2 Νοε 2016

Η σεξουαλικότητα επηρεάζει το μισθό


Είναι το φύλο ο μόνος λόγος για τη διαφορά των αμοιβών; Η σεξουαλικότητα έχει επίσης αντίκτυπο στις αποδοχές μας, σύμφωνα με την έρευνα.

Δεν είναι μυστικό ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες με πλήρη απασχόληση κερδίζουν σήμερα περίπου 13,9% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τις για τις ίδιες θέσεις κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τις - αυτό είναι γνωστό ως το έμφυλο μισθολογικό χάσμα.

Η έρευνα σχετικά με το έμφυλο χάσμα έχει γενικά επικεντρωθεί στο πώς το φύλο επηρεάζει το τι κερδίζουν οι εργαζόμενες και παραβλέπει το πώς άλλοι παράγοντες - όπως η σεξουαλικότητα - επηρεάζουν το μισθολογικό χάσμα. Μόλις πρόσφατα είναι που οι περισσότερες μελέτες έχουν αρχίσει την ανάλυση και τη σύγκριση των ποσοστών των αμοιβών μεταξύ των λεσβιών και των ετερό εργαζομένων, ανακαλύπτουν κάποιες ενδιαφέρουσες τάσεις. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι λεσβίες κερδίζουν περισσότερα από ό,τι οι ετερό γυναίκες.*1 

Οι λεσβίες εργαζόμενες πραγματικά επηρεάζονται λιγότερο από το έμφυλο μισθολογικό χάσμα; Ακόμα κι αν μπορεί να φαίνεται σαν οι λεσβίες εργαζόμενες να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στον εργασιακό χώρο σε σύγκριση με τις ετερό γυναίκες, η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι όλες οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τις. Στην κορυφή, το φύλο δεν είναι ο μόνος ένοχος αρμόδιος για τη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Μια σειρά από παράγοντες συμβάλλουν στο να διατηρήσουν το έμφυλο χάσμα αμοιβών, μεταξύ των οποίων:

Διακρίσεις - ακόμα κι αν είναι παράνομο για την εργοδοσία να κάνει διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με βάση το φύλο ή τη σεξουαλικότητα, οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν την τάση να κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους κάνοντας τα ίδια πράγματα όπως αυτοί.

Μια διαιρεμένη αγορά εργασίας - οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι σε θέσεις εργασίας που καταβάλλονται χαμηλής πληρωμής και χαμηλής ειδίκευσης σε σύγκριση με τους άνδρες.

Περίπλοκα συστήματα αμοιβών - το προσωπικό θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει το πώς κάθε στοιχείο της αμοιβής συμβάλλει στα κέρδη του σε κάθε περίοδο μισθοδοσίας. Η πρακτική της ανάθεσης πρόσθετων αμοιβών διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή εκείνες που χορηγούνται εκτός από την αναφορά σε αντικειμενικά κριτήρια, έχουν συμβάλει σημαντικά στο έμφυλο μισθολογικό χάσμα.

Άνισες ευθύνες - οι γυναίκες συνήθως παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη φροντίδα των παιδιών τις, καθώς και σε ηλικιωμένες-ους ή άρρωστες-ους συγγενείς. Η εργοδοσία πρέπει να επανεξετάσει τις τρέχουσες ευέλικτες εργασιακές προσφορές τις, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαρροή γυναικείων ταλέντων.

Προσέλκυση νέων ταλέντων - όταν η εργοδοσία προσπαθεί να πείσει ένα άτομο από άλλη ανταγωνίστρια εργοδοσία να ενταχθεί στην επιχείρησή της, που μπορεί να έχει να διαπραγματευτεί και να αυξήσει το μισθό που προσφέρει για να πείσει το πρόσωπο να ενταχθεί στην επιχείρησή της, διευρύνοντας έτσι το χάσμα των αμοιβών.

Απόρρητη πληρωμή – η παρεμπόδιση των εργαζομένων να συζητούν το ποσό του μισθού τις με τις συναδέλφισες-ους είναι πλέον παράνομη, αλλά η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να διστάζουν να εγείρουν ανησυχίες για το θέμα του μισθού στη διοίκηση. Η εργοδοσία θα μπορούσε να κάνει περισσότερα ώστε να γίνονται συζητήσεις για το μισθό πιο άνετα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της τακτικής ανασκόπησης.

Οι άνδρες έχουν την τάση να διαπραγματεύονται πιο σκληρά *2 για τους μισθούς τους - οι στατιστικές έχουν αποδείξει ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αλλάξουν θέση στη δουλειά τους ή και να εγκαταλείψουν την εργοδοσία τους, και να διαπραγματεύονται πιο σκληρά από ό,τι οι γυναίκες για υψηλότερους μισθούς, γεγονός που διαιωνίζει επίσης το χάσμα στις αμοιβές.

Οι πιθανότητες συσσωρεύονται κατά των γυναικών στην εργασία, αλλά η εφαρμογή διατάξεων αναφοράς της κυβέρνησης, ως μέρος του νόμου για την ισότητα του 2010, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Από τον Απρίλη 2018 οι εργοδοσίες με τουλάχιστον 250 εργαζόμενες θα πρέπει να δημοσιεύουν το έμφυλο μισθολογικό χάσμα και με αυτό τον τρόπο, την αντιμετώπιση των αιτιών των έμφυλων διαφορών στις αμοιβές. Ανεξάρτητα από το φύλο ή τη σεξουαλικότητά σας, η αμοιβή σας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις σας και την αξία που μπορείτε να φέρετε σε μια επιχείρηση.


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.10.16 και την μεταφράσαμε από την http://www.divamag.co.uk/category/feature/sponsored-feature/gender-and-sexuality-pay-gap.aspx

*1 Κερδίζουν επειδή η εργοδοσία σκέφτεται πως η λεσβία εργαζόμενη θα παραμείνει άγαμη, δεν θα μείνει έγκυος, δεν θα πάρει γονική άδεια. Γιαυτό έχει την ευκαρία να προσληφθεί και να προαχθεί γρηγορότερα σε σχέση με την ετερό εργαζόμενη.

*2 λόγω διαπαιδαγώγησης