24 Μαΐ 2012

Κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρ. Κοινοβουλίου 2012/2657(RSP) Β'

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη σε αξίες όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων όσων ανήκουν σε μειονότητες, και πρέπει να υποστηρίζει και να προωθεί αυτές τις αξίες στις σχέσεις της με τον ευρύτερο κόσμο·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεσβοφοβία, αμφιφοβία, τρανσφοβία είναι ο παράλογος φόβος και η αποστροφή για την γυναικεία και ανδρική ομοερωτικότητα και για τις λεσβίες, τους γκέι, τις αμφισεξουαλικές και τις-τους τρανς (LGBT) που βασίζεται σε προκαταλήψεις και μοιάζει με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και τον σεξισμό· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αμφιφοβία, τρανσφοβία εκδηλώνεται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο με διάφορες μορφές, όπως οι εκφράσεις μίσους και η παρότρυνση στη διάκριση, η γελοιοποίηση, η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, καθώς και η καταδίωξη και ο φόνος, οι διακρίσεις κατά παράβαση της αρχής της ισότητας ή οι αδικαιολόγητοι και παράλογοι περιορισμοί των δικαιωμάτων, οι οποίοι συχνά περικόπτοναι πίσω από επιχειρήματα περί δημόσιας τάξης, θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην ελευθερία συνείδησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Ρωσία, έχουν θέσει σε ισχύ ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά της «προπαγάνδας υπέρ της λεσβιακότητας, αμφισεξουαλικότητας» στις περιφέρειες του Ριαζάν το 2006, του Αρχαγκέλσκ το 2011, της Κοστρόμα και της Αγίας Πετρούπολης το 2012, και ότι παρόμοια νομοσχέδια βρίσκονται σήμερα υπό εξέταση στις περιφέρειες του Νοβοσιμπίρσκ, της Σαμάρα, του Κίροφ, της Κρασνογιάρσκ και του Καλίνινγκραντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι αυτοί προβλέπουν πρόστιμα ύψους μέχρι 1.270 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και μέχρι 12.700 για οργανώσεις και μη εταιρείες, ενώ και η Κρατική Δούμα εξετάζει ένα παρόμοιο νομοσχέδιο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ουκρανία, το Κοινοβούλιο εξετάζει δύο νομοσχέδια που κατατέθηκαν το 2011 και το 2012 και τα οποία μετατρέπουν σε αδίκημα τη «διάδοση της λεσβιακάοτητας, τρανσεξουαλικότητας», μεταξύ άλλων με την «πραγματοποίηση συναντήσεων, παρελάσεων, δραστηριοτήτων, διαδηλώσεων και μαζικών εκδηλώσεων με στόχο την εκούσια διάδοση θετικών πληροφοριών για την αμφισεξουαλικότητα, τρανσεξουαλικότητα» και επιβάλλουν πρόστιμα και ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε ετών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελευθερίας του Λόγου και Ενημέρωσης του κοινοβουλίου της Ουκρανίας υποστηρίζει τα νομοσχέδια αυτά·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μολδαβία οι πόλεις Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga και Hiliuţi καθώς και οι διοικητικές περιφέρειες Anenii Noi και Basarabeasca θέσπισαν πρόσφατα νόμους για να απαγορεύσουν την "επιθετική προπαγάνδα υπέρ των μη παραδοσιακών σεξουαλικών προσανατολισμών" και σε μια περίπτωση την "ισλαμική δραστηριότητα", και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά κηρύχθηκαν ήδη αντισυνταγματικά από την κρατική διοίκηση στο Chetriş·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Λιθουανία, παραμένει νομικά ασαφές το κατά πόσον η ενημέρωση του κοινού μπορεί ή δεν μπορεί να προωθήσει την αποδοχή της λεσβιακότητας, σε συνέχεια του νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, όπως τροποποιήθηκε το 2010·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λετονία μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ρίγα κατέθεσε πρόσφατα πρόταση νόμου για την απαγόρευση της "προπαγάνδας υπέρ της λεσβιακότητας, αμφισεξουαλικότητας" με σκοπό να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση της πορείας υπερηφάνειας των Lgbtiq στις χώρες της Βαλτικής το 2012, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή πρόταση δεν έχει ακόμη εξετασθεί·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ουγγαρία, το ακροδεξιό κόμμα Jobbik κατέθεσε πρόσφατα μια σειρά προτάσεων νόμου για τον ορισμό ενός νέου εγκλήματος, αυτού της «διάδοσης διαταραχών της σεξουαλικής συμπεριφοράς», ενώ στο δημοτικό συμβούλιο της Βουδαπέστης το κόμμα Fidesz κατέθεσε πρόταση για τον «περιορισμό άσεμνων πορειών», πριν από την πορεία υπερηφάνειας των Lgbtiq στη Βουδαπέστη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μολδαβία εξέφρασε «βαθιά λύπη και ανησυχία» για «αυτές τις εκδηλώσεις έλλειψης ανοχής και εφαρμογής διακρίσεων»·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει διακηρύξει την προσήλωσή της στην εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην ΕΕ και έχει δηλώσει ότι ηLbtiq φοβία δεν έχει θέση στην Ευρώπη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Lbtiq φοβία εξακολουθεί να εκδηλώνεται στις χώρες μέλη και σε τρίτες χώρες, με τέτοιες μορφές όπως δολοφονίες, απαγορεύσεις διαδηλώσεων υπερηφάνειας και πορειών για την ισότητα των Lgbtiq, δημόσια χρήση απειλητικής γλώσσας που εξάπτει το θυμό και το μίσος, απροθυμία της αστυνομίας να παράσχει κατάλληλη προστασία και βίαιες διαδηλώσεις τρανσφοβικών, αμφιφοβικών ομάδων με την άδεια των αρχών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας τρανς φύλου στην ΕΕ, και ιδιαίτερα, στην έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, η οποία έχει ανασταλεί λόγω των αντιρρήσεων μερικών χωρών μελών, στις επικείμενες προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των επιπτώσεων των ληξιαρχικών πράξεων, στην επικείμενη αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. με σκοπό να περιλάβει το έγκλημα εις βάρος Lgbtiq και στον ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ισότητα χωρίς διακρίσεις λόγω του σεξουλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας τρανς φύλου·

Για να βρεθείτε στο τρίτο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.5.12 στην ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0234+0+DOC+XML+V0//EL