29 Ιουλ 2013

Η απαγόρευση της Γαλλίας για πλήρη κάλυψη του προσώπου με ένδυμα παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης Α'

Η απαγόρευση της Γαλλίας για πλήρη κάλυψη του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης, λέει η οργάνωση ARTICLE 19 

Η Παγκόσμια Εκστρατεία για την ελεύθερη έκφραση (ΑΡΘΡΟ 19), είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λειτουργεί παγκοσμίως για την προστασία και την προώθηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και το δικαίωμα της ελευθερία της πληροφόρησης. 

H MKO ARTICLE 19 έχει καταταθέσει ως τρίτο μέρος που έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στην υπόθεση της κας. S.A.S κατά Γαλλίας (αριθ. 31955/11). 

Η υπόθεση εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως (Ολομέλεια) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η ΑΡΘΡΟ 19 υποστηρίζει ότι η ποινική απαγόρευση της Γαλλίας της πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ σε δημόσιο χώρο παραβιάζει:
Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης 
 Το δικαίωμα της ελευθερίας των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων 
Την απαγόρευση των διακρίσεων. 

Η υπόθεση της S.A.S κατά Γαλλίας 
Η προσφεύγουσα στο ΕΔΑΔ, που είναι Γαλλίδα υπήκοος και εν ενεργεία μουσουλμάνα, κατήγγειλε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή φορούσε νικάμπ (ένα ένδυμα που καλύπτει πλήρως το σώμα, τα μαλλιά και το πρόσωπο μιας γυναίκας αφήνοντας μόνο τα μάτια ορατά). Η απαγόρευση να φορά μια γυναίκα ή άλλο πρόσωπο ρούχα που να αποκρύπτουν το πρόσωπο της σε δημόσιο χώρο τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2011. Η ποινή για την παραβίαση του νόμου είναι πρόστιμο μέχρι 150 ευρώ € ή υποχρεωτικά μαθήματα αγωγής της πολίτισας. 
Υπάρχουν χωριστές κυρώσεις για όποια-ο αναγκάσει μια γυναίκα να κρύψει το πρόσωπό της στο δημόσιο χώρο. 
Η προσφεύγουσα είναι μία από τις 300 γυναίκες που τις είχε επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με το νόμο κατά τη πρώτη χρονιά εφαρμογής του. 

Η υπόθεση πέρασε στην ολομέλεια του ΕΔΑΔ στις 28 Μαΐου 2013.


Βρίσκεστε στο Α' μέρος για να βρεθείτε στο Β' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.7.13 και την μεταφράσαμε από την ifex.org στην http://www.ifex.org/france/2013/07/24/veil_ban/#.UfDCwLLS248.facebook 

Η απαγόρευση της Γαλλίας για πλήρη κάλυψη του προσώπου με ένδυμα παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης Β'


Υποβολή παρατηρήσεων της ΜΚΟ ΑΡΘΡΟ 19 

Η ΜΚΟ ΑΡΘΡΟ 19 πιστεύει ότι αυτή η υπόθεση παρουσιάζει στο ΕΔΑΔ μια σημαντική ευκαιρία να καθορίσει σαφώς το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των νόμων που περιορίζουν θρησκευτική ενδυμασία, είτε με βάση: 
Α) την εθνική ασφάλεια 
Β) την δημόσια τάξη 
Γ) τα δικαιώματα των γυναικών 
Δ) την έμφυλη ισότητα 
Ε) τις εθνικές αξίες, όπως η εκκοσμίκευση. 

Με τις παρατηρήσεις μας, σκιαγραφούμε συγκριτικά την διεθνή κατάσταση και τις πρακτικές στον τομέα αυτό, στα ακόλουθα θέματα: 
 * Πολυάριθμοι διεθνείς μηχανισμοί έχουν αναγνωρίσει πως η χρήση θρησκευτικών συμβόλων, όπως το ρούχο πλήρους καλύψεως του προσώπου, είναι μια πράση-δράση έκφρασης που προστατεύεται από το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την έκφραση που δεν είναι δημοφιλής ή ακόμα και προσβλητική. 
 * Κάθε περιορισμός σχετικά με τη θρησκευτική ενδυμασία πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 19 (3) και το άρθρο 18 (2) του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ). Θα πρέπει να προβλέπεται από το νόμο, να επιδιώκει θεμιτό σκοπό και να είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία. 
 * Περιορισμοί σχετικά με τη θρησκευτική ενδυμασία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από εικασίες ή εκτιμήσεις σχετικά με την αναγκαιότητά τους, προκειμένου να συμβάλλουν στο ατομικό ή στο δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρά στοιχεία σχετικά με όλες τις σχετικές περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. 
*Απαγορεύσεις σχετικά με τη θρησκευτική ένδυση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ, συμβάλλει σε πολλαπλές και διαφορετικών τομέων διακρίσεις εις βάρος των Μουσουλμανίδων. Είναι αντιπαραγωγικές στην προώθηση της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού στην κοινωνία και στην έμφυλη ισότητα. 

Έτσι, οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης της πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ σε δημόσιο χώρο παραβιάζει τις θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις του κράτους όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων. 
Οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός αυξανόμενου νομοθετικού σώματος σε εθνικό επίπεδο, που υποστηρίζει τη θέση ότι οι γενικές απαγορεύσεις σχετικά με την χρήση πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ είναι ασύμβατες με τις διεθνείς προστασίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Πολλά εθνικά δικαστήρια έχουν περιορίσει υφιστάμενες απαγορεύσεις κατά τις τελευταίες χρονιές, συμπεριλαμβανομένων νόμων που είναι πολύ πιο περιοριστικοί από ό,τι ο επίμαχος στην υπόθεδη της SAS κατά Γαλλίας. 

Την ίδια στιγμή, νομοθετικά πολλές χώρες αντιστάθηκαν στις λαϊκιστικές εκκλήσεις να περιορίσουν την ένδυση πλήρους κάλυψης, το έκαναν αυτό με βάση τις εγχώριες και τις διεθνείς δεσμεύσεις τις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ΜΚΟ ΑΡΘΡΟ 19 φρονεί, επομένως, ότι οι γενικές απαγορεύσεις σχετικά με την ένδυση πλήρους κάλυψης υποστηρίζονται από τα διεθνή πρότυπα σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και της απαγορεύσης των διακρίσεων.


Βρίσκεστε στο Β' μέρος για να βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.7.13 και την μεταφράσαμε από την ifex.org στην http://www.ifex.org/france/2013/07/24/veil_ban/#.UfDCwLLS248.facebook

18 Ιουλ 2013

Δύο ρωμαϊκές κεφαλές γυναικών στον Κεραμεικό


Σπάνιας ομορφιάς ευρήματα του 3ου αιώνα μ.Χ. ήρθαν αναπάντεχα στο φως στον Κεραμεικό 

Ενα αναπάντεχο εύρημα στον Κεραμεικό έφερε η έρευνα της αρχαιολόγου Γιούτα Στρότσεκ του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου: Βαθιά μέσα σε ένα πηγάδι της Κλασικής εποχής στον Κεραμεικό, δύο μαρμάρινες κεφαλές, δύο νεαρών Ρωμαίων γυναικών περίμεναν για αιώνες να τις βρει κάποια και να τις ανεβάσει πάλι στο φως. 

Οπως αναφέρει tovima.gr, η επικεφαλής των ανασκαφών Γιούτα Στρότσεκ, έχοντας λάβει άδεια από την Γ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων για τον καθαρισμό του πηγαδιού, χρησιμοποίησε τέσσερις αντλίες για την άντληση του νερού, που υπήρχε ακόμη στο πηγάδι και στο βάθος του εντοπίσθηκαν τα δύο ρωμαϊκά ευρήματα. Η κατάσταση των κεφαλιών θεωρείται πολύ καλή, παρά τα δύο μεγάλα «τραύματα» που φέρουν, αφού είναι φανερό ότι κάποια-ος τα κτύπησε δυνατά ώστε να σπάσουν και στην συνέχεια τα πέταξε στο πηγάδι. 

Η χρονολόγηση των νεαρών γυναικών πάντως -η μία είναι νεώτερη από την άλλη- τα φέρνει στα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα. Αυτό προκύπτει κατά την κυρία Στρότσεκ από την…κόμμωσή τις! Το γεγονός ότι τα μαλλιά τις είναι χτενισμένα σαν της Σαλονίνας, συζύγου του αυτοκράτορα Γαλλινού και μητέρας του Βαλεριανού που απεικονίζεται μάλιστα και σε νομίσματα της εποχής αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο. 

Ο τρόπος λοιπόν, που η «Πρώτη Κυρία» της χώρας χτένιζε τα μαλλιά της ήταν αναμφισβήτητα το πρότυπο και για όλες τις άλλες γυναίκες. Αν και στην περίπτωσή τις η Γιούτα Στρότσεκ θεωρεί ότι ανήκαν σε μία επιφανή οικογένεια και επιπλέον ότι τα αγάλματά τις είχαν στηθεί μαζί. Αυτό θα πρέπει να συνέβη κάπου ανάμεσα στο 253-268 μ.Χ.. 

Αλλά και το ίδιο το πηγάδι θεωρείται εντυπωσιακό ως κατασκευή, αφού είναι πετρόχτιστο και επενδεδυμένο με υδραυλικό ασβεστοκονίαμα εξαιρετικής ποιότητας. Αλλωστε έμεινε σε χρήση περί τα 800 χρόνια (5ος π.Χ. – 6ος μ.Χ). Να σημειωθεί ότι το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο πραγματοποιεί από πέρυσι νέο πρόγραμμα αναστηλώσεων και συντήρησης των μνημείων του Κεραμεικού, που αφορούν εκτός από το λουτρό με το πηγάδι του, την Ιερά Πύλη, ταφικά μνημεία και ένα ιερό της θεάς Αρτεμης Σωτείρας ενώ σε συνεργασία με την Γ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων γίνεται και η αναστήλωση του μοναδικού ναΐσκου του Αγάθωνος στην ταφική οδό. 

Για τη δημοσίευση των ερευνών στον Κεραμεικό μάλιστα το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο έχει ιδρύσει την ειδική σειρά «Kerameikos – Ergebnisse der Ausgrabungen» στην οποία περιλαμβάνονται ήδη 19 τόμοι σχετικά με τα έθιμα ταφής της αρχαίας Ελλάδας, την αρχαία αρχιτεκτονική και την τοπογραφία της αρχαίας Αθήνας. 
Η επέτειος των 100 ετών φέτος από την έναρξη των ανασκαφών του Ινστιτούτου συμπίπτει εξάλλου με την δημοσίευση ενός νέου επιστημονικού οδηγού για τα μνημεία του Κεραμεικού από τη διευθύντρια της ανασκαφής και βαθιά γνώστρια των νεκροταφείων της αρχαίας Αθήνας που ήταν σε συνεχή χρήση για πάνω από 1.600 χρόνια κυρία Γιούτα Στρότσεκ. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.7.13 από την tanea.gr στην http://www.tanea.gr/news/culture/article/5030003/anapantexa-eyrhmata-toy-3oy-aiwna-m-x-hrthan-sto-fws-ston-kerameiko/#.UebdAfPCVfQ.facebook

16 Ιουλ 2013

Ισότητα γάμου στην Αγγλία και στην Ουαλία


Σήμερα η Αγγλία και η Ουαλία έγινε η 10η Ευρωπαϊκή δικαιοδοσία που θέσπισε την ισότητα του γάμου, καθώς ο νόμος του γάμου λεσβιακών ζευγαριών εγκρίθηκε στην τελική ανάγνωση από το House of Lords. 

Στις αρχές της τρέχουσας χρονιάς, το 14% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζούσε σε χώρες με την ισότητα γάμου. Με τη Γαλλία να θεσπίζει την ισότητα γάμου νωρίτερα τον Απρίλιο, και τώρα με την θέσπιση της Αγγλίας και της Ουαλία, το ποσοστό αυτό έχει υπερδιπλασιαστεί: το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε χώρες που έχουν την ισότητα γάμου. 

Η ILGA χαιρετίζει θερμά σήμερα από τη Βουλή των Λόρδων και συγχαίρει την κυβέρνηση της Αγγλίας, τις βουλευτίνες και την κοινωνία των πολιτισών για τη σημαντική αυτή νίκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Gabi Calleja, μέλος της ILGA, δήλωσε: "Ο γάμος είναι ένας θεσμός που είναι αγαπητός και κοντά στις καρδιές, τις πεποιθήσεις και τη ζωή πολλών ανθρώπων. Διαμορφώθηκε και μετατράπηκε επί εκατοντάδες χρόνια από διαφορετικές ερμηνείες παραδόσεων και εθίμων. Η συζήτηση που θα οδηγήσει στην έγκριση του νόμου περί ισότητας γάμου έχει δείξει ότι η αγγλική κοινωνία και οι πολιτικίνες της, έχουν για άλλη μια φορά ενστερνιστεί τις αλλαγές, να αναβαθμίσουν τον θεσμό του γάμου με την ισότητα του γάμου που είναι εξίσου ανοικτή και προσβάσιμη σε όλες, στο όνομα της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". 

Παρόμοια νομοθεσία που εισήχθη στο Κοινοβούλιο της Σκωτίας από την κυβέρνηση της Σκωτίας και μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση αυτή συζητείται αυτή τη στιγμή. 
Μέχρι στιγμής όλες οι προσπάθειες για την εισαγωγή της ισότητας γάμου νικήθηκαν από τη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας

Άλλες εννέα ευρωπαϊκές χώρες που αναγνωρίζουν την ισότητα γάμου είναι: Βέλγιο (2003), Γαλλία, Δανία (2012), Ισπανία (2005), Ισλανδία (2010), Κάτω Χώρες (2001), Νορβηγία, Πορτογαλία (2010) και Σουηδία (2009). 

Σύμφωνα με το Δείκτη Rainbow Ευρώπη (Μάιος 2013), η Αγγλία έφτασε στην κορυφή μεταξύ 49 ευρωπαϊκών χωρών από την άποψη των νόμων και των πολιτικών που επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Lbtiq. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 15.7.13 και την μεταφράσαμε από την ILGA στην http://www.ilga-europe.org/home/news/for_media/media_releases/england_wales_say_i_do_to_marriage_equality

Η αντί- λεσβιακή γλώσσα, δεν είναι ελευθερία της έκφρασης

Απόφαση δικαστηρίου της Τουρκίας: Η αντί- λεσβιακή γλώσσα, δεν είναι ελευθερία της έκφρασης 

Η απόφαση θέτει ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο, το Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης τη Δευτέρα 15.7.13 εξέδωσε μια απόφαση-ορόσημο ενάντια στη θρησκευτική εφημερίδα της Τουρκίας "Yeni Akit" για τη χρήση αντι-λεσβιακής γλώσσας, λέγοντας ότι παράνομα προσβάλλει τις Lbtiq. 

H Lbtiq MKO Kaos της Τουρκίας, στο παρελθόν ήταν αποκλεισμένη από ένα κατώτερο δικαστήριο να προσφύγει δικαστικά κατά της Yeni Akit, μια θρησκευτική φιλοκυβερνητική εφημερίδα, για ένα αντι-λεσβιακό άρθρο με δυσφημιστική-προσβλητική γλώσσα. 

Στο άρθρο της, η Yeni Akit ισχυρίστηκε ότι ένα φυλλάδιο εκπονήθηκε από την Lbtiq MKO για να βοηθήσει τις δασκάλες-καθηγήτριες να μάθουν για την ποικιλία των μορφών της σεξουαλικότητας και την αντιμετώπιση της λεσβοφοβίας, αμφιφοβίας - Ομοερωτοφοβίας, ήταν στην πραγματικότητα μια προσπάθεια μιας ομάδας «διεστραμμένων» και «αποκλινουσών» να διεφθείρουν τα παιδιά και τα κάνουν να σκεφτούν πως η «αιρετική» τις συμπεριφορά ήταν φυσιολογική.

Το κατώτερο δικαστήριο δεν παρείχε το δικαίωμα δίωξης στην Lbtiq MKO, δηλώνοντας ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αναφέρεται στην ελευθερία της έκφρασης. 

Μετά από έφεση της ΜΚΟ στο υψηλότερο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, το δικαστήριο έκρινε ότι, «Εντός του πεδίου εφαρμογής των ειδήσεων που κατήγγειλε, μια ομάδα με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι σαφώς ταπεινωτικό και προσβλητικό. Η απόφαση μη άσκησης δίωξης δεν είναι έγκυρη και θα πρέπει να γίνει δημόσια δράση". 
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η γλώσσα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ελευθερίας της Έκφρασης ή του Τύπου. 

Μέλος της ΜΚΟ, δήλωσε στην εφημερίδα LGBTQ Nation, "Αυτή είναι μια απόφαση-ορόσημο για την Τουρκία, ιδιαίτερα σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης".
"Η Yeni Akit χρησιμοποίησε μίσος που απευθύνονταν όχι μόνο στις Lbtiq, αλλά και στις Αρμένιες, στις μη μουσουλμάνες και σε όποιαδήποτε είναι κατά της κυβέρνησης, που στην πράξη κρίθηκε ως παράνομη". 

Την απόφαση κάλυψε το σύνολο των κύριων ΜΜΕ της Τουρκίας. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 15.7.13 και την μεταφράσαμε από την lgbtqnation.com στην  http://www.lgbtqnation.com/2013/07/landmark-turkish-court-ruling-anti-gay-language-is-not-freedom-of-speech/

Η Ιna ševčenko έγινε η «Marianne» των γαλλικών γραμματοσήμων

Η γυμνόστηθη ακτιβίστρια γίνεται «Marianne» στα γαλλικά γραμματόσημα 

Από την γυμνόστηθη ακτιβίστρια της Femen, Ιna ševčenko, εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης που σχεδίασε το νέο πρόσωπο της Marianne για τα γαλλικά γραμματόσημα. 

Στην Ουκρανή ακτιβίστρια προσφάτως είχε δοθεί πολιτικό άσυλο στη Γαλλία. 
Ο καλλιτέχνης Ολιβιέρ Κιάπα δήλωσε ότι η αυθεντική Marianne-που παραδοσιακά απεικονίζεται γυμνόστηθη- θα μπορούσε να ήταν μέλος της γυναικείας αυτής οργάνωσης. 

Το νέο γραμματόσημο αποκαλύφθηκε την Κυριακή από τον Γάλλο πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ. Κάθε νεοεκλεγείς πρόεδρος στη Γαλλία επιλέγει ένα πρόσωπο της Marianne - που συμβολίζει τη δημοκρατία- για να απεικονιστεί στα γραμματόσημα. Ο κ. Ολάντ αποφάσισε ότι το «δικό του» γραμματόσημο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει αξίες της νεολαίας. 

Το σχέδιο των Ολιβιέρ Κιάπα και Ντέιβιντ Καουένα επιλέχθηκε από τον Πρόεδρο από μία λίστα που έφτιαξε ομάδα σπουδαστριών-ων. 
Όπως έγραψε στο Twitter ο Κιάπα, η «Marianne» ήταν μία «μίξη γυναικών, αλλά ειδικότερα η Ίνα Σεφτσένκο». 

Από την πλευρά της η Ίνα στο δικό της tweet στράφηκε με σκληρή-θα μπορούσε να πει καμιά- διάλεκτο προς «κάθε λεσβοφοβική-ό, εξτρεμίστρια-ή ή φασίστρια-α» 

Η Ίνα Σεφτσένκο είναι συνιδρύτρια της οργάνωσης Femen, τα μέλη της οποίας διαμαρτύρονται κάθε φορά με διάφορους τρόπους -και πάντα γυμνόστηθες- για σεξιστικές συμπεριφορές, δικαρίσεις, βία, κακοποίηση απέναντι στις γυναίκες. 
Η οργάνωση, με αφορμή το γραμματόσημο, επεσήμανε ότι η «μάχη ενάντια στην πατριαρχία και στην σεξιστική ακρότητα», καθώς και η ομορφιά της Σεφτσένκο ενέπνευσαν τον καλλιτέχνη. 

Ωστόσο, η κίνηση αυτή του Ολάντ να επιλέξει το γραμματόσημο με την Ιna ševčenko έγινε στόχος επικρίσεων και πολλές-οί έκαναν λόγο ότι δεν μπορεί μία «οργισμένη Ουκρανή προβοκατόρισα να γίνει το επίσημο σύμβολο της Γαλλίας», ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα κάλεσε σε μποϊκοτάζ του γραμματοσήμου. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.7.13 από την ethnos.gr στην  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63859293

Η Maria Toorpakai ντυνόταν ως αγόρι για να μπορέσει να αθληθεί

Ντυνόταν αγόρι για να αθληθεί και έγινε πρωταθλήτρια του σκουός! 
Πίσω από τον Πακιστανό «Τζένγκις Χαν» ήταν η Μαρία Τοορπακάι 

Οταν η Μαρία Τοορπακάι από το Πακιστάν έφτασε στην ηλικία των τεσσάρων χρόνων, αποφάσισε πως τα κοριτσίστικα ρούχα που φορούσε δεν ήταν τα κατάλληλα γι' αυτήν. Ετσι, τα συγκέντρωσε και τα έκαψε. Ολα. 

Αφότου ο πατέρας της επέστρεψε στο σπίτι, βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το δωμάτιό της αναρωτήθηκε αναφωνώντας: «Μα τι συνέβη εδώ; Πέρασε μήπως ο στρατός του Τζένγκις Χαν;». Από τότε και έπειτα το όνομα του μογγόλου στρατηλάτη έγινε το ψευδώνυμο της ατίθασης τετράχρονης, ενώ με το πέρασμα του χρόνου μετατράπηκε στο επίσημο όνομά της πίσω από το οποίο θα έκρυβε τη γυναικεία υπόστασή της για να καταφέρει να γίνει, μες στην καρδιά του υπερσυντηρητικού Πακιστάν, πρωταθλήτρια του σκουός. 

Σήμερα, η 23χρονη πλέον Μαρία ζει στο Τορόντο, μακριά από τον φόβο των Ταλιμπάν. «Το πρώτο μου άθλημα», ανέφερε η ίδια στη «Ρεπούμπλικα», «ήταν η άρση βαρών. Ξεκίνησα πριν φτάσω στην ηλικία των 10. Φυσικά, στην Πεσαβάρ δεν υπήρχε τμήμα κοριτσιών. Αντιθέτως, για τα κορίτσια των Παστούν η άθληση θεωρείται ατιμωτική». 

Η Μαρία όμως είχε έναν αναπάντεχο σύμμαχο, τον πατέρα της, ο οποίος αφότου της έκοψε τα μαλλιά και της αγόρασε αγορίστικα ρούχα, της ανακοίνωσε πως το νέο της όνομα είναι Τζένγκις Χαν. Χρησιμοποιώντας αυτό το πομπώδες ψευδώνυμο και παριστάνοντας το αγόρι, η «Τζένγκις Χαν» στην ηλικία των 12 μόλις ετών ήταν η δεύτερη καλύτερη αρσιβαρίστρια κάτω των 18 ετών σ' ολόκληρο το Πακιστάν. 

Η Μαρία όμως δεν ήταν ευχαριστημένη με το άθλημά της. Ωσπου μια ημέρα δοκίμασε ένα άθλημα το οποίο στο Πακιστάν ασκείται αποκλειστικά από την ελίτ της χώρας, το σκουός. «Ετρεξα στον πατέρα μου και του είπα πως αυτό είναι το άθλημα με το οποίο επιθυμώ να ασχοληθώ. Δίχως να δυσανασχετήσει και ακολουθώντας την ίδια στρατηγική του ψευδωνύμου και των ανδρικών ρούχων, κατάφερε να με εγγράψει στην Ακαδημία Σκουός της Πακιστανικής Αεροπορίας».

Στην αρχή, το κόλπο δούλευε άψογα. 
Τα προβλήματα άρχισαν όταν ο επικεφαλής της σχολής ζήτησε το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή της σ' ένα τουρνουά - το οποίο φυσικά δεν υπήρχε. «Αναγκαστήκαμε να του πούμε την αλήθεια, αλλά εντελώς απροσδόκητα εκείνος δεν θύμωσε, μου δώρισε μια ρακέτα υπογεγραμμένη από τον Τζόναθον Πάουερ, το καναδό πρωταθλητή, και μου είπε πως θα μου επέτρεπε να συνεχίσω τις προπονήσεις», αναπολεί σήμερα η Μαρία. 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ωστόσο, δεν έδειξαν όλες-οι την ανάλογη κατανόηση. Η δημοσιότητα που είχε πάρει η υπόθεσή της - το 2007 τιμήθηκε από τον τότε πρόεδρο του Πακιστάν Πέρβεζ Μουσαράφ - είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για εκείνη και οι Ταλιμπάν. «Ξεκίνησαν οι απειλές, μου έγραφαν πως αν συνέχιζα να αθλούμαι ενάντια στους άνδρες και ιδιαίτερα δίχως να είμαι καλυμμένη, οι συνέπειες για την οικογένειά μου θα ήταν τρομακτικές». 
Τρομοκρατημένη η Μαρία ξεκίνησε να προπονείται μόνη της και πάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη. Μην μπορώντας πλέον να αθληθεί στη χώρα της, άρχισε να γράφει σε όλες τις ακαδημίες σκουός του κόσμου, αλλά για χρόνια δεν της απαντούσε καμία. 

'Ως τη στιγμή που ο καναδός πρωταθλητής Τζόναθον Πάουερ της πρόσφερε μία θέση στην ακαδημία του στο Τορόντο. Δίχως δεύτερη σκέψη, η Μαρία εγκατέλειψε τη χώρα της με προορισμό τον Καναδά. 

Σήμερα, είναι πρώτη στο Πακιστάν και πεντικοστή τέτεταρτη στην παγκόσμια κατάταξη. Επόμενος στόχος της, να επιστρέψει στη χώρα της και να την αλλάξει προς το καλύτερο. 

Αδίστακτοι 
Σαν «Τζένγκις Χαν», η Μαρία είχε τη δυνατότητα όχι μόνο να προπονηθεί και να συναγωνιστεί με τους καλύτερους νεαρούς αθλητές της χώρας στο σκουός, αλλά και να τους κερδίσει σχεδόν όλους. Οταν αποκαλύφτηκε η πραγματική ταυτότητά της, οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν τα πάντα για να την απομονώσουν. «Ηταν αδίστακτοι, ειδικά όσοι είχα καταφέρει να κερδίσω», ανέφερε η ίδια. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.7.13 από την tanea.gr στην  http://www.tanea.gr/news/world/article/5029706/ntynotan-agori-gia-na-athlhthei-kai-egine-prwtathlhtria-toy-skoyos/

15 Ιουλ 2013

ΕΕ: Η Επιτροπή και η έκθεση φωτογραφίας με Lbtiq ζευγάρια


«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να φιλοξενήσει έκθεση φωτογραφίας με ζευγάρια ομοφυλόφιλων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των διακρίσεων», αποφάνθηκε σήμερα ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, τονίζοντας ωστόσο ότι στο μέλλον θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η φιλοξενία μίας έκθεσης από ένα κοινοτικό όργανο δε σημαίνει απαραιτήτως την έγκριση όλων των μηνυμάτων της. 

Την απόφαση αυτή εξέδωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κατόπιν καταγγελίας, σχετικά με μία έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε η ILGA Europe, ο ευρωπαϊκός βραχίονας της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Γκέι, Αμφισεξουαλικών και Τρανς στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2011, διοργανώθηκε στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, έκθεση φωτογραφίας με θέμα Lbtiq ζευγάρια, υπό την αιγίδα της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, Βίβιαν Ρέντινγκ. Μεταξύ άλλων, η έκθεση πρόβαλε αιτήματα των Lbtiq ζευγαριών, όπως η νομική αναγνώριση της ισότητας του γάμου και η πρόσβαση σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για ζευγάρια λεσβιών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ΜΠΕ. 

Τον Ιούλιο του 2011, καταγγέλθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ότι με τη φιλοξενία αυτής της έκθεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τις εξουσίες της, καθώς δεν έχει αρμοδιότητες στους τομείς του γάμου, της οικογένειας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σύμφωνα με τον καταγγέλοντα, η φιλοξενία της έκθεσης αποτελεί διάκριση έναντι των πολιτισών της ΕΕ που δεν συμμερίζονται τις απόψεις που προβάλλει η έκθεση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, εξήγησε ότι φιλοξένησε την έκθεση στο πλαίσιο της νομικής υποχρέωσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ειδικότερα για την καταπολέμηση της λεσβφοβίας, αμφιφοβίας. Επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, το γεγονός ότι φιλοξένησε την έκθεση δεν σημαίνει ότι ενστερνίζεται όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται σε αυτήν.

Ο κ. Διαμαντούρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να φιλοξενήσει μία έκθεση που προωθεί αυτό το στόχο. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η εντύπωση ότι η Επιτροπή συμφωνεί με όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται σε εκθέσεις που φιλοξενεί, ο Διαμεσολαβητής συνέστησε σε μελλοντικές εκθέσεις να γίνεται σαφές ότι δεν εγκρίνονται απαραιτήτως όλα τα μηνύματά της. Επίσης, ο Διαμεσολαβητής συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτών των εκδηλώσεων. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 15.7.13 από την agelioforos.gr στην http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=183608

14 Ιουλ 2013

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 1


Το δικαίωμα στην υγεία αναγνωρίζεται σε πολλές διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες ως τμήμα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Πολλές χώρες σε όλη την υφήλιο έχουν συμπεριλάβει το δικαίωμα στην υγεία μέσα στο σύνταγμά τις. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε κάθε πολίτισα να μπορεί να απολαύσει την καλύτερη δυνατόν συνθήκη υγείας. 

Η υγεία δεν είναι απρόσβλητη από μερικούς μύθους, και όταν μας ενδιαφέρει η υγεία των λεσβιών *Α, είμαστε εκ νέου αντιμέτωπες με πολλά στερεότυπα που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την έμφυλη διάσταση που έχουν δυσμενείς συνέπειες για την υγεία των λεσβιών. 
Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ορισμένες ψευδείς πεποιθήσεις και προκαταλήψεις οδηγούνται από τις ίδιες τις λεσβίες, καθώς και από τις επαγγελματίες υγείας (γιατρίνες, νοσηλεύτριες).

Αν και κάποιες παρανοήσεις και στερεότυπα ισχύουν επίσης τόσο για την υγεία των γυναικών όσο και για τη λεσβιοσύνη σε γενικές γραμμές, έχουμε αποφασίσει εδώ να επικεντρωθούμε ειδικά σε εκείνες που σχετίζονται με την υγεία των λεσβιών». 

Τρία διπλής όψης φύλλα έχουν εκδοθεί με επίκεντρο «τους μύθους και την πραγματικότητα» γύρω από την υγεία των λεσβιών

Τα θέματα που παρουσσιάζονται είναι ο καρκίνος του στήθους και του τραχήλου της μήτρας, ο ιός HIV και οι Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Ασθένειες καθώς και η Ευεξία-Ευημερία . 

Οι εικόνες απεικονίζουν το περιεχόμενο των κειμένων. 
Τα φύλλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και είναι διαθέσιμα στα γαλλικά, ολλανδικά και τα αγγλικά. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στα φύλλα στοχεύουν στη: 
• Βελτίωση της υγείας των λεσβιών
• Απομυθοποίηση μύθων και στερεοτύπων σχετικά με ορισμένες πτυχές της υγείας των λεσβιών 
• Ενεργοποίηση των λεσβιών να είναι πιο αυτόνομες και δυναμικές με την υγεία τις, και στην επαφή τις με τις επαγγελματίες της υγείας.

Ένα κουίζ με τους μύθους που σχετίζονται με την υγεία των λεσβιών θα σας επιτρέψει να παίξετε με τις φίλες σας και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας.
Το κουίζ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σεμινάρια και εργαστήρια.

Μη διστάσετε να μοιραστείτε και να διαδώσετε τις πληροφορίες, βασιζόμαστε σε εσάς για να απομυθοποιήσετε αυτούς τους μύθους! 

H ILGA ευγνωμωνεί το Ίδρυμα κατά του Καρκίνου του Βελγίου για την οικονομική υποστήριξη για την αγγλική έκδοση, τη συμβολή των λεσβιών της Γραμματείας της ILGA και τις Μειονοτικές Γυναίκες σε Δράση. 
Η αρχική εργασία στα γαλλικά και στα ολλανδικά υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα κατά του Καρκίνου του Βελγίου. 

Το φυλλάδιο συντονίστηκε από την ILGA με τη βοήθεια των ακόλουθων βελγικών οργανώσεων: Maison arc-en-ciel, Plan F, Tels Quels, Merhaba, Fédération des Centres de Planning Familial, Fédération laïque des Planning Familiaux, Wish, Cavaria, Casa Rosa. 
Συντονίστρια προγράμματος ILGA Patricia Curzi 

* Με τον όρο «λεσβία», εννοούμε κάθε γυναίκα που έλκεται σεξουαλικά από άλλες γυναίκες και η οποία προσδιορίζεται ως λεσβία, αμφισεξουαλική , butch-μπουτς, fem-φαμ, ανδρόγυνη, λεσβία, queer, ή που δεν αισθάνεται να εκπροσωπείται από οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες. 

Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «λεσβία» , επειδή είναι ο πιο διαδεδομένος, ακόμη και αν μερικές δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες.


Βρίσκεστε στο Α' μέρος για να βρεθείτε στο Β' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf

Τα γράμματα με τους αστερίσκους είναι δικά μας

*Α Στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση των λεσβιών να αντιμετωπίσουν την λεσβοφοβία των άλλων όσο και την εσωτερικευμένη λεσβοφοβία των ίδιων και στην ενίσχυση της υγείας των λεσβιών.
το να λέμε πως μια που δηλώνει αμφισεξουαλική είναι λεσβία δείχνει πως εμείς αρνούμαστε να δεχτούμε πως η άλλη είναι αυτό που δηλώνει ή και πως μια λεσβία ντρέπεται να πει πως είναι λεσβία και λέει πως είναι αμφισεξουαλική.
  Ο όρος λεσβία είναι ένας όρος που επιλέχθηκε από τις ίδιες λεσβίες μέσα από αρκετούς όρους (όπως Σαπφίδες, τριβάδες λεσβιάζουσες, ομοφυλόφιλες,), και έχει αποδειχτεί πως όσες τον χρησιμοποιούν είναι πιο συνειδητοποιημένες και λιγότερο λεσβοφοβικές από εκείνες-ους που χρησιμοποιούν όρους όπως "γυναίκες που αγαπούν γυναίκες", "ομοφυλόφιλες", "γκέι γυναίκα" ή και "γκέι".

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 2


Κουίζ 

Συμβολή στην απομυθοποιήση μερικών μύθων, παίξτε μαζί μας! 

1 • Οι λεσβίες χρειάζονται τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις 
    Αλήθεια     Ψέμμα 

2 • Οι λεσβίες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στήθους από τις ετερό γυναικών 
    Αλήθεια   Ψέμμα 

3 • Οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ λεσβιών δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο μετάδοσης του HIV 
  Αλήθεια    Ψέμμα 

4 • Οι λεσβίες είναι απρόσβλητες από τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (ΣΜΑ) 
  Αλήθεια   Ψέμμα 

5 • Οι λεσβίες που ντύνονται με ένα πιο γυναικείο τρόπο δεν είναι "πραγματικές" λεσβίες 
  Αλήθεια  Ψέμμα

6 • Μια ερωτική σχέση αγάπης μεταξύ λεσβιών είναι λιγότερο σοβαρή από ό,τι των ετερό 
  Αλήθεια  Ψέμμα 

1 • Αλήθεια 
Οι λεσβίες έχουν την τάση να συμβουλεύονται τις γυναικολόγους τις λιγότερο συχνά από ό, τι οι ετερό γυναίκες, καθώς οι γυναικολογικές επισκέψεις (στεροτυπικά) συνδέονται με την αντισύλληψη και την εγκυμοσύνη. Η ιατρική εξέταση επιτρέπει την ανίχνευση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και ορισμένων καρκίνων όπως ο καρκίνος του στήθους και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Αυτή είναι η αιτία που οι γυναικολογικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για όλες τις γυναίκες, όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τις. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φύλλο για το καρκίνο του στήθους και του τραχήλου της μήτρας 

2 • Πιθανώς αλήθεια ... 
Εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που είναι κοινοί σε όλες τις γυναίκες, η υπερκατανάλωση αλκοόλ και η κατανάλωση καπνού σε σχέση με τις ετερό και το γεγονός ότι δεν έκαναν παιδιά εκθέτουν ορισμένες λεσβίες σε υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στήθους. 
Ακόμη και αν στις επιστημονικές μελέτες που είναι εξαιρετικά σπάνιες για να είναι τελεσίδικες, είναι πιθανό ότι ο κίνδυνος καρκίνου του στήθους για τις λεσβίες ήταν γενικά υψηλότερος από το μέσο όρο των ετερό γυναικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φύλλο για τον καρκίνο του στήθους και του τραχήλου της μήτρας. 

3 • Λάθος 
Ο κίνδυνος της μετάδοσης του ιού HIV μεταξύ λεσβιών είναι ανίσχυρος - αλλά όχι ανύπαρκτος. Αρκετές περιπτώσεις σεξουαλικής μετάδοσης του ιού HIV μεταξύ λεσβιών έχουν εντοπιστεί (αν και η έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα είναι επίσης εξαιρετικά σπάνια). Μερικές σεξουαλικές πρακτικές μεταξύ των λεσβιών τις εκθέτουν σε κίνδυνο μόλυνσης HIV. 

4 • Λάθος 
Οι λεσβίες έχουν σεξουαλικότητα που είναι τόσο ποικίλη όσο και εκείνη των ετερό. Μπορεί να έχουν σεξουαλικές συμπεριφορές που είναι επικίνδυνες για σεξουαλικώς μεταδιδομένες ασθένειες - ΣΜΑ με γυναίκες ενίοτε με άνδρες. 
Ο κίνδυνος της μετάδοσης των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών είναι, επομένως, πραγματικός. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φύλλο για τον ιό HIV και τις ΣΜΑ 

 5 • Λάθος 
Οι λεσβίες έχουν στυλ και ταυτότητες που είναι τόσο διαφορετικές όσο των ετερό. Τα γυναικεία και ανδρικά πρότυπα-μοντέλα που προτείνει η κοινωνία δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τις. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φύλλο για την ευεξία

6 • Λάθος 
Η σχέση μεταξύ των λεσβιών μπορεί μερικές φορές να θεωρηθεί από την κοινωνία ως λιγότερο σοβαρή και όχι μόνιμη. Η αγάπη και ο έρωτας δεν γνωρίζουν σεξουαλικό προσανατολισμό. Όταν κάποια αγαπά, τα συναισθήματα της έχουν την ίδια ένταση είτε είναι λεσβία είτε είναι ετερό. Το να γίνεσαι δεκτή ως το ένα από τα μέλη ενός λεσβιακού ζευγαριού, ιδιαίτερα από τις φίλες-ους και την οικογένεια, συμβάλλει στην αυτοεκτίμηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ενημερωτικό δελτίο για την ευεξία 

(Το κουίζ είναι έμπνευση της ελβετικής οργάνωσης Santé plurielle). 


Βρίσκεστε στο Β' μέρος για να βρεθείτε στο Γ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 3


Υγεία των λεσβιών: μύθοι και πραγματικότητα

Μύθοι: 
 • Οι λεσβίες δεν χρειάζεται να κάνουν τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις 
• Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αφορά μόνο ετερό, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Πραγματικότητα:
• Οι γυναικολογικές εξετάσεις είναι σημαντικές για την ανίχνευση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών (ΣΜΑ) και ορισμένων τύπων καρκίνου. Αυτές οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τις. Ωστόσο, οι λεσβίες έχουν την τάση να κάνουν αυτές τις εξετάσεις πιο σπάνια από ό, τι οι ετερό γυναίκες. 
• Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. 
Κάθε λεσβία ή ετερό γυναίκα που είχε ή και έχει σεξουαλικές σχέσεις μπορεί να είναι φορέας του ιού HPV (Ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων-κονδυλώματα). Η HPV λοίμωξη θεωρείται ότι είναι η πιο διαδεδομένη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια στην υφήλιο. Ορισμένες παραλλαγές του ιού μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Ο καρκίνος του στήθους αγγίζει επίσης τις λεσβίες. 
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου. 
 • Από τον φόβο λεσβοφοβικών αντιδράσεων, ή επειδή δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη τόσο συχνά όσο οι ετερό γυναίκες, οι λεσβίες σπάνια συμβουλεύονται γυναικολόγους. 
Ελέγχονται λιγότερο συχνά από ό,τι άλλες γυναίκες - όταν αυτές ελέγχονται- αυτός ο έλεγχος επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του στήθους. 
• Κατά μέσο όρο, οι λεσβίες έχουν λιγότερο συχνά παιδιά γεγονός το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του στήθους. 
• Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι λεσβίες κάνουν κατάχρηση στο αλκοόλ και στον καπνό. 

Παράγοντες Κινδύνου 
Το να είσαι γυναίκα 
Η ηλικία, κυρίως από την ηλικία των 50 και πάνω 
Να έχετε ένα ή περισσότερα κρούσματα καρκίνου του στήθους στην οικογένειά σας 
Να έχετε ορισμένες μη-καρκινικές ανωμαλίες στο στήθος σας 
Να μην έχετε παιδιά ή το να αποκτήσατε το πρώτο παιδί σας, μετά την ηλικία των 30 
Εμμηνόρροια πριν την ηλικία των 12 
Να έχετε καθυστερημένη εμμηνόπαυση μετά την ηλικία των 52 
Η λήψη ορμονών για αρκετές χρονιές, αρχής γενομένης με την εμμηνόπαυση Υπερκατανάλωση αλκοόλ ή καπνού 
Να έχετε υπερβολικό βάρος 
Να έχετε έναν καθιστικό τρόπο ζωής. 

Συμπτώματα 
Κάθε είδους αλλαγή που θα παρατηρήσετε στο στήθος σας, όπως:
Εμφάνιση πτύχωσης στην επιφάνεια του στήθους 
Εκροή υγρών από τη θηλή 
Διαφορετική υφή ή χρωματισμός του δέρματος του στήθους ή μικρές κοιλότητες στο στήθος
Έκζεμα γύρω από τη κοιλότητα ή τη θηλή 
Ανεστραμμένη θηλή 
Παρουσία μιας ανάπτυξης στο στήθος ή στις μασχάλες 
Αλλαγή στην ευαισθησία, η συνολική αλλαγή στην εμφάνιση του στήθους ή του μεγέθους του.

Όμως, κάποια από αυτές τις ανωμαλίες δεν σημαίνει αυτόματα ότι σχετίζονται με τον καρκίνο. Σε πρώιμο στάδιο, τα συμπτώματα εμφανίζονται λιγότερο συχνά, τα όποια συμπτώματα είναι λόγος για ελέγχους που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Προληπτικός τρόπος ζωής 
Κανένας τρόπος ζωής δεν εγγυάται την αποφυγή του καρκίνου 100%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι: 
αποφύγετε το υπερβολικό βάρος, 
σε τακτά διαστήματα να έχετε σωματική δραστηριότητα - γυμναστική,  περιορίσετε την κατανάλωση του αλκοόλ, 
και του καπνού αν δεν μπορείτε να τα σταματήσετε, 
τρώτε ισορροπημένα και ποικίλα γεύματα. 

Η αυτοεξέταση 
Κάθε μήνα, θα πρέπει προσεκτικά μόνες σας να εξετάζετε το στήθος σας, ξεκινώντας από την ηλικία των 25, ιδανικά μία εβδομάδα μετά την έμμηνο ρύση. Εάν παρατηρήσετε μια αλλαγή ή ανωμαλία στο στήθος σας από τον προηγούμενο μήνα, συμβουλευτείτε μία γιατρίνα αμέσως - ακόμα κι αν είχατε πρόσφατα εξετασθεί. 

Έλεγχος 
Στηθογραφία και υπερηχογράφημα 
Αυτές οι εξετάσεις ανιχνεύουν τους πρώιμους καρκίνους πριν να είναι ορατοί ή να ψηλαφίζονται. Όσο νωρίτερα ανιχνεύεται ο καρκίνος, τόσο καλύτερη είναι η πιθανότητα της ανάκαμψης και της αποφυγής παραμορφωτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Οι δύο εξετάσεις μπορεί να συμπληρώνουν η μία την άλλη. 
Σε ορισμένες χώρες, οι έλεγχοι είναι δωρεάν για τις γυναίκες από 50 έως 69 ετών. 

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, οι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ των γυναικών. Αυτό δηλαδή συμβαίνει συγκεκριμένα λόγω των ειδικών κοινωνιολογικών και ιατρικών συνθηκών. 

Παράγοντες Κινδύνου 
Οι κύριοι παράγοντες είναι οι χρόνιες μολύνσεις από ορισμένα είδη του ιού HPV (Human Papilloma Virus - κονδυλώματα), και, σε μικρότερο βαθμό,από το κάπνισμα. Μεταξύ 85% και 90% των καρκίνων του τραχήλου αναπτύχθηκε μετά από χρόνια λοίμωξη από τον ιό HPV. 
Κάθε λεσβία ή ετερό που έχει ερωτικές σχέσεις μπορεί να έρθει σε επαφή με τον ιό HPV. Η HPV λοίμωξη είναι πολύ μεταδοτική και μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή με ή χωρίς διείσδυση. Οι πλειονότητα των λοιμώξεων περνούν χωρίς να γίνουν αντιληπτές και θεραπεύονται αυθόρμητα χωρίς μακροχρόνια επίδραση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να γίνει χρόνια και να αφήσει προ-καρκινικές βλάβες γύρω από τον τράχηλο της μήτρας που μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο. 

Συμπτώματα 
Στο αρχικό στάδιο, δεν υπάρχουν ορατά συμπτώματα. Αργότερα, μπορεί κάποια να παρατηρήσει μικρή απώλεια αίματος μεταξύ των εμμήνων ρύσεων, μετά την εμμηνόπαυση ή μετά την σεξουαλική δραστηριότητα. Λευκόχρωμες, ανώδυνες εκρίσεις μερικές φορές συνδέονται με τον καρκίνο, επίσης.
 
Ο προληπτικός έλεγχος (τεστ Παπανικολάου) και εμβολιασμός κατά του HPV (συνιστάται στις γυναίκες πριν από την πρώτη σεξουαλική τις σχέση) είναι σημαντικοί τρόποι πρόληψης, καθώς και ένας σωστός, υγιεινός τρόπος ζωής. 
Το να μην καπνίζει κάποια, ή το να κόψει το κάπνισμα, είναι ευεργετικό για την υγεία γενικά, αλλά και συμβάλλει στη μικρότερη πιθανότητα της διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Έλεγχος με τεστ Παπανικολάου, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ένας τύπος σπάνιας μορφής καρκίνου που μπορεί να ανιχνευθεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό όλες οι γυναίκες να κάνουν τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις όπως τεστ Παπ, υπέρηχους, καλιέργεια των υγρών του κόλπου.
 
Κάθε γυναίκα είναι καλό να κάνει το πρώτο της τεστ Παπανικολάου εντός μίας χρονιάς από την πρώτη σεξουαλική της δραστηριότητα, ή να ξεκινήσει από το 18 έτος ή το 25 έτος της ηλικίας της (η σύσταση ορίου ηλικίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα). Αυτή η εξέταση επιτρέπει την ταυτοποίηση των προκαρκινικών αλλοιώσεων και, εάν είναι απαραίτητη, η θεραπεία. 

Ο εμβολιασμός κατά του HPV  - κονδυλωμάτων
Από το 2008, δύο εμβόλια προστατεύουν έναντι των διαφόρων ειδών του HPV που είναι υπεύθυνα για το 70% του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Σε ορισμένες χώρες ο εμβολιασμός είναι δωρεάν για τις έφηβες και νεαρές γυναίκες. 
Ωστόσο, ο εμβολιασμός δεν αντικαθιστά τις τακτικές εξετάσεις με τεστ Παπανικολάου! 

Μερικές χρήσιμες ιστοσελίδες:
Ίδρυμα Λεσβιών και Γκέι - www.lgf.org.uk Πρόγραμμα Mautner - www.mautnerproject.org 
Δίαυλος LGBT Υγείας - http://lgbthealth.healthcommunities.com BreastCancer.org - www.breastcancer.org) 

Καρκίνος του στήθους και του τραχήλου της μήτρας 
Ο κίνδυνος καρκίνου του στήθους αυξάνεται με την ηλικία
Ο εμβολιασμός μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
 Η HPV λοίμωξη μεταδίδεται από μη προστατευόμενη λεσβιακή ή ετερό σεξαουλική δραστηριότητα ή σχέση
Ο αυτο-έλεγχος του στήθους είναι μια σημαντική άσκηση για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις βοηθούν στην ανίχνευση και στη θεραπεία του καρκίνου του στήθους και του τραχήλου της μήτρας. 

Μιλήστε με τη γιατρίνα σας για αυτά τα θέματα. 


Βρίσκεστε στο Γ' μέρος για να βρεθείτε στο Δ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf

Το γάρμμα με τον αστερίσκο είναι δικός μας

Ζητάτε επίμονα τα αποτελέσματα του Παπ να αναφέρουν κάθε λεπτομέρεια και όχι απλώς το αν είστε αρνητική ή θετική στον καρκίνο, επειδή ακόμη και αν η εξέταση είναι αρνητική, η γενική κατάσταση του κόλπου και του τραχήλου μπορεί να μας δείξει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, δηλαδή ακόμη κ αν δεν νοσούμε δείχνει μια ευαιξία ή όχι, αν ανταποκρίνεται η συνθήκη του κόλπου μας με την ηλικίας μας κ.λπ., συγκρίσεις με παλιότερες εξετάσεις είναι χρήσιμες για να αξιολογήσουμε την πριν κατάστασή μας με την τωρινή. Μην πετάτε τα αποτελέσματα των γυναικολογικών εξετάσεων.

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 4


Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Νόσοι και HIV
Μύθοι: Δύο λεσβίες δεν μπορούν να έχουν-μοιραστούν μια πραγματική σεξουαλική εμπειρία. 
• Δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του HIV μεταξύ λεσβιών και αμφισεξουαλικών και μεταξύ λεσβιών και ετερό. 
• Μια λεσβία δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα με άνδρες. 

Πραγματικότητα: Η ύπαρξη της γυναικείας σεξουαλικότητας είναι "πρόσφατη ανακάλυψη" που χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ο αγώνας για τα δικαιώματα όλων των γυναικών είχε ήδη αρχίσει. Αν οι λεσβίες επωφελήθηκαν επίσης από την σεξουαλική απελευθέρωση, η πεποίθηση ότι δύο λεσβίες δεν μπορούν να μοιραστούν μια πραγματική σεξουαλική εμπειρία, από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη. 
Και εκείνες-οι που λένε "το μη σεξ" συνεπάγεται "μη μεταδιδόμενες μολύνσεις" ... 

 • Ο κίνδυνος της μετάδοσης του ιού HIV μεταξύ λεσβιών είναι ισχνός - αλλά πραγματικά εξακολουθεί να υφίσταται. 
Πολλές περιπτώσεις οροθετικών λεσβιών έχουν εντοπιστεί από την αρχή της επιδημίας, αλλά μπορεί καμιά να υποθέσει ότι τα ποσοστά HIV στις λεσβίες εκτιμώνται ως χαμηλά λαμβάνοντας υπόψη την μικρή έρευνα που υπάρχει σχετικά με το θέμα. 
 • Δεν υπάρχει μόνο μία μορφή λεσβιακής σεξουαλικότητας, αλλά πολλές μορφές λεσβιακής σεξουαλικότητας. 
Μερικές λεσβίες δεν αυτοπροσδιορίζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία-ταξινόμηση, έχουν ρευστές σχέσεις γυναίκες και άνδρες. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, οι γυναίκες, λεσβίες ή όχι, είναι υποχρεωμένες να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, προκειμένου να επιβιώσουν! 
Ως αποτέλεσμα αυτών των μύθων, μερικές λεσβίες λανθασμένα πιστεύουν ότι δεν μπορούν να μολυνθούν από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Νόσους ή HIV. 

Αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις ότι δεν μπορούν να μολυνθούν από ΣΜΝ και HIV είναι λανθασμένες πεποιθήσεις που συμμερίζεται και διαδίδονται από μερίδα του ιατρικού κόσμου

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Νόσοι ΣΜΝ 
Να είστε εξοικειωμένες με το σώμα σας, είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένες με το σώμα σας, ειδικά να είστε ενήμερες για τις αλλαγές, να είστε εξοικειωμένες με τα σεξουαλικά όργανα σας και να ξέρετε τι είναι φυσιολογικό (κολπικές εκκρίσεις, ακόμα και για τις ελάχιστες εκκρίσεις σε ορισμένες περιόδους του έμηνου κύκλου σας) και κάθε ανωμαλία (η εμφάνιση διαφόρων εκκρίσεων, η ύπαρξη οσμής, το μη φυσιολογικό χρώμα, σπυράκια, πληγές ...). 

Να είστε προσεκτικές σε όλες τις αλλαγές, μερικά από τα συμπτώματα μπορεί να είναι ένα σημάδι μιας ΣΜΝ. 

 Διαφορετικές Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Νόσοι 
Υπάρχουν διάφορα είδη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων που περνούν μέσω των σεξουαλικών υγρών ή μέσω του αίματος (είτε μέσω μιας πληγής ή κατά τη διάρκεια της περιόδου). 
Αν δύο λεσβίες δεν χρησιμοποιούν προφύλαξη κατά τη διάρκεια του σεξ, μπορούν να μεταδώσουν η μία στην άλλη τον ιό HIV ή άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσους (π.χ.: χλαμύδια, HPV, σύφιλη). 

Τα συμπτώματα των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νόσων 
Τα ακόλουθα συμπτώματα συχνά συνδέονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσους: 
Κάψιμο, φαγούρα, ή κονδυλώματα γύρω από το σεξουαλικό όργανο ή τον πρωκτό 
Κολπικές εκκρίσεις που είναι περισσότερες από το σύνηθες, που έχουν χρώμα ή άσχημη οσμή 
Πόνοι ή αίσθηση κολπικής φλόγωσης-καψίματος κατά τη διάρκεια ή μετά το σεξ Αίσθηση φλόγωσης-καψίματος κατά την ούρηση 
Ασυνήθιστοι πόνοι στο κάτω μέρος του στομάχου σας, αιμορραγία εκτός της περιόδου σας, κύστες - κυρίως γύρω από τη βουβωνική χώρα - και πυρετός. 

Ο HIV είναι ο ιός που είναι υπεύθυνος για το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). 
Ο HIV μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και μπορεί τελικά να οδηγήσει στο θάνατο των μολυσμένων προσώπων. Αντιμετωπίζεται επαρκώς, όσες μάχονται τον HIV μπορούν να βρουν κάποια ανοσοποίηση που τις επιτρέπει να αποφύγουν να μολυνθούν από ευκαιριακές λοιμώξεις. 
Παρά τις αδιαμφισβήτητες προόδους της ιατρικής τις τελευταίες αρκετές χρονιές, ακόμα δεν μπορεί να θεραπεύσει το HIV. 

Οι οροθετικές εξακολουθούν να υπόκεινται σε διακρίσεις με βάση το φόβο ότι μπορεί να μεταδώσουν HIV (AIDS Φοβία). 

O HIV δεν μεταδίδεται: 
• μέσω της χειραψίας 
• μέσω του ιδρώτα και των δακρύων 
• μέσω τσιμπήματος εντόμων 
• μέσω των καθισμάτων της τουαλέτας 
• με το κολύμπι στις δημόσιες πισίνες 
• με την ανταλλαγή τροφίμων 
• με τη κοινή χρήση πλυντηρίου, των πετσετών ή του τηλεφώνου κάποιας που έχει μολυνθεί. 


Βρίσκεστε στο Δ' μέρος αν θέλετε να βρεθείτε στο Ε' μέρος πατήστε εδώ

Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf 

Το γράμμα με τον αστερίσκο είναι δικό μας
Η γυναικεία σεξουαλικότητα προϋπήρξε από της υπάρξεως του ανθρώπινου είδους, σε διάφορες περιόδους της Ιστορίας γίνεται περισσότερο ή λιγότερο εμφανής. Η χρήση των ντίλντο (έχουμε εικόνες από φαλικά αγάλματα και ντίλντο) και η αυτοικανοποίηση είναι αρχαία. Στην νεώτερη Ιστορία απλώς δεν γινόταν λόγος δημόσια ως μια συνθήκη της γυναίκας και ήταν οι λεσβίες που έκαναν εκτενή συζήτηση για την σεξουαλικότητα περίπου από το 1960 και μετά, οι ετερό γυναίκες έβλεπαν και πολλές από αυτές συνεχίζουν να βλέπουν την σεξουαλικότητα συνδεμένη μόνο με την διείσδυση, την ικανοποίηση του άνδρα και την εγκυμοσύνη. Η ανυπαρξία οργασμού είναι μια ένδειξη πως οι ετερό γυναίκες ακόμη σήμερα είτε αγνοούν είτε δεν διεκδικούν τον οργασμό. Οι λεσβίες μίλησαν για την αυτοικανοποίηση, τον οργασμό και την διεκδίκησή τους, οι ίδιες έφεραν την συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως αυθύπαρκτης κ ανεξάρτητης από την εγκυμοσύνη και ως δικαίωμα. Ένα από τα θέματα "πολέμου" μεταξύ λεσβιών και ετερό ήταν και είναι ο κλειτοριδικός και ο κολπικός οργασμός

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 5


Οι Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Νόσοι ΣΜΝ και το HIV μεταδίδονται: 
• μέσω σεξουαλικών σχέσεων: μέσω του αίματος (συμπεριλαμβανομένου του αίματος της περιόδου), των κολπικών εκκρίσεων, του σπέρματος, ή μέσω μιας πληγή στο δέρμα ή ακόμη και από βλέννα (από το στόμα, τον κόλπο, ή το ορθό)

• μέσω της χρήσης των ναρκωτικών: με το να μοιράζεστε μια σύριγγα ή ένα καλαμάκι (εισρόφησης) ναρκωτικών που περιέχει μολυσμένο αίμα

• μέσω του γάλακτος της μητέρας. Ορισμένες σεξουαλικές πρακτικές μεταξύ των λεσβιών ενέχουν κάποιους κινδύνους: 

Αυξημένοι κίνδυνοι μόλυνσης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσους και του HIV: 
• Αιδοιολειξία (το στόμα στο γυναικείο σεξουαλικό όργανο) κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης και πρωκτολειξία (το στόμα στον πρωκτό) 
• Η τριβή του γυναικείου σεξουαλικού οργάνου με άλλο γυναικείο σεξουαλικό όργανο 
• Η ανταλλαγή (κοινή χρήση) ερωτικών εργαλείων

• Η κολπική ή πρωκτική διείσδυση (με τα δάχτυλα, με τα ερωτικά εργαλεία, με τη γροθιά) 
• Οι σαδομαζοχιστικές πρακτικές που απαιτούν επαφή με το αίμα ή και τη βλέννα 

Ισχνότεροι κίνδυνοι μόλυνσης HIV, αλλά υψηλότατοι κίνδυνοι σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών: 
Αιδοιολειξία και πρωκτολειξία εκτός εμμήνου ρύσεως 

Δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του HIV: 
με την αυτοικανοποίηση σας ή της άλλης και με τα φιλιά. 

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ΣΜΝ που μπορεί να μεταδωθούν μέσω ενός φιλιού (για παράδειγμα, Ηπατίτιδα Β). 

Πως να προστατεύσετε την εαυτή σας; 
Για Αιδοιολειξία και Πρωκτολειξία 
Προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή μεταξύ του στόματος σας και της κολπικής ή πρωκτικής βλέννας της συντρόφισάς σας, χρησιμοποιήστε ένα οδοντικό φράγμα - dental dam ή ένα τετράγωνο λάτεξ (δείτε την εικόνα). 

Στην κολπική και πρωκτική διείσδυση: Χρησιμοποιήστε ένα προφυλακτικό *ΣΤ και ένα λιπαντικό με βάση το νερό για κάθε νέα κολπική ή πρωκτική διείσδυση, για ό,τι και αν εισέρχεται (δάχτυλα, ερωτικά εργαλεία). 

Μην μοιράζεστε ερωτικά παιχνίδια και να αλλάζετε το προφυλακτικό σας πριν από κάθε διείσδυση. 
Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο ερωτικό εργαλείο για μια κολπική διείσδυση, αν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για πρωκτική διείσδυση, ή να αλλάζετε προφυλακτικό, μεταξύ των δύο διεισδύσεων. 

Με μόνη την παραμικρή αμφιβολία, συμβουλευτείτε μια γιατρίνα για να εξεταστείτε: 
• τουλάχιστον 3 εβδομάδες, αφ' ότου τυχόν εκτεθήκατε σε κίνδυνο να προσβληθείτε από ΣΜΝ 
• τουλάχιστον 3 μήνες αφ' ότου τυχόν εκτεθήκατε σε κίνδυνο να προσβληθείτε από τον ιό HIV Θεραπεία μετά την έκθεση 

Υπάρχει μια επείγουσα θεραπεία που μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV, που ονομάζεται θεραπεία μετά την έκθεση, που πρέπει να ληφθεί μέσα σε 72 ώρες το αργότερο μετά από τον κίνδυνο μόλυνσης. 

Μερικές χρήσιμες ιστοσελίδες:
Κέντρο Υγείας για τις Νεαρές Γυναίκες - www.youngwomenshealth.org 
Acon - www.acon.org.au 
Υγεία Γυναικών - www.womenshealth.gov 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας - www.who.int/hiv 

Απεικονίσεις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νόσων και HIV: 

Οι σεξουαλικές πρακτικές μεταξύ των λεσβιών, επίσης, τις εκθέτουν στις ΣΜΝ και στον ιό HIV 
Θα πρέπει να συμβουλευτείτε μια γιατρίνα αν έχετε κάποια συμπτώματα

Ορισμένες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσοι όπως η ηπατίτιδα Β μπορεί να μεταδοθεί μέσω του φιλιού 

Δημιουργήστε ένα οδοντικό φράγμα ή ένα τετράγωνο λατέξ (παίρνεις ένα ανδρικό προφυλακτικό κόβεις το δαχτυλίδι της βάσης και την πάνω πλευρά τέλος κόβεις κόβεις εγκάρσια ώστε να γίνει ένα τετράγωνο σχήμα. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το σώμα σας, και να γνωρίζετε όλες τις τυχόν αλλαγές του.

Ο ιός HIV μπορεί να μεταδωθεί με τη χρήση ναρκωτικών ή μέσω του μοιράσματος μιας χρησιμοποιημένης σύριγγας είτε μέσω του καλαμιού εισρόφησης ναρκωτικών 

Ευεξία 
Μύθοι: Οι λεσβίες είναι απομονωμένες, ασταθείς, καταθλιπτικές και δυστυχισμένες 
• Οι πραγματικές λεσβίες είναι μπουτς, ανδροπεπείς, άσχημες και παραμελούν την εμφάνισή τις 
• Η λεσβιοσύνη είναι μια δυτική έννοια-αντίληψη 

Πραγματικότητα: Ο σεξουαλικός προσανατολισμός από μόνος του δεν επηρεάζει το αν είστε ευτυχισμένες ή όχι. 
Από την άλλη πλευρά, η λεσβοφοβία διαρρηγνύει την ευτυχία με την οικογένεια και τις φίλες, γνωστές, και η οικογένεια, η κοινωνία, ή ακόμη και οι πολιτιστικές πιέσεις έχουν επιπτώσεις στην ευημερία-ευεξία των λεσβιών. 
Το να είστε ευχαριστημένες-ευτιχισμένες με την εαυτή σας αρχίζει με την αποδοχή του σεξουαλικού προσανατολισμού σας και εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον αγάπης. Πολλές λεσβίες είναι ευχαριστημένες-ευτυχισμένες, ακμάζουσες-πετυχημένες, και χαρούμενες. Φλυαρείστε μαζί τις συχνά! 

• Δεν υπάρχει μόνο ένα είδος «λεσβίας» ή «ετερό γυναίκας». 
Η κοινωνία υπαγορεύει συχνά ένα γυναικείο και ένα ανδρικό πρότυπο-μοντέλο με το οποίο πρέπει καμιά να είναι σύμφωνη, έτσι ώστε αυτή να μην αποκλείεται (κοινωνικά). Είτε κάποια είναι λεσβία είτε όχι, το απλό γεγονός ότι δεν είναι σε συμφωνία με το αναμενόμενο πρότυπο-μοντέλο μπορεί να είναι μια πιθανή πηγή της απόρριψης. 
• Η λεσβιοσύνη δεν περιορίζεται στη μία ή στην άλλη κοινωνία. 
Ορισμένες εθνοτικές ομάδες στην Κένυα, στο Μπενίν, στη Νότια Αφρική και στο Σουδάν, για παράδειγμα, έχουν την πρακτική του γάμου μεταξύ γυναικών και πριν από την άφιξη της αποικιοκρατίας των λευκών. 
Στην Κίνα, η λεσβιοσύνη ήταν εντελώς αποδεκτή, από την δυναστεία Ts'ing (1644-1911). Παρά το γεγονός αυτό, σε ορισμένες κοινωνίες και κοινότητες η λεσβιοσύνη μπορεί να αμφισβητηθεί, να επιφέρει στίγμα είτε να ποινικοποιείται με ποινή φυλάκισης ή ακόμα και τη θανατική ποινή. 


Βρίσκεστε στο Ε' μέρος αν θέλετε να βρεθείτε στο ΣΤ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf

Ο αστερίκσος με το γράμμα είναι δικός μας.

*ΣΤ Μπορείτε να προμηθεύεστε γυναικεία προφυλακτικά -Femidom από το διαδίκτυο, επισκεπτόμενες εταιρείες που έχουν ερωτικά εργαλεία για λεσβίες πχ. την εταιρεία shhh στην Αγγλία, ή όταν επισκέπτεσθε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 6


"Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». who.int www 

Μερικές συμβουλές για να διατηρήσετε την εαυτή σας υγιή: 
Αποφύγετε το υπερβολικό βάρος, μην εκθέτετε την εαυτή σας πάρα πολύ στον ήλιο, περιορίστε την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνετε ή κόψτε το, περιορίστε το κάπνισμα ή πάψτε να καπνίζετε, να τρώτε υγιεινά και καλά ισορροπημένα γεύματα, μη χρησιμοποιείτε νόμιμα ή παράνομα ναρκωτικά, και να συμμετέχετε σε σωματική άσκηση σε τακτική βάση. 

Ευεξία
Το να φροντίζετε την εαυτή σας είναι ευχάριστο, και είναι καλό για το ηθικό σας. Γιατί λοιπόν να το αρνηθείτε στην εαυτή σας; Κατά μέσο όρο επτά στους δέκα καρκίνους συνδέονται με τον τρόπο ζωής μας. Ένας υγειής τρόπος ζωής μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων του καρκίνου και άλλων ασθενειών.

Μερικές συμβουλές για να διατηρείσετε την εαυτή σας υγειή: 
Αποφύγετε το υπερβολικό βάρος, μην εκθέτετε την εαυτή σας πάρα πολύ στον ήλιο, περιορίστε την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνετε ή μην πίνετε αλκοόλ, περιορίστε το κάπνισμα ή μην καπνίζετε, τρώτε υγιεινά και καλά ισορροπημένα γεύματα, μην χρησιμοποείται νόμιμα ή παράνομα ναρκωτικά, και συμμετέχετε σε σωματική άσκηση σε τακτική βάση. 

Εξαρτήσεις 
Στους λεσβιακούς κύκλους, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, η ευκαιρία να συναντηθούν οι λεσβίες είναι γενικά συνδεδεμένη με πάρτυ, νυχτερινά κέντρα και καφετέριες, όπου σε όλα αυτά τα μέρη η κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών, νόμιμων ή παράνομων, είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. 

Ορισμένες λεσβίες αναπτύσουν την κοινωνική τις ζωή αποκλειστικά σε αυτά τα περιβάλλοντα, ενώ άλλες προτιμούν να περνούν το χρόνο τις σε ένα πιο περιορισμένο κύκλο με φίλες. 
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ή ακόμα και η μέτρια κατανάλωση καπνού ή η χρήση ναρκωτικών θα επιδεινώσει την υγεία σας και θα έχει αντίκτυπο στη φυσική και στη ψυχική σας ευεξία. 

Η αντίληψη των κινδύνων μειώνεται υπό την επίδραση ορισμένων ουσιών, οι οποίες μπορεί να ενέχουν κίνδυνο σεξουαλικών πρακτικών με κίνδυνο τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. 

Γνωρίζοντας την εαυτή σας καλά και το να είστε ενήμερες για τους κινδύνους της εξάρτησης από ναρκωτικά βοηθά να θέσετε τα ζητήματα στα δικά σας χέρια σε όλες τις περιστάσεις. 


Βρίσκεστε στο ΣΤ' μέρος αν θέλετε να βρεθείτε στο Ζ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf

Υγεία των λεσβιών, μύθοι και πραγματικότητα 7

Κατάθλιψη 
Οι λεσβίες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης από τις ετερό, επειδή υποβάλλονται σε έμφυλες διακρίσεις που συνδέονται και με τον σεξουαλικό τις προσανατολισμό (λεσβοφοβία). Η λεσβοφοβία περιγράφεται ως απόρριψη, φόβος, μίσος, βία και διακρίσεις έναντι των λεσβιών. Η λεσβοφοβία είναι η διπλή διάκριση όπου οι λεσβίες είναι θύματα ως λεσβίες (σεξουαλικότητα) και ως γυναίκες (σεξισμός). 

Ορισμένες λεσβίες δεν αποδέχονται τη σεξουαλικότητα τις ως αναπόσπαστο και ουσιώδες-θεμελιώδες μέρος της ταυτότητάς τις (εσωτερίκευση της λεσβοφοβίας). Αυτή (η σεξουαλικότητα) είναι ακόμη πιο δύσκολο να γίνει αποδεκτή εάν (οι λεσβίες) απορριφθούν από την οικογένειά τις ή τον κοινωνικό τις περίγυρο. Για πολλές λεσβίες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, η πολιτιστική πτυχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με τη δύσκολη επιλογή μεταξύ του να ζήσουν την λεσβιοσύνη τις, και του να βρεθούν αντιμέτωπες με την συνολική είτε την μερική διάλυση των σχέσεων με την οικογένεια τις και με ορισμένα πρόσωπα που είναι κοντά σε αυτές. 

Υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή της καθεμίας. 
Είναι ουσιώδες να γνωρίζετε πώς να περιβάλλετε την εαυτή σας με αγάπη, θετικές ανθρώπους που θα σας ακούν όταν το χρειάζεστε. 
Μπορείτε επίσης να καλέσετε τις ομάδες ή επαγγελματίες της υγείας για ψυχολογική στήριξη ή για θεραπεία. Το να ζητάμε στήριξη δεν είναι σημάδι αδυναμίας, μάλλον είναι η απόδειξη ότι παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα για αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας ως ενήλικες. 

Η κατάθλιψη είναι ασθένεια, η λεσβιοσύνη δεν είναι. 
Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την κατανάλωση συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς τη συμβουλή της γιατρίνας μας: είναι επικίνδυνο να αυτο-συνταγογραφούμε για αντι-καταθλιπτικά ή για αντι-αγχοτικά φάρμακα.

Δημόσια εκ-δήλωση 
Το να μη ζείτε περαιτέρω κρατώντας την λεσβιοσύνη σας μυστική, το να είστε η εαυτή σας και να ακμάζετε-πετυχαίνετε απαιτεί να ζείτε ανοιχτά ως λεσβίες με κάποιες στενές φίλες, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας της δημόσιας εκ-δήλωσης. 
Αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι πρέπει να πείτε τα πάντα, στην κάθεμία-σε όλες, σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση της ζωής, η καθεμία πρέπει να αποφασίσει για την εαυτή της αν, πότε και σε ποιαν θα εκ-δηλωθεί δημόσια-ανοικτά. 
Πάνω απ 'όλα, καμία δεν πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένη να κάνει οτιδήποτε ακριβώς, "όπως οι άλλες". 
Αν επιλέξετε να εκδηλωθείτε δημόσια, εδώ υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να έχετε κατά νου: 
 •Επιλέξτε πρώτα εκείνη στην οποία θα θέλετε εκ-δηλωθείτε 
• Επιλέξτε την στιγμή που αισθάνεσθε άνετα να μιλήσετε για τη σεξουαλικότητά και την λεσβιακή ταυτότητά σας 
• Σεβαστείτε το χρόνο που χρειάζονται οι άλλες με τις οποίες μιλάτε να αποδεχθούν την είδηση 
• Ψάξτε για ένα μέρος από όπου μπορείτε να φύγετε αν κάτι δεν πάει καλά, ή σκεφτείτε τις οικείες-κοντινές σας οι οποίες μπορούν να σας υποστηρίξουν. 

Και με τις επαγγελματίες της υγείας; 
Καθεμία πρέπει να αποφασίσει σε ποιο βαθμό αισθάνεται άνετα να μιλήσει για το σεξουαλικό προσανατολισμό της. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι άμεση αιτία καρκίνου ή άλλης ασθένειας, αλλά μπορεί να έχει έμμεση επίδραση. Όποια και αν είναι η απόφαση που θα πάρετε, είναι σημαντικό να αισθάνεσθε σίγουρες με τη γιατρίνα σας. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σας κάποια άλλη γιατρίνα, μην διστάσετε να αλλάξετε γιατρίνα ή νοσηλεύτρια. 

Μερικές βοηθητικές ιστοσελίδες
Lesbian Health Center - www.lesbianhealthinfo.org 
Lesbian and Gay Foundation: The fight against lesbophobia - www.lgf.org.uk Avert - www.avert.org 


Βρίσκεστε στο Ζ' μέρος αν θέλετε να βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ

Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_EN.pdf

7 Ιουλ 2013

Αυστραλία: Νόμος θα σταματήσει τα θρησκευτικά σχολεία να εκδιώκουν μαθήτριες βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού τις

Σύντομα θα εισαχθεί στη Πολιτειακή Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία θα καταργήσει το δικαίωμα των θρησκευτικών σχολείων να εκδιώκουν τις μαθήτριες που εκ-δηλώνονται δημόσια ως λεσβίες. 

Το νομοσχέδιο θα το εισαγάγει ο ανεξάρτητος βουλευτής του Sydney, Alex Greenwich, ο ίδιος, δήλωσε ότι ο νόμος όπως ισχύει σήμερα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε βάρος ευάλωτων εφήβων, στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής τις. 

"Είναι ήδη τόσο δύσκολο να μάθεις να αντιμετωπίζεις τη σεξουαλικότητά σου", είπε. "Αν οι μαθήτριες βρουν μια δασκάλα που πιστεύουν ότι είναι υποστηρικτική ή μία εφημέριος διευθύντρια ή μία σύμβουλο ή το σχολείο, ενώ δεν είναι θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την απομάκρυνση τις από το σχολείο". 

Η νέα νομοθεσία κατά των Διακρίσεων της Νότιας Ουαλίας αποκλείει επί του παρόντος τις αρχές εκπαίδευσης από τέτοιες διακρίσεις, αλλά τα θρησκευτικά σχολεία εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. 

Μιλώντας στην εφημερίδα Sydney Morning Herald, πολλές θρησκευτικές οργανώσεις τάχθηκαν κατά του προτεινόμενου νομοσχεδίου, λέγοντας ότι απειλεί το δικαίωμά τις στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

Ο Ian Baker, επικεφαλής της Καθολικής Επιτροπής Παιδείας, είπε ότι υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις όπου κορίτσια ή έφηβες εκδιώχθηκαν από τα σχολεία με βάση τη σεξουαλικότητα, αλλά απέρριψε την κατάργηση της εξαίρεσης η οποία θα απαιτούσε έναν εναλλακτικό τρόπο από τα σχολεία για να προστατεύσουν την ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
"Μιλά από μόνο του", είπε. "Εξετάζεται με μεγάλη προσοχή και συνεχή σκέψη. Ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε, αλλά να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των οικογενειών που στέλνουν τα παιδιά τις σε ένα σχολείο που βασίζεται σε μια θρησκευτική πεποίθηση. 

"Εμείς δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με εξαιρέσεις που αφαιρούνται αν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιες ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος για τη διασφάλιση της ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων, η οποία είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα". 

Ακτιβίστρια αναρωτήθηκε γιατί τα σχολεία αυτά χρειάζονται τις εξαιρέσεις, εφόσον δεν τις χρησιμοποιούν, κατά δήλωσή τους. "Δεν είναι μόνο ότι η μαθήτρια μπορεί να εκδιωχθεί, μπορεί να υφίσταται διακρίσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον, και το σχολείο δεν κάνει τίποτα γι 'αυτό», είπε. 

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας παρέδωσε πρόσφατα μια έρευνα γύρω από ομοσπονδιακούς νόμους κατά των διακρίσεων, και είπε ότι οι θρησκευτικές οργανώσεις όλω ή εν μέρει χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών σχολείων και δεν θα πρέπει να δοθούν εξαιρέσεις που βασίζονται σε αιτίες θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

«Είναι λογικό για το κράτος να απαιτήσει τα δημόσια κονδύλια να δαπανηθούν και να εφαρμοστούν πλήρως, σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης», είπε το Συμβούλιο.


Την είδηση την βρήκαμε στις 6.7.13 και την μεταφράσαμε από την  pinknews.co.uk στην http://www.pinknews.co.uk/2013/07/06/australia-bill-will-stop-faith-schools-from-expelling-students-based-on-sexual-orientation/

6 Ιουλ 2013

Περίπου 150 Αιγύπτιες κ αλλοδαπές βιάστηκαν στην πλατεία Ταχρίρ

Περίπου 150 Αιγύπτιες κ αλλοδαπές βιάστηκαν στην πλατεία Ταχρίρ και γύρω από αυτήν, από την βραδιά πτώσης του προέδρου Μόρσυ, δηλαδή από τις 28 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, μίας ο βιασμός κινηματογραφήθηκε κ έκανε το γύρω του διαδικτύου, κάποιες από τις γυναίκες θύματα ήταν αρκετά γενναίες για να περιγράψουν το βιασμό τις στην κάμερα της Human Right Watch. 

Οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα πλήρως οργανωμένο έγκλημα, είπε Αιγύπτια ακτιβίστρια. Περιέγραψε πώς οι μαζικές σεξουαλικές επιθέσεις ξεκινούν με πέντε ή έξι άνδρες που δημιουργούν  ένα στενό κύκλο γύρω από τη γυναίκα θύμα, αρπάζοντας το σώμα της και σχίζοντας τα ρούχα της. Ενώ φωνάζουν δυνατά για να μην ακουστεί η έκκληση βοήθειας από τη γυναίκα-θύμα εμποδίζοντας οποιαδήποτε θα μπορούσε να της προσφέρει προστασία και με αυτό τον τρόπο παρέχουν προστασία στον βιαστή.

 "Ο κύκλος διογκώνεται αμέσως και οι ελάχιστοι γίνονταν δεκάδες που στη συνέχεια βιάζουν επίσης τη γυναίκα, ενώ οι κραυγές της φιμώνονται από τις δικές τους". "Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε από τις βιασθήσες θα καταθέσει στην αστυνομία ή στο δικαστήριο", είπε η Engy Ghozlan, μέλος της ΜΚΟ Επιχείρηση κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Παρενόχλησης. "Οι έφηβες, οι ενήλικες αλλά και οι ηλικιωμένες γυναίκες-θύματα συνήθως προτιμούν να μην καταθέσουν αγωγές επειδή δεν εμπιστεύονται τις αστυνομικές δυνάμεις, και λόγω του κοινωνικού στίγματος". 

Οι ανεξέλεγκτοι βιασμοί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Ταχρίρ υπογραμμίζουν την αποτυχία της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών κομμάτων να αντιμετωπίσουν τη βία που υφίστανται και βιώνουν οι Αιγύπτιες σε καθημερινή βάση σε δημόσιους χώρους, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, μέσω της Προεδρίας της, των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και των ΜΜΕ της, έχει ενθαρρύνει τους βιαστές μέσω της δαιμονοποίησης των διαμαρτυριών κατά του Morsi, ιδίως των γυναικών. Αυτό ενθαρρύνει τους βιαστές να αισθάνονται ότι είναι εντάξει να καταστρέψουν τις ζωές αυτών των γυναικών.

"Η σεξουαλική τρομοκρατία σε διαδηλώτριες δεν είναι καινούργια", δήλωσε η Engy Ghozlan. "Υπάρχει ως εργαλείο από την περίοδο του Mubarak, και δεν αφορά τυχαίες μεμονωμένες περιπτώσεις... Στην Αίγυπτο, έχουμε εθνικό πρόβλημα με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις καθώς και με τους βισμούς γεγονός που έκανε τη σεξουαλική τρομοκρατία στην πλατεία Ταχρίρ να περάσει απαρατήρητη από πολλούς".

"Έχει καταστεί προφανές ότι οι βιαστές δεν απευθύνονται σε γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας, κώδικα ντυσίματος ή κοινωνικών κριτηρίων". Σύμφωνα με την Engy Ghozlan, στις πρόσφατα γυναίκες-θύματα βιασμών περιλαμβάνονται από μικρά κορίτσια έως και ηλικιωμένες γυναίκες. 

"Αυτό που συνέβη από 28 Ιουνίου μέχρι χθες είναι εξωφρενικό. Πάνω από 150 γυναίκες βλάθφηκαν σωματικά και ψυχολογικά για πάντα". "Έχουμε μοιράσει δωρεάν περίπου 8.000 βελόνες στρωμάτων στις διαδηλώτριες", δήλωσε η Engy Ghozlan.
"Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο όπου ένας βιαστής θα το σκεφτεί εκατό φορές πριν παρενοχλήσει ή βιάσει μια γυναίκα, με το φόβο ότι θα μπορούσε μια γυναίκα να τον βλάψει πραγματικά κατέχοντας μια τόσο χοντρή βελόνα". 


Τα αποσπάσματα του άρθου τα βρήκαμε στις 6.7.13 και τα μεταφράσαμε από την aljazeera.com στην http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/20137617131125427.html?utm_content=features&utm_campaign=features&utm_source=twitter&utm_term=rss&utm_medium=tweet