20 Αυγ 2016

Σειρά εργαλείων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Lbtiq 12

2. Δικαίωμα στην ελευθερία από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση

2,1 Έχουν οι Lgbtiq συστηματικά υποβληθεί σε βασανιστήρια από τις αστυνομικές ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας;

2.2 Οι αστυνομικές και άλλες υπάλληλοι ασφαλείας προσφέρουν επαρκή προστασία στις Lbtiq;

3. Δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου και της μη διάκρισης

3,1 Έχουν οι Lgbtiq ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι διακρίσεων ενώπιον του νόμου;

Υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για τις LGBT που βασανίζονται από την αστυνομία ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας κατά την άνάκριση ή την κράτηση; Τέτοιες υποθέσεις έχουν διερευνηθεί και διώκονται;

Τα βίαια εγκλήματα κατά των Lgbtiq ερευνώνται και διώκονται;

Η νομοθεσία προβαίνει σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου;
Η νομοθεσία κατά των διακρίσεων καλύπτει το σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα κοινωνικού φύλου;
Η νομοθεσία αυτή επιβάλλεται από την αστυνομία και το δικαστηριακό σύστημα;

Μαρτυρίες, ρεπορτάζ εφημερίδων, ΜΚΟ, blogs και ιστοσελίδες, αναφορές Ειδικών Εισηγητριών του ΟΗΕ ή άλλων εκπροσώπων διεθνών οργανώσεων.

Μαρτυρίες, ρεπορτάζ εφημερίδων, στατιστικές εγκληματικότητας, ΜΚΟ, blogs και ιστοσελίδες,

Μαρτυρίες, νομοθεσία κατά των διακρίσεων, γενικοί νομικοί κώδικες, νομικές ενώσεις, ΜΚΟ, blogs και ιστοσελίδες.

4. Δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής
4,1 χρησιμοποιείται το ποινικό δίκαιο για την ποινικοποίηση συναινετικών λεσβιακών σχέσεων;

4,2 Οι άλλοι νόμοι που αφορούν χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη χρησιμοποιούνται για να θέσουν εκτός νόμου τις λεσβιακές σχέσεις;

4,3 Υπάρχουν διαφορές στην ηλικία συναίνεσης για Lbtiq και ετερό συνευρέσεις;
Είναι αυτές επιβεβλημένες;

4.4 Μπορούν οι τρανς να αλλάξουν τον προσδιορισμό του κοινωνικού φύλου τις στα επίσημα έγγραφα;

4.5 Μπορεί μια transgender να απολαύσει το σύνολο των δικαιωμάτων της του νέου προσδιορισμένου κοινωνικού φύλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος γάμου;

Η αστυνομία συλλαμβάνει ανθρώπους με την υποψία Lgbtiq σχέσης;
Δικάζονται και τιμωρούνται άνθρωποι για τέτοιες σχέσεις;

Οι αρχές επιδράμουν σε ιδιωτικούς χώρους, ή εμποδίζουν τις ανθρώπους να διαφημίσουν την αναζήτηση συντρόφισας σε ιστοσελίδες;

Υπάρχουν έρευνες ή και διώξεις; Μήπως οι νέες κάτω από την ηλικία συναίνεσης τιμωρούνται για λεσβιακές σεξουαλικές πράξεις, όταν δεν αφορά ετερό σεξουαλικές πράξεις;