10 Μαΐ 2012

Συνήγορος του Πολίτη: Όχι στη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Ανεξάρτητη Αρχή
Συνήγορος του Πολίτη 10.5.2012

Δελτίο Τύπου

Η δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών φορέων του HIV-AIDS
προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει τα δικαιώματα
της-του ασθενούς

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων οροθετικών προσώπων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμφανίζει εσφαλμένα και αποπροσανατολιστικά τη διασφάλιση δημόσιων αγαθών ως εγχείρημα που δεν συμβιβάζεται με την παράλληλη προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, και πλήττει τον συνταγματικό και ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει στο παρελθόν σε σχετικό πόρισμά του ότι τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας δεν μπορούν να παραβιάζουν δικαιώματα των ασθενών και των φορέων του ιού HIV-AIDS.

Η διαπίστωση προσβολής παρανόμως εκδιδόμενων-τοξικοεξαρτημένων γυναικών από τον ιό HIV-AIDS, πέρα από την ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης στις ίδιες τις ασθενείς, καθιστά αναμφίβολα επιβεβλημένη την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αποτροπή ευρείας διάδοσης του ιού. Τα μέτρα αυτά, ωστόσο, δεν μπορούν να ξεπερνούν το πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, σύμφωνα με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας.

Η δημοσιοποίηση εξατομικευμένων στοιχείων και φωτογραφιών, όχι μόνον παραβιάζει δικαιώματα άρρηκτα συνδεδεμένα με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιδιότητας της-του ασθενούς, αλλά αποτελεί επιπλέον αλυσιτελές μέσο για την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός πολιτών απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να υποβληθεί στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο, επιβεβαιώνει ότι το κρίσιμο στοιχείο για την ενημέρωση των πολιτισών-ων δεν είναι τα προσωπικά στοιχεία και οι φωτογραφίες ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού εκδιδόμενων οροθετικών προσώπων, αλλά η ίδια η πληροφορία για τις διαστάσεις διάδοσης του ιού σε συγκεκριμένα οικήματα ή περιοχές στο κέντρο της Αθήνας.

Η πρόσφατη επικαιρότητα αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει η ανεπάρκεια διαχείρισης ενός ζητήματος που αποτελεί, ωστόσο, κοινωνικό δεδομένο. Ήδη από την έναρξη εφαρμογής του νόμου «περί εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων» το 1999, και μέχρι και σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό αναφορών, η διερεύνηση των οποίων κατέδειξε τις δυσχέρειες εφαρμογής του. Το 2003 ο Συνήγορος του Πολίτη εκπόνησε πόρισμα στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου ενόψει της επικείμενης τότε τροποποίησης.

Τελικά, ενόψει της απροθυμίας να προχωρήσει η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, ο Συνήγορος του Πολίτη σε επανειλημμένες μεταγενέστερες παρεμβάσεις του έχει υπογραμμίσει την υποχρέωση εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, καθώς στην πράξη η δραστηριότητα αυτή παρέμενε ανέλεγκτη, με επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, αλλά και των δικαιωμάτων των προσώπων που ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται άμεσα να απευθυνθεί και πάλι στους αρμόδιους φορείς με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάληψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας.


Περισσότερες πληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα τηλ.210 7289610, Αγγέλα Τζάθα τηλ. 210 7289627, Πέτρος Παραγυιός τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424


Την είδηση την βρήκαμε στις 10.5.12 στην http://www.synigoros.gr/resources/docs/20120510dt.pdf