10 Νοε 2016

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να ενσωματώσει θέματα των λεσβιών


Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση χρειάζεται για την καλύτερη ενσωμάτωση των θεμάτων των λεσβιών σπουδαστριών   

Η Jenny Betz είναι η διευθύντρια των προγραμμάτων εκπαίδευσης και της νεολαίας του Δικτύου Εκπαίδευσης των λεσβιών. 

Οι περισσότερες σχολικές περιοχές αποτυγχάνουν να παρέχουν πληροφορίες σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και να είναι ιδιαίτερα ακριβείς και σχετικές για όλες τις φοιτήτριες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χιλιάδες λεσβιών μαθητριών, οι οποίες πολύ συχνά λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που στιγματίζουν τις λεσβίες ή τις αποκλείουν εντελώς. Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα για το Σχολικό Κλίμα, μια διετή έρευνα για τις εμπειρίες τις των λεσβιών μαθητριών, μόνο το 5% των φοιτητριών ανέφεραν πως διδάσκονται θετικές πληροφορίες σχετικά με τις λεσβίες ή με τα θέματα υγείας στις τάξεις τις.

Κάποια θα σκεφτόταν ότι από όλους τους χώρους, στα γυμνάσια και στα λύκεια η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα ήταν σκόπιμο (και βολικό) να έχουν περιβάλλοντα μάθησης που να περιλαμβάνουν τις λεσβίες. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια επικεντρώνονται ήδη στην σεξουαλικότητα και το φύλο σε μαθήματα σχετικά με την εφηβεία, την ανατομία, την εγκυμοσύνη και την αντισύλληψη, τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους, τα (ερωτικά) ραντεβού και το γάμο, τους ρόλους των δύο φύλων, τη σεξουαλική επίθεση και τη συντροφική βία. Μέσα σε αυτά τα μαθήματα και τις συζητήσεις είναι αμέτρητες οι χαμένες ευκαιρίες για να αναγνωρίσουν τη μοναδική πραγματικότητα των λεσβιών μαθητριών.

Ελλείψει ακριβών και σχετικών πληροφοριών στο σχολείο, δεν μας εκπλήσει πως οι νεαρές λεσβίες έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες από τις ετερό συμμαθητριές τις να αναζητήσουν πληροφορίες για τη σεξουαλικότητα στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας ότι η κυβέρνηση, η ιατρική, οι συμβουλές για έφηβες και άλλες πηγές του διαδικτύου, όπου οι έφηβες παίρνουν πληροφορίες για την υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να ανταποκρίνεται στις εμπειρίες και την ταυτότητα των νεαρών λεσβιών.

Πραγματικά να συμπεριλαμβάνονται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θέματα των λεσβιών σε όλη τη διδακτέα ύλη χωρίς κριτική ή στίγμα και δημιουργούντας χώρο για ειλικρινείς συζητήσεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η ετεροφυλοφιλία να μην λαμβάνεται υπόψη σε συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα και τις ερωτικές σχέσεις.

Τα πρότυπα της Εθνικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να υιοθετηθούν ευρύτερα από τα σχολεία, την επαγγελματική ανάπτυξη και τα κατάλληλα υλικά στην τάξη που προβλέπονται για τις καθηγήτριες υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Οκτώ Πολιτείες εξακολουθούν να στιγματίζουν ρητά τις λεσβίες σπουδάστριες νομικά. Η Αριζόνα έχει εντολές πως καμιά σχολική περιφέρεια δεν θα διδάξει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που θα «παρουσιάζει την λεσβιοσύνη ως έναν άλλο θετικό τρόπο ζωής» ή να υπαινίσσεται ότι υπάρχουν "ασφαλείς μεθόδοι λεσβιακής σεξουαλικής επαφής". Στην Αλαμπάμα, τα μαθήματα πρέπει να δίνουν έμφαση, "σε έναν πραγματικό τρόπο και από την άποψη της δημόσιας υγείας", ότι η λεσβιοσύνη δεν είναι «ένας τρόπος ζωής αποδεκτός από το ευρύ κοινό» και ότι είναι ποινικό αδίκημα στη Πολιτεία.

Στην εκπαίδευση, που συμπεριλαμβάνει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα πρέπει να δώσουμε σε όλες τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να διαλύσουν τους μύθους και να σπάσουν τα στερεότυπα. Δεν πρέπει να ενσταλαχθεί περαιτέρω προκατάληψη και παραπληροφόρηση. 


Την είδηση την βρήκαμε την 1.5.2015 και την μεταφράσαμε από την http://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/04/28/whats-the-best-way-to-teach-sex-ed-today/sex-ed-needs-to-better-include-the-issues-of-lgbt-students

Η φωτογραφία είναι από κάποιο ελληνικό σχολείο το 1950.