8 Αυγ 2011

Υπόθεση της Bonnaud και της Lecoq κατά Γαλλίας Αρ. 6190/11 A'

ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αριθμός Αίτησης 6190/11
από την Francine Bonnaud και την Patricia Lecoq κατά της Γαλλίας
εισήχθει 8 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Οι προσφεύγουσες, η κα. Francine Bonnaud και η κα. Patricia Lecoq, είναι Γαλλίδες υπήκοοι, γεννήθηκαν αντίστοιχα το 1968 και το 1969 και ζουν στη Tourcoing. Εκπροσωπούνται ενώπιον του Δικαστηρίου από τον C. Ο Richard, ένα δικηγόρο στο Παρίσι.

Α. Οι περιστάσεις της υπόθεσης
Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως υποβλήθηκαν από τις προσφεύγουσες, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής.


Η κα Francine Bonnaud ("η πρώτη προσφεύγουσα") και η Patricia Lecoq ("η δεύτερη προσφεύγουσα) ζουν ως ζευγάρι από το 1989.

Στις 5 Οκτωβρίου 1998, η πρώτη προσφεύγουσα γέννησε μια κόρη στη Γαλλία, την Ε., μετά από ιατρικώς υποβοηθούμενη γονιμοποίηση (PMA) στο Βέλγιο. Η Ε. αναγνωρίστηκε από την πρώτη προσφεύγουσα.

Και οι δύο προσφεύγουσες τέλεσαν σύμφωνο συμβίωσης - Σύμφωνο Αλληλεγγύης Αστικού Δικαίου (PACS) στις 21 Μάη 2002.

Στις 10 του Νοεμβρίου, 2003, η δεύτερη προσφεύγουσα, η οποία είχε επίσης επωφεληθεί από την ιατρικώς υποβοηθούμενη γονιμοποίηση στο Βέλγιο, γέννησε ένα αγόρι, τον T. και αναγνωρίστηκε από τη δεύτερη προσφεύγουσα.

Στις 28 του Ιουνίου του 2006, από κοινού οι προσφεύγουσες κατέθεσαν αίτηση στο Δικαστήριο Οικογένειας για την ανάθεση διασταυρούμενης γονικής μέριμνας. Η πρώτη προσφεύγουσα ζήτησε από την αρχή  πληρεξουσιότητα κοινής γονικής μέριμνας της Ε. υπέρ της δεύτερης προσφεύγουσας, και η τελευταία υπέβαλε αίτηση με τον ίδιο σκοπό για τον T. υπέρ της συντρόφισάς της.