29 Μαρ 2016

Απόφαση DEBOER, TANCO, OBERGEFELL 1

(Δελτίο Γνωμοδότησης) *1 Οκτώβριος 2014


Σύντομη Περίληψη Νομικής Βάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι εφικτό, μια σύντομη νομική περίληψη (υποσημείωση) θα εκδοθεί, όπως γίνεται σε σχέση με την παρούσα υπόθεση, κατά το χρόνο έκδοσης της γνώμης. Η αναλυτική περίληψη δεν αποτελεί κάποιο τμήμα της γνώμης του Δικαστηρίου, αλλά έχει συνταχθεί από την Ανταποκρίτρια των Αποφάσεων για τη Διευκόλυνση της αναγνώστριας-η. Δείτε την υπόθεση Ηνωμένες Πολιτείες κατά Detroit Timber & Lumber Co., 200 Ην. Πολιτείες 321, 337.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

Υπόθεση OBERGEFELL και άλλες-οι κατά Hodges, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του Υπουργείου Υγείας Οχάιο και άλλες-οι.

ΕΦΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Αριθμός 14-556.
Ισχυρίστηκαν στις 28 Απριλίου 2015-Αποφάσισε στις 26 Ιουνίου 2015 1
Οι Πολιτείες Μίτσιγκαν, Κεντάκι, Οχάιο, και Τενεσί ορίζουν το γάμο ως ένωση μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Οι προσφεύγουσες-ντες, 14 Δεκατέσσερα λεσβιακά ζευγάρια και δύο γκέι των οποίων οι σύντροφοί τους έχουν πεθάνει, κατέθεσαν αγωγές στα Ομοσπονδιακά Επαρχιακά Δικαστήρια της Πολιτείας τις, υποστηρίζοντας ότι οι εναγόμενες-οι κρατικοί αξιωματούχοι παραβιάζουν την Δέκατη Τέταρτη Τροποποίηση, αρνούμενες-οι το δικαίωμα των προσφευγουσών να τελούν γάμο στην ίδια τις την Πολιτεία ή να τελούν γάμους σύμφωνους με το νόμο σε άλλη Πολιτεία, χώρα και να δίνεται στις προσφεύγουσες πλήρης αναγνώριση [αυτού του γάμου]. Κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των προσφευγουσών, αλλά το [δικαστήριο] της Έκτης Περιφέρειας, κωδικοποίησε τις υποθέσεις και τις αναίρεσε.
Κρίση: Η Δέκατη Τέταρτη Τροποποίηση απαιτεί μια Πολιτεία να χορηγήσει άδεια γάμου μεταξύ δύο προσώπων που είναι λεσβίες και να αναγνωρίσει την ισότητα στο γάμο, όταν ο γάμος τις έχει νόμιμη άδεια και πραγματοποιήθηκε σε άλλη Πολιτεία. Σελ. 3-28.
(α) Πριν περάσουμε προς τις αρχές που τον διέπουν και τα  
δεδικασμένα, είναι σκόπιμο να σημειωθεί η ιστορία του θέματος 
τώρα ενώπιον του Δικαστηρίου. Σελ. 3-10.

(1) Η ιστορία του γάμου ως ένωση μεταξύ δύο ετερό προσώπων 
σηματοδοτεί την έναρξη αυτών των υποθέσεων. Κατά τις 
εναγόμενες-ους, θα ευτελίζονταν ο διαχρονικός θεσμός του γάμου,
αν επεκτεινόταν στα λεσβιακά ζευγάρια. Αλλά οι προσφεύγουσες-ντες
πολύ απέχουν από την επιδίωξη να υποτιμήσουν τον γάμο, τον 
επιδιώκουν για τις εαυτές τις, λόγω του σεβασμού και-της- ανάγκης 
τις για τα προνόμια και τις ευθύνες του, όπως φαίνεται και από τις 
εμπειρίες των προσφευγουσών. Σελ. 3-6. 
 
Περίληψη
(2) Η ιστορία του γάμου είναι ταυτοχρόνως μια συνέχεια και μια αλλαγή.
Αλλαγές, όπως η εξασθένηση των προσυμφωνημένων γάμων και η εγκατάλειψη του νόμου της υπανδρείας
*3, έχουν προκαλέσει βαθιές αλλαγές στη δομή του γάμου, που επηρεάζουν τις πτυχές του γάμου κάποτε θεωρήθηκαν ως απαραίτητες. Αυτές οι νέες ιδέες έχουν ενισχύσει και όχι αποδυναμώσει, τον θεσμό του γάμου. Η αλλαγή των αντιλήψεων περί γάμου είναι χαρακτηριστικά ενός Έθνους όπου οι νέες διαστάσεις της ελευθερίας γίνονται εμφανείς στις νέες γενιές.

Αυτή η δυναμική μπορεί να την δει καμιά στην εμπειρία του Έθνους με τα δικαιώματα των λεσβιών, αμφσεξουαλικών. Λοιπόν κατά τον 20ο αιώνα, πολλές Πολιτείες καταδίκαζαν την βαθιά προσωπική στενή ιδιωτική δεσμευτική σχέση μεταξύ των λεσβιών, αμφισεξουαλικών ως ανήθικη, και η λεσβιακότητα, ομοερωτικότητα, αντιμετωπιζόταν ως αρρώστεια. Αργότερα τον ίδιο αιώνα, πολιτισμικές και πολιτικές εξελίξεις επέτρεψαν στα λεσβιακά ζευγάρια να οδηγηθούν σε μια πιο ανοιχτή και δημόσια ζωή. Εκτεταμένες δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις ακολούθησαν, μαζί με αλλαγή στην στάση της κοινωνίας. Ερωτήσεις σχετικά με την νομική αντιμετώπιση των λεσβιών σύντομα έφτασαν στα δικαστήρια, όπου οι ερωτήσεις αυτές μπορούσαν να συζητηθούν υπό την επίσημη διαβούλευση του δικαίου.
Το 2003, το Δικαστήριο ακύρωσε την από το 1986 απόφασή της υπόθεσης Bowers κατά Hardwick, 478 US 186, η οποία επικύρωνε έναν νόμο της Georgia που ποινικοποιούσε ορισμένες λεσβιακές, ομοερωτικές πράξεις, συνάπτοντας νόμους που καθιστούσαν την βαθιά προσωπική στενή ιδιωτική σχέση με το ίδιο φύλο έγκλημα "Ευτελίζοντα[ς] τις ζωές των λεσβιών”. Υπόθεση Lawrence κατά του Τέξας, 539 US 558, 575. Το 2012, ο ομοσπονδιακός Νόμος Υπεράσπισης του Γάμου - DOMA, επίσης, κατέπεσε. Υπόθεση Ηνωμένες Πολιτείες κατά Windsor, 570 U. S. ___. Πολυάριθμες υποθέσεις για την ισότητα του γάμου φθάνουν στα ομοσπονδιακά δικαστήρια και τα Πολιτειακά Ανώτατα Δικαστήρια έχουν προστεθεί στο διάλογο. Σελ. 6-10.
(β) Η Δέκατη Τέταρτη Τροποποίηση απαιτεί μια Πολιτεία να χορηγεί άδεια γάμου μεταξύ δύο προσώπων του ιδίου φύλου. Σελ. 10-27.
(1) Οι θεμελιώδεις ελευθερίες που προστατεύονται από την
Ρήτρα της Δέουσας Διαδικασίας *4 της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης εκτείνονται σε ορισμένες προσωπικές επιλογές καίριας σημασίας για την ατομική αξιοπρέπεια και την αυτονομία, περιλαμβανομένων των επιλογών σχέσεων που καθορίζουν την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις. Δείτε, π.χ., την υπόθεση Eisenstadt κατά Baird, 405 ΗΠΑ 438, 453., και την υπόθεση Griswold κατά Connecticut, 381 US 479, 484-486. Τα δικαστήρια πρέπει να ασκούν αιτιολογημένη απόφαση για τον εντοπισμό των ατομικών συμφερόντων τόσο θεμελιωδών όπου η Πολιτεία πρέπει να είναι σύμφωνη με σεβασμό τους. Με οδηγό την ιστορία και την παράδοση καθώς και την πειθαρχία της έρευνας αλλά χωρίς να ορίζουν τα εξωτερικά όρια τους. Όταν μια νέα εικόνα αποκαλύπτει την ασυμφωνία μεταξύ των κεντρικών προστασιών του Συντάγματος και μιας υποκείμενης νομικής μομφής, ένα αίτημα για ελευθερία, πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Εφαρμόζοντας αυτά τα αξιώματα, το Δικαστήριο έχει κρίνει εδώ και πολύ καιρό πως το δικαίωμα γάμου προστατεύεται από το Σύνταγμα. Για παράδειγμα, στην υπόθεση Loving κατά της Βιρτζίνια, 388 US 1, 12, ακυρώνονται οι απαγορεύσεις των ενώσεων προσώπων από διαφορετικές φυλές, και η υπόθεση Turner κατά Safley, 482 ΗΠΑ 78, 95, έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί το δικαίωμα του γάμου στις κρατούμενες-ους. Αναμφίβολα, στις υποθέσεις αυτές έχουν προ-υποθέσει πως σε μια σχέση συμμετέχουν ετερό συντρόφισες-οι, όπως και στην υπόθεση Baker κατά Nelson, 409 US 810, μια αναρτημένη στο διαδύκτιο περίληψη της απόφασης που εκδόθηκε το 1972, έκρινε ότι ο αποκλεισμός των λεσβιακών ζευγαριών από το γάμο δεν αποτελεί σημαντική ομοσπονδιακή ερώτηση. Υπάρχουν όμως και άλλα, πιο διδακτικά δεδικασμένα που έχουν εκφράσει ευρύτερες αρχές. Δείτε, για παράδειγμα, υπόθεση Lawrence, ανωτέρω, στην 574. Για να εκτιμηθεί αν η δύναμη και η λογική των υποθέσεων έχουν εφαρμογή σε λεσβιακά ζευγάρια, το Δικαστήριο πρέπει να σέβεται τις βασικές αιτίες για τις οποίες το δικαίωμα του γάμου έχει από καιρό προστατευτεί. Βλέπε, π.χ., υπόθεση Eisenstadt, ανωτέρω, στην 453 έως 454. Η ανάλυση αυτή αναγκάζει στο συμπέρασμα ότι τα λεσβιακά ζευγάρια μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του γάμου. Σελ. 10-12.

Περίληψη
(2) Τέσσερις αρχές και παραδόσεις δείχνουν τις αιτίες που ο γάμος είναι θεμελιώδους σημασίας στο πλαίσιο του Συντάγματος έχει εφαρμόζεται με την ίδια ισχύ σε ζευγάρια του ίδιου φύλου. Η πρώτη προϋπόθεση της σχετικής νομολογίας αυτού του δικαστηρίου είναι ότι το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή σχετικά με το γάμο είναι συνυφασμένο με την έννοια της ατομικής αυτονομίας.
Αυτό που τηρεί την σύνδεση μεταξύ του γάμου και της ελευθερίας είναι το γιατί στην υπόθεση Loving ακυρωθηκε η απαγόρευση του γάμου μεταξύ προσώπων διαφορετικής φυλής βάσει της Ρήτρας της Δέουσας Διαδικασίας. Δείτε 388 των Ην. Πολιτειών, στο 12. Η απόφαση για ένα γάμο είναι μεταξύ των πιο βαθέων ιδιωτικών και προσωπικών δεσμευτικών αποφάσεων που ένα πρόσωπο μπορεί να πάρει. Δείτε την υπόθεση Lawrence, ανωτέρω, στο 574. Αυτό ισχύει για όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Μια δεύτερη αρχή στο πλαίσιο της νομολογίας αυτού του Δικαστηρίου είναι ότι το δικαίωμα του γάμου είναι θεμελιώδες επειδή υποστηρίζει την ένωση δύο-προσώπων δεν μοιάζει με κάποιο άλλο στη σημαντικότητά του για τα πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί. Η βαθιά προσωπική στενή ιδιωτική σχέση προστατεύεται από το δικαίωμα του γάμου αυτό ήταν το επίκεντρο της υπόθεσης Griswold κατά Connecticut, στην οποία αποφαφασίστηκε πως το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα των έγγαμων ζευγαριών να χρησιμοποιούν αντισύλληψη, 381 των Ην. Πολιτειών, στο 485, και αναγνωρίστηκε στην υπόθεση Turner, ανωτέρω, στο 95. Τα λεσβιακά ζευγάρια έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως τα ετερό ζευγάρια για να απολαύσουν μια βαθιά προσωπική ιδιωτική δεσμευτική σχέση, ένα δικαίωμα που εκτείνεται πέραν της απλής ελευθερίας από τους νόμους που καθιστούν την βαθιά προσωπική στενή ιδιωτική σχέση των λεσβιών ένα εγκληματικό αδίκημα. Δείτε υπόθεση Lawrence, παραπάνω, στο 567.

Μία τρίτη βάση προστασίας του δικαιώματος του γάμου είναι η ασφαλής κηδεμονία για τα παιδιά και τις οικογένειες και αντλεί από τον ορισμό της κατ' αυτό τον τρόπο τα συγγενικά δικαιώματα της ανατροφής των παιδιών, της γέννησης, και της εκπαίδευσης. Δείτε, π.χ., υπόθεση Pierce κατά Society of Sisters, 268 US 510. Χωρίς την αναγνώριση, την σταθερότητα, την δυνατότητα πρόβλεψης που ο γάμος προσφέρει, τα παιδιά υποφέρουν από το στίγμα της επίγνωσης πως οι οικογένειές τους είναι κατά κάποιο τρόπο ελλιπείς. Επίσης υποφέρουν από σημαντικές υλικές δαπάνες οι οποίες εγείρονται από την αγαμία των γονιών, [τα παιδιά] υποβιβάζονται σε μία πιο δύσκολη και αβέβαιη οικογενειακή ζωή. Οι νόμοι του γάμου στο θέμα αυτό κατ' αυτόν τρόπο βλάπτουν και εξευτελίζουν τα παιδιά των λεσβιακών ζευγαριών. Δείτε την υπόθεση Windsor, ανωτέρω, στη ___. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δικαίωμα του γάμου είναι μικρότερης σημασίας- νοήματος για εκείνες-ους που δεν έχουν ή δεν μπορούν να έχουν παιδιά. Η ύπαρξη προηγούμενων προστασιών του δικαιώματος ενός έγγαμου ζευγαριού να μην αποκτήσει παιδιά, έτσι ώστε το δικαίωμα στο γάμο δεν μπορεί να εξαρτάται από την ικανότητα ή τη δέσμευση απόκτησης παιδιών. Τέλος, οι υποθέσεις αυτού του Δικαστηρίου και των παραδόσεων του Έθνους καταστούν σαφές ότι ο γάμος είναι ένας θεμέλιος λίθος της κοινωνικής τάξης του Έθνους. Δείτε την υπόθεση Maynard κατά Hill, 125 US 190, 211. Οι Πολιτείες συνέβαλαν στον θεμελιώδη χαρακτήρα του γάμου, τοποθετώντας τον στη καρδιά των πολλών πτυχών της νομικής και κοινωνικής τάξης.

Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των λεσβιακών και ετερό ζευγαριών σε σχέση με την αρχή αυτή, αλλά στα
λεσβιακά ζευγάρια αρνήθηκαν τον αστερισμό των παροχών όπου οι Πολιτείες έχουν συνδέσει με το γάμο και αποστέλλονται σε μία αστάθεια που πολλά ετερό ζευγάρια θα θεωρούσαν αφόρητη. Είναι μειωτικό να φράζονται τα λεσβιακά ζευγάρια από ένα κεντρικό θεσμό της κοινωνίας του Έθνους, διότι και αυτά επίσης μπορούν να προσβλέπουν στον ανώτερο σκοπό του γάμου.
Ο περιορισμός του γάμου μόνο σε ετερό ζευγάρια για καιρό μπορεί να φαινόταν φυσικός και απλός, αλλά η ασυμφωνία του με την κεντρική έννοια του θεμελιώδους δικαιώματος του γάμου είναι πλέον προφανής. Σελ. 12-18.

(3) Το δικαίωμα των λεσβιακών ζευγαριών να τελούν γάμο προέρχεται επίσης από την Δέκατη Τέταρτη Τροποποίηση της Εγγύησης της Ίσης Προστασίας. Η Ρήτρα Δέουσας Διαδικασίας και η Ρήτρα Ίσης Προστασίας συνδέονται με έναν βαθύ τρόπο. Τα έμμεσα δικαιώματα στην ελευθερία και τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται με την ίση προστασία μπορεί να στηρίζονται σε διαφορετικές εντολές και δεν είναι πάντα της ίδιας έκτασης, αλλά το κάθε ένα μπορεί να είναι διδακτικό ως προς την έννοια και την επίτευξη του άλλου. Αυτή η δυναμική αντικατοπτρίζεται στην αγάπη, στην οποία το Δικαστήριο επικαλέστηκε τόσο στη Ρήτρα Ίσης Προστασίας και στη Ρήτρα Δέουσας Διαδικασίας, και στην υπόθεση Zablocki κατά Redhail, 434 U. S. 374, όπου το Δικαστήριο ακύρωσε το νόμο απαγόρευσης τέλεσης γάμου, των πατεράδων που δεν στερούνται την ελευθερία τους και που δεν συνέβαλλαν στα έξοδα διατροφής *5 των παιδιών τους.

Πράγματι, αναγνωρίζοντας ότι οι νέες ιδέες και οι κοινωνικές αντιλήψεις μπορεί να αποκαλύψουν αδικαιολόγητες ανισότητες εντός θεμελιωδών θεσμών που κάποτε πέρασαν απαρατήρητες και αδιαμφισβήτητες, το Δικαστήριο επικαλέστηκε τις αρχές ίσης προστασίας για να ακυρώσει νόμους που επιβάλλουν ανισότητα στο γάμο με βάση το φύλο, δείτε, π.χ., υπόθεση Kirchberg κατά Feenstra, 450 ΗΠΑ 455, 460-461, και επιβεβαίωσε τη σχέση μεταξύ της ελευθερίας και της ισότητας, βλέπε, π.χ., υπόθεση M. L. B. κατά S. L. J., 519 US 102, 120-121.
 
Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει τη σύμπλεκτη φύση αυτών των συνταγματικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος των λεσβιών και αμφισεξουαλικών. Δείτε υπόθεση Lawrence, 539 Ην. Πολιτείες, στην 575. Αυτή η δυναμική επίσης ισχύει και για τον γάμο των λεσβιών. Οι αμφισβητούμενοι νόμοι επιβαρύνουν την ελευθερία των λεσβιακών ζευγαριών, και βραχύνουν τις βασικότερες αρχές της ισότητας. Οι αμφισβητούμενοι νόμοι του γάμου στην ουσία είναι άνισοι: Τα λεσβιακά ζευγάρια στερούνται τα οφέλη που προσφέρονται στα ετερό ζευγάρια και αποκλείονται από την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος. Ειδικά ενάντια σε μια μακρά ιστορία αποδοκιμασίας των σχέσεων τους, αυτή η άρνηση λειτουργεί ως μια σοβαρή και συνεχιζόμενη ζημία, που υπηρετεί την ασέβεια προς τις λεσβίες, αμφισεξουαλικές και το να θεωρούνται υποδεέστερες. Σελ. 18-22.


(4) Το δικαίωμα γάμου είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που συνδέεται με την ελευθερία του προσώπου, και στο πλαίσιο της
Ρήτρας Δέουσας Διαδικασίας και των Ρητρών Ίσης Προσατασίας της Δέκατης Τετάρτης Τροποποίησης τα λεσβιακά ζευγάρια δεν μπορεί να στερούνται το δικαίωμα αυτό και αυτή την ελευθερία. Τα λεσβιακά ζευγάρια μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα να τελέσουν γάμο. Η υπόθεση Baker κατά Nelson έχει ακυρωθεί. Οι νόμοι της Πολιτείας που αμφισβητήθηκαν από τις προσφεύγουσες αυτών των υποθέσεων είναι άκυροι στον βαθμό που αποκλείουν τα λεσβιακά ζευγάρια από τον πολιτικό γάμο με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις όπως και τα ετερό ζευγάρια. Σελ. 22-23.

(5) Μπορεί να υπάρχει μια αρχική ροπή αναμονής περαιτέρω νομοθεσίας, για την επίλυση διαφορών και για διάλογο, αλλά δημοψηφίσματα, νομοθετικές συζητήσεις, και εκστρατείες από την βάση, μελέτες και άλλα γραπτά, καθώς και εκτεταμένες διαφορές μεταξύ Πολιτειακών και ομόσπονδων δικαστηρίων έχουν οδηγήσει σε αυξημένη κατανόηση του θέματος. Ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι η δημοκρατία είναι η κατάλληλη διαδικασία για την αλλαγή, τα πρόσωπα που έχουν τραυματισθεί δεν χρειάζεται να αναμένουν την νομοθετική δράση πριν από την επικύρωση ενός θεμελιώδους δικαιώματος. Η υπόθεση Bowers, [Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986)] στην πραγματικότητα, στηρίχθηκε στην κρατική δράση η οποία αρνήθηκε στις λεσβίες ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Αν και τελικά αναιρέθηκε, γυναίκες και άνδρες υπέστησαν πόνο και ταπείνωση εν τω μεταξύ, και τα αποτελέσματα αυτών των τραυματισμών δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως παρέμειναν πολύ καιρό αφ' ότου η υπόθεση Bowers ακυρώθηκε. Μια απόφαση εναντίον των λεσβιακών ζευγαριών θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα και θα ήταν αδικαιολόγητη σύμφωνα με την Δέκατη Τέταρτη Τροποποίηση.
 
Οι ιστορίες των προσφευγουσών δείχνουν τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος που παρουσιάζουν ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίσει αυτούς τους ισχυρισμούς και να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Το επιχείρημα ότι το να επιτραπεί στα λεσβιακά ζευγάρια να τελούν γάμους, θα βλάψει το γάμο ως θεσμό στηρίζεται σε μια αντιπαραγωγική διαισθητική άποψη των ετερό ζευγαριών και τις αποφάσεις τους για το γάμο και την γονεϊκότητα.
Τέλος, η Πρώτη Τροπολογία εξασφαλίζει πως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, όσων ομολογούν-δια-κυρήσουν θρησκευτικά δόγματα, αλλά και άλλες-οι έχουν προστασία, καθώς προσπαθούν να διδάξουν αρχές που είναι τόσο ικανοποιητικές και είναι τόσο βασικές για τη ζωή και την θρησκευτική πεποίθησή τις. Σελ. 23-27.
 
(γ) Η Δέκατη Τέταρτη Τροπολογία απαιτεί οι Πολιτείες να αναγνωρίζουν τους λεσβιακούς γάμους, που πραγματοποιήθηκαν εκτός Πολιτείας, ως έγκυρους. Αφ' ότου τα λεσβιακά ζευγάρια μπορούν να ασκούν πλέον το θεμελιώδες δικαίωμα να τελέσουν γάμους σε όλες τις Πολιτείες, δεν υπάρχει καμία νόμιμη βάση για μια Πολιτεία ώστε να αρνηθεί να αναγνωρίσει ένα νόμιμο γάμο των λεσβιακών ζευγαριών που τελέσθηκε σε άλλη Πολιτεία βάσει της λεσβιακής φύσης του. Σελ. 27-28. 772 F, 3d 388, αναιρέθηκε.
Ο J. KENNEDY, εξέδωσε την γνώμη του Δικαστηρίου, με την οποία συνετάχθησαν η RUTH GINSBURG, BREYER, SOTOMAYOR, και ο JJ. KAGAN. Ο Roberts, C.J, κατέθεσε μειοψηφούσα γνώμη, με την οποία συνετάχθησαν ο J. SCALIA και ο JJ. THOMAS. Ο J. SCALIA κατέθεσε μειοψηφούσα γνώμη, με την οποία συνετάχθει ο J. THOMAS. Ο J. THOMAS, κατέθεσε μειοψηφούσα γνώμη, με την οποία συνετάχθει ο J. Scalia. Ο J. ALITO, κατέθεσε μειοψηφούσα γνώμη, με την οποία συνετάχθησαν ο SCALIA και ο JJ.THOMAS.
Γνώμη του Δικαστηρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί αντικείμενο επίσημης αναθεώρησης πριν από τη δημοσίευση της προκαταρκτικής εκτύπωσης των Εκθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αναγνώστριες-ες να σημειώσουν στην Έκθεση των Αποφάσεων, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Washington, DC 20543, τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη εκτύπωσης, ώστε να μπορούν να γίνουν διορθώσεις πριν η προκαταρκτική εκτύπωση δωθεί στον Τύπο.


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

26 Ιουνίου 2015

Αριθ. 14-556, 14-562, 14-571 και 14-574


Η VALERIA TANCO και άλλες, προσφεύγουσες 14-562 κατά BILL HASLAM, κυβερνήτη του Τενεσί, και άλλων,

Η APRIL DEBOER και άλλες, Προσφεύγουσες 14-571 κατά RICK SNYDER κυβερνήτη του MICHIGAN και άλλων,

Ο JAMES OBERGEFELL και άλλες-οι, προσφεύγουσες-ντες 14-556 κατά RICHARD HODGES, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του Υπουργείου Υγείας του Οχάιο και άλλων, και

Ο GREGORY BOURKE και άλλες-οι, Προσφεύγουσες-ντες 14 - 574 κατά STEVE BESHEAR, κυβερνήτη του KENTUCKY

κατέθεσαν
εντολή αναίρεσης 2* Προσφυγές στο Εφετείο της Έκτης Περιφέρειας των Ηνωμένων Πολιτειών


Ο Δικαστής Κέννεντυ παρέδωσε τη γνώμη του Δικαστηρίου.

Το Σύνταγμα υπόσχεται ελευθερία για όλες-ους μέσα στην εμβέλειά του, μια ελευθερία που περιλαμβάνει ορισμένα συγκεκριμένα δικαιώματα που επιτρέπουν στα πρόσωπα, μέσα σε ένα χώρο νομιμότητας, να προσδιορίσουν και να εκφράσουν την ταυτότητά τους. Οι προσφεύγουσες-ντες των παρουσών υποθέσεων προσπαθούν να βρουν αυτή την ελευθερία με το να μπορούν να τελούν γάμους με πρόσωπα που είναι λεσβίες και οι γάμοι τις να θεωρηθούν νόμιμοι υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι γάμοι μεταξύ προσώπων που είναι ετερό.


Γνώμη του Δικαστηρίου

Ι
Αυτές οι υποθέσεις προέρχονται από τις Πολιτείες του Μίσιγκαν, του Κεντάκι, του Οχάιο, και του Τενεσί, που ορίζουν το γάμο ως ένωση μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Δείτε, π.χ., Mich. Const., Art. Ι, §25, Ky. Const.Const. §233A, Ohio Rev. Code Ann. §3101.01 (Lexis 2008), Tenn. Const., Art. Σύνταγμα Τενεσί Άρθρο XI, §18. οι προσφεύγουσες-ντες είναι 14 λεσβιακά ζευγάρια και δύο γκέι των οποίων οι σύντροφοι έχουν αποβιώσει.

Οι εναγόμενες-οι είναι κρατικές υπαλλήλοι και είναι αρμόδιες για την επιβολή των νόμων αυτών. Οι προσφεύγουσες ισχυρίζονται πως οι εναγόμενες-οι παραβιάζουν την Δέκατη Τέταρτη Τροπολογία στερώντας τις το δικαίωμα να τελέσουν γάμους ή οι γάμοι τους, που νόμιμα τελέστηκαν σε άλλη Πολιτεία, να τύχουν πλήρους αναγνώρισης.


Βρίσκεστε στο 1ο μέρος για να βρεθείτε στο 2ο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 26.6.2015 και την μεταφράσαμε από την supremecourt στην http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf#page=1&zoom=auto,-99,798

Σημειώσεις δικαστηρίου
1 Μαζί με τον Αρ 14-562, της υπόθεσης Tanco και άλλες-οι κατά Haslam, κυβερνήτη του Τενεσί, κ.ά., υπόθεση Αρ. 14-571, 
DeBoer και άλλες-οι, κατά Snyder, Κυβερνήτη του Μίτσιγκαν και άλλων, και της υπόθεσης Αριθ. 14-574, Bourke και 
άλλες-οι.. κατά Beshear, Κυβερνήτη του Κεντάκυ, επίσης με certiorari *3 στο ίδιο δικαστήριο.
 Δικές μας σημειώσεις
1* slip opinion - νομικός ορισμός= Δελτίο Γνωμοδότησης = Μια ενιαία δικαστική απόφαση που εκδίδεται ως ατομικό δημοσίευμα μετά την δημοσίευση και πριν από την ενσωμάτωσή του σε ένα τόμο αποφάσεων. Σε αντίθεση με μια αδημοσίευτη γνώμη, συνήθως μπορεί να μνημονευθεί ως δεδικασμένο.

*2 Certiorari = μια εντολή με την οποία ένα ανώτερο δικαστήριο εξετάζει μια απόφαση ενός κατώτερου δικαστηρίου, μια εντολή αναίρεσης.
 
*3 υπανδρεία ή παντρειά= το νομικό καθεστώς όπου μια έγγαμη γυναίκα, τελεί υπό την προστασία και την εξουσία του συζύγου της και μόνο. Εκπροσωπείται από τον σύζυγό της στις αρχές, δικαστήρια ληξιαρχεία, τράπεζες κλπ.

*4 Due Process Clause = Μια καθιερωμένη πορεία δικαστικών διαδικασιών ή άλλων κυβερνητικών δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων του προσώπου-ατόμου. 
 
*5 support payments =Μια πληρωμή με την οποία ο πατέρας που δεν στερείται την ελευθερία του συμβάλει στα 
έξοδα ανατροφής του παιδιού του.