13 Ιουν 2012

Nils Muižnieks: H καθεμία θα πρέπει να τυγχάνει ίσης προστασίας κατά των διακρίσεων

Φινλανδία: H καθεμία θα πρέπει να τυγχάνει ίσης προστασίας κατά των διακρίσεων

Στρασβούργο, «Η πρόσφατη υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να βελτιώσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Φινλανδία. Η δημιουργία του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αντιπροσωπείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια άλλη θετική εξέλιξη, μολονότι περαιτέρω εξέταση θα πρέπει να υπάρξει στις ανάγκες των πόρων τις", δήλωσε ο Nils Muižnieks, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσκεψής του στη Φινλανδία.

"Η φινλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει τώρα παρόμοια ηγεσία στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας ίσης μεταχείρισης", τόνισε ο Επίτροπος. "Η καθεμία θα πρέπει να τυγχάνει ίσης προστασίας κατά των διακρίσεων μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πράξης μη διάκρισης και εύκολης πρόσβασης στην Αρχή Ισότητας, η οποία αντιμετωπίζει τις καταγγελίες και προωθεί την ισότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων". Περιττή κατάτμηση της νομοθεσίας ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να αποφεύγεται.

Το χάσμα αμοιβής των γυναικών και η βία κατά των γυναικών ενδυναμώνουν τα προβλήματα στη Φινλανδία. Το πρόγραμμα ίσης αμοιβής και το εθνικό πρόγραμμα περιορισμού της βίας θα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά. Η Φινλανδία θα πρέπει επίσης να επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο Επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή του για ρητή απαγόρευση του λεσβφοβικού εγκλήματος μίσους στον ποινικό κώδικα και ζήτησε από την φινλανδική κυβέρνηση να επεκτείνει τη διάταξη να περιλαμβάνει το έγκλημα μίσους κατά των αμφισεξουαλικών και τρανς. Το σύστημα προστασίας για την ίση μεταχείριση θα πρέπει να καλύπτει σαφώς τόσο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα τρανς φύλου. Η στείρωση και η μη ύπαρξη γάμου ως προϋποθέσεις για την επίσημη αναγνώριση της μετάβασης φύλου θα πρέπει να καταργηθούν, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον αυτοπροσδιορισμό των inter-sex.

"Σομαλές, Ρωσόφωνες και Ρομά είναι τα πιθανότερα θύματα φυλετικών διακρίσεων και ξενοφοβίας στη Φινλανδία - η περιθωριοποίηση των νεαρών Σομαλών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική", σημείωσε ο κ. Muižnieks. Μια εθνική πολιτική για τις Ρομά έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αλλά και για τις Σομαλές και τις Ρωσόφωνες πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής τις ένταξης.

Η κατάσταση των ηλικιωμένων θα απαιτήσει περισσότερη προσοχή, καθώς ο πληθυσμός της Φιλανδίας θα αυξάνεται μελλοντικά. Ο Επίτροπος επισκέφθηκε τις μονάδες Leevi, υπηρεσία στέγασης για ηλικιωμένες στο Ελσίνκι και συζήτησαν την τρέχουσα μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας για τις ηλικιωμένες με τη Φινλανδική Κυβέρνηση. «Η εποπτεία των υπηρεσιών που παρέχονται στις εγχώριες εγκαταστάσεις και εξίσου η προσιτή πρόσβαση στη μακροχρόνια φροντίδα σε διάφορους δήμους είναι οι σημερινές προκλήσεις", τόνισε ο Επίτροπος.

Ο Επίτροπος Muižnieks ενθάρρυνε τη Φινλανδία να κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αναπήρων και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των αναπήρων στην εφαρμογή και την παρακολούθηση. Επιπλέον, ο Επίτροπος κάλεσε τη Φινλανδία να επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων. "Περαιτέρω καθυστερήσεις στη διαδικασία επικύρωσης δεν κρίνεται αναγκαίες και παρεμποδίζουν τη συμμετοχή του εθνικού μηχανισμού πρόληψης στη διεθνή συνεργασία για το θέμα", δήλωσε ο Επίτροπος.

Ο κ. Muižnieks κάλεσε τη φινλανδική κυβέρνηση να επικυρώσει τελικά τη σύμβαση της ILO αριθμός 169 σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών. «Τα δικαιώματα της φυλής Σάμι επί της γης και το δικαίωμά της να εκτρέφει ταράνδους με τον παραδοσιακό τρόπο θα πρέπει να αναγνωριστεί σαφώς βάσει της φινλανδικής νομοθεσίας. Είναι καιρός να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης της ILO-ΔΟΕ", τόνισε ο Επίτροπος.

Η έκθεση της Επιτρόπου σχετικά με την επίσκεψή του στη Φινλανδία επίκειται.


Την είδηση την βρήκαμε στις 13.6.12 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στην http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120613Finland_en.asp