19 Μαρ 2016

Αιτήματα εργατριών του σεξ 1

Περίληψη Χρηματοδότησης για τα δικαιώματά των εργατριών του σεξ 
ώστε τα ιδρύματα να χρηματοδοτηθούν περισσότερο και καλύτερα
 
Το περιβάλλον 
Σε όλο τον κόσμο, οι εργαζόμενες του σεξ κάθε φύλου αντιμετωπίζουν 
εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τις. Σε πολλές χώρες, η εργασία του σεξ ποινικοποιείται, 
γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των εργατριών του σεξ στη 
νομική προστασία και τη δικαιοσύνη. Η ποινικοποίηση προωθεί επίσης 
τον στιγματισμό και τις διακρίσεις  εις βάρος των εργατριών του σεξ, 
αυξάνει την ευπάθεια τις σε πράξεις βίας, στην λοίμωξη HIV και στις 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Νόσους και εμποδίζει την πρόσβαση στις
 υπηρεσίες και στην υποστήριξη. Αλλά η χρηματοδότηση για τις 
οργανώσεις που προστατεύουν και προωθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των εργατριών του σεξ είναι ελλειπή παντού ..  
 
Βασικές διαπιστώσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση για τα δικαιώματα 
των εργατριών του σεξ

Υπάρχουν πολλές οργανώσεις προστασίας και προώθησης των 
δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ σε όλο τον κόσμο που αναζητούν 
χρηματοδότηση (αναφέρονται εδώ ως οργανώσεις των εργατριών του 
σεξ). 183 οργανώσεις σε όλη τη γη που εργάζονται με τους 
εργαζόμενες του σεξ ολοκλήρωσαν την έρευνά μας. 70% αυτών των 
οργανώσεων αυτο-προσδιορίζονται ως οργανώσεις εργατριών του σεξ 
με επικεφαλής εργάτριες του σεξ ...  
 
Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι σημαντικές 
χρηματοδότριες για τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ.

• Επειδή η εργασία του σεξ ποινικοποιείται σε πολλές χώρες και είναι 
στιγματισμένη παντού, οι οργανώσεις των εργατριών του σεξ έχουν 
δυσκολία πρόσβασης υποστήριξη της κυβέρνησης ..

• 72% των συμμετεχουσών στην έρευνα έλαβαν χρήματα από 
ιδρύματα ή ΜΚΟ το 2013 ..  
 
Η χρηματοδότηση για τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ από 
ιδρύματα έχει αυξηθεί από το 2006, αλλά οι περισσότερες  επενδύσεις 
είναι μικρές.

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, 56 χρηματοδότριες επένδυσαν 8
εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις για την υποστήριξη των 
δικαιωμάτων των εργατριών του σεξ 1 ..

• Πάνω από το μισό (57%) αυτών των χρημάτων πήγαν σε 
οργανώσεις με επικεφαλής εργαζόμενες του σεξ ..

• 70% των χρηματοδοτριών επένδυσαν λιγότερο από 10.000 ευρώ 
η κάθε μία στα δικαιώματα των  εργατριών του σεξ κατά τη διάρκεια 
του 2013. 

Οι 5 κορυφαίες επενδύτριες που επένδυσαν τα περισσότερα χρήματα 
στα δικαιώματα των εργατριών του σεξ ήταν:

1) Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας
2) Ίδρυμα Ford
3) Παγκόσμια Αμερικανική Εβραϊκή Υπηρεσία 
4) Ταμείο Κόκκινη Ομπρέλα
5) Mama Cash 
 
Οι χρηματοδότριες για τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ 
βασίζονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δυτική Ευρώπη.

• Αλλά υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός των γυναικών ή άλλων 
ακτιβιστριών τα κεφάλαια των οποίων βασίζονται στην Global South 
που παρέχει μικρές επιχορηγήσεις σε οργανώσεις των εργατριών του 
σεξ. Για παράδειγμα, το Ταμείο των Γυναικών Κεντρικής Αμερικής  στη
 Νικαράγουα, UHAI-EASHRI στην Κένυα και το Ταμείο της στο Χονγκ 
Κονγκ έκανε επιχορηγήσεις για τα δικαιώματα των εργατριών  του σεξ 
το 2013. 
 
• Ορισμένα δίκτυα των εργατριών του σεξ έχουν διαδραματίσει 
διαμεσολαβητικό ρόλο, καθιστώντας δυνατό οι μικρότερες οργανώσεις 
των εργατριών του σεξ ή τα δίκτυα των εργατριών να έχουν πρόσβαση 
σε χρήματα από μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
 

Οι περισσότερες επιχορηγήσεις πάνε σε οργανώσεις χωρών χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος.
Λατινική Αμερική: 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για 
τα δικαιώματα των εργατριών του σεξ πήγαν σε οργανώσεις σε αυτή 
την περιοχή ..

• Αφρική: 27% πήγε σε οργανώσεις στην Αφρική ..

• Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία: 12% του συνολικού ποσού 
της επιχορήγησης επενδύθηκε σε αυτή την περιοχή .. 
Δυτική Ευρώπη: 11% πήγε σε οργανώσεις στην Ευρώπη. Αυτό 
περιλαμβάνει ορισμένες επιδοτήσεις που είχαν πράγματι εν μέρει 
δαπανηθεί σε άλλες περιοχές και όχι στη Δυτική Ευρώπη. 
 
• Ασία και Ειρηνικός: Παρά το γεγονός ότι το 60% του πληθυσμού 
παγκοσμίως κατοικεί στην Ασία και τον Ειρηνικό, η περιοχή αυτή 
έλαβε μόλις 10% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για τα 
δικαιώματα των εργατριών του σεξ.

• Βόρεια Αμερική και αγγλόφωνη Καραϊβική:
Οργανώσεις στη Βόρεια Αμερική και στην αγγλόφωνη Καραϊβική 
έλαβαν 10% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης .. Μόνο μία  στις 
τρεις επιχορηγήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε σε οργανώσεις 
εργατριών του σεξ με επικεφαλής εργαζόμενες του σεξ. 
 
Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική: δεν εντοπίστηκαν επιχορηγήσεις 
σε οργανώσεις σε αυτές τις περιοχές.
 

Οι οργανώσεις των εργατριών του σεξ χρειάζονται χρήματα για να 
υποστηρίξουν τα δικαιώματά τις με βάση την εργασία και την 
οργανωτική ανάπτυξη.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν συγκεκριμένες 
προκλήσεις στη συγκέντρωση χρημάτων για την υπεράσπιση της 
πολιτικής, των νομικών υπηρεσιών και την οργανωτική ανάπτυξη ..

• Το ήμισυ του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, ή 4.400.000 
ευρώ, για την υποστήριξη υπεράσπισης και την πολιτική ..

• 61% των επιχορηγήσεων για το έργο της πολιτικής υπεράσπισης 
πήγε προς τις οργανώσεις των εργατριών του σεξ των οποίων 
ηγούνται εργαζόμενες του σεξ ..

• Οι οργανώσεις εργατριών του σεξ ανέφεραν ότι η χρηματοδότηση 
για δράσεις "αποκατάστασης" ή "έξοδου" είναι πιο εύκολο να λάβουν 
χρηματοδότηση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 

Η χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας εστιάζεται κυρίως στον 
HIV/AIDS και τη σχετική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

• 3.000.000 ευρώ εκ των 8.000.000 € των χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων  σχετίζονται με την υγεία ..

• 90% των επιχορηγήσεων αυτών επικεντρώθηκε στον HIV και την 
συναφή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

• 27% των επενδύσεων αυτών πήγε σε επιχορηγήσεις οργανώσεων 
εργατριών του σεξ όπου ηγούνται εργάτριες του σεξ. 
 

Οι περισσότερες οργανώσεις των εργατριών του σεξ έχουν πολύ 
μικρούς προϋπολογισμούς και βασίζονται στην υποστήριξη σε είδος 
και στις τοπικές δωρεές.
 
• Το 8% των οργανώσεων στην έρευνά μας δεν είχαν κανέναν 
απολύτως προυπολογισμό. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μεταξύ των 
οργανώσεων εργατριών του σεξ με επικεφαλής εργάτριες του σεξ.
 
• Το 53% των οργανώσεων είχαν προϋπολογισμούς κάτω των 50.000 
ευρώ ανά έτος ..
 
 • Το 35% των οργανώσεων είχαν οργανωτικούς προϋπολογισμούς 
κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως.

• Το 50% των συμμετεχουσών στην έρευνα, περιλαμβάνει εκείνες τις 
κοινότητες με υψηλά ποσοστά φτώχειας, συγκεντρώνουν χρήματα 
από την τοπική τις κοινότητα (περιλαμβανομένων των μελών τις) ..

1. Σε σύγκριση, τα ιδρύματα παρείχαν περισσότερα από 1,2 δις ευρώ 
σε οργανώσεις και προγράμματα για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων το 2011 ..
 
 
Βρίσκεστε στο μέρος 1 για να βρεθείτε στο μέρος 2 πατήστε εδώ 


Την είδηση την βρήκαμε τον Δεκέμβριο του 2014 και την μεταφράσαμε από την MKO Red Umbrella Fund στην http://www.redumbrellafund.org/wp-content/uploads/2014/11/Fundingforsexworkerrights_summaryENG.pdf