19 Μαρ 2016

Αιτήματα εργατριών του σεξ 2


Συστάσεις

Οι οργανώσεις των εργατριών του σεξ δυσκολεύονται να αποκτήσουν 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις προσπάθειές τις στην προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις, ενώ το έργο τις είναι κρίσιμης 
σημασίας για την αντιμετώπιση της βίας που βιώνουν οι εργαζόμενες 
του σεξ και την επίτευξη διαρκούς αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια 
ευκαιρία για τα ιδρύματα και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
Επιχορηγήσεων να κάνουν μια σημαντική διαφορά στις ζωές των 
εργατριών του σεξ σε κάθε περιοχή του κόσμου: επενδύοντας 
περισσότερο και καλύτερα .. 


Παρέχοντας πιο άμεση χρηματοδότηση σε οργανώσεις και 
προγράμματα που προστατεύουν και προωθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των εργατριών του σεξ είναι ένα πρώτο βήμα. Πρόσθετες 
βασικές συστάσεις από τις οργανώσεις των εργατριών του σεξ στις 
χρηματοδότριες είναι οι εξής: 

1. Αυξήστε την χρηματοδότηση των οργανώσεων των εργατριών του 
σεξ των οποίων ηγούνται εργαζόμενες του σεξ.
"Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε λιγότερο εγγράμματες, αλλά δεν 
είμαστε ανίδεες. Οι χρηματοδότριες θα πρέπει να παρέχουν επιδοτήσεις 
στις κοινότητες των πραγματικών εργατριών του σεξ και όχι στις 
οργανώσεις και τα πρόσωπα που μπορούν να γράψουν προτάσεις".  
 
- Οργάνωση εργατριών του σεξ από τη Νότια Ασία

2. Συμπεριλάβετε τις προοπτικές των εργατριών του σεξ κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης.

"Οι χρηματοδότριες θα πρέπει να έχουν θάρρος. Να είναι πρόθυμες να μας ακούσουν και να μας υποστηρίξουν στον αγώνα μας να έχουμε τα δικαιώματά μας, να είμαστε σεβαστές και η φωνή μας να ακουστεί".
 
- Οργάνωση εργατριών του σεξ από τη Νοτιοανατολική Ασία

3. Προσφέρετε βασική χρηματοδότηση για πολλές χρονιές, σε αντίθεση με την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προγραμμάτων.

"Η πολιτική μάχη ενάντια στην ποινικοποίηση, η μάχη ενάντια στη βία που δεχόμαστε, το έργο της οικοδόμησης οργανωτικών δομών που να μας συνδέουν και να μας υποστηρίζουν καλύτερα - αυτές είναι μακροχρόνιες προσπάθειες που χρειάζονται συνεχή σταθερή χρηματοδότηση". 
 
- Οργάνωση εργατριών του σεξ από τη Λατινική Αμερική.

4. Προσφέρετε επίσης χρηματοδότηση για μικρότερες, νεότερες και 
μη καταχωρημένες οργανώσεις.

"Οι χρηματοδότριες θα πρέπει να εξετάσουν τους τρόπους για τη χρηματοδότηση των νέων και λαϊκών ομάδες που έχουν λιγότερη ενέργεια από το να ιδρύσουν οργανώσεις να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται". 
 
Οργάνωση εργατριών του σεξ από την Αφρική.


5. Μείωση του διοικητικού φόρτου για τις οργανώσεις με την απλούστευση της εφαρμογής και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, παρέχοντας υποστήριξη στη μετάφραση και στην αποδοχή των καινοτόμων μεθόδων για την υποβολή εκθέσεων, περιλαμβανομένων των λεκτικών ή βίντεο αναφορών. 
 
"Η πεποίθηση ότι οι έλεγχοι και πληθώρα εγγράφων-χαρτιών είναι η 
λύση κατά της διαφθοράς δεν είναι τεκμηριωμένη που απλώς κοστίζει 
πάρα πολύ, με τη μορφή μεγάλων ποσοτήτων προσωπικού διαχειρίσης 
να πιέζουν για πλήθος εγγράφων-χαρτιών ώστε να  καλύψουν την 
απαίτηση των δωρητριών για συμμόρφωση".

- Οργάνωση της εργατριών του σεξ από τη Νότια Ασία.
 
6. Ταμεία μεσαζόντων που να μπορούν άμεσα εκ νέου να 
επιχορηγήσουν  τις οργανώσεις εργατρών του σεξ με επικεφαλής 
εργάτριες του σεξ, αν δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσουν άμεσα. 
Παραδείγματα  μεσαζόντων μπορεί να είναι ακτιβίστριες ή ταμεία της 
κοινότητας υπό την ηγεσία των δωρητριών και οι μεγαλύτερες 
οργανώσεις εργατριών του σεξ ή δίκτυα.

"Βρείτε ποιες είμαστε. Μην μας αναγκάσετε να μετριάσουμε τον τόνο 
μας και να διαχωρίσουμε-διαμοιράσουμε τη δουλειά μας σε 
προγράμματα. Χρειαζόμαστε χρηματοδότριες που θα μας 
υποστηρίξουν". 

- Οργάνωση της εργατριών του σεξ από τη Δυτική Ευρώπη.
 
7. Να παράσχετε πρόσθετη στήριξη στις επιχορηγούμενες, καθώς και σχετική ανατροφοδότηση, πρόσβασης στα υπάρχοντα εργαλεία, τα εγχειρίδια και τις ευκαιρίες να αποκτήσουν ορατότητα, να οικοδομήσουν τις ικανότητές τις, του δικτύου ή εράνου.

"Στη στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων θα ήμασταν ευγνώμονες. Υπάρχει πολύ μικρή επίγνωση για το πώς να αλληλεπιδράσουμε με τις χρηματοδότριες, και πολλές θεωρούν την υποστήριξη αυτή ως χάσιμο χρόνου επειδή δεν είναι εποικοδομητική".

- Οργάνωση εργατριών του σεξ από τη Βόρεια Αμερική


8. Να είστε μία σύμμαχος, μιλήστε ανοικτά και προσκαλέστε περισσότερες δωρήτριες να συμμετάσχουν και να επενδύσουν στα δικαιώματα των εργατριών του σεξ.

"Είναι πολύ χρήσιμο και ενθαρρυντικό όταν μία οργάνωση δότρια μιλά ανοιχτά για την υποστήριξή της στις εργαζομένες του σεξ, αυτή η προσέγγιση μπορεί να αφαιρέσει μέρος του στίγματος από τις εργαζόμενες του σεξ και να ενθαρρύνει άλλες πιθανές δωρήτριες να εξετάσουν την υποστήριξη προγραμμάτων που σχετίζονται με την εργασία του σεξ".

- Οργάνωση της εργατριών στο σεξ από την Ανατολική Ευρώπη 
 

Βρίσκεστε στο μέρος 2 για να βρεθείτε στο μέρος 1 πατήστε εδώ 
 

Την είδηση την βρήκαμε τον Δεκέμβριο του 2014 και την μεταφράσαμε από την MKO Red Umbrella Fund στην http://www.redumbrellafund.org/wp-content/uploads/2014/11/Fundingforsexworkerrights_summaryENG.pdf