31 Μαρ 2011

Η Viviane Reding διευκρινίζει την Χάρτα της ΕΕ

Ένα νομοσχέδιο των δικαιωμάτων για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι η πυξίδα δεν είναι, ένα ραβδί.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει τα δικαιώματα - όπως η ελευθερία της έκφρασης και της θρησκευτικής πεποίθησης, καθώς επίσης τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα - που αντικατοπτρίζουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης και της συνταγματικής κληρονομιάς της.

Αλλά πώς θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα δικαιώματα; Και τι σημαίνουν για τις πολίτισες;

Στη σημερινή δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης 2010 σχετικά με την εφαρμογή της Χάρτας, η πρώτη έκθεση του είδους της από την Επιτροπή, επιδιώκει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αλλά ο γενικός σκοπός της Χάρτας πρέπει να γίνει κατανοητή από τις απλές πολίτισες και τους φορείς χάραξης πολιτικής και όχι μόνο οι δικηγορίνες.
Αυτά είναι ερωτήματα που οι υπάλληλοι της Επιτροπής σημειώνουν-λαμβάνουν κάθε μέρα. Το 2010, η Επιτροπή έλαβε 4.000 επιστολές που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τρεις στις τέσσερις ήταν πέρα από το πεδίο του κοινοτικού δικαίου. Αυτό σχετίζεται στενά με μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η οποία διαπίστωσε ότι το 72% των Ευρωπαίων δεν νοιώθουν πως είναι καλά ενημερωμένες για τη Χάρτα.
Πολλές από εκείνες που έγραψαν μια επιστολή υπέθεσαν ότι η Χάρτα δίνει στην Επιτροπή το δικαίωμα να επεμβαίνει όποτε υποπτεύεται ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ισχύει. Η Επιτροπή δεν είναι η Ευρωπαία «σούπερ-μπατσίνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων». Κάθε χώρα της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα μέσω του εθνικού συντάγματος και των δικαστηρίων της. Η Χάρτης δεν αντικαθιστά αυτά.

Αντίθετα, ο πρωταρχικός ρόλος της Χάρτας, η οποία έγινε νομικά δεσμευτική το Δεκέμβριο 2009 με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στην προετοιμασία των νέων ευρωπαϊκών νόμων. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε “ένα πολιτισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων”, στο οποίο οι σχεδιάστριες πολιτικής αυτόματα και συστηματικά λαμβάνουν υπόψη τις εκτιμήσεις των δικαιωμάτων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω αναπτύξει και εισήγαγα μια πρακτική λίστα ελέγχου για να βεβαιωθούμε πως τα θεμελιώδη δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά σε κάθε πρόταση, πρόγραμμα και νόμο που προετοιμάζουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Χάρτα δεν αντικαθιστά τα εθνικά συστήματα, τα συμπληρώνει, με τη διασφάλιση ότι οι νόμοι γίνονται σε επίπεδο Ευρ. Ένωησης όσον αφορά επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτισών.

Η Χάρτα είναι, εν ολίγοις, μια πυξίδα για όλη την κοινοτική νομοθεσία και τις πολιτικές. Δεν είναι ένα γενικό ραβδί, που η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει ως παρέμβαση μετά από τις πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο της Ευρ. Ένωσης (κοινοτικό δίκαιο).

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει δικαίωμα να παρέμβει.
Το περασμένο καλοκαίρι, τοποθετήθηκα δημόσια, όταν η Γαλλία έλαβε μέτρα που στοχεύουν ειδικά τις Ρομά. Έχουμε τη νομοθεσία της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτή ήταν η σύνδεση με το κοινοτικό δίκαιο. Η Χάρτα θα μπορούσε συνεπώς να εφαρμοστεί. Υπό την απειλή επιβολής κυρώσεων, η Γαλλία, άλλαξε το δίκαιό της, φροντίζοντας οι Ρομά δεν ήταν πλέον ειδικός στόχος και παρέχοντάς τις ουσιαστικές εγγυήσεις σε περίπτωση εξορίας.

Τα όρια της εξουσίας της Επιτροπής παρατηρήθηκαν σε μια άλλη πρόσφατη διένεξη, με το νόμο των μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας. Οι πολιτικίνες και οι δημοσιογράφισες κάλεσαν την Επιτροπή να ενεργήσει, υποστηρίζοντας ότι το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης απειλήθηκε. Αλλά η ΕΕ δεν έχει τη γενική εποπτεία της εθνικής νομοθεσίας των μέσων ενημέρωσης. Το δίκαιο της ΕΕ έρχεται στο προσκήνιο μόνο κατ 'εξαίρεση για ορισμένα διασυνοριακά ζητήματα. Μια τέτοια εξαίρεση είναι η οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας, η οποία ασχολείται με πτυχές της διασυνοριακής τηλεόρασης και υπηρεσίες οπτικοακουστικού υλικού *Α. Η Neelie Kroes, ως, η Επιτρόπισα της ψηφιακής ατζέντας, είναι υπεύθυνη για αυτή την οδηγία, προέβη σε νομική ανάλυση της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο της Ουγγαρίας . Σε απάντηση, η Ουγγαρία τροποποίησε το νόμο της αυτό το μήνα.

Ως ορόσημο για την ενίσχυση μιας Ευρώπης των δικαιωμάτων και των αξιών, η Χάρτα είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανες. Οι άνθρωποι χρειάζεται, θεωρώ, να κατανοήσουν καλύτερα, πού η Χάρτα είναι εφαρμόσιμη. Η επιζήτηση της βοήθειας της Χάρτας για θέματα επί των οποίων η Επιτροπή δεν έχει καμία επιρροή θα μπερδέψει τις ανθρώπους και θα υπονομευθεί η αξιοπιστία της.


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.3.11 και την μεταφράσαμε από την Europeanvoice γραμμένη από την Viviane Reding Ευρωπαία Επιτρόπισα αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη και τα πολιτικά δικαιώματα στην http://www.europeanvoice.com/article/imported/a-bill-of-rights-for-the-eu-s-institutions-/70692.aspx

*Α Μια μέθοδος υπηρεσιών που παρέχει ψυχαγωγία και άλλο οπτικοακουστικό υλικό στις καταναλώτριες (και άλλες), βάσει των οποίων μπορούν να απαιτήσουν ένα συγκεκριμένο υλικό, όπως μια ταινία, και θα τις αποσταλεί αμέσως με μια σύνδεση επικοινωνιών.

Οι Lbtiq θέλουν «πραγματικά» ίσα δικαιώματα

Οι Lbtiq θέλουν «πραγματικά» ίσα δικαιώματα

Οι Lbtiq στην Ολλανδία μπορεί να είναι σε θέση να συνάψουν γάμους, αλλά ακόμα δεν απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των ετερό ζευγαριών, δήλωσε η προεδρίνα της Lgbtiq οργάνωσης Coc Vera Bergkamp, η οποία έγραψε μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό Mark Rutte και το κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκε στα ολλανδικά ΜΜΕ.

Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά συμβούλια όπου δημόσιες υπάλληλοι έχουν αρνηθεί τη διεξαγωγή Lbtiq γάμων, σύμφωνα με την κα. Bergkamp «Είναι αδιανόητη η άρνηση τέλεσης γάμου σε Εβραίες ή έγχρωμες ενώ θα πρέπει να προστατεύονται», γράφει.

Η
κα. Vera Bergkamp ζητά από τη κυβέρνηση να εισαγάγει ένα νομοσχέδιο που θα θέτει τέρμα στην πρακτική αυτή.

Παιδιά
Η
κα. Vera Bergkamp ζητά επίσης η κυβέρνηση να δώσει στα λεσβιακά ζευγάρια τα ίδια δικαιώματα, όταν μία από τις δύο έχει ένα παιδί, όπως στα ετερό ζευγάρια. «Προς το παρόν, η κοινωνική μητέρα πρέπει να το παιδοθετήσει, μια μακροπρόθεσμη, συναισθηματική και δαπανηρή διαδικασία», γράφει.
Όμως, ένα ετερό ζευγάρι που για να αποκτήσει παιδί χρησιμοποίησε δότη σπέρματος δεν χρειάζεται να περάσει την ίδια διαδικασία, τονίζει.

Η τρίτη περιοχή όπου η
κα. Vera Bergkamp ζητά την ισότητα στην επανένωση της οικογένειας. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει την επανένωση των ζευγαριών που σύναψαν γάμο στο εξωτερικό. Όμως οι περισσότερες χώρες δεν επιτρέπουν σε λεσβιακά ζευγάρια να νυμφευθούν, που σημαίνει ότι θα χάσουν και αυτή τη δυνατότητα, είπε η κα. Bergkamp.


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.3.11 και την μεταφράσαμε από την Dutch News στην http://www.dutchnews.nl/news/archives/2011/03/gays_want_real_equal_rights.php

Αναίρεση χρηματοδότησης σε εκκλησιαστικές οργανώσεις

Η Υπουργίνα Δικαιοσύνης υπέγραψε αναίρεση χρηματοδοτήσεων προς τις εκκλησιαστικές οργανώσεις που διοργάνωσαν μια αντι-Lbtiq εκστρατεία

Τη διαδικτυακή προσφυγή που απευθύνεται στο συμβούλιο Λουθηριανής Εκκλησίας
η Υπουργίνα Δικαιοσύνης Tuija Brax (Πράσινη) έχει υπογράψει μια διαδυκτιακή προσφυγή ζητώντας από το Συμβούλιο της φινλανδικής Ευαγγελικής Λουθηριανής Εκκλησίας να σταματήσει τη χρηματοδότηση οργανώσεων της εκκλησίας που λαμβάνουν αρνητική θέση προς τη χειροτονία των γυναικών και τα Lbtiq δικαιώματα.

Η ανοικτή επιστολή αναίρεσης ξεκίνησε στην συνάθροιση της Kallio του Ελσίνκι το βράδυ της Δευτέρας.

Οι υπογράφουσες διαπιστώνουν ότι είναι προβληματικό το γεγονός ότι το συμβούλιο της Εκκλησίας εγκρίνει τη συλλογή χρημάτων, και παρέχει οικονομική στήριξη στις οργανώσεις που προκαλούν "διχόνοια και άσχημα συναισθήματα με τις αποκλίνουσες απόψεις τις” σε θέματα όπως οι γυναίκες κληρικές, οι Lgbtiq, οι διαζευγμένες-οι, και αυτές που ζουν μόνες.

Οι εν λόγω οργανώσεις είναι πίσω από την εκστρατεία ala alistu ("Μην Υποκύπτετε"), η εκστρατεία καλεί τις Lgbtiq να χρησιμοποιούν την πίστη και να ζουν ως ετερό.

Μέχρι την Τρίτη 29 Μάρτη τη διαδικτυακή προσφυγή είχαν υπογράψει περισσότερες από 200 άνθρωποι.

Η Tuija Brax υπέγραψε την έκκληση, και ως πρώην μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Λουθηρανικής Εκκλησίας, και ως πρώην αναπληρώτρια προεδρίνα της επιτροπής της Εκκλησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στις υπογράφουσες περιλαμβάνονται άλλες πολιτικίνες και υποψήφιες στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συσταθεί από το συμβούλιο της Εκκλησίας, οι εισπράξεις της Λουθηριανής εκκλησίας αυτή την Κυριακή είναι να δωθούν στη φινλανδική Λουθηριανή Αποστολή (FLM), μία από τις οργανώσεις που είναι πίσω από την εκστρατεία “Μην υποκύπτετε”, στις 17 Απριλίου, αλλά τα χρήματα πρόκειται να τα επωφεληθεί η οργάνωση Φιλανδικό Ιστουντούτο της Βίβλου.

Εν τω μεταξύ, έχει υποβληθεί νομική προσφυγή στην Καθεδρική Εκκλησία του Helsinki για τις δραστηριότητες των έξι κληρικών που εργάζονται στις οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από την εκστρατεία.

Στην νομική προσφυγή του, ο φοιτητής Jaakko Weuro θεωρεί πως η εκστρατεία ασκεί «σοβαρή πίεση στα παιδιά και τις νέες φορώντας τις το Λουθηριανό κολάρο των κληρικών».

Η εκστρατεία ξεκίνησε από το περιοδικό Nuotta για την νεολαία, το οποίο εκδίδεται από μια σειρά συντηρητικών Λουθηριανών νεανικών οργανώσεων.


Την είδηση την βρήκαμε στις30.3.11 και την μεταφράσαμε από την Helsingin Sanomat στην http://www.hs.fi/english/article/Minister+of+Justice+signs+appeal+to+defund+organisers+of+anti-gay+campaign/1135265031429

30 Μαρ 2011

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 1

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2010 (2010/2138 (ΙΝΙ))

1 μέρος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 (3), δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ),

- έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (1),

- Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (2), οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (3) και Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών (4),

- έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2000 το 2008 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 και COM(2008)0010 αντιστοίχως),
- Έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2010 (COM(2009)0694),

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (5),

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα σε μια ανεξάρτητη δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86 / 613/EEC (6),

- Έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2010/18/EU της 8ης Μαρτίου 2010, την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ (7),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη υποστήριξη για το συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», (COM(2008)0635),

- έχοντας υπόψη την οδηγία 89/552/ΕΟΚ για την "Τηλεόραση χωρίς Σύνορα",

- Έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» με τίτλο (COM(2008)0638),
- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21 Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

- Έχοντας υπόψη του 1979 των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και το Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών του Πεκίνου,

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ισότητας των Γυναικών που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006,

- Έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτροπής για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών και τη γνωμοδότησή της σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

- έχοντας υπόψη την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Τεύχος «Βίβλο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας Ταυτότητας κοινωνικού φύλου (2009),

- έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την λεσβοφοβία, τρανσφοβία και των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου (2010),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργό ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας (8),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2009 (9),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πτυχές του φύλου των γυναικών της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης (10),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πορείας- διαδρομής 2006-2010 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και τις μακρόπνοες συστάσεις (11),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με επισφάλεια των εργαζομένων γυναικών,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 13ης Μαρτίου 2007 τη διαδρομή για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010) (12),(1)Council of the European Union document Nr. 5731/10 of 3 March 2010.

(2)OJ L 180, 19.7.2000, p. 22.

(3)OJ L 303, 2.12.2000, p. 16.

(4)OJ L 373, 21.12.2004, p. 37.

(5)OJ L 204, 26.7.2006, p. 23.

(6)OJ L 180, 15.7.2010, p. 1.

(7)OJ L 68, 18.3.2010, pp. 13-20.

(8)Texts adopted, P6_TA(2009)0371.

(9)Texts adopted, P7_TA(2010)0021.

(10)Texts adopted, P7_TA(2010)0231.

(11)Texts adopted, P7_TA(2010)0232.

(12)OJ C 301 E, 13.12.2007, p. 56.


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ισοτοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 2

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2 μέρος

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 με θέμα "Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008" (13),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών (14),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις επιπτώσεις της διαφήμισης στη συμπεριφορά της καταναλώτριας (15),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0029/2011),

A. Δεδομένου πως η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ότι παραμένουν πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Β. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεφύγει από την οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία είχε επίσης καταστροφικές συνέπειες για γυναίκες και άνδρες στην απασχόληση, ιδίως η οικονομική θέση των γυναικών, και οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν περισσότερο επιζήμιες για την απασχόληση των γυναικών σε μακροπρόθεσμη βάση,

Γ. Δεδομένου πως η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία με τη σειρά της έχει πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη,

Δ. Δεδομένου ότι τα ανά φύλο στοιχεία είναι απαραίτητα για τη σύγκριση των συνεπειών της κρίσης στις γυναίκες και τους άνδρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Γυναικών θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμη συμβολή για το σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία-δεδομένα είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της ένδειας στην υγεία των γυναικών, ιδίως των ηλικιωμένων γυναικών, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των γυναικών,

Ε. Δεδομένου πως η ανεργία των γυναικών συχνά υποτιμάται λόγω των υψηλών ποσοστών των γυναικών που είναι είτε οικονομικά ανενεργές (δύο τρίτα των 63 εκατομμυρίων ανενεργών προσώπων μεταξύ 25 και 64) {*Α} ή άνεργες με μερική απασχόληση,

ΣΤ. Δεδομένου ότι ότι τα ποσοστά απασχόλησης είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές ότι, εξάλλου, ένας μεγάλος αριθμός γυναικών δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη αγορά εργασίας και συνεπώς δεν είναι δηλωμένες ως άνεργες ούτε συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την ανεργία, η οποία προκαλεί ιδιαίτερα οικονομικά και νομικά προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώμτα μητρότητας και την άδεια ασθενείας, την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και προβλήματα στην περίπτωση διαζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω έλλειψης υψηλής ποιότητας-διακεκριμένων θέσεων εργασίας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας λόγω του ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να απασχολούνται σε μερική απασχόληση ή ακούσια βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, και ιδίως με χαμηλότερα ποσοστά αμοιβής από τους άνδρες, ότι αυτή η ανισότητα αντικατοπτρίζεται στην σύνταξη, θέτοντας τις γυναίκες σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες,

Η. Δεδομένου ότι ότι ανισότητες στην αμοιβή που λαμβάνουν οι γυναίκες και οι άνδρες εξακολουθούν να είναι κατά μέσο όρο 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπερβαίνει το 25% σε ορισμένες χώρες, ακόμη και κατά 30% σε μια χώρα μέλος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι διαφορές στις αμοιβές μειώνεται πολύ αργά,

Θ. Δεδομένου ότι ότι η μητρότητα δεν πρέπει να κρατά τις γυναίκες πίσω στην καριέρα τις, αλλά οι στατιστικές δείχνουν σαφώς ότι οι γυναίκες με παιδιά εργάζονται λιγότερες ώρες από αυτές που δεν έχουν, σε αντίθεση με τους πατέρες που εργάζονται περισσότερες ώρες από τους άνδρες χωρίς παιδιά,

Ι. Δεδομένου ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο 2002, οι χώρες μέλη κλήθηκαν να παράσχουν έως το 2010 παιδική μέριμνα για τουλάχιστον το 90% των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών , αλλά εξακολουθεί να μην επαρκεί η δημόσια χρηματοδότηση, για τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας σε πολλές χώρες, η οποία έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις μειονεκτούσες οικογένειες,

Κ Δεδομένου ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των οικογενειακών ευθυνών των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίων (τα δύο τρίτα των οποίων είναι γυναίκες), φροντίζουν ενήλικα εξαρτώμενα πρόσωπα, γεγονός που τις σταματά από το να έχουν μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, λαμβάνοντας υπ' όψιν πως αυτό γεγονός επιδεινώνει τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού,

Λ Δεδομένου ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και βοήθειας προς τις ηλικιωμένες-ους και άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,

Μ Δεδομένου ότι ότι το βάρος της ευθύνης για τις δουλειές του σπιτιού είναι πολύ μεγαλύτερο στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες και δεν αξιολογείται με νομισματικούς όρους όσον αφορά την αναγνώριση της αξίας του, και οι εργασίες στο σπίτι, η φροντίδα παιδιών, ασθενών ή ηλικιωμένων είναι δύσκολη και απλήρωτη εργασία,

Ν Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για την εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων στην εκπαίδευση, η οποία συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να στραφούν σε σχολικά και πανεπιστημιακά μαθήματα που θεωρούνται παραδοσιακά ως "προνόμιο" γυναικών ή ανδρών, εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η διαφοροποίηση της επιλογής σχολείων και επαγγέλματος-σταδιοδρομίας,

Ξ Δεδομένου ότι ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών να εισέρχονται στην επιστήμη - ειδικά των μαθηματικών και στον τομέα Πληροφορικής - εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρό διαχωρισμό των φύλων ανά τομέα,

Ο Δεδομένου ότι η κρίση μπορεί να επιδεινώσει τον τομεακό και επαγγελματικό διαχωρισμό γυναικών και ανδρών, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά αυξάνεται σε ορισμένες χώρες,

Π Δεδομένου ότι η Στρατηγική της Ε.Ε-2020 δίνει έμφαση στην οικολογική μετατροπή, στους κλάδους ανανεώσιμων πηγών, στην επιστήμη και την πράσινη τεχνολογία με θέσεις εργασίας για μια νέα αειφόρο οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργητική ένταξη και η επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου στην απασχόληση του 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες,

Ρ Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συνήθως περισσότερες γυναίκες από άνδρες που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια (58,9% των τίτλων απονέμονται σε γυναίκες), αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή των γυναικών εξακολουθεί να είναι κατά μέσο όρο 18% χαμηλότερη από ό,τι η πληρωμή των ανδρών, και οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε εταιρικές, διοικητικές και πολιτικές θέσεις ευθύνης,

Σ Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκτυο Γυναικών στη Λήψη Αποφάσεων στην Πολιτική και την Οικονομία, που συστάθηκε τον Ιούνιο 2008, θα συμβάλει στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις θέσεις λήψης αποφάσεων,

Τ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την πραγματική ισότητα των γυναικών στις κοινωνίες μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες μέλη, το ποσοστό των γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο είναι κάτω από 15%,

Υ Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική δράση για τις γυναίκες έχει αποδειχθεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξής τις στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα,

Φ Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από ό,τι οι άνδρες ως αποτέλεσμα της κατατετμημένης σταδιοδρομίας τις, τους χαμηλότερους μισθούς και τις συντάξεις τις, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στις υποκείμενες-συνεπαγώμενες αιτίες της φτώχειας των γυναικών,

Χ Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά Εθελοντισμού, είναι σημαντικό να τονίσουμε τα οφέλη από την προώθηση της αρχής της ισότητας των γυναικών σε εθελοντικά προγράμματα,

Ψ Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εθνικών μειονοτήτων, ιδίως οι γυναίκες Ρομά, αντιμετωπίζουν τακτικά πολλαπλές και διασταυρούμενες διακρίσεις {*Β} κοινωνικών ανισοτήτων και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όχι μόνο σε σύγκριση με τις γυναίκες εθνικής πλειοψηφίας, αλλά και σε σχέση με τους άνδρες εθνοτικών μειονοτήτων, και διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού,


(13)OJ C 259 E, 4.12.2009, p. 35.

(14)OJ C 16 E, 22.1.2010, p. 21.

(15)Texts adopted, P7_TA(2010)0484.


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Οι αστερίσκοι στις αγκύλες είναι δικοί μας.

*Α 42 εκατομμύρια γυναικών είναι ανενεργές ή άνεργες.

* Β Intersectionality= Η διασταυρούμενη διάκριση είναι η κοινωνιολογική θεωρία που επισημάνθηκε για πρώτη φορά από την Kimberle Crenshaw (1989). Η διασταυρούμενη διάκριση είναι μια μεθοδολογία μελέτης "των σχέσεων μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων και μορφών των κοινωνικών σχέσεων και των υπαγόμενων σχηματισμών" (McCall 2005). Η θεωρία προτείνει-και επιδιώκει να εξετάσει πως διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές κατασκευασμένες κατηγορίες όπως το φύλο, η φυλή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η τάξη, η αναπηρία, καθώς και άλλοι άξονες της ταυτότητας αλληλεπιδρούν σε πολλαπλά και συχνά ταυτόχρονα επίπεδα και συμβάλλουν στη συστηματική κοινωνική ανισότητα. Η διασταυρούμενη θεωρία υποστηρίζει ότι οι κλασικές εννοιολογήσεις της καταπίεσης μέσα στην κοινωνία, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η λεσβοφοβία, και η θρησκεία- βασίζονται στο φανατισμό, δεν ενεργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, αντ' αυτού, αυτές οι μορφές καταπίεσης διαπλέκονται-συσχετίζονται, δημιουργώντας ένα σύστημα καταπίεσης που αντανακλά-απεικονίζει την "διασταύρωση" των πολλαπλών μορφών διακρίσεων.

Ένα τυπικό παράδειγμα της διασταυρούμενης θεωρίας μπορεί να είναι: "η άποψη ότι οι γυναίκες βιώνουν καταπίεση σε ένα ποικίλο δίκτυο διαμορφώσεων και ποικίλων διαβαθμίσεων" (Ritzer, 2007, σελ. 204). Τα πολιτισμικά πρότυπα της καταπίεσης είναι όχι μόνο αλληλένδετα (μεταξύ τους), αλλά είναι (από κοινού) συνδεδεμένα και επηρεάσμένα από τα διασταυρούμενα συστήματα της κοινωνίας. Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν τη φυλή, το φύλο, την τάξη και την εθνικότητα (Collins, 2000, σελ. 42).

Η διαστααρούμενη θεωρία είναι ένα σημαντικό παράδειγμα για τις κοινωνιολογικές και πολιτιστικές μελέτες, αλλά έχουν υπάρξει πολλές προκλήσεις καθώς παραμένει ανεκμετάλλευτη η θεωρεία στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Οι δυσκολίες προκύπτουν εξ' αιτίας των πολλών περιπλοκών που περιλαμβάνονται στην παραγωγή "πολυδιάστατων εννοιολογήσεων" που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι κοινωνικές κατηγορίες διαφοροποίησης (ως διαφορετικές και διακριτές) και αλληλεπιδρούν στη δημιουργία κοινωνικής ιεραρχίας. Για παράδειγμα, η διασταυρούμενη θεωρία υποστηρίζει πως το να γνωρίζει ότι μια γυναίκα ζει σε μια σεξιστική κοινωνία δεν είναι επαρκής πληροφορία για να περιγραφεί η εμπειρία της, αντ 'αυτού, είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζουμε τη φυλής της, τον σεξουαλικό προσανατολισμό της, την τάξη της, κλπ., καθώς και τη στάση της κοινωνία της και την συμπεριοφορά της απέναντι σε κάθε μια από αυτές (τις κατηγορίες).

Η διασταυρούμενη θεωρία δείχνει επίσης πως οι διαφορετικές, οι διακριτές μορφές και εκφράσεις της καταπίεσης πραγματικά διαμορφώνουν, και διαμορφώνονται η μια από την άλλη. Κατά συνέπεια, προκειμένου να κατανοήσει πλήρως το τρόπο με τον οποίο δομείται ο ρατσισμός που υπάρχει για τις καταπιεσμένες ομάδες, πρέπει καμιά να δι-ερευνήσει τους τρόπους με τον οποίο δημιουργούν ρατσισμό οι δομές, οι κοινωνικές διαδικασίες και οι κοινωνικές αντιπροσωπεύσεις-παρουσιάσεις (ή τις ιδέες που ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν-παρουσιάζουν τις ομάδες και τα μέλη της ομάδας στην κοινωνία), διαμορφώνονται με βάση το φύλο, τάξη, τη σεξουαλικότητα, κλπ. Αν και η θεωρία ξεκίνησε σαν μια εξερεύνηση της καταπίεσης των γυναικών μέσα στην κοινωνία, οι κοινωνιολόγες σήμερα προσπαθούν να την εφαρμόσουν σε όλες τις ανθρώπους και σε πολλά διαφορετικά διασταυρούμενα σημεία των μελών μιας ομάδας.

Η Collins αναφέρεται στις διάφορες διασταυρούμενες κοινωνικές ανισότητες, όπως η μήτρα-περίβλημα της κυριαρχίας. Αυτή είναι επίσης γνωστή ως "φορείς-ανύσματα της καταπίεσης και των προνομιών" (Ritzer, 2007, σελ. 204). Οι όροι αυτοί αναφέρονται στο πώς οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων (σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο, τάξη, φυλή, ηλικία, κ.λπ.) λειτουργούν ως καταπιεστικά μέτρα για τις γυναίκες, και τελικά αλλάζουν τις εμπειρίες-τα βιώματα του να ζεις ως γυναίκα στην κοινωνία. Κατά την Collins, η Audre Lorde στο βιβλίο της (Παρείσακτη Αδελφή), και στο (bell hooks) σημεώνει προς την κατεύθυνση αυτή ή την σκέψη ως επιρροή σε αυτήν την καταπίεση και πως εντείνουν περαιτέρω αυτές τις διαφορές. Συγκεκριμένα, η Collins αναφέρεται σε αυτό ως κατασκευή διχοτομίσεων αντίθετης διαφοράς. Αυτή η κατασκευή χαρακτηρίζεται από την εστίασή (αυτών των διχοτομήσεων) στις διαφορές παρά τις ομοιότητες (Collins, 1986, σελ. S20).

Για παράδειγμα, η κοινωνία χρησιμοποιεί συνήθως τις διχοτομήσεις ως περιγραφές όπως το μαύρο - άσπρο ή γυναίκα-άνδρας. Επιπλέον, αυτές οι διχοτομήσεις είναι άμεσα σε αντίθεση η μιά με την άλλη και εγγενώς επισφαλείς-ασταθείς, που σημαίνει ότι σπάνια αντιπροσωπεύουν ισότιμες σχέσεις. Σε ένα άρθρο της το 1986, η Collins συσχετίζει περαιτέρω αυτή την αιτία ως εξήγηση της εμπειρίας καταπίεσης των εγχρώμων γυναικών. Τονίζοντας τις διχοτομίσεις που αναφέρονται ανωτέρω, οι έγχρωμες γυναίκες κατά κανόνα εμπίπτουν-περιέρχονται σε αυτό που τις θεωρεί η κοινωνία, ως τα κατώτερα τμήματα της (της κοινωνίας). Η εσωτερίκευση αυτή οδηγεί στην περαιτέρω καταπίεση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες (κυρίως έγχρωμες γυναίκες) στην κοινωνία.

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 3

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3 μέρος

Ω Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τις, δεν γνωρίζει γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά όρια, και αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο για την ισότητα, ενώ εκτιμάται πως το 20-25% των γυναικών υφίστανται σωματική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τις, δεδομένου ότι η ψυχολογική βία μπορεί να είναι εξίσου καταστροφική με τη σωματική βία,

Ω1 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Χρονιάς καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών,

ΑΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και είναι πιο ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και ακραίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η εμπορία γυναικών, ειδικά εάν δεν ανήκουν στην πληθυσμιακά επικρατούσα κοινωνία,

1. επισημαίνει ότι ανδροκρατούμενοι τομείς, όπως οι κατασκευές και η μεταποίηση, ήταν οι πρώτες που επλήγησαν από την κρίση, αλλά η κρίση έχει έκτοτε επεκταθεί περισσότερο στους τομείς απασχόλησης και των δύο φύλων, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη ανεργία τις γυναίκες, τονίζει ότι οι αμοιβές μειώθηκαν περισσότερο στους τομείς των υπηρεσιών και στους τομείς που χρηματοδοτούνται από δημόσιους προϋπολογισμούς όπου οι περισσότερες εργαζόμενες είναι γυναίκες, και, κατά συνέπεια, οι γυναίκες λαμβάνουν μικρότερες συντάξεις, που οδηγεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών,

2. σημειώνει πως σε χώρες όπου η ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας έχει επιτευχθεί, είχε θετικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, και πως οι πολιτικές για την ισότητα δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν σε περιόδους κρίσης, και πως, παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση των χωρών μελών και της Επιτροπής, οι με συνέπεια ίσοι όροι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί, τονίζει ότι η ύφεση έχει επιδεινώσει, αυτό που ήταν μια σταθερή τάση κατά την τελευταία δεκαετία, δηλαδή τη μείωση της ένδειας, της ανεργίας ή της επισφαλούς απασχόλησης των γυναικών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες, γεγονός που εντείνει την εξάπλωση της ένδειας των γυναικών στην ΕΕ,

3. τονίζει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ενσωμάτωση του 60% των γυναικών που μπορούν να εργαστούν στην αγορά εργασίας, ενώ οι προσπάθειες για το δημογραφικό επίπεδο, θα πρέπει να επιδιώξουν να προωθήσουν την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος,

4. τονίζει πως η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι θετική από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, επισημαίνει πως, σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ, η γυναικεία εργασία-στοιχείο συνέβαλε στην κατά ένα τέταρτο της ετήσιας αύξησης της μεταξύ 1995 και 2008,

5. υπογραμμίζει πως, σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, ο κίνδυνος μη επαναπρόσληψης είναι υψηλότερος για τις γυναίκες,

6. ζητεί τον καθορισμό των στόχων για τις γυναίκες ώστε να συμπεριληφθούν σε δραστηριότητες, σε τομείς ή σε επίπεδα, από τα οποία προηγουμένως είχαν αποκλειστεί και στα οποία εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, με μέτρα για την ενημέρωση και την παροχή κινήτρων στις εργοδοσίες να προσλάβουν και να προωθήσουν τις γυναίκες, ιδιαίτερα στους τομείς και τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν,

7. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην επάρκεια των συντάξεων των γυναικών, δεδομένου ότι οι εργαζόμενες γυναίκες διακόπτουν τη σταδιοδρομία τις συχνότερα από τους άνδρες, προκειμένου να φροντίσουν παιδιά και άρρωστα ή ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας, και ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της οικογένειάς τις τείνουν περισσότερο από τους άνδρες να εργάζονται με μερική απασχόληση ή να αναλαμβάνουν επισφαλή εργασία,

8. ζητεί ο αντίκτυπος της κρίσης στις γυναίκες να καθορίζεται από την κατάρτιση δεικτών συγκεκριμένων στατιστικών ανά φύλο, οι οποίες να επικαιροποιούνται τακτικά και να επαναξιολογούνται, προσθέτει ότι οι στατιστικές αυτές θα πρέπει να καταστήσουν δυνατή μια πιο στοχευμένη αντίδραση σε κυκλικά και διαρθρωτικά προβλήματα απασχόλησης, με σκοπό την υπέρβαση της κρίσης και την προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών,

9. επικρίνει το γεγονός ότι τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης επικεντρώθηκαν σε ανδροκρατούμενους τομείς εργασίας, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η προτίμηση στην υποστήριξη για το μέλλον της εργασίας των ανδρών κατά των γυναικών αυξάνεται παρά τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των πολιτικών ισότητας των φύλων στα εθνικά, ευρωπαϊκά και τα διεθνή οικονομικά σχέδια ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης,

10. επισημαίνει ότι τα ποσοστά απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές και ότι αυτό θέτει όσες ζουν στην επαρχία-ύπαιθρο σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την έλλειψη διάθεσης ποιοτικών θέσεων εργασίας, επιπλέον, πολλές γυναίκες δεν αποτελούν μέρος της επίσημης αγοράς εργασίας και ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται ως εγγεγραμμένες άνεργες, και, κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν οικονομικά και νομικά προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα μητρότητας, την άδεια ασθενείας και την απόκτηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,

11. τονίζει ότι η παρούσα οικονομική κρίση είχε αρνητικές επιπτώσεις στις εργαζόμενες, σημειώνει ότι, παρόλο που το επίπεδο της εκπαίδευσης των γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και οι γυναίκες ξεπερνούν τώρα αριθμητικώς τους άνδρες μεταξύ των αποφοίτων πανεπιστημίου, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να υποχρεόνονται να αναλάβουν τις δευτεροβάθμιες θέσεις εργασίας που αμείβονται λιγότερο,

12. τονίζει ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε υπερβολικό αριθμό σε επισφαλείς εργασίες, σε ακούσια μερική απασχόληση και είναι μεταξύ των ανθρώπων που βιώνουν την ένδεια και, ως εκ τούτου καλεί τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ-2020 όσον αφορά την ένδεια και την κοινωνική ένταξη στοχευουν τις γυναίκες που αναλογικά αντιπροσοπεύουν το μερίδιο των ανθρώπων που βιώνουν την ένδεια,


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 4

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4 μέρος

13. επισημαίνει ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων παραμένουν, παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τονίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία και να παρουσιάσει νέες και καινοτόμες προτάσεις για την απασχόληση, την αμοιβή, ωράριο εργασίας και την πλήρωση υπεύθυνων θέσεων,

14 υπογραμμίζει τη θετική επίδραση που η ισότητα γυναικών έχει στην αγορά εργασίας, επισημαίνει πως οι διάφορες μελέτες υπολογίζουν ότι, εάν οι απασχολούμενες γυναίκες, η μερική απασχόληση και τα ποσοστά παραγωγικότητας ήταν παρόμοια με των ανδρών, το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 30%,

15. επισημαίνει ότι η δημιουργία νέων κλάδων με ισχυρό δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως η οικολογία, το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν διαμορφώνονται οι πολιτικές για την απασχόληση, υπενθυμίζει στο σημείο αυτό ότι οι γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς, καλεί τις χώρες μέλη να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να μην παραμελούν αυτούς τις μορφές αυτού του τομέα εργασίας, ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύει σε τακτική ανακοινώσεις σχετικά με τις νέες αυτές προοπτικές,

16. καλεί τις χώρες μέλη, με τη συνδρομή της Επιτροπής, να ενθαρρύνουν τις γυναίκες - με την ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων - να συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ως απάντηση στην μετάβαση προς μία αειφόρο οικονομία, με έμφαση στα ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την δυνατότητα απασχόλησης των εργαζομένων γυναικών,

17. ζητεί την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών σε ευρύτερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση σε μη παραδοσιακούς τομείς και σε υψηλότερα επίπεδα ευθύνης,

18. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα όπως η διαφάνεια της αμοιβής, μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, τους όρους των συμβάσεων για τις γυναίκες, και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε «πράσινους» και καινοτόμους τομείς,

19 επισημαίνει ότι οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (ιδρύματα, αλσφαλιστικές ενώσεις και συνεταιρισμούς) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και πως οι εργαζόμενές τις είναι κυρίως γυναίκες, καλεί τις χώρες μέλη να εξετάσουν σοβαρά τις εν λόγω οργανώσεις κατά την κατάρτιση πολιτικών οικονομικής ανάκαμψης,

20. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της νομικής έννοιας της κοινής ιδιοκτησίας να διασφαλιστεί η πλήρης αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών στον γεωργικό τομέα, η κατάλληλη προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και η αναγνώριση της εργασίας τις, καθώς επίσης και την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), οπότε, όπως και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η θετική δράση μπορεί να αναληφθεί για τις γυναίκες κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η οποία κατέστη δυνατή κατά τις προηγούμενες περιόδους, αλλά όχι την τρέχουσα περίοδο, καθώς τα μέτρα αυτά θα είναι πολύ επωφελή από την άποψη της απασχόλησης των γυναικών στο αγροτικό περιβάλλον,

21. τονίζει ότι η εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές αποτελεί προτεραιότητα, και ως εκ τούτου εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει κάνει αρκετά για να ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μέσω της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών, όπως το Κοινοβούλιο ζήτησε στο ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2009,

22. καλεί τις χώρες μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τις για την πρόληψη του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας κατά φύλο και να αντιμετωπίσει την τάση πως πολλές γυναίκες εργάζονται σε χειρότερα αμειβόμενες ασχολίες, προκαλόντας το ενδιαφέρον κοριτσιών και αγοριών στο σχολείο σε όλο το φάσμα των πιθανών επαγγελμάτων, και τη διεύρυνση των ευκαιριών κατάρτισης για τις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς εργασίας κατά τη διάρκεια της καριέρας τις, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την άδικη κατάσταση στην οποία, μετά από μισό και παράνω αιώνα, στον οποίο οι κοινοτικές Συνθήκες έχουν περιλάβει την αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, μια γυναίκα πολίτισα της ΕΕ πρέπει κατά μέσο όρο να εργαστεί 418 ημερολογιακές ημέρες για να κερδίσει ό,τι ένας άνδρας κερδίζει σε ένα ημερολογιακή χρονιά,

23. επιμένει στην ανάγκη για επείγουσα δράση για την καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων, με μέτρα όπως η αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας, η κατάρτιση σταδιακά τομεακών προγραμμάτων με συγκεκριμένους στόχους, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη μείωση των διαφορών στις αμοιβές στο 0,5% μέχρι το 2020, ο στόχος είναι να τεθεί τέρμα στις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, ή η ενθάρρυνση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η κατάρτιση των συμβούλων ισότητας, η δράση στο θέμα της ανισότητας των γυναικών στην άμισθη εργασία, και η εισαγωγή των σχεδίων ισότητας στις επιχειρήσεις και άλλους χώρους εργασίας, πιστεύει ότι η διαφάνεια στον καθορισμό των μισθών πρέπει να γίνει ο κανόνας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων γυναικών,


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελία του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 5

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, για την ισότητα μεταξύ γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5 μέρος

24. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να θεσπίσουν μέτρα που να αποσκοπούν στην επίλυση του τρέχουντος παράδοξου με το οποίο οι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι έχουν καλύτερη εκπαίδευση, εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες, τονίζει ότι, για τη βέλτιστη οικονομική ανάπτυξη και πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη, των δυνατοτήτων σταδιοδρομίας των γυναικών θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως,

25 τονίζει ότι το ξεχωριστό εισόδημα και η υψηλής ποιότητας αμειβόμενη απασχόληση για τις γυναίκες αποτελούν το κλειδί για την οικονομική τις ανεξαρτησία και τη μεγαλύτερη ισότητα γυναικών στην κοινωνία ως σύνολο,

26. καλεί τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της ισότητας των φύλων στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα όσον αφορά τόσο την ηλικία όσο και τις αποδοχές,

27. καλεί τις χώρες μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για την ίση αμοιβή για ίση εργασία σωστά, και ζητεί από την Επιτροπή την εφαρμογή των κυρώσεων για μη συμμορφούμενων χωρών μελών,

28. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα διαφορετικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης: είναι επίσης προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής που ορίζονται στην στρατηγική της ΕΕ-2020, επομένως, καλεί την Επιτροπή για την ενίσχυση της διάστασης του φύλου σε όλες τις περιοχές της στρατηγικής της Ευρ. Ένωσης-2020, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων, και να καταρτίσει ειδικά μέτρα και στόχους για την ισότητα των φύλων σε όλα τα μέτρα για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση,

29. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις χώρες μέλη να ευνοήσουν δεσμευτικές προτάσεις, αντί των μη δεσμευτικών στρατηγικών και εγγράφων πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων,

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή και οι χώρες μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν την κατάρτιση και την εφαρμογή εργαλείων, έτσι ώστε όλες οι ενδιαφερόμενες να λαμβάνουν δεόντως υπόψη, στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τις, τη διάσταση που βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, περιλαμβανομένων να αξιολογήσει την συγκεκριμένη επιροή-αντίκτυπο των πολιτικών σε γυναίκες και άνδρες,

31 τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, των στατιστικών στοιχείων και με βάση το φύλο που να είναι αξιόπιστα, συγκρίσιμα και διαθέσιμα όταν χρειαστεί, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές,

32 πιστεύει ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η μάχη για την εξάλειψη της ένδειας, με την αναθεώρηση των μακροοικονομικών, νομισματικών, κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών που είναι στη ρίζα της, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη στις γυναίκες, πιστεύει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συντελεστών της φτώχειας θα πρέπει να επανεξεταστούν και πως πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγηκές για την προώθηση μιας δίκαιης κατανομής του εισοδήματος, της εξασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος, τις αποδοχές και τις αξιοπρεπείς συντάξεις, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας με δικαιώματα για τις γυναίκες, την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια, και τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και των αντίστοιχων τοπικών υπηρεσιών, ιδιαιτέρως βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα ημέρας, κοινοτικά και ψυχαγωγικά κέντρα, καθώς και υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας,

33. χαιρετίζει την Επιτροπή για την έναρξη πανευρωπαϊκής εκστρατείας ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του χάσματος των αμοιβών των γυναικών, σημειώνει, ωστόσο, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένουν, και ως εκ τούτου ζητεί μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που συνδέονται με τους αντίστοιχους ρόλους γυναικών και ανδρών, τονίζει, ως εκ τούτου η σημασία της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και τα μέσα ενημέρωσης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων, προκαταλήψεων των φύλων και ιδιαιτέρως των ταπεινωτικών εικόνων, επισημαίνει ότι οι εκστρατείες θα πρέπει να τονίσουν το ρόλο των ανδρών στην εξασφάλιση δίκαιης κατανομής των οικογενειακών ευθυνών και της καλής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής,

34. εκφράζει την άποψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές καθιστούν αναγκαίο να αξιοποιηθεί το δυναμικό των γυναικών, καθώς και για την αύξηση της απασχόλησής τις προκειμένου να επιτευχθεί το ποσοστό-στόχος για την απασχόληση του 75% γυναικών και ανδρών ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών, όπως αναφέρεται στην στρατηγική Ευρ. Ένωσης-2020, πιστεύει ταυτόχρονα ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ελεύθερη επιλογή να κάνουν παιδιά και ότι η δίκαιη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας,

35. ζητεί συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής, ιδίως όσον αφορά τη βοήθεια για τη φροντίδα των εξαρτώμενων προσώπων και παιδιών,

36. τονίζει πως η Επιτροπή και οι χώρες μέλη πρέπει να ενισχύσουν, τη στήριξη και ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνική οικονομία, υπό το πρίσμα του υψηλού επιπέδου απασχόλησης των γυναικών στον τομέα αυτό και τη σημασία των υπηρεσιών που προσφέρει η προαγωγή μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής,

37. ζητεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διάφοροι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχουν μεταφερθεί ορθά από τις χώρες μέλη με την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών,

38. παρατηρεί ότι η μερική απασχόληση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενδιαφερόμενη γυναίκα, παραδείγματος χάριν, με την τοποθέτηση εμποδίων στο δρόμο της σταδιοδρομίας και την οδήγηση στη ένδεια σε μεγάλη ηλικία, ή εναλλακτικά, μπορούν, λόγω των μικρότερων εισοδημάτων, να απαιτήσουν συμπληρωματική κρατική αρωγή για λόγους επιβίωσης, σε περίπτωση ασθένειας ή ανεργίας,

39 τονίζει τη σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης για να εξασφαλιστεί η ουδετερότητα των φύλων των παραδοσιακά γυναικείων και ανδρικών επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων, με την ίδια άποψη, καλεί τις χώρες μέλη να ξεκινήσουν μια συζήτηση για το ρόλο της γλώσσας στην εμμονή των στερεοτύπων, που κυρίως οφείλεται στην γυναικοποίηση ή αρρενοποίηση ορισμένων εμπορικών επωνυμιών,


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 6

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, για την ισότητα γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

6 μέρος

40. ζητεί από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα να εισάγουν πλάνα ισότητας στον εσωτερικό κανονισμό και τους κανονισμούς τους, σε συνδυασμό με αυστηρούς βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, και να αξιολογούν ετησίως την επίτευξη των στόχων αυτών,

41. ζητεί συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, ενισχύοντας με μεγαλύτερο καταμερισμό των επαγγελματικών, των οικογενειακών και των κοινωνικών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών, ιδίως όσον αφορά τη βοήθεια για τη φροντίδα εξαρτημένων προσώπων και παιδιών,

42. καλεί τις χώρες μέλη να στηρίξουν την απασχόληση για τη μειονεκτούσα κατηγορία των «έγκυων γυναικών ή μητέρων που εκτελούν εργασία στο σπίτι μόνες τις», ενθαρρύνοντας την παροχή θέσης εργασίας για αυτήν την ομάδα που να είναι αξιοπρεπής, σταθερή και συμβατή με σωστή ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής,

43 πιστεύει ότι, προκειμένου να συνδυαστούν καλύτερα εργασία και φροντίδα, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η άδεια που σχετίζεται με τα παιδιά, επομένως, καλεί το Συμβούλιο για την ταχεία έγκριση της κοινής θέσης σχετικά με το νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας του Συμβουλίου 92/85/ΕΟΚ,

44. καλεί τις χώρες μέλη να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία, καθώς και διευκολύνσεις για τις ηλικιωμένες και άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα, με σκοπό την παροχή καλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κατά καιρούς συμβατές με πλήρες ωράριο εργασίας για όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπους, πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές προσφέρουν τεράστια υποστήριξη προς τις γονείς και θα τις διευκόλυνε να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό,

45 τονίζει ότι η οικογένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας μας και από τη φύση συνδέεται με τη μετάδοση των αξιών και με τη συνεργασία σε πνεύμα αλληλεγγύης, υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση ευέλικτων ωραρίων εργασίας και η παροχή ευκαιριών τηλεργασίας, καθώς και η επέκταση παιδικής φροντίδας και η επαγγελματική αντιμετώπιση βοήθειας στο σπίτι σε ηλικιωμένα πρόσωπα, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για να καταστεί δυνατός ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να ενισχυθεί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έλλειψη επαρκών προγραμμάτων άδειας, το καθεστώς της γονικής άδειας και οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και για τις δύο γονείς συχνά εμποδίζει τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας ή να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, θεωρεί ότι αυτό απαιτεί επίσης μια αλλαγή στην πολιτική των εταιρειών σε σχέση με το διορισμό και την απασχόληση των γυναικών καλεί συνεπώς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να αποτρέψουν τις περικοπές στις παροχές ή τις κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα της φροντίδας των παιδιών, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ανθρώπων ως αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,

46. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στις χώρες μέλη την ανάγκη να ληφθούν θετικά μέτρα τόσο, κυρίως, για τις γυναίκες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή στην εργασία μετά από μια περίοδο που αφιερώνεται στην οικογένεια (ανατροφή των παιδιών ή και φροντίδα για μια άρρωστη ή ανάπηρη συγγένισσα), με την προώθηση πολιτικών (επαν) ένταξης στην αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, την ανάκτηση της οικονομικής ανεξαρτησίας,

47. τονίζει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο δίνοντάς στα παιδιά τη σημασία της ισότητας των φύλων όσο το δυνατόν νωρίτερα και στην αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμών και την κατανόηση των επιπτώσεων των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, καλεί τις χώρες μέλη να καταρτίσουν προγράμματα για την εκπαίδευση καθώς και πληροφορίες και προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αξίες της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως το άρθρο 23, για τις μαθήτριες σε όλη τη σταδιοδρομία του σχολείου τις,

48 τονίζει την ανάγκη των νέων να είναι ελεύθερες να κάνουν τις δικές τις επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι εκπαιδευτικές δεν πρέπει να καθοδηγούν αυτόματα τις μαθήτριες προς συγκεκριμένους τομείς για λόγους προσαρμογής στα σεξιστικά στερεότυπα και θα πρέπει να τονίζεται το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων απασχόλησης,

49. καλεί τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν, μέσω των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης, πως τα κορίτσια δεν κατευθύνονται αυτόματα προς την κατεύθυνση των παραδοσιακά γυναικείων τομέων και σταδιοδρομίας,


50. τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες που πρέπει να γίνουν σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, ζητεί δεσμευτικούς στόχους ώστε να διασφαλίσουν ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών, επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των ποσοστώσεων για την εκπροσώπηση των γυναικών, επισημαίνει, επομένως, ότι η χρήση εκλογικών ποσοστώσεων έχει θετικές συνέπειες για την εκπροσώπηση των γυναικών,


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 7

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

7 μέρος

51. επισημαίνει ότι μόνο το 3% των μεγάλων εταιρειών έχουν στην προεδρία τις μια γυναίκα, τονίζει, ως εκ τούτου το παράδειγμα της Νορβηγίας, η οποία από το 2003 έχει εφαρμόσει με επιτυχία την πολιτική ποσοστώσεων ώστε να εξασφαλίζεται ισοτιμία στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, αυτό το παράδειγμα τώρα ακολουθείται από την Ισπανία και τη Γαλλία, καλεί τις χώρες μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, όπως οι ποσοστώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών εν γένει, ιδιαίτερα εκείνες που συμμετέχει κοινό,

52. τονίζει ότι τα σχέδια-πλάνα για την ισότητα στις επιχειρήσεις ή τους τομείς πρέπει να καθιερωθούν, σε θεσμική-νομική βάση, για την καταπολέμηση της αδικίας με βάση το φύλο στην απασχόληση στις χώρες μέλη, οι οποίες πρέπει να αρχίσουν και η εφαρμογή (των σχεδίων-πλάνων) τις να παρακολουθείται από τις δύο πλευρές της βιομηχανίας

53. τονίζει την ανάγκη οι χώρες μέλη να λάβουν μέτρα, ιδίως μέσω της νομοθεσίας, να θέσουν δεσμευτικούς στόχους για την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης στις εταιρείες, οι δημόσιες διοικήσεις και τα πολιτικά όργανα,

54 καλεί τις χώρες μέλη να προσδιορίσουν τις εταιρείες που προωθούν την ισότητα των γυναικών και τη καλή ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής και τη διάδοση των ορθών πρακτικών σε μεγάλο βαθμό, ιδίως μέσω των εμπορικών επιμελητηρίων,

55 χαιρετίζει τη γενική συζήτηση σχετικά με την αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε διευθυντικές-διοικητικές θέσεις στη βιομηχανία και προτείνει την καθιέρωση εθελοντικής ποσόστωσης για αυτό στις επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αναλογία των δύο φύλων μέσα στο εργατικό δυναμικό,

56. ζητεί να αναληφθεί δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών με τη δημιουργία δομών κατάρτισης και επαγγελματιών και νομικών συμβουλών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δημόσια και ιδιωτικά οικονομικά,

57. ενθαρρύνει την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των φορέων προώθησης της ισότητας των γυναικών, με στόχο την εφαρμογή των καλών πρακτικών σε ολόκληρη την κοινωνία, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα,

58. καλεί τις χώρες μέλη και την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες γυναικών: ανάπηρες, ηλικιωμένες, μετανάστριες, λεσβίες, αμφισεξουαλικές και τρανς, και τις μειονοτικές γυναικές και τις γυναίκες που έχουν μικρή ή δεν έχουν κατάρτιση και είναι υπεύθυνες για εξαρτώμενα πρόσωπα, όλες αυτές είναι συγκεκριμένες ομάδες που έχουν ανάγκη από μέτρα προσαρμοσμένα στις συνθήκες τις, καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 ώστε να συμπεριληφθεί η προώθηση της ισότητας των φύλων,

59. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες μέλη στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των γυναικών που μειονεκτούν, όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, ανάπηρες, και τις ανύπαντρες μητέρες, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητά να τις οδηγήσει σε οικονομικά ανεξάρτητη ζωή, με βελτίωση της πρόσβασής τις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, εφιστά την προσοχή στις πολλαπλές διακρίσεις που θίγουν τις μετανάστριες λόγω του φύλου τις, την εθνοτική ή φυλετική καταγωγή και, σε πολλές περιπτώσεις, την ηλικία τις,

60. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιοες για την ισότητα να υιοθετήσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της ανταπόκρισής τις και το χειρισμό των υποθέσεων των πολλαπλών διακρίσεων, τονίζει επίσης ότι οι αρχές-φορείς αυτές θα πρέπει να προσφέρουν κατάρτιση σε δικαστίνες, ενόρκους και γενικά στο προσωπικό ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να προβλέπουν και να χειρίζονται τις καταστάσεις των πολλαπλών διακρίσεων,

61. επισημαίνει ότι οι γυναίκες με αναπηρία δέχονται συχνά διακρίσεις στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και επαγγελματική ζωή, καλεί την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής τις,

62. καλεί την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες Ρομά στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά,

63. σημειώνει ότι οι λεσβίες και οι τρανς παραμένουν ιδιαίτερα περιθωριοποιημένες και ομάδα θυμάτων που αντιμετωπίζει υψηλό βαθμό στιγματισμού, αποκλεισμού και βίας, όπως αναφέρθηκε από την FRA- Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενθαρρύνει έντονα την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις της FRA για την ισχυρότερη και σαφέστερη προστασία κατά των διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

64. τάσσεται υπέρ της πρόσβασης των γυναικών και των ανδρών σε επαρκή πληροφόρηση και στήριξη για την αναπαραγωγική υγεία και τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες με τους άνδρες να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα αυτό, τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τις δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της εύκολης πρόσβασης στην αντισύλληψη και την άμβλωση, καλεί τις χώρες μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα και δράσεις ευαισθητοποίησης των ανδρών για τις ευθύνες τους για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά θέματα,

65. επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ισότητα των φύλων, καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την εκπόνηση πρότασης για μια γενική οδηγία πρόληψης και την καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών - είτε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης γυναικών,


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβολίου για την Ισότητα των Γυναικών 8.3.11 8

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2010

8 μέρος


66. χαιρετίζει προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αλλά τονίζει ότι αυτή εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό, άλυτο πρόβλημα και ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης που αποσκοπούν στην πρόληψη βίας λόγω φύλου και την προστασία των γυναικών από όλες τις μορφές βίας, ανεξάρτητα από το νομικό τις καθεστώς, τη φυλή, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνοτική καταγωγή ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, χαιρετίζει την επανέναρξη της συζήτησης σχετικά με αυτής της μορφής βίας, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας-καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και μιας οδηγίας για την Εμπορία των Γυναικών-διακίνηση, καλεί την παρούσες και τις μελλοντικές Προεδρίες της ΕΕ να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πρόοδο, τονίζει την ανάγκη το Συμβούλιο και η Επιτροπή να αποδεχθεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, έτσι ώστε η οδηγία να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν,

67 καλεί εκ νέου την Επιτροπή να δημιουργήσει, μέσα στις επόμενες τέσσερεις χρονιές, μια Ευρωπαϊκή Χρονιά για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, επισημαίνει εν προκειμένω ότι αυτή θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτισών-ων και θα κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,

68. τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής μιας ευρείας έρευνας που να καλύπτει όλες τις χώρες της ΕΕ και χρησιμοποιώντας μια κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της πραγματικής έκτασης του προβλήματος, επισημαίνει το σημαντικό έργο που θα πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Βίας λόγω Φύλου, το οποίο θα παρέχει υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη πολιτικών μέτρων για την καταπολέμηση αυτής της κοινωνικής μάστιγας,

69. καλεί τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν καλύτερη προετοιμασία και συνεργασία μεταξύ του προσωπικού του τομέα της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος και τη δημιουργία δομών που να μπορούν να αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των σπανίων σοβαρών μορφών σωματικής και ψυχολογικής βίας, όπως επιθέσεις με οξύ,

70 τονίζει ότι είναι σημαντικό οι χώρες μέλη και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές να λάβουν δράση-μέτρα για την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών που έχουν υποστεί βία λόγω φύλου, με τη χρήση μέσων όπως το Ευρ.Κοινωνικό Ταμείο ή το πρόγραμμα PROGRESS,

71 επισημαίνει πως αυτά τα σχέδια βοηθούν τις γυναικείες οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτισών εν γένει, να συνεργαστούν και να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που πρέπει να βελτιωθούν,


72 τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην εξωτερική και την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

73 καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να προωθήσουν, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά και σε διαφημιστικό υλικό, ιδιαιτέρως, μια αναπαράσταση της γυναικείας εικόνας που να σέβεται την αξιοπρέπεια, το ρόλο της διαφορετικότητας και την ταυτότητα των γυναικών,

74 καλεί την Επιτροπή και την δημοσιονομική αρχή-εξουσία να συμμορφώσει τα δημοσιονομικά με βάση τα κριτήρια του φύλου κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό κατά την κατάρτιση των εθνικών δημόσιων προϋπολογισμών,

75 αναθέτει στην Προεδρία του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των χωρών μελών.


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.11 και την μεταφράσαεμε από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0085&language=EN&ring=A7-2011-0029

Οι πρώτες στο κόσμο λεσβίες που νυμφεύθηκαν, Helene Faasen και Anne-Marie

Το πρώτο στο κόμσο ζευγάρι λεσβιών που νυμφεύθηκε, γιορτάζουν τη 10η επέτειο του γάμου τις

Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)

Το ζευγάρι "νυμφεύθηκε από αγάπη, όχι για πολιτικές αιτίες”
Έχουν οικογένεια, εργασία, σπίτι, μια σκύλα και δύο κουνέλια

"Πρέπει επίσης να γκρινιάζουμε στα παιδιά μας το πρωί"

Το ζευγάρι των λεσβιών από την Ολλανδία, η Helene Faasen και η Anne-Marie πέρασαν στο βιβλίο της Ιστορίας πριν από 10 χρόνια ως το πρώτο ζευγάρι λεσβιών στο κόσμο που νυμφεύθηκαν, μια διάκριση που ως σήμερα απασχολεί τις ακτιβίστριες.
"Είμαστε νυμφευμένες από αγάπη, όχι για πολιτικές αιτίες. Αλλά φυσικά είχαμε επίγνωση ότι ήταν μια ιστορική στιγμή", δήλωσε η Anne-Marie, βοηθός συμβολαιογραφείου και λεσβία ακτιβίστρια, πριν από την 10η επέτειό τις την Παρασκευή 25 Μάρτη.

Με την δημοσιοποίηση του γάμου στο παγκόσμιο τύπο, "θέλαμε να κάνουμε τις άλλες ανθρώπους να σκεφτούν πόσο φρικτό είναι να στερούνται οι λεσβίες κάτι που είναι φυσικό δικαίωμα για τις ετερό", πρόσθεσε η σύζυγός της, 44χρονη συμβολαιογράφισα Helene Faasen.

"Μια ετερό δεν χρειάζεται ποτέ να σκεφτεί για το αν επιτρέπεται να παντρευτεί ή όχι, χρειάζεται απλώς να είναι αρκετά τυχερή να βρει τον έρωτα της ζωής της".

Η Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε το γάμο των λεσβιών, το 2001. Η Helene και η Anne-Marie, παραδοσιακές και οι δύο, φόρεσαν νυφικά και ήταν το πρώτο ζευγάρι που νυμφεύθηκε μαζί με άλλα τρία ζευγάρια που ακολούθησαν στο Άμστερνταμ την 1η Απριλίου 2001 από τον τότε δήμαρχο Job Cohen.

Από τότε, σχεδόν 15.000 Lgbtiq ζευγάρια έχουν τελέσει γάμο στις Κάτω Χώρες - περίπου 2% του συνολικού αριθμού των γάμων μεταξύ 2001 και 2010, βάσει στοιχείων από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την COC την παλαιότερη Lgbtiq MKO στο Άμστερνταμ, υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο Lgbtiq στην Ολλανδία στο σύνολο πληθυσμού των 16,7 εκατομμυρίων.

Η Anne-Marie και η Helene ζουν με τα δυο τις παιδιά, την 9χρονη Myrthle και τον 10χρονο Nathan, στη Μάαστριχτ στη νότια Ολλανδία, όπου η Anne-Marie λέει ότι αγαπά να περνά τον ελεύθερο χρόνο της μαγειρεύοντας και η Helene χαλαρώνει με το να ασχολείται με τον κήπο.

Όπως και πολλές άλλες, έχουμε μια οικογένεια, μια δουλειά, ένα σπίτι, μια σκύλα και δύο κουνέλια,''είπε η κα. Anne-Marie, όπου συνάντησε "την αγάπη της ζωής μου” σε ένα ραντεβού στα τυφλά, το 1998.

“Το πρωί, πρέπει επίσης να γκρινιάζουμε με τα παιδιά μας για να βγούν από το κρεβάτι και να φάνε πρωινό ... όλα είναι πολύ κανονικά", πρόσθεσε.

Τα παιδιά, είπε η Helene, αποδέχονται την οικογένεια τις-τους, "ως μια από τις πολλές επιλογές που υπάρχουν".

«Η μόνη ένσταση που ο γιος μας είχε πάντα ήταν πως χρειάζεται να κάνουν διπλή δουλειά για την Γιορτή της Μητέρας».

Το ζευγάρι είναι υπερπροστατευτικό στην ιδιωτική τις ζωή, επιμένει να δώσει την συνέντευξη, στο Άμστερνταμ, στο γραφείο της Helene και όχι στο σπίτι, αλλά λένε ότι άρουν το πέπλο της διακριτικότητας σε ειδικές περιπτώσεις.

"Μας αρέσει να δείχnουμε πόσο πολύ βαρετές και κανονικές είμαστε”, είπε η Helene, κλείνοντας το μάτι στη σύζυγό της.
«Δεν είμαστε τα Σόδομα και τα Γόμορα που πολλές άνθρωποι προφανώς αναμένουν να προκύψει από τη νομιμοποίηση του γάμου των λεσβιών».

Δέκα χρόνια μετά το γάμο ορόσημο του λεσβιακού ζευγαριού, ο γάμος των λεσβιών είναι ακόμα παράνομος σε πολλές χώρες. Το λεσβιακό σεξ απαγορεύεται και τιμωρείται σε ορισμένες χώρες, και επισύρει τη θανατική ποινή στο Ιράν.

Ακόμη και στην παραδοσιακά φιλελεύθερη Ολλανδία φαίνεται πως μήνας του μέλιτος έχει τελειώσει, λέει ο Philip Tijsma.

«Είναι κάπως ειρωνικό επειδή είναι ευκολότερο για τις λεσβίες να εκ-δηλώσουν τον σεξουαλικό τις προσανατολισμό και να είναι ανοικτές για τη σεξουαλικότητά τις, είναι επίσης πιο ορατες και πιο εύκολο να γίνουν στόχος λεσβοφοβίας», είπε.
Το 2009, συνολικά σε 428 λεσβοφοβικά περιστατικά, σχεδόν το ένα πέμπτο αφορούσε σωματική βία, έχουν αναφερθεί σε όλη τη χώρα - μια αύξηση 13% για το 2008, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αστυνομίας.

Μια πρόσφατη μελέτη του υπουργείου Δικαιοσύνης διαπίστωσε ότι επτά στις δέκα Lgbtiq έχουν αντιμετωπίσει σωματική ή λεκτική βία στη ζωή τις.
Σχεδόν το ήμισυ των Ολλανδέζων-ων που ρωτήθηκαν σε μια πρόσφατη έρευνα δήλωσαν ότι βρίσκουν απαράδεκτο να δούν δύο Lgbtiq να φιλιούνται δημοσίως.

«Ως λεσβία, όλος ο κόσμος ασχολείται με την ιδιωτική ζωή μας, ακόμα κι αν δεν είμαστε κάτι περίεργο ή τέρας ή τρομακτικό για τα παιδιά. Ο κόσμος έχει, βεβαίως, προκαταλήψεις», είπε η Helene.

Την 1η Απριλίου, το ζευγάρι των λεσβιών θα σηματοδοτήσει την επέτειό τις, όπως ακριβώς και με το γάμο τις, δημόσια - στο Τύπο και σε μια έκθεση φωτογραφίας που διοργανόνεται από το δημοτικό συμβούλιο του Άμστερνταμ για να τιμήσει την μνήμη της ιστορικής ημέρας τις.

"Ήμασταν τυχερές που άλλες είχαν αναλάβει την μάχη και κατέστησαν δυνατό για μας να νυμφευθούμε” είπε η Anne-Marie.

«Αν άλλες άνθρωποι μάς χρειάζονται τώρα, ειδικά σε χώρες όπου δεν είναι ακόμα νομικά αναγνωρισμένος ο γάμος, θέλουμε να είμαστε εκεί για αυτές".


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.3.11 και την μεταφράσαμε από την Couriermail.com γραμμένη από την Mariette Le Roux στην http://www.couriermail.com.au/news/world/worlds-first-legally-wed-lesbian-couple-celebrates-their-10th-wedding-anniversary/story-e6freoox-1226030866529
Στην φωτογραφία είναι η Helene και η Anne-Marie

Πετρελαιοκηλίδα «σκότωσε» 5.000 κήτη

Η πετρελαιοκηλίδα «σκότωσε» 5.000 κήτη

Ο μικρός αριθμός των σκελετών που βρέθηκαν μπορεί επίσης να εξηγηθεί και από το γεγονός ότι τα ζώα πέθαναν μακριά από τις ακτές

Περισσότερα από 5.000 κήτη, όπως φάλαινες και δελφίνια, έχασαν τη ζωή τις εξαιτίας της πετρελαιοκηλίδας της ΒΡ στον Κόλπο του Μεξικού το 2010, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Conservation Letters της Εταιρίας Βιολογίας Διατήρησης.

Συνολικά 101 σκελετοί εντοπίστηκαν στην πληγείσα περιοχή, όπου η διαρροή πετρελαίου από την πλατφόρμα Deepwater Horizon προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή.

Στην πραγματικότητα, οι σκελετοί αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό των ζώων που έχασαν τη ζωή τους από τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία των ΗΠΑ, επισημαίνουν οι επιστημόνισες που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή.

Σύμφωνα με τους ίδιες, ο αριθμός αυτός πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 50 για να έχουμε τον πραγματικό αριθμό των ζώων που χάθηκαν.

«Η πετρελαιοκηλίδα του Deepwater, φαινομενικά είχε σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις στην πανίδα, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι οι καταστροφές που προκάλεσε στο περιβάλλον ήταν μικρές», επισημαίνει ο επικεφαλής των ερευνητριών, καθηγητής Ρομπ Ουίλιαμς από το πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

«Αυτή η εντύπωση εξηγείται από το γεγονός ότι στις μέχρι τώρα έρευνες, ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των σκελετών που βρέθηκαν στις ακτές», τόνισε ο ίδιος.

Σε κανονικές συνθήκες, μόνο το 2% των νεκρών ζώων εντοπίζονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις ιστορικές εκτιμήσεις του πληθυσμού τους και τα ποσοστά θνησιμότητάς τους στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή.

Ο μικρός αριθμός των σκελετών που βρέθηκαν μπορεί επίσης να εξηγηθεί και από το γεγονός ότι τα ζώα πέθαναν μακριά από τις ακτές.

Η πετρελαιοκηλίδα έφτασε 60 χιλιόμετρα ανοικτά της Λουιζιάνα.


Την είδηση την βρήκαμε στι 30.3.11 από την εφημερίδα Έθνος στην http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=59472950

29 Μαρ 2011

Η ΜΚΟ Rainbow House κατά Ρωσίας αρ, υποθ.12200/08 A

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Αριθμός Υποθέσεως 12200/08

Zhdanov Aleksandr και House Rainbow κατά της Ρωσίας
κατατέθηκε στις 3 Μαρτίου 2008

Έκθεση των πραγματικών περιστατικών

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ο πρώτος προσφεύγων, κ. Aleksandr Valeryevich Zhdanov, είναι Ρώσος υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το 1980 και ζει στην περιοχή Tyumen. Είναι ο Πρόεδρος της δευτέρης προσφεύγουσας, μιας περιφερειακής δημόσιας ένωσης προσώπων - ΜΚΟ για την προστασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων των πολιτισών "Raduzhniy Dom» (Rainbow House), που δραστηριοποιείται στην περιοχή Tyumen. Η προσφεύγουσα-ων εκπροσωπούνται ενώπιον του Δικαστηρίου από τον κ. P. Chikov, δικηγόρος της Διαπεριφερειακής Ένωσης Οργανώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Agora», μια ΜΚΟ που είναι καταχωρημένη στο Καζάν.

Α. Οι συνθήκες της υπόθεσης
Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως υποστηρίζουν η προσφεύγουσα-ων, μπορεί να συνοψιστούν ως εξής.

1. Γενικές πληροφορίες
Τον Απρίλιο του 2005 ο πρώτος προσφεύγων άνοιξε ένα Lgbtiq κλαμπ που άρχισε να οργανώνει εβδομαδιαία Lgbtiq πάρτυ.

Σε απροσδιόριστη μέρα η αστυνομία, με μασκοφόρους και ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στο κλαμπ, διέταξε πως όλες-οι θα πρέπει να ξαπλώσουν στο πάτωμα και έσυραν τις επισκέπτριες του club στο λεωφορείο της αστυνομίας. Αρκετές ημέρες αργότερα η μίσθωση του κλαμπ διεκόπει ξαφνικά χωρίς καμία αιτιολογία.

Τον Αύγουστο του 2005 μια ομάδα Lgbtiq ακτιβιστριών κοινοποίησε στην διοίκηση της Tyumen για την πρόθεσή τις να κάνουν πορεία στις 5 Σεπτεμβρίου 2005. Στη συνέντευξη Τύπου της 17ης Αυγούστου 2005 ο επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικών της Περιφέρειας Tyumen είπε ότι ήταν εξαιρετικά έκπληκτος όταν έμαθε ότι μια Lgbtiq πορεία είχε προγραμματιστεί στη Tyumen. Και συνέχισε: «Κατά την προσωπική μου άποψη, η Tyumen δεν είναι ούτε ολλανδία, ούτε Άμστερνταμ, η πρώτη δεν μπορεί να κρατήσει μια Lgbtiq πορεία στην πόλη μας". Εκπροσώπισες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επίσης, μίλησαν δημοσίως κατά της πορείας. Η Διοικητική Αρχή της Tyumen αρνήθηκε να δώσει άδεια για τη διεξαγωγή Lgbtiq πορείας.

Στις 20 Αυγούστου 2005 είχε αναγγείλει δημοσίως ότι η δημόσια περιφερειακή ένωση προσώπων-ΜΚΟ "Rainbow House" (η δεύτερη προσφεύγουσα) δημιουργήθηκε με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των λεσβιών γκέι, αμφισεξουαλικών, τρανς και queer.

2. Η πρώτη άρνηση της καταχώρησης
Τον Ιούνιο 2006 o πρώτος προσφεύγων υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση της δεύτερης προσφεύγουσας στο τοπικό τμήμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσία Καταχώρησης-Ληξειαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στο εξής "η τοπική αρχή καταχώρησης").

Η τοπική αρχή καταχώρησης ανέθεσε σε ειδικές από το Ιστιντούτο Νομικών Σπουδών της Tyumen που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας. Το Ινστιτούτο μελέτησε τα άρθρα του συνεταιρίζεσθαι της δεύτερης προσφεύγουσας και, στις 31 Ιουλίου 2006, εκπονήθηκε η γνωμάτευση ειδικών η οποία έχει ως εξής:
"Τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των πολιτισών με παραδοσιακό σεξουαλικό προσανατολισμό, της κοινωνίας [συνολικά], καθώς και του κράτους μπορεί να παραβιαστούν από δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ακόλουθους δεδηλωμένους στόχους της [της δεύτερης προσφεύγουσας]:


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα ECHR στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=12200/08&sessionid=68720967&skin=hudoc-cc-en

Η ΜΚΟ Rainbow House κατά Ρωσίας αρ, υποθ.12200/08 B

Αριθμός Υποθέσεως 12200/08

- Δημοσιεύσεις, έκδοση και διανομή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ταινίες και βίντεο και επικοινωνία μέσω Διαδικτύου, πληροφοριών σχετικά με [τη δεύτερη προσφεύγουσα],

- Συμμετοχή στη σύνταξη των νομοθετικών πράξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της προστασίας των ατόμων με μη παραδοσιακό σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το παραπάνω συμπέρασμα βασίζεται στις ακόλουθες σκέψεις: η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει την προπαγάνδα μη παραδοσιακών σεξουαλικών προσανατολισμών.
...
Δραστηριότητες [Της δεύτερης προσφεύγουσας] που σχετίζονται με την προπαγάνδα του μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ρωσικής κοινωνίας και του κράτους για τις ακόλουθες αιτίες:
· Θα καταστρέψει τις ηθικές αξίες της κοινωνίας,
· Θα υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μειώνοντας τον πληθυσμό της.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η προπαγάνδα του μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού [η δεύτερη προσφεύγουσα] μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εξτρεμιστική δραστηριότητα, διότι η υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων προϋποθέτει όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των πολιτισών με μη παραδοσιακό σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και οι προσπάθειες να αυξηθεί ο αριθμός αυτών των πολιτισών με τη μετατροπή αυτών που, χωρίς τέτοια προπαγάνδα, θα διατηρούσαν τον παραδοσιακό τις σεξουαλικό προσανατολισμό.
Ωστόσο, για να επιβεβαιώσει την παραπάνω διαπίστωση, είναι απαραίτητο να εκτελέσει μια κοινωνιολογική μελέτη ... "

Ο πρώτος προσφεύγων έλαβε αντίγραφο της εν λόγω άποψης των εμπειρογνωνόνων τον Οκτώβριο του 2007.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2006, η τοπική αρχή καταχώρησης αρνήθηκε την καταχώρηση της δεύτερης προσφεύγουσας, έκρινε ότι η Επιτροπή παρουσίασε τον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας. Ειδικότερα, θεώρησε ότι η προπαγάνδα του μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού ήταν ικανή να "καταστρέψει τις ηθικές αξίες της κοινωνίας και υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μειώνοντας τον πληθυσμό της". Επίσης, έκρινε ότι οι δραστηριότητες της δεύτερης προσφεύγουσας ενδέχεται να προσβάλλουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, να θέσουν σε κίνδυνο τα συνταγματικά κατοχυρωμένα θεσμικά όργανα της οικογένειας και του γάμου και να ενθαρρύνουν το κοινωνικό και θρησκευτικό μίσος και εχθρότητα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη προσφεύγουσα ήταν μια εξτρεμιστική οργάνωση.

Η τοπική αρχή καταχώρησης σημείωσε επίσης παρατυπίες στο έγγραφο που βεβαιώνει την μίσθωση για το γραφείο της δεύτερης προσφεύγουσας και επέκρινε την πρώτη αίτηση για την καταβολή του τέλους καταχώρησης αρκετές ημέρες πριν η δεύτερη προσφεύγουσα ιδρυθεί.

Η πρώτος προσφεύγουσων ανέθεσε την γνωμάτευση σε ειδικές της δημόσιας ένωσης "Ανεξάρτητο νομικό Συμβούλιο". Όπως προκύπτει από τη γνωμάτευση της 7ης Φεβρουαρίου 2007 ότι η δεύτερη προσφεύγουσα δεν ήταν εξτρεμιστική οργάνωση. Τα άρθρα του καταστατικού της, δεν περιείχαν καμία ένδειξη ότι θα καταφύγει σε προπαγάνδα της λεσβιοσύνης, θα ενθαρρύνει κοινωνικό ή θρησκευτικό μίσος ή εχθρότητα ή θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Στις 10 Μαρτίου 2007, η πρώτη προσφεύγουσα προσέβαλε την απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2006 πριν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγγραφής Καταχώρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στο εξής "ομοσπονδιακή αρχή καταχώρησης"). Ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η ρωσική νομοθεσία προβλέπει πως μια δημόσια ένωση προσώπων - ΜΚΟ θα μπορούσε να κηρυχθεί εξτρεμιστική μόνο με δικαστική απόφαση. Αμφισβήτησε επίσης τις διαπιστώσεις της τοπικής αρχής καταχώρησης, επιβεβαιώνοντας ότι η δεύτερη προσφεύγουσα δεν είχε την πρόθεση να προωθήσει την λεσβιοσύνη ή το γάμο των λεσβιακών ζευγαριών. Οι στόχοι της ήταν να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των λεσβιών και να προωθηθεί η ανοχή της διαφορετικότητας στην κοινωνία. Τέλος, προέσαψε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Στις 18 Απριλίου 2007, η ομοσπονδιακή υπηρεσία καταχώρησης διαπίστωσε ότι η απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2006 ήταν νόμιμη.

Στις 15 Αυγούστου 2007, ο πρώτος προσφεύγων άσκησε προσφυγή κατά της αρνήσεως καταχώρησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο στην Taganskiy της Μόσχας. Επανέλαβε τα επιχειρήματα που προβάλλονται στην καταγγελία του της 10ης Μαρτίου 2007.

Στις 26 Οκτωβρίου 2007, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Taganskiy απέρριψε την καταγγελία του πρώτου προσφεύγοντος. Ετσι, αναφέρεται στη γνωμοδότηση της 31ης Ιουλίου 2006, επανέλαβε κατά λέξη την απόφαση της τοπικής αρχής έκδοσης καταχώρησης της 29ης Δεκεμβρίου 2006 και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμη, εύλογη και δικαιολογημένη. Απέρριψε το επιχείρημα του προσφεύγοντος πως μια δημόσια ένωση προσώπων - ΜΚΟ θα μπορούσε να κηρυχθεί ως εξτρεμιστική μόνο με δικαστική απόφαση, διαπιστώνοντας ότι ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται μόνο σε καταχωρημένες δημόσιες ενώσεις προσώπων - ΜΚΟ, ενώ η δεύτερη προσφεύγουσα δεν είχε ποτέ καταχωρηθεί. Το δικαστήριο αρνήθηκε να λάβει υπόψη τη γνώμη των ειδικών της 7ης Φεβρουαρίου 2007, διότι δεν είχε υποβληθεί προς την τοπική αρχή καταχώρησης μαζί με αίτηση καταχώρησης.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2007, το Δικαστήριο της Μόσχας επικύρωσε την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2007 επί της προσφυγής.

3. Δεύτερη άρνηση καταχώρησης
Στις 2 Μαΐου 2007, ο πρώτος προσφεύγων υπέβαλλε εκ νέου αίτηση για την καταχώρηση της δεύτερης προσφεύγουσας στην τοπική αρχή έκδοσης καταχώρησης.

Την 1η Ιουνίου 2007, η τοπική αρχή έκδοσης καταχώρησης αρνήθηκε την καταχώρηση για δεύτερη φορά, επαναλαμβάνοντας κατά γράμμα τον προηγούμενο συλλογισμό της σχετικά με τη φύση εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων της δεύτερης προσφεύγουσας. Σημείωσε, επίσης, ήσσονος σημασίας παρατυπίες στην αίτηση έκδοσης καταχώρησης και στα συνοδευτικά έγγραφα, όπως η αδυναμία να συρραφθεί το έντυπο της αίτησης ή ένα τυπογραφικό λάθος στο όνομα της υπηρεσίας που είχε εκδώσει το διαβατήριο του πρώτου προσφεύγοντος.

Επίσης, αρνήθηκε να δεχτεί τη συμφωνία μίσθωσης του γραφείου της δεύτερης προσφεύγουσας, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε συνταχθεί σωστά. Τέλος, η τοπική αρχή έκδοσης καταχώρησης έκρινε ότι τα άρθρα της δεύτερης προσφεύγουσας στο καταστατικό παράνομα παραχωρούσε το δικαίωμα να διαθέτει την περιουσία της στον Πρόεδρο, καθώς και ότι η αρμοδιότητα και η διαδικασία για τον διορισμό διοικητικών οργάνων δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια.

Στις 25 Αυγούστου 2007, ο πρώτος προσφεύγων προσέβαλε την άρνηση αυτή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Tsentralniy της Tyumen. Επανέλαβε τα επιχειρήματα που προβάλλονται στην καταγγελία του της 10ης Μαρτίου 2007. Επίσης ανέφερε ότι η δεύτερη προσφεύγουσα ήταν μια υπάρχουσα δημόσια ένωση προσώπων - ΜΚΟ σε λειτουργία χωρίς εκδοση καταχώρησης όπως επιτρέπεται βάσει του ρωσικού νόμου.Οι υφιστάμενες δημόσιες ενώσεις προσώπων -ΜΚΟ θα μπορούσαν να δηλωθούν ως εξτρεμιστικές με δικαστική απόφαση μιας εισαγγελέας. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση για τη δεύτερη προσφεύγουσα και οι δραστηριότητές της δεν έχουν ποτέ χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστικές από τις αρμόδιες αρχές.


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα ECHR στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=12200/08&sessionid=68720967&skin=hudoc-cc-en

Η ΜΚΟ Rainbow House κατά Ρωσίας αρ, υποθ.12200/08 Γ  

Αριθμός Υποθέσεως 12200/08

Στις 17 Οκτωβρίου 2007, το Ινστιτούτο Νομικών Σπουδών Tyumen του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας διαπίστωσε ότι οι δραστηριότητες της δεύτερης προσφεύγουσας ενδέχεται να είναι εξτρεμιστικές. Τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των ετερό πολιτισών, της κοινωνίας στο σύνολό της και του κράτους θα μπορούσαν να διακοπούν εάν η δεύτερη προσφεύγουσα δημιουργούσε ένα κέντρο πληροφόρησης, που θα εκδίδονταν και θα διανέμονταν έντυπα, βίντεο και άλλα υλικά, που θα διοργάνωνε εκθέσεις, συνέδρια, συναντήσεις, συνελεύσεις, πορείες ή διαμαρτυρίες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την προπαγάνδα της λεσβιοσύνης και ως εκ τούτου μπορεί να προωθήσει την κοινωνική εχθρότητα. Ενδέχεται επίσης να καταστρέψουν τις ηθικές αξίες της κοινωνίας και να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μειώνοντας τον πληθυσμό της. Οι δραστηριότητες της δεύτερης προσφεύγουσας ενδέχεται να στοχεύουν όχι μόνο στην προστασία των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των λεσβιών πολιτισών, αλλά και στην αύξηση του αριθμού των πολιτισών με τη μετατροπή εκείνων που, χωρίς την προπαγάνδα της δεύτερης προσφεύγουσας, θα είχε διατηρηθεί στο "παραδοσιακό σεξουαλικό προσανατολισμό".

Την ίδια ημέρα το Ινστιτούτο Κυβερνητικών και Νομικών Σπουδών του Tyumen State University διαπίστωσε επίσης ότι η δεύτερη προσφεύγουσα ήταν μια εξτρεμιστική οργάνωση. Πρώτον, η έκφραση "η προστασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων των πολιτισών” στην ονομασία της δεύτερης προσφεύγουσας ήταν προσβλητική για το ηθικό, εθνικό και θρησκευτικό αίσθημα των πολιτισών. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, το οποίο καλύπτει τις σεξουαλικές σχέσεις. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και προσέβαλε τα δικαιώματα των πολιτισών. Προκύπτει λοιπόν ότι ο μοναδικός σκοπός των ιδρυτριών της δεύτερης προσφεύγουσας ήταν να προσβάλλουν το ηθικό και το θρησκευτικό αίσθημα των άλλων. Δεύτερον, η διανομή έντυπου υλικού, βίντεο και άλλου υλικού από τη δεύτερη προσφεύγουσα μπορούσε να υποκινήσει θρησκευτικό μίσος, λόγω της πλειοψηφίας των παραδοσιακών (θρησκευτικών) ομολογιών στη Ρωσία η λεσβιοσύνη αντιμετωπίζεται αρνητικά. Μια ανοιχτή προπαγάνδα της λεσβιοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις οι οποίες να προκαλέσουν βίαιη αντίδραση. Τρίτον, ο "μη παραδοσιακός σεξουαλικός προσανατολισμός" ήταν ένας ευρύς όρος που μπορεί να περιλαμβάνει την παιδεραστία η οποία είναι ποινικό αδίκημα στη Ρωσία. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της δεύτερης προσφεύγουσας θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημόσια τάξη. Τέλος, η υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από Hiv Aids, ανακηρύχθηκε ως ένας από τους στόχους της δεύτερης προσφεύγουσας, μπορούσε να παραβιάσει τα δικαιώματα των προσώπων αυτών στην ανωνυμία και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Ήταν αδύνατο για μια δημόσια ένωση προσώπων - ΜΚΟ που προτίθεται να διαφημίζει τις δραστηριότητές της να διασφαλίσει την ανωνυμία και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής.

Στις 7 Νοεμβρίου 2007, το Επαρχιακό Δικαστήριο Tsentralniy της Tyumen έκρινε ότι η απόφαση της 1ης Ιουνίου 2007 να αρνηθεί την καταχώρηση ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση της καταχώρησης δεν παραβίασε το δικαίωμα της προσφεύγουσας-ντος, διότι η δεύτερη προσφεύγουσα θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς έκδοση καταχώρησης. Η απόφαση της 1ης Ιουνίου 2007 δεν είχε δηλώσει τη δεύτερη προσφεύγουσα ως εξτρεμιστική οργάνωση - ΜΚΟ. Διαπίστωσε μάλλον ότι υπήρχαν ενδείξεις εξτρεμισμού στα άρθρα του καταστατικού της και πως, ως εκ τούτου δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου.

Ο πρώτος προσφεύγων άσκησε έφεση.
Στις 17 Δεκεμβρίου 2007, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Tyumen επικύρωσε την απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με αίτηση εφέσεως, κρίνοντας ότι ήταν νόμιμη, και καλά αιτιολογημένη.

Στις 20 Μαΐου 2008, το διαμέρισμα ενός εκ των μελών της δεύτερης προσφεύγουσας ερευνήθηκε από την αστυνομία. Η αστυνομία δήλωσε ότι διενεργούσε έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες της δεύτερης προσφεύγουσας, με σκοπό την έναρξη της ποινικής διαδικασίας κατά των μελών της σχετικά με την κατηγορία της συμμετοχής σε μια εξτρεμιστική οργάνωση - ΜΚΟ. Οι αιτήσεις του πρώτου προσφεύγοντος για πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της έρευνας της αστυνομίας παρέμειναν χωρίς απάντηση.

Β. σχετική εθνική νομοθεσία
1. Νόμος δημοσίων ενώσεων προσώπων - ΜΚΟ
Η Νομοθεσία Δημοσίων Ενώσεων Προσώπων - ΜΚΟ (ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 82-FZ της 19ης Μαΐου 1995), προβλέπει ότι οι Δημόσιες Ενώσεις Προσώπων-ΜΚΟ μπορούν να αποκτήσουν νομική οντότητα μέσω της κρατικής έκδοσης καταχώρησης ή ασκεί τις δραστηριότητές της χωρίς κρατική έκδοση καταχώρησης και χωρίς νομική οντότητα (Άρθρο 3 § 4).

Απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία δημόσιων ενώσεων προσώπων - ΜΚΟ των οποίων οι στόχοι ή οι δραστηριότητες είναι εξτρεμιστικές (άρθρο 16 § 1).

Μια δημόσια οργάνωση προσώπων - ΜΚΟ καθιερώνεται με μια γενική συνεδριάση-συνέλευση κατά την οποία εγκρίνεται το καταστατικό της και εκλέγονται οι φορείς διαχείρισης της. Από εκείνη τη στιγμή η δημόσια ένωση προσώπων - ΜΚΟ αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος νόμου, εκτός από τα δικαιώματα της νομικής οντότητας που αποκτώνται κατά τη στιγμή της έκδοσης κρατικής καταχώρησης (άρθρο 18 § § 3 και 4).

Η καταχώρηση δημόσιας ένωσης προσώπων - ΜΚΟ μπορεί να απαγορευθεί, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) το καταστατικό της δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, (β) τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή είναι ελλιπή ή ελαττωματικά, ή (γ ) η ονομασία της δημόσιας ένωσης προσώπων -ΜΚΟ είναι προσβλητική για το ηθικό, εθνικό ή θρησκευτικό αίσθημα των πολιτισών.
Για την άρνηση έκδοσης καταχώρησης μπορεί να ασκηθεί έφεση σε μια ανώτερη αρχή ή σε δικαστήριο. Η άρνηση αυτή δεν εμποδίζει την υποβολή νέας αίτησης για έκδοση καταχώρησης, υπό τον όρο ότι τα ελαττώματα που είχαν προσδιορισθεί έχουν επανορθωθεί (άρθρο 23).

2 Καταστολή Εξτρεμιστικών Δράσεων
Η καταστολή εξτρεμιστικών δράσεων (ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 114-FZ της 25ης Ιουλίου 2002 που ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών), ορίζει τις εξτρεμιστικές δραστηριότητες ως δραστηριότητες των μη κερδοσκοπικών, θρησκευτικών ή άλλων οργανώσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή ατόμων που συνίστανται στο σχεδιασμό-προγραμματισμό, στη διοίκηση, στην προετοιμασία ή στην διάπραξη πράξεων που στοχεύουν, ιδιαιτέρως, στην υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενθαρρύνουν φυλετικό, εθνικό, θρησκευτικό ή κοινωνικό μίσος, συνοδεύονται από βία ή προσκλήσεις για βία (Άθρο 1).

Απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία των δημόσιων ενώσεων προσώπων - ΜΚΟ των οποίων οι στόχοι ή οι δραστηριότητες είναι εξτρεμιστικές. Αν οι αρχές αποκαλύψουν ενδείξεις εξτρεμισμού στις δραστηριότητες μιας δημόσιας ένωσης προσώπων - ΜΚΟ, θα πρέπει να εκδώσουν μια προειδοποίηση προς την προεδρία της ένωσης. Οι αρχές μπορούν να καθορίσουν την προθεσμία για τη διόρθωση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να εφεσιβληθεί σε ένα δικαστήριο. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά της προειδοποίησης, αν έχει γίνει δεκτή από το δικαστήριο, αν τα ελαττώματα δεν έχουν διορθωθεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών, ή αν μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες από την πρώτη προειδοποίηση για τις ενδείξεις εξτρεμιστικών δράσεων τότε για δεύτερη φορά γνωστοποιούνται οι δραστηριότητες της δημόσιας ένωσης προσώπων -ΜΚΟ, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει ένταλμα-εντολή διάλυσης ή, εάν η δημόσια ένωση προσώπων δεν έχει νομική οντότητα-πρόσωπο, απαγορεύει τις δραστηριότητές της. Μια δημόσια ένωση προσώπων - ΜΚΟ μπορεί επίσης να διαλυθεί ή να απαγορευτεί με δικαστική απόφαση, εφόσον ασκεί εξτρεμιστικές δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτισών, έχουν βλάψει τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία των πολιτισών, το περιβάλλον, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, την ιδοκτησία , τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα των φυσικών ή νομικών προσώπων, τα συμφέροντα της κοινωνίας ή του κράτους ή έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό κίνδυνο ανάλογης ζημίας (άρθρα 7 και 9).

Κατηγορίες
1. Η προσφεύγουσα-ων κατηγορούν, δυνάμει του άρθρου 11 της Συνθήκης, μεμονωμένα και σε συνδυασμό με το άρθρο 14 της σύμβασης, σχετικά με την άρνηση για την καταχώρηση της δεύτερης προσφεύγουσας. Αμφισβητούν την διαπίστωση των αρχών ότι η δεύτερη προσφεύγουσα ήταν μια εξτρεμιστική οργάνωση και τις κατηγορούν για διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.
2. Η προσφεύγουσα-ων κατηγορούν δυνάμει των άρθρων 6 και 13 της Συνθήκης, πως οι δικαστικές διαδικασίες ήταν άδικες. Ειδικότερα, τα εθνικά δικαστήρια εφάρμοσαν εσφαλμένα το εθνικό δίκαιο, τα οποία επικαλούνται γνωμοδοτήσεις ειδικών που είχαν ληφθεί παρανόμως και δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την κρίση τις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΡΗ

1. Μήπως η άρνηση να εκδοθεί καταχώρηση στη δεύτερη προσφεύγουσα παρεμβαίνει στα δικαιώματα της ενάγουσας-ντος βάσει του άρθρου 11 της Σύμβασης; Η παρέμβαση προβλεπόταν από το νόμο; Ήταν “αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία" κατά την έννοια του άρθρου 11 § 2 της Σύμβασης;

2. Μπορεί η δεύτερη προσφεύγουσα να ισχυρισθεί πως είναι θύμα διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, κατά παράβαση των άρθρων 14 της Σύμβασης-Συνθήκης; (βλ. Cha’are Shalom Ve Tsedek κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 27417/95, § § 72 και 87, ΕΔΑΔ 2000-VII, Θρησκευτική Κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά κ.λπ. κατά Αυστρίας, αριθ 40825/98, § 88, 31 Ιουλίου 2008,. βλ. επίσης, τηρουμένων των αναλογιών, L'Erablière ASBL κατά Βελγίου, αριθ. 49230. / 07, § § 25-29, ΕΔΑΔ 2009 -...),

3. Μήπως η προσφεύγουσα-ων υφίσταται δυσμενή διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, κατά παράβαση του άρθρου 14 της Συνθήκης-Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 11;

Zhdanov και Rainbow House κατά Ρωσίας
Δήλωση των Περιστατικών και Ερωτήσεις


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.3.11 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα ECHR στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=12200/08&sessionid=68720967&skin=hudoc-cc-en