26 Ιουλ 2011

Slovenia - Ljubljana, κοινωνική μητέρα παιδοθέτησε σε λεσβιακό ζευγάρι

Slovenia​​: μια λεσβία παιδοθέτησε το παιδί της συντρόφισάς της με δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση του είδους στη Σλοβενία

Το Υπουργείο της Σλοβενίας ενέκρινε την παιδοθεσία ενός παιδιού από την συντρόφισα της βιολογικής μητέρας.

Ljubljana το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα ενέκρινε την παιδοθεσία εντός ενός λεσβιακού ζευγαριού.

Το υπουργείο στην ατομική και συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν μπορεί να σχολιάσει σχετικά λόγω προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων μελών. Επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση παιδοθεσίας κοινωνικής μητέρας σε λεσβιακό ζευγάρι.


Όπως έγραφε η απόφαση του δικαστηρίου, το να αρνείται κάθε δυνατότητα παιδοθεσίας στη συντρόφισα (κοινωνική μητέρα) της βιολογικής μητέρας που πληρεί τις λοιπές προϋποθέσεις, θα είναι από την άποψη της ισχύουσας νομοθεσίας νομικά απαράδεκτη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η συμπεριφορά αυτή θα παραβίαζε το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν θα υπόκειταν σε διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρονται σχετικά.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές κατά τη διαδικασία επαλήθευσης και μεταχείρισης της κοινωνικής μητέρας κατά τη διαδικασία παιδοθεσίας δεν βρήκαν κανένα τεχνικό εμπόδιο που θα υπαγόρευε την απόρριψη της παιδοθεσίας. Αντίθετα, κατά τη διαδικασία έχει κατ 'επανάληψη αποδειχθεί ότι τέτοιες παιδοθεσίες είναι "απολύτως προς το συμφέρον του παιδιού, ήδη σε αυτή την κοινότητα ζουν παιδιά και εξασφαλίζουν επίσης ένα επαρκές οικογενειακό περιβάλλον, την ασφάλεια και την υποστήριξη η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών".

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες παιδοθεσίας από την συντρόφισα της βιολογικής μητέρας, το υπουργείο αναφέρεται στο νόμο περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων. Αναφέρεται δηλαδή στο δίκαιο στο πλαίσιο του άρθρου 135.  Το άρθρο αφορά την πρόσβαση σε μονομερή παιδοθεσία δεν διακρίνει τις ανθρώπους ανάλογα με την κατάσταση στην σχέση τις, δεν απαιτεί την ύπαρξη ενός γάμου, συμφώνου συμβίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής συντροφικής σχέσης. Ένα παιδί είναι αποδεκτό να δίνετε σε οποιαδήποτε, αν αποδειχθεί ότι αυτή είναι συμβατή με άλλες συνθήκες που απαιτεί η παιδοθεσία και με το παιδί.

Η νομοθεσία λαμβάνει υπόψη τη θεμελιώδη αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσωπική συνθήκη. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι το παραδεκτό της μονομερούς παιδοθέτησης σε λεσβιακές οικογένειες στις οποίες η μία συντρόφισα παιδοθετεί το βιολογικό παιδί της άλλης συντρόφισας, επιβεβαιώθηκε ρητώς από το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων για την παιδοθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο αποφάσισε ως όργανο δεύτερου βαθμού κατ 'έφεση από απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της κοινωνικής εργασίας. Η απόφαση είναι επίσης σημαντική διότι η περίπτωση της πτώσης του Οικογενειακού Κώδικα, εάν το δημοψήφισμα το επιτύχει, όλες αυτές οι υποθέσεις θα επιλυθούν με τον ίδιο τρόπο.

Ενάντια στην απόφαση του υπουργείου δεν είναι παραδεκτή η προσφυγή αλλά είναι παραδεκτή μια διοικητική διαφορά ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.
 

Την είδηση την βρήκαμε στις 19.7.11 και την μεταφράσαμε από την Novice.Dnevnik.si στην http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042460155