16 Μαρ 2016

Η κα. O'Casey παρεμβαίνει στον ΟΗΕ για την προστασία των λεσβιώνΗ Διεθνής Ανθρωπιστική και Ηθών Ένωση -IHEU καλεί τα Ην. Έθνη να ενισχύσουν τους μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών και τη SRHR * των Ην. Εθνών.
Με την Elizabeth O'Casey να παρεμβαίνει στις 11.03.2016.

Σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη, η διευθύντρια της Διεθνούς Ανθρωπιστικής και Ένωσης Ηθών, δικηγορίνα Elizabeth O'Casey, έκανε εκ νέου έκκληση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών και την αυτόνομη πρόσβαση των γυναικών στη σεξουαλική στην αναπαραγωγική υγεία και στα δικαιώματα (SRHR).

Η κα. O'Casey έκανε αυτήν την έκκληση στο πλαίσιο της έκθεσης που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μετά από μια ανάλυση για την "προστασία της οικογένειας". Τόνισε τόσο την αρχική ανάλυση όσο και μια πρόσφατη Πρωτοβουλία Πολιτισών σε επίπεδο ΕΕ, ως μέρος ενός κινήματος για τον επαναπροσανατολισμό του πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς μια παραδοσιακή, συντηρητική, και συχνά θρησκευτική αντίληψη για την σεξουαλικότητα.
Η δήλωση της ακολουθεί παρακάτω πλήρης:

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 31η Συνάωτηση (29 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2016)
Γενική Συζήτηση στο Θέμα 3

Ευχαριστούμε το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστίας των Ην. Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) για την έκθεσή του σχετικά με την προστασία της οικογένειας, σύμφωνα με το ψήφισμα HRC 29/22, έχει αποδειχθεί ότι είναι μία διδακτική υπενθύμιση του αριθμού των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την οικογένεια ξεχασμένα από το ίδιο το ψήφισμα.

Είμαστε ευγνώμονες για την αναφορά του δικαιώματος να αποφασίζει τον αριθμό και το ρυθμό γέννησης των παιδιών, το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό ως υποστήριξη της ικανότητας μιας γυναίκας να αποκτήσει τις απαραίτητες αναπαραγωγικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της νομικής φροντίδας της άμβλωσης.

Ήμασταν επίσης ευγνώμωνες για τη διευκρίνιση ότι δεν υπάρχει τυπικός ορισμός της οικογένειας. Έτσι, σε αντίθεση με την ομοιογενή και παραδοσιακή έννοια της οικογένειας που επικαλείται το ψήφισμα – αποκλείοντας μια πλουραλιστική αντίληψη - οι οικογένειες μπορούν να περιλαμβάνουν οικογένειες λεσβιών, διαζευγμένες οικογένειες, ή και μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ.

Σύμφωνα με αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στην Πρωτοβουλία Πολιτισών της ΕΕ, “Μαμά, μπαμπάς και παιδιά”, η οποία απαιτεί ένα επίσημο ορισμό της ΕΕ του γάμου και της οικογένειας που να "αντανακλά την παγκόσμια πραγματικότητα της ανθρωπότητας - ο γάμος μεταξύ μίας γυναίκας και ενός άνδρα, και τους δεσμούς της μητέρας, των παιδιών, του πατέρα. "Αυτή η γλώσσα απηχεί ότι το ψήφισμα 29/22, που ορίζει την οικογένεια ως “φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας". Και οι δύο χρησιμοποιούν ένα εσφαλμένο νατουραλιστικό επιχείρημα το οποίο προϋποθέτει ότι αυτή η φαινομενική "αλήθεια" για την "οικογένειας" που "υπάρχει" στη φύση προϋποθέτει κάποιου είδους ηθικού καθήκοντος, όπως εκφράζεται μέσω των δικαιωμάτων, προς αυτή την "οικογένεια".

Η Έκθεση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα OHCHR κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες επίλυσης της υπονόμευσης των μηχανισμών προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών και το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική αυτονομία των γυναικών. Αλλά θα πρέπει να δούμε τόσο το ψήφισμα 22/29 όσο και την πρόσφατη Πρωτοβουλία των Πολιτισών, ως μέρος ενός κινήματος για τον επαναπροσανατολισμό του πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προς την παραδοσιακή, συντηρητική, και συχνά θρησκευτική αντίληψη της σεξουαλικότητας, και συνεχίζουμε να τονίζουμε την καθολικότητα των δικαιωμάτων για όλες σε αυτό το Συμβούλιο, το φόρουμ ιδρύθηκε ακριβώς για την προστασία τους.Την είδηση την βρήκαμε στις 11.3.2016 και την μεταφράσαμε από την http://iheu.org/iheu-calls-on-un-to-reinforce-human-rights-mechanisms-protecting-lgbti-people-and-srhr/

* Η SRHR είναι μια ομπρέλα για διάφορα θέματα που επηρεάζουν τις γυναίκες και τους άνδρες. Αντιπροσωπεύει τέσσερις ξεχωριστές περιοχές: τη σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικά δικαιώματα, την αναπαραγωγική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα.