καμιά δεν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών που τα λεσβιακά ζευγάρια έχουν την ελευθερία να νυμφευθούν στον Καναδά".
Την περασμένη εβδομάδα, η οργάνωση Ισότητα Γάμου των Ην. Πολιτειών κάλεσε την κυβέρνηση να "αποκαταστήσει την κατάσταση του Καναδά καθώς είναι η ηγέτιδα χώρα παγκοσμίως στον τομέα της ισότητας και της δικαιοσύνης για τα ερωτευμένα ζευγάρια παντού".

Ανακοινώνοντας τα μέτρα για την προστασία των γάμων αλλοδαπών λεσβιακών ζευγαριών, ο Nicholson αρνήθηκε τους ισχυρισμούς πως το νομικό κενό ήταν μέρος μιας προσπάθειας να υπονομεύσει την ισότητα των δικαιωμάτων στο γάμο.

Είπε: "Θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι η κυβέρνησή μας δεν έχει καμία πρόθεση να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση σχετικά με τον ορισμό του γάμου. Τόσο εγώ ο ίδιος όσο και ο Πρωθυπουργός θεωρούμε πως αυτή τη συζήτηση έχει τελειώσει".


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.1.12 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2012/01/16/canada-to-fill-gap-on-gay-marriage/

Έτοιμο το εμβόλιο για την λεϊσμανίωση


Και στα ελληνικά κτηνιατρεία πλέον το εμβόλιο για το καλαζάρ

Χορηγείται σε τρεις δόσεις, με μεσοδιαστήματα τριών εβδομάδων

Από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα το πρώτο και πολυαναμενόμενο εμβόλιο κατά της λεϊσμανίωσης του σκυλιού (καλα-αζάρ).

Το εμβόλιο CaniLeash περιέχει πρωτεΐνες του παράσιτου για τις οποίες μπορεί να παράγει αντισώματα το ανοσοποιητικό σύστημα. Χορηγείται σε τρεις δόσεις, με μεσοδιαστήματα τριών εβδομάδων.

Το κόστος για κάθε δόση κυμαίνεται γύρω στα 50 ευρώ.

Πριν από τον εμβολιασμό προηγείται αιματολογική εξέταση προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το σκυλί είναι αρνητικό στο παράσιτο, δηλαδή δεν φέρει αντισώματα που υποδηλώνουν παλαιότερη λοίμωξη.

Το κόστος του εμβολιασμού είναι υψηλό, ωστόσο είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος της θεραπείας για το καλααζάρ σε περίπτωση μόλυνσης.

«Η νόσος οφείλεται στο πρωτόζωο Leishmania infantum. Μεταδίδεται από τις σκνίπες και μόνο». Τα σκυλιά που κινδυνεύουν περισσότερο, επισημαίνει, είναι αυτά που ζουν σε κήπους και γενικά κοντά σε βλάστηση, όπου συχνάζουν οι σκνίπες φλεβοτόμοι (Phlebotomus) που μεταδίδουν το πρωτόζωο.

Το μικροσκοπικό παράσιτο προσβάλλει τα εσωτερικά όργανα όπως το συκώτι και ο σπλήνας και, χωρίς θεραπεία, οδηγεί σχεδόν πάντα στο θάνατο.

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι απώλεια βάρους -παρόλο που το σκυλί διατηρεί την όρεξή του- δερματικά προβλήματα όπως πιτυρίαση, αιμορραγία από τη μύτη και προβλήματα στις αρθρώσεις.

Η λεϊσμανίαση δεν μεταδίδεται απευθείας από το σκυλί στην άνθρωπο. Επιπλέον, η σκνίπα του σκυλιού ή ζωόφιλος σκνίπα είναι διαφορετική από τη σκνίπα της ανθρώπου.

Για να μεταδοθεί η νόσος από το σκυλί στην άνθρωπο πρέπει κάποια ζωόφιλη σκνίπα να κάνει λάθος και να τσιμπήσει άνθρωπο. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά αλλά δεν είναι και εντελώς απίθανο, αφού κάθε χρόνο έχουμε στην Ελλάδα περίπου 70 περιστατικά λεϊσμανίασης σε ανθρώπους.


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.1.12 από την εφημερίδα το Βήμα στην http://www.tovima.gr/society/article/?aid=438967&h1=true

Σκότωσαν αλεπούδες με φόλες


Συγκεκριμένα, τα άτυχα ζώα δηλητηριάστηκαν την χρονική περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου- Ιανουαρίου, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσα ακόμη ζώα θανατώθηκαν την ίδια περίοδο, είτε από κατανάλωση φόλας, είτε από κατανάλωση των ίδιων νεκρών αλεπούδων.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε το δασαρχείο Λαμίας, ενώ σημειώνεται πως στην ίδια περιοχή, μια χρονιά πριν, η ομάδα «Καλλιστώ» είχε εντοπίσει και πάλι μεγάλο αριθμό νεκρών αλεπούδων.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία από το 1993.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση από την «Καλλιστώ», συνεχίζεται με μεγάλη ένταση σε πολλές περιοχές, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους κινδύνους για την άγρια ζωή, τα σκυλιά φύλαξης και τα κυνηγετικά σκυλιά.


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.1.12 στην Έθνος.gr στην http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%86%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-114501405.html

«Θα κακοπεράσετε» λέει η Ελλάδα στις μετανάστριες χωρίς χαρτιά

Στο «Βήμα» ο υπεύθυνος της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάουρο Πάλμα, περιγράφει τις άθλιες συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστριών

[...]
«Σε αστυνομικό τμήμα του Εβρου είδα μια ομάδα γυναικών από την Κεντρική Αμερική και την Αφρική να κρατούνται επί δυο εβδομάδες στριμωγμένες σε ένα κελί χωρίς φυσικό φως - το μόνο φως έμπαινε όταν άνοιγε η πόρτα.

Υπήρχε ένας αναιμικός ηλεκτρικός λαμπτήρας και υποτυπώδης θέρμανση. Το χειρότερο είναι ότι οι γυναίκες αυτές, πραγματικά παραπεταγμένες, δεν γνώριζαν ούτε πόσο θα παρέμεναν εκεί ούτε τι θα απογίνονταν», λέει περιγράφοντας ένα από τα περιστατικά που του άφησαν τις χειρότερες εντυπώσεις την τελευταία φορά που επισκέφθηκε την Ελλάδα στις αρχές του 2011 όπου διαπίστωσε ότι παρά τις υποσχέσεις που είχε λάβει για πολλοστή φορά από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών την προηγούμενη χρονιά, τίποτε δεν είχε εφαρμοστεί.

«Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος μου είπε ότι δεν ήξερε τι να κάνει τις γυναίκες αυτές. Δεν τον κατηγορώ. Η Frontex (η ευρωπαϊκή αστυνομία συνόρων) τις παράτησε εκεί και οι αστυνομικοί έπρεπε κάπου να τις βάλουν. Είναι θέμα των κεντρικών και των περιφερειακών αρχών να αφιερώσουν πόρους προκειμένου τουλάχιστον να τους παρέχουν κάτι καλύτερο από ένα μικρό σάντουιτς και λίγο νερό ημερησίως. Ζήτησα από τον επικεφαλής του τμήματος να τις δίνει τουλάχιστον ένα ζεστό τσάι τη μέρα μέσα στο δριμύ ψύχος».

[...]

Το απόσπασμα της είδησης το βρήκαμε στις 13.1.11 από την εφημερίδα το Βήμα στην http://www.tovima.gr/society/article/?aid=438602#.TxPzb8yPSnR.facebook

14 Ιαν 2012

Δωρεάν εξέταση στήθους από 16-20 Ιανουαρίου 2012


Η διάγνωση σώζει ζωές

Δωρεάν εξέταση στήθους στο Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» από 16-20 Ιανουαρίου

Η ενημέρωση και η δωρεάν εξέταση θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου

Αθήνα
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και ο προληπτικός έλεγχος βοηθάει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου. Αυτό είναι το μήνυμα του προγράμματος ενημέρωσης, δωρεάν εξέτασης και εκπαίδευσης γυναικών στην αυτοεξέταση για καρκίνο του στήθους, που πραγματοποιεί το Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.

Η ενημέρωση και η δωρεάν εξέταση θα πραγματοποιηθούν από 16 έως και 20 Ιανουαρίου (09:00 έως 13:00), στο χώρο της γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου. Παράλληλα, θα γίνεται εκπαίδευση των γυναικών, που το επιθυμούν, στην αυτοεξέταση του στήθους, για την οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του Νοσοκομείου και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα- Μαστογραφίας, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας Βασίλειο Γεωργούντζο, σε συνεργασία με ομάδα, εθελοντικής προσφοράς, η οποία θα αποτελείται από γιατρίνες και νοσηλεύτριες.


Την είδηση την βρήκαμε στις 14.1.12 στην in.gr στην http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231145826

Ημερολόγιο 2012: "Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Α'

Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη
Ημερολόγιο 2012 A'

Benja Stig Fagerland
Δανία

"Οι γυναίκες είναι με πολλούς τρόπους πιο σύγχρονες στις απόψεις τις και
δεν φοβούνται να συγκρουστούν”.
- Λέει η Benja Stig Fagerland υπεύθυνη για τη δημιουργία του προγράμματος Το Μέλλον της Γυναίκας που έχει γίνει πρότυπο για άλλες χώρες και είναι επίσης ένα μεγάλο κίνητρο για πρωτοβουλίες γυναικών. "Το ζήτημα των γυναικών είναι θέμα των επιχειρήσεων και δεν θα πρέπει να είναι θέμα των γυναικών!", δηλώνει η Benja Stig Fagerland, εφευρέτρια των «womenomics», εμπειρογνωμόνισα και ειδική στο πεδίο Γυναίκες σε Διευθυντικούς και Διεθνείς Επιχειρηματικούς Κύκλους.

Ξέρατε πως;
Το 2011, οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 10% των διευθυντριών και 3% των διευθυνουσών συμβούλων στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών αυξήθηκε κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα ανά χρονιά. Με αυτό το
ρυθμό, θα χρειαστούν άλλες 50 χρονιές προτού οι εταιρικές αίθουσες συνεδριάσεων να περιέχουν τουλάχιστον 40% από κάθε φύλο. Το 2009, στον ιδιωτικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν λιγότερο από το ένα τρίτο (32,5%), των επικεφαλής επιχειρήσεων.
Μόνο το 20% των γυναικών ήταν στα υψηλότερα όργανα λήψης αποφάσεων, των εκπροσωπισών-ων των εργαζομένων στις μεγαλύτερες εταιρείες.
Οι 300 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είχαν κατά μέσο όρο 11,7% γυναίκες στα διοικητικά συμβούλιά τις, σε σύγκριση με 9,7% το 2008.
Μόνο 13 από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως έχουν γυναίκα Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Maria Regina Tavares da Silva
Πορτογαλία
"Η Ισότητα των Γυναικών είναι μια απαίτηση τόσο της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να αφεθεί για την «επόμενη ημέρα», όταν η πολιτική και οικονομική σταθερότητα δρομολογούνται πλήρως". - Είπε η Maria Regina Tavares da Silva.
Από τη δεκαετία '70 έχει υπερασπιστεί την αρχή αυτή, ενώ εργάζεται για τον ΟΗΕ, την CEDAW, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τη Διεθνή Κοινωνία των Πολιτισών και σε πολλές οργανώσεις. "Πάνω από 20 χρονιές έχουν περάσει και είμαι ευτυχισμένη που βλέπω αυτή την άποψη να είναι πλέον πλήρως αποδεκτή, τουλάχιστον θεωρητικά, ακόμα κι αν στην πραγματικότητα δεν ισχύει πάντα".

Ξέρατε ότι;

Παγκοσμίως, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες. 17% των γυναικών στην ΕΕ (σε σύγκριση με το 15% των ανδρών) ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Το 2008, ο κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών ανήλθε στο 22% έναντι 16% των ηλικιωμένων ανδρών.
Κατά μέσο όρο οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα εισοδήματα συνταξιοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ανάπηρες υποεκπροσωπούνται στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και συνολικά, καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και του αθλητισμού.
Υπάρχουν σταθερά λιγότερες ανάπηρες εργαζόμενες
από ό,τι ανάπηροι εργαζόμενοι.
Το ποσοστό ανεργίας των μεταναστριών είναι υψηλότερο (14%) από εκείνο των μεταναστών (11,3%).


Την είδηση την βρήκαμε στις 12.1.12 και την μεταφράσαμε από την MKO EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/women_of_europe/Women_Inspiring_Europe_calendar_2012.pdf

Ημερολόγιο 2012: "Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Β'

" Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Ημερολόγιο 2012 Β'

Isabella Lenarduzzi
Βέλγιο

Η Isabella Lenarduzzi, Βελγίδα επιχειρηματίας και διαχειρήστρια για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις, θεωρεί: «Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις βρίσκονται προ ενός διλήμματος ταυτότητας: πως αν λειτουργούν όπως ένας τυπικός άνδρας ηγέτης, θεωρούνται ως «σκληρές» ή «ψυχρές». Το ροζ χρώμα κυριαρχεί στην ενδυμασία τις και έχει γίνει ένα επαγγελματικό χρώμα στο γραφείο της ακριβώς όπως το γκρι, το μαύρο ή το μπλε.
"Είναι πάντα καλύτερα να έχει περισσότερες από μία μέθοδους λήψης αποφάσεων, γυναικείας ή ανδρικής προέλευσης, η ποικιλομορφία είναι αυτό που μετράει". - Είπε η Isabella, προκαλώντας αλλαγές στη σημερινή κατάσταση και στην ενθάρρυνση των γυναικών να αναλάβουν δράση.

Ξέρατε πως;
Σήμερα οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη είναι μόνο το 30% του συνόλου των επιχειρηματιών.
Κατά το 2008, 59,5% των πανεπιστημιακών πιστοποιητικών που χορηγούνται στην ΕΕ πήγε στις γυναίκες, ενώ οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στις επιχειρήσεις, ενώ περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν από πανεπιστήμια για τη διχείρηση επιχειρήσεων και τη νομική, ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών στα υψηλότερα όργανα λήψης αποφάσεων στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες δεν ήταν παρά μόλις 10,9 % το 2009.
Λιγότερες γυναίκες από ότι οι άνδρες δηλώνουν ανοιχτά ότι προτιμούν να είναι αυτο-απασχολούμενες-οι: περίπου 40% των γυναικών τκαι 50% των ανδρών.
Μόνο 33,2% είναι αυτο-απασχολούμενες γυναίκες διαχειρήστριες στις επιχειρήσεις και μόλις 30% σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Από τα 18 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, το 30% διοικείται από γυναίκες.


Elena Gorolova
Τσεχία

"Είμαι η Elena Gorolovα, ζω στην Τσεχία. Δεν μπόρεσα να βρω μια δουλειά για 15 χρόνια μόνο και μόνο επειδή είμαι μια Ρομά χωρίς να κατέχω πανεπιστημιακό τίτλο".
Αυτή η γενναία γυναίκα, που αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τις αποζημιώσεις της, και πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση με έναν τρόπο μέσα από τους ακανθώδεις θάμνους των στερεοτύπων για τις γυναίκες και τις κατέστησε ευκολότερες για τις άλλες. Η Elena Gorolovα, εκπροσωπεί τις γυναίκες που υπέστησαν ζημία από την αναγκαστική στείρωση στην Τσεχική Δημοκρατία, λέει: "Δεν θέλω άλλες γυναίκες για να την αντιμετωπίσουν".

Ξέρατε;
Μεταξύ 10 και 12 εκατομμύρια Ρομά ζουν στην ΕΕ και στις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες των δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ.
Οι γυναίκες από μειονοτικές εθνικές ομάδες βιώνουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες εθνικών μειωνοτικών ομάδων, έχουν χειρότερη πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
500.000 κορίτσια και γυναίκες στην ΕΕ πλήττονται από τον ακρωτηριασμό των σεξουαλικών οργάνων ή απειλούνται από αυτήν την πρακτική.
Ανάπηρες, γυναίκες Ρομά και τρανς πρόσωπα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εξαναγκαστική στείρωση.
Η Miranda Vuolasranta, μια Φινλανδή Ρομά, είναι η πρώτη Ρομά που εργάζεται στο Συμβούλιο Ευρώπης. Η Lνvia Jαrσka (Ευρ.Λαϊκ.Κόμμα) είναι το μόνο μέλος Ρομά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών σε χώρες εκτός της ΕΕ είναι κάτω από το 50%, ενώ οι γυναίκες Ρομά είναι τέσσερις φορές πιο συχνά άνεργες.Την είδηση την βρήκαμε στις 12.1.12 και την μεταφράσαμε από την MKO EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/women_of_europe/Women_Inspiring_Europe_calendar_2012.pdf

Ημερολόγιο 2012: "Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Γ

"Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Ημερολόγιο 2012 Γ'


Katherine Zappone και Ann Louise
Gilligan από την Ιρλανδία
"Μπορεί η αγάπη να είναι κακό;"


- Δύο λεσβίες που αμφισβήτησαν τις παραδοσιακές συμπεριφορές, όταν αποφάσισαν να αγωνιστούν για την καταχώρηση του γάμου μεταξύ ενός ζευγαριού λεσβιών, ο δικός τις έγινε στον Καναδά, και πρόκειται να εγκριθεί στην Ιρλανδία επίσης. Το θάρρος και η αφοσίωση των γυναικών αυτών έχει εμπνεύσει όσες αντιμετωπίζουν παραβίαση των δικαιωμάτων τις να αγωνιστούν για αυτά. Η πεποίθηση ότι ο θεσμός του γάμου δεν πρέπει να απομονωθεί από τις κοινωνικές, πολιτιστικές ή ιστορικές αλλαγές και ερμηνείες, τις ένωσε μαζί με άλλες στην ομάδα Ισότητα Γάμου, που συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην ιρλανδική κυβέρνηση για τα πλήρη δικαιώματα του πολιτικού γάμου.

Ξέρατε πως;
Παγκοσμίως σε 45 χώρες η σχέση μεταξύ των γυναικών θεωρείται παράνομη, σε πέντε από αυτές οι λεσβιακές δραστηριότητες τιμωρούνται με θάνατο.
Μόνο 4 χώρες της ΕΕ - το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία και η Σουηδία - παρέχουν το δικαίωμα του γάμου στις λεσβίες.
Οι λεσβίες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση σε όλες τις χώρες μέλη. Το να είσαι λεσβία επηρεάζει αρνητικά τη προαγωγή, τις συνθήκες εργασίας, το μισθό και τις ευκαιρίες καριέρας.
Αμφισεξουαλικές και λεσβίες γίνονται στόχος σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.
Εγκλήματα μίσους εναντίον των λεσβιών είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο που έχει επιπτώσεις σε αυτές με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, στη Γαλλία το 57% των λεσβιών που ρωτήθηκαν βίωσαν λεσβοφοβία.
35% από αυτές δήλωσαν ότι έχουν δεχτεί επίθεση ή τις προσέβαλαν στους δρόμους
.


Την είδηση την βρήκαμε στις 12.1.12 και την μεταφράσαμε από την MKO EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/women_of_europe/Women_Inspiring_Europe_calendar_2012.pdf

Ημερολόγιο 2012: "Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Δ

"Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Ημερολόγιο 2012 Δ'


Lučka Kajfež
Bogataj Σλοβενία

Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα, ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο καθηγήτρια Lučka Kajfež Bogataj πιστεύει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαισθητοποιημένες και ότι εκπληρούν όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές ώστε να εργαστούν για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η παιδεία και η ενθάρρυνση να αναζητήσουν μια επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία είναι συνθήκες που θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμες στις γυναίκες. Η Lučka Kajfež είναι στην ευχάριστη θέση να βλέπει την αυξανόμενη ποσότητα των γυναικών στην τάξη της, που επιλέγουν τις φυσικές επιστήμες πολύ πιο ενεργά τώρα.

Ξέρατε πως;
Το ποσοστό των γυναικών αντιπροσώπων στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών Αλλαγής του Κλίματος κυμαινόταν μεταξύ 15% το 1997 και 31% το 2008. Το ποσοστό των γυναικών επικεφαλής των αντιπροσωπειών δείχνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμη περισσότερο 18% το 1997 και 15% το 2008.
Σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, οι γυναίκες καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% των πανεπιστημιακών διευθυντικών διοικητικών θέσων.
Κατά μέσο όρο στις 27 χώρες της ΕΕ, μόνο το 22% των μελών του διοικητικού συμβουλίου των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων είναι γυναίκες.
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 59% των αποφοίτων πανεπιστημίου, ενώ οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 82% των τακτικών καθηγητών.
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 36% των αποφοίτων στους τομείς της επιστήμης, των μαθηματικών, της πληροφορικής και της μηχανικής.
Στους τομείς της επιστήμης, των μαθηματικών και της πληροφορικής και ιδιαίτερα της μηχανικής, της βιομηχανικής κατασκευής, της κατασκευής κτιρίων, δρόμων λιγότερο από 25% των κατόχων διδακτορικού είναι γυναίκες.


Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή
Κύπρος

Βρίσκεται σε υψηλές θέσεις, το είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβηρα της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πρώτη Υπουργίνα Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας επέτρεψε στη Δρ Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή να αναφερθεί σε ζητήματα ισότητας των γυναικών σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και έχει αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση όχι μόνο στην Κύπριες, αλλά και σε όλες τις γυναίκες της Ευρώπης.
Τονίζει ότι η εκπαίδευση έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αλλαγές της χώρας και έδωσε τη δυνατότητα στις γυναίκες να εκφραστούν πιο ενεργά σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα πεδία.

Ξέρατε ότι;
Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 35% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το 33% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το 2009, το 24% των μελών των εθνικών κοινοβουλίων ήταν γυναίκες
. Το ποσοστό είναι πάνω από το 40% μόνο στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία. Είναι κάτω από 10% στη Μάλτα και στην Ουγγαρία.
10 από τις 27 τωρινές Ευρωπαίες Επιτρόπισες-ους είναι γυναίκες.
Στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από τις 56 διευθυντικές θέσεις και θέσεις προϊστασίας τμημάτων – μονάδων, μόνο στις 13 (23%) είναι γυναίκες.
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 26% των υπουργίνων (αυτές με μία θέση στο υπουργικό συμβούλιο), στις εθνικές κυβερνήσεις των 27 χωρών της ΕΕ, το 22% είναι υφυπουργίνες και 24% συνολικά.
Στη διπλωματική υπηρεσία κατά μέσο όρο το 38% είναι γυναίκες στις 22 χώρες μέλη της ΕΕ.
Οι πρέσβηρες κατά μέσο όρο στην ΕΕ είναι 13,5%
.


Την είδηση την βρήκαμε στις 12.1.12 και την μεταφράσαμε από την MKO EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/women_of_europe/Women_Inspiring_Europe_calendar_2012.pdf

Ημερολόγιο 2012: "Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Ε'

"Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Ημερολόγιο 2012 Ε'

Irene Andessner
Αυστρία

"Η τέχνη αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα", - λέει η καλλιτέχνιδα Irene Andessner - και είναι ο τρόπος ώστε να περιγράψουμε αδρά και να δώσουμε έμφαση στα θέματα ισότητας των γυναικών, ιδίως όταν πρόκειται για τον ρόλο της γυναίκας μέσα από τα μάτια ενός άνδρα: οι περισσότεροι άντρες απεικονίζουν γυναίκες ως υπηρέτριες του άνδρα με τον ένα ή άλλο τρόπο. Πραγματικές γυναίκες, ισχυρές και ενεργές, υπήρχαν ιστορικά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Ιστορίες, ρόλοι, σώματα, εικόνες και πορτρέτα υπονομευμένων γυναικών αποκτούν μια νέα έννοια όταν εξελίσσονται μέσα από τις αισθήσεις, τη διαίσθηση και το ταλέντο της μεγάλης καλλιτέχνιδας Irene Andessner. Το αποτέλεσμα δημιουργεί ερωτήσεις και προσκαλεί σε συζήτηση.

Ξέρατε πως;
Το 2011 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 59% των φοιτητριών σε πολιτιστικούς τομείς, σε σύγκριση με το 55% σε όλους τους τομείς.
Μόνο σε 12 γυναίκες σε σύγκριση με τους 96 άνδρες έχει απονεμηθεί το Βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας. Η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο το 1909 ήταν η Σουηδή συγγράφισα Selma Lagerlοf (1858-1940).
Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανιστούν ως είδηση σε ιστορίες κοινωνικών θεμάτων από ότι σε ιστορίες πολιτικών ή κυβερνητικών θεμάτων.
Μόνο το 32% των βασικών χαρακτήρων της τηλεόραση είναι γυναίκες.
Οι γυναίκες έχουν πάνω από διπλάσιες πιθανότητες να πέσουν θύματα από ότι οι άνδρες.
Το 38% των γυναικείων χαρακτήρων στα βίντεο παιχνίδια είναι μισόγυμνες, το 23% με απογυμνωμένο ή άτυπα διαχωρισμένο στήθος, το 31% με εκτεθειμένους μηρούς, το 31% με εκτεθειμένο στομάχι ή διάφραγμα και το 15% με προτεταμένα τα οπίσθιά τις.


Την είδηση την βρήκαμε στις 12.1.12 και την μεταφράσαμε από την MKO EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/women_of_europe/Women_Inspiring_Europe_calendar_2012.pdf

Ημερολόγιο 2012: "Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" ΣΤ

"Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη" Ημερολόγιο 2012 ΣΤ'

Bernadette Segol
Γαλλία

Με τη πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) - άρχισε μια νέα εποχή συμμετοχής των γυναικών σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Η Bernadette Sιgol, αναγνωρισμένη διαπραγματεύτρια, ήταν σε θέση να επηρεάσει την πορεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα άλλαζε την οδηγία για τις υπηρεσίες σε βασικούς τομείς, όπως οι προσωρινά απασχολούμενες.
Δηλώνει ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερες προσπάθειες από τους άνδρες συναδέλφους τις: γυάλινες οροφές, η διαφορά των μισθών – είναι σοβαρά προβλήματα που σκοτινιάζουν την ισότητα των γυναικών.

Ξέρατε πως;
Η μέση ωριαία διαφορά στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ είναι 17,5%.
Το 2010 το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης παρέμεινε χαμηλότερο από ό,τι για τους άνδρες στις 26 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Το 2010 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (15-64 ετών) είναι 58,2% και είναι 11,9% χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης των ανδρών (70,1%).
Οι εργαζόμενες γυναίκες περνούν 39 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο για τις δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού σε σύγκριση με τις 26 ώρες των ανδρών.
Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται ως εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης οι οποίοι είναι εν γένει τομείς που λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς από ό,τι τυπικά ανδρικά επαγγέλματα.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξανόταν περίπου 30% στην ΕΕ, εάν το χάσμα των φύλων στην απασχόληση είχε εξαλειφθεί (οι μορφές εργασίας (πλήρης - μερική απασχόληση) και ο μισθός).

Margarita Jankauskaitė
Λιθουανία
"Μια γυναίκα έχει δύο επιλογές - να διεκδικεί την ισότητα ή να είναι μαζοχίστρια. Επέλεξα την ισότητα”, λέει η Margarita Jankauskaitė - που είναι ένα μοναδικό παράδειγμα και δείχνει πολύ καλά πόσο πολύ επηρεάζει μια γυναίκα την πολιτική μιας χώρας.
Ανήκει στο γυναικείο κίνημα, είναι Δοκτρόρισα σε θέματα ισότητας των γυναικών και της φιλοσοφίας για πάνω από 20 χρονιές η ίδια αφιερώθηκε στην ισότητα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ορίστηκε Πρέσβηρα της Πολυμορφίας στη Λιθουανία το 2004 και το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ξέρατε ότι;
Οι γυναίκες είναι συχνά αντικείμενα και εκτιμόνται με βάση την εμφάνισή τις, είναι πολύ πιο πιθανό να απεικονίζονται σε νεαρή ηλικία, το 79% των γυναικών που παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μέχρι 34 ετών. Υπάρχει μία γυναίκα έναντι τεσσάρων ανδρών στην ειδησεογραφική κάλυψη. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 10% του χρόνου στις ειδήσεις. Οι αθλήτριες κατέχουν μόνο από 2% ως 9% του τηλεοπτικού χρόνου μιας αθλητικής εκπομπής.
Μόνο 10% είναι γυναίκες στις ειδήσεις για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.
Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 16% των ειδικών τύπου και το 14% των εκπροσωπισών-ων τύπου.Τα γράμματα με αστερίσκους είναι δικά μας

*Α glass ceilings = γυάλινη οροφή = Μια μη αναγνωρισμένη γραμμή διακρίσεων, ένα ανώτατο όριο με βάση τη συμπεριφορά ή την οργανωτική προκατάληψη που αποτρέπει τις γυναίκες από το να προωθηθούν σε ηγετικές θέσεις. Ένα ανώτατο όριο για το τι επιτρέπεται.

Την είδηση την βρήκαμε στις 12.1.12 και την μεταφράσαμε από την MKO EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/women_of_europe/Women_Inspiring_Europe_calendar_2012.pdf