19 Μαρ 2016

Έκθεση της red umbrella fund για τις εργαζόμενες του σεξ

Σε όλο τον κόσμο, οι εργαζόμενες του σεξ είναι αντιμέτωπες με παραβιάσεις ευρέως διαδεδομένες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις. Αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε επίπεδο νομικό, πολιτικό, κοινωνικό και στον οικονομικό τομέα. Ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση αυξάνει την έκθεσή τις στη βία και στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας. Σε πολλές χώρες, η εργασία του σεξ ποινικοποιείται, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ευπάθεια των εργατριών του σεξ και μειώνει την πρόσβασή τις σε βασικές υπηρεσίες και την προστασία 1. 

Εναντίον αυτού του συμφραζόμενου σκηνικού, οι εργαζόμενες του σεξ οργανώνονται για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τις: να απαλλαγούν από τη βία και άλλες κακοποιήσεις, να έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη που να τις σέβεται, να απολαμβάνουν απλώς δίκαιες συνθήκες εργασίας, καθώς και να ορίσουν και να οδηγήσουν τις οργανώσεις και τις κινήσεις τις, σύμφωνα με τις δικές τις ατζέντες και ανάγκες. Οι αγώνες τις για την οργάνωση για τα δικαιώματα τις, χρειάζονται αναγνώριση και υποστήριξη. Το 2006, το Ίδρυμα Ανοικτή Κοινωνία ανέθεσε την έκθεση "Εργαζόμενες του σεξ υγεία και δικαιώματα: Πού είναι η χρηματοδότηση;" 2 για να μετρηθεί η έκταση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τις οργανώσεις που αντιμετωπίζουν την υγεία και τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ και να εξετάσει τις επιπτώσεις για τις παρασκευάστριες επιχορηγήσεων και τις ομάδες σε όλη τη γη που εργάζονται για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ. 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το συνολικό ποσό των φιλανθρωπικών που επενδύεται στις οργανώσεις εργατριών του σεξ για την υγεία και τα δικαιώματα ήταν μικροσκοπικό, και ότι η συντριπτική πλειοψηφία της χρηματοδοτικής στήριξης ήρθε με τη μορφή χρηματοδότησης της πρόληψης του HIV. Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που εργάζονται με τις εργαζόμενες του σεξ που επιβεβαιώθηκε προήλθαν από ιδιωτικές και δημόσιες παραγωγούς επιχορηγήσεων που εύχονται να τελειώσει η εξαναγκαστική εργασία στο σεξ και η καταναγκαστική εργασία. 

Στην έκθεση αυτή συνιστάται στα θέματα των εργατριών του σεξ και της εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να εξεταστούν χωριστά, έστω και αν οι οργανώσεις εργάζονται και για τα δύο ζητήματα. Ειδικότερα, οι δωρήτριες είχαν προειδοποιήσει για τις προσεγγίσεις "επιδρομής και διάσωσης" - σύμφωνα με τις οργανώσεις η "επιδρομή" στους χώρους εργασίας των εργατριών του σεξ για εξαναγκαστική "διάσωση" των εργατριών του σεξ – από ορισμένες ΜΚΟ "δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργατριών του σεξ για τις ίδιες" 3. 

Σε μεγάλο βαθμό λείπει από το τοπίο το 2006 όπου συνεπής πηγές χρηματοδότησης με βάση τα δικαιώματα, επιδίωξαν τον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες του σεξ. 

Η έρευνα εντόπισε έναν αυξανόμενο αριθμό των οργανώσεων με επικεφαλής τις ίδιες τις εργαζόμενες του σεξ ("υπό την ηγεσία των εργατριών του σεξ") και συναφών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες του σεξ. Αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "η διαθεσιμότητα και η παροχή κεφαλαίων δεν έχει συμβαδίσει με την ανάπτυξη αυτών των οργανώσεων". Αυτό επιβεβαιώθηκε από μια χαρτογράφηση των ομάδων εργατριών του σεξ και των οργανώσεων του 20104 για ένα διεθνή διάλογο μεταξύ των εργατριών του σεξ και των δωρητριών να κατανοήσουν καλύτερα τις προτεραιότητες της χρηματοδότησης των ομάδων των δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ. 

Η χαρτογράφηση οδήγησε σε μια ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και συνεντεύξεις με 51 ομάδες και 51 δίκτυα των δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ, και διαπίστωσε ότι οι οργανώσεις που εργάζονται για τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ σε τέσσερις περιοχές του κόσμου που λειτουργούν με ετήσιους προϋπολογισμούς κατά μέσο όρο λιγότερο από 30.000 €, με μέσο όρο οργανωτικών προϋπολογισμών σε δύο από αυτές τις περιοχές κάτω από 10.000 ευρώ. Πολλές οργανώσεις, ιδίως οργανώσεις με επικεφαλής τις ίδιες τις εργαζόμενες του σεξ, δεν έλαβαν καμία απολύτως χρηματοδότηση. 

Το 2014, οκτώ χρόνια μετά την πρώτη χαρτογράφηση των δωρητριών για τις εργάτριες του σεξ για την υγεία και τα δικαιώματα τις, η Mama Cash, το Ταμείο Κόκκινη Ομπρέλα, και τα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας ανέθεσαν μια έκθεση ενημέρωσης. Ενώ η προηγούμενη έκθεση εστίασε σε όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια, μεταξύ άλλων και από κυβερνητικές πηγές χρηματοδότησης, η εκτίμηση αυτή φαίνεται ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση της χρηματοδότησης από ιδρύματα και άλλες μη κυβερνητικές ιθύνουσες επιχορήγησης για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ. 

Οι κύριοι στόχοι της έκθεσης αυτής είναι: 
1. Η χαρτογράφηση ιδρυμάτων και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων δωρεών για τις οργανώσεις των εργατριών του σεξ και των προγραμμάτων και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τι χρηματοδοτείται και που υπάρχουν κενά. 2. Να δημιουργήσει μια αναφορά όπου οι υποστηρίκτριες των δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ και του προσωπικού του Ιδρύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν αυξημένους και καλύτερους πόρους. 
3. Να παρέχει μια βάση για την παρακολούθηση των αλλαγών και των τάσεων σε βάθος χρόνου. 

Τον Ιούλιο του 2014, η Lancet δημοσίευσε μια σειρά επτά εγγράφων σχετικά με τον ιό HIV και την εργασία στο σεξ που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και επιβλαβείς συνέπειες της ποινικοποίησης της εργασίας του σεξ. Αυτά τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ. 

Γλωσσάρι 
Λεξικό όρων 
Οργάνωση των εργατριών του σεξ: Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, αυτός ο όρος περιλαμβάνει ομάδες και οργανώσεις των εργατριών του σεξ των οποίων ηγούνται και δραστηριοποιούνται εργαζόμενες του σεξ αζομένων, καθώς και άλλες ομάδες και οργανώσεις που εργάζονται με τους πληθυσμούς των εργατριών του σεξ για τα δικαιώματα και τα θέματα υγείας. Οι οργανώσεις με επικεφαλής τις εργαζόμενες του σεξ διαφοροποιούνται και τονίζεται σε ολόκληρη την έκθεση για να δείχθεί η συγκεκριμένη χρηματοδότηση για αυτό το σημαντικό υποσύνολο των ομάδων. 

Ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις δωρεών: Ο όρος αυτός περιλαμβάνει ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) και άλλες φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ μαζί με τις συνεταίρους του προγράμματος εφαρμογής ή την εκ νέου χορήγηση πόρων). Ιδιωτικά ιδρύματα (δηλαδή ανεξάρτητα ή οικογενειακά ιδρύματα και εταιρικά ιδρύματα) συνήθως αντλούν το κύριο ταμείο τους από μία μόνο πηγή και δεν ζητούν κεφάλαια από το κοινό. 

Δημόσια ιδρύματα, επίσης γνωστά ως δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα δωρεών, που αντλούν χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, που περιλαμβάνει πρόσωπα, την κυβέρνηση και ιδιωτικά ιδρύματα. Για μια πιο λεπτομερή εξήγηση των τύπων των ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, ανατρέξτε εδώ

Φιλανθρωπικές οργανώσεις δωρεών: Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον τον όρο «φιλανθρωπικές οργανώσεις δωρεών», που άλλες μπορεί επίσης να αναφέρονται ως «φιλανθρωπικά προγράμματα» ή «φιλανθρωπική δράση», αναφέρονται στη χορήγηση κεφαλαίων για έναν αντάξιο σκοπό, και όχι για οποιαδήποτε άμεση κερδοφόρα επιστροφή ή συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων. 

Ανθρώπινα δικαιώματα: Ο όρος αυτός περιλαμβάνει (ως μερική λίστα) τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, τα δικαιώματα στην προστασία από αδικαιολόγητη σύλληψη και νομικής συμβούλου σε περίπτωση σύλληψης, το δικαίωμα στην προστασία από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα στην υγεία. Στην έκθεση αυτή, οι φράσεις «τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργατριών του σεξ», «τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ» και «προγράμματα βασικών δικαιωμάτων προγραμμάτων» αναφέρονται σε εκείνα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για ένα πιο λεπτομερή ορισμό των οργανώσεων φιλανθρωπικών δωρεών για τα ανθρώπινα δικαιωμάτων, ανατρέξτε εδώ


Τον Ιούλιο του 2014, η Lancet δημοσίευσε μια σειρά επτά εγγράφων σχετικά με τον ιό HIV και την εργασία στο σεξ που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και επιβλαβείς συνέπειες της ποινικοποίησης της εργασίας του σεξ.
Αυτά τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.Το τμήμα της έκθεσης το μεταφράσαμε από την red umbrella fund στην http://www.redumbrellafund.org/report/


1. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που υποστηρίζουν την αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας. Επίσης, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 προτείνουν την αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες εδώ

 2. Αυτή την αναφορά μπορείτε να την βρείτε εδώ

 3. Ινστιντούτο Ανοικτής Κοινωνίας (2006). “Εργαζόμενες του σεξ Υγεία και Δικαιώματα;”, σελίδα 17. 

4. Η παρούσα έκθεση με τίτλο "Οργανώσεις Εργατριών του Σεξ” και Προγράμματα για την Προτεραιότητα Χρηματοδότησης" είναι διαθέσιμο εδώ.