6 Ιουν 2012

Ιρλανδία, νέα νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Lbtiq

O πολιτικός γάμος των λεσβιών και η προστασία των Lbtiq μαθητριών-ων στα σχολεία είναι δύο μόνο από τα θετικά βήματα που μπορεί να προκύψουν από τη νέα νομοθεσία που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Ιρλανδία.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα δημιουργήσει μια νέα αρχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ισότητας, την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ιρλανδίας (IHREC). Σε αυτή συγχωνεύονται οι δύο προηγούμενες, η Αρχή Ισότητας και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ιρλανδίας, και θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινότητα των Lbtiq στη χώρα.

Ο ορισμός των "ανθρωπίνων δικαιωμάτων" θα αλλάξει στο νέο σώμα ώστε να περιλαμβάνει τον ορισμό "καινούργια και αναδυόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των Lbtiq".

O Brian Sheehan, του LG Δικτύου Ισότητας Ιρλανδίας, είπε ότι αυτός ο νέος ορισμός θα επιτρέπει στην IHREC να στηρίξει τη πρόσβαση στο πολιτικό γάμο των λεσβιακών ζευγαριών, σύμφωνα με την αυξανόμενη υποστήριξη στην ισότητα γάμου στη χώρα.

Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, η ισότητα των Lbtiq θα αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα και γενικά οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας. Οι Lbtiq είπαν πως αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί στα σχολεία, όπου θα είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν τη συμπεριφορά δέχονται οι Lbtiq μαθήτριες και να λάβουν προστατευτικά μέτρα ώστε να τις βοηθήσουν και να τις προστατεύσουν.

"Μια ισχυρή κουλτούρα της ισότητας και του σεβασμού της πολυμορφίας είναι τα βασικά συστατικά μιας υγιούς κοινωνίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, ιδίως στη γαλούχηση, προσελκύοντας και διατηρώντας τις ανθρώπους με δεξιότητες και ταλέντο που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας".


Την είδηση την βρήκαμε στις 5.6.12 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2012/06/05/new-irish-human-rights-legislation-for-lgbt-people/