10 Μαΐ 2012

Δήλωση της UNAIDS για τις οροθετικές εργαζόμενες του σεξ


Ανακοίνωση τύπου

Η UNAIDS καλεί την Ελλάδα να προστατεύσει τις εργαζόμενες του σεξ και τους πελάτες τις μέσω ολοκληρωμένων και εθελοντικών προγραμμάτων του HIV

ΓΕΝΕΥΗ, 10 Μαΐου 2012-Το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το HIV-AIDS (UNAIDS) εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν τη σύλληψη, την κράτηση, την υποχρεωτική εξέταση του HIV, τη δημοσίευση των φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων, και πιέζοντας για τη ποινική δίωξη εναντίον τουλάχιστον 12 εργαζομένων του σεξ. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η τιμωρητικές προσεγγίσεις για τη ρύθμιση εργασίας του σεξ είναι αποτελεσματικές στη μείωση της μετάδοσης του ιού HIV μεταξύ των εργαζομένων του σεξ και των πελατών τις.

Η έναρξη της ποινικής δίωξης σε βάρος των οροθετικών γυναικών εργαζομένων του σεξ για εσκεμμένες ακαθόριστες σωματικές βλάβες εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την ακατάλληλη εφαρμογή του ποινικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο όπου οι πελάτες έχουν την κοινωνική και οικονομική εξουσία να επιμείνουν στη χρήση προφυλακτικού. Επιπλέον, η δημοσίευση των ονομάτων, φωτογραφίες και οροθετικών γυναικών εργαζομένων του σεξ τις οδηγεί στο κρύψιμο και στη μείωση της εμπιστοσύνης τις στις υπηρεσίες υγείας.

Η UNAIDS ανησυχεί περαιτέρω από την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2012, η οποία φαίνεται να προβλέπει την αυτόματη κράτηση των μεταναστριών και των αιτουσών-ντων άσυλο οι οποίες έχουν μια μολυσματική ασθένεια, ή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου μόλυνσης, χωρίς να εξετάζεται κατά πόσον θα συνιστούν πραγματικό κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει τις εργαζόμενες του σεξ, όσες-ους κάνουν χρήση ενέσιμων
ναρκωτικών και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οροθετικές-ους.


Στο βαθμό που ο νόμος υποθέτει ότι οι οροθετικές-οι, οι εργαζόμενες του σεξ και οι χρήστριες ναρκωτικών αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία βασιζόμενος μόνο στην υγεία τους και την κοινωνική θέση τις, είναι υπερβολικά ευρύς, μεροληπτικός-παράγει διακρίσεις, και συνδέει τον HIV για τον περιορισμό είσοδου, παραμονής και διαμονής.

Η UNAIDS προτρέπει τις ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν τις νομοθεσίες και τις πρακτικές, με σκοπό να υιοθετήσουν προγράμματα βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και του κατάλληλου νομικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει όλες-οι -συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων του σεξ και τους πελάτες τις, των χρηστριών-ων ναρκωτικών, των μεταναστριών και των αιτουσών-ντων άσυλο να έχουν πρόσβαση στις εθελοντικές και εμπιστευτικές
υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης του HIV ώστε να μπορούν να αποφύγουν τη μόλυνση από τον HIV ή να ζήσουν μια υγιέστερη ζωή, αν είναι οροθετικές-οι.


----- ------------ -------------- -----------


Press statement
Bookmark + Share
UNAIDS calls on Greece to protect sex workers and their clients through comprehensive and voluntary HIV programmes

GENEVA, 10 May 2012—The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) expresses its concern over recent actions by Greek authorities involving the arrest, detention, mandatory HIV testing, publication of photographs and personal details, and pressing of criminal charges against at least 12 sex workers. There is no evidence that punitive approaches to regulating sex work are effective in reducing HIV transmission among sex workers and their clients.

The initiation of criminal prosecution against sex workers living with HIV for intentional gross bodily harm raises concerns about the inappropriate application of criminal law, particularly in a context where clients have the social and economic power to insist upon condom use. In addition, publication of names, photographs and positive HIV status drive sex workers into hiding and reduces their trust in health care services.

UNAIDS is further concerned by a recent amendment to immigration legislation adopted in April 2012 that appears to provide for automatic detention of migrants and asylum-seekers who have an infectious disease, or belong to a group at high risk of infection, without consideration of whether they pose an actual risk. This includes sex workers, people who inject drugs and could be applied to people living with HIV.

To the degree the law assumes that people living with HIV, sex workers and people who use drugs pose a public health threat based only on their health and social status, it is overly broad and discriminatory, and represents an HIV-related restriction on entry, stay and residence.

UNAIDS urges the Greek authorities to review these laws and practices with a view to adopt evidence-based programmes and an enabling legal environment that supports all people—including sex workers and their clients, people who use drugs, migrants and asylum-seekers—to access voluntary and confidential HIV prevention, treatment, care and support services so that they can avoid HIV infection or live a healthier life if HIV-positive.


Την είδηση την βρήκαμε στις 10.5.12 και την μεταφράσαμε από την http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/may/20120510psgreece/

Ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος σχολίασε την ανάρτηση: ...όταν οι Υπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη διασύρουν τη χώρα και την ανθρωπιά μας για ψηφαλάκια!!

‎...κι εγώ θα ουρλιάζω για τη μαλακισμένη επιμονή να μεταθέτουμε την σοβαρή και προσωπική ευθύνη του καθενός και καθεμιάς να μην κολλήσει ή να κολλήσει τον ιό αυτό στην "άλλη-ο"!! ...Ας καταλάβουν ακόμη και οι κρετίνες-οι πως αν περάσει η εντύπωση πως "το κράτος ελέγχει υγειονομικά κάποιες-ου, και έτσι εγώ μπορώ να μην προσέχω"!!! ...είναι θέμα λίγου χρόνου ή οροθετικότητα να γίνει εθνικό σπόρ!!