7 Ιουν 2012

Γνωμοδότηση ζητά το Υπουργείο Διακαιοσύνης από την Αρχή Δεδομένων για τις οροθετικές εργαζόμενες του σεξ

Ζητά γνωμοδότηση

Υπουργείο Δικαιοσύνης καλεί Αρχή Δεδομένων για την υπόθεση με τα ονόματα των οροθετικών γυναικών εργαζομένων του σεξ

Τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «για τυχόν αναγκαίες παρεμβάσεις στο νομοθετικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ζήτησε ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιάννης Ιωαννίδης, μετά το θέμα που ανέκυψε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των οροθετικών γυναικών εργαζομένων του σεξ.

Συγκεκριμένα, με σχετικό έγγραφό του προς την ΑΠΔΠΧ ο κ. Ιωαννίδης ζητά τη γνωμοδότησή της για το εάν υπήρξε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των θιγόμενων προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς που υπήρξαν για το θέμα αυτό από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, του Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και αλλού.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο έγγραφό του προς την ΑΠΔΠΧ: «Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και προτίθεται να αναλάβει κάθε αναγκαία σχετική πρωτοβουλία για την εμπέδωση και προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα άλλωστε με τη θεσμική της αποστολή.

"Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε με ενδιαφέρον τυχόν απόφασή σας σύμφωνα με τις κατά το Σύνταγμα και το νόμο αρμοδιότητές σας. Η συνεισφορά σας και η γνώμη σας για τυχόν αναγκαίες παρεμβάσεις στο νομοθετικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μας είναι εξαιρετικά πολύτιμη".


Την είδηση την βρήκαμε στις 6.6.12 από την news.in.gr στην http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231199296