21 Απρ 2012

Ο Mikheil Saakashvili υπέγραψε κατά των διακρίσεων


Ο Πρόεδρος της Γεωργίας υπέγραψε την τροποίηση της καταπολέμησης των διακρίσεων

Τιφλίδα – Ο Mikheil Saakashvili, ο Πρόεδρος της Γεωργίας υπέγραψε νομοθετική τροπολογία, η οποία αντιμετωπίζει την μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας
transgender φύλου στον ποινικό κώδικα της Γεωργίας. Η νομοθετική αλλαγή που έχει ξεκινήσει ως απάντηση στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), που αρχικά περιελάμβανε μόνο τη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα και την γλώσσα ως παράγοντες διακρίσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου έλαβαν υπόψη την από κοινού σύσταση της ΜΚΟ «Lbtiq Γεωργία» και του «Συλλόγου Νέων Δικηγόρων της Γεωργίας» για την επέκταση τις λίστας των λόγων διακριτικής μεταχείρισης και ενέκρινε την έκδοση που από κοινού προτάθηκε από τις δύο οργανώσεις. Ως αποτέλεσμα η τελική μορφή έχει ως εξής:

"Η διάπραξη ενός εγκλήματος μισαλλοδοξίας λόγω της φυλής, του χρώματος του δέρματος, της γλώσσας, του βιολογικού φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας transgender φύλου, της ηλικίας, των θρησκευτικών, πολιτικών και άλλων πεποιθήσεων, της αναπηρίας, του εθνικού, εθνοτικού ή κοινωνικώς ανήκειν, της καταγωγής, της οικονομικής κατάστασης ή θέσης, του τόπου κατοικίας ή άλλων αιτιών διακρίσεων είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για όλα τα σχετικά εγκλήματα που αναφέρονται σε αυτόν τον κώδικα".

Η ΜΚΟ “
Lbtiq Γεωργίας” χαιρετίζει την απόφαση του προέδρου Mikheil Saakashvili και εκφράζει την ελπίδα της για την πρακτική εφαρμογή της τροποποίησης.


Την είδηση την βρήκαμε στις 20.4.12 και την μεταφράσαμε από την ILGA στην http://www.ilga-europe.org/home/guide/country_by_country/georgia/president_of_georgia_signs_anti_discrimination_amendment