17 Αυγ 2016

Ο J. Alito μειοψηφεί στην υπόθεση Whole Woman's Health κατά John Hellerstedt 6

Α 
Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι ο H. Β 2 προκάλεσε το κλείσιμο ορισμένων κλινικών. Πράγματι, είναι σαφές ότι ο H. Β. 2 είχε ως στόχο να αναγκάσει μη ασφαλείς εγκαταστάσεις να κλείσουν. Ο νόμος ήταν ένας από τους πολλούς που θεσπίστηκαν από τις Πολιτείες στον απόηχο του σκανδάλου Kermit Gosnell, στο οποίο ένας γιατρός που είχε μια κλινική αμβλώσεων στη Φιλαδέλφεια είχε καταδικαστεί για πρώτου βαθμού δολοφονία τριών βρεφών που γεννήθηκαν ζωντανά και για την ανθρωποκτονία της ασθενούς. 


Ο Gosnell δεν είχε ενεργό εποπτεία από τις κρατικές ή τοπικές αρχές ή από τους ομότιτλούς του, και η διακεκριμένη κριτική επιτροπή της Φιλαδέλφεια που διερεύνησε την υπόθεση συνέστησε στην Κοινοπολιτεία υιοθετήσει ένα νόμο που να απαιτεί οι κλινικές αμβλώσεων να συμμορφωθούν με τους ίδιους κανόνες όπως της ASCs. 12 Αν η Πενσυλβάνια είχε τέτοια απαίτηση σε ισχύ, η εγκατάσταση Gosnell μπορεί να είχε κλείσει πριν από τα εγκλήματά της. Και αν υπήρχαν παρόμοια ανασφαλείς εγκαταστάσεις στο Τέξας, ο Η. Β. 2 θα προοριζλοταν σαφώς να τα καταστήσει ανενεργά. 13

Ενώ δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αμφιβολία ότι ο H. B. 2 προκάλεσε σε μερικές κλινικές διακοπή λειτουργίας, η απουσία της απόδειξης σχετικά με τους λόγους για συγκεκριμένα κλεισίματα είναι ένα πρόβλημα, διότι μερικές κλινικές έχουν ή ενδέχεται να έχουν κλείσει για τουλάχιστον τέσσερις άλλους λόγους εκτός από τις δύο απαιτήσεις του H.B. 2 στο ζήτημα. Αυτά είναι:

1. Ο περιορισμός του H. Β. 2 για φαρμακευτική αγωγή άμβλωσης. Στην πρώτη υπόθεσή τις, οι ενάγουσες αμφισβήτησαν την διάταξη του H. Β. 2 που ρυθμίζει την φαρμακευτική αγωγή άμβλωσης, αλλά μέρος του νόμου έγινε δεκτό από τη Πέμπτη Περιφέρεια και να μην αμφισβητηθεί εκ νέου σε αυτή την υπόθεση. Τα πρακτικά σε αυτή την υπόθεση δείχνουν ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες αφ' ότου ο περιορισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ, ο αριθμός των αμβλώσεων με φαρμακευτική αγωγή μειώθηκε κατά 6.957 (σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). App. 236.

2. Ανάκληση των κεφαλαίων οικογενειακού προγραμματισμού του Τέξας. Το 2011, το Τέξας ψήφισε ένα νόμο πρόληψης επιχορηγήσεων οικογενειακού προγραμματισμού για τις κλινικές που κάνουν εκτρώσεις και τις συνεργάτιδές τις. Στην πρώτη υπόθεση, ειδικές-οι των εναγουσών παραδέχτηκαν ότι ορισμένες κλινικές έκλεισαν, ως αποτέλεσμα της μη επιχορήγησης", 14 και όπως συζητείται παρακάτω, αυτή η ανάκληση φαίνεται ειδικά να έχει προκαλέσει πολλαπλά κλεισίματα κλινικών στο Δυτικό Τέξας. Βλέπε κατωτέρω, στην 29, και n. 18.

3. Η εθνική μείωση της ζήτησης άμβλωσης. Η μαρτυρία εμπειρογνώμονα των εναγουσών στηρίζεται 15 σε μια μελέτη από το Ινστιτούτο Guttmacher που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι « «[το] ι εθνικό ποσοστό των αμβλώσεων επανέλαβε την πτώση του, και δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι η συνολική επίπτωση πτώσης των αμβλώσεων είχε σχέση με τη μείωση των παρόχων ή των περιορισμών που εφαρμόστηκαν μεταξύ του 2008 και του 2011". App. 1117 (άμεση μαρτυρία του Δρ. Peter Uhlenberg) (παραθέτω R. Jones & J. Jerman, Έκτρωση Συχνότητα και Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2011, 46 Προοπτικές για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία 3 (2014), έμφαση στην κατάθεσή). Συνεπής με αυτή την τάση, "[ο] αριθμός των αμβλώσεων στις κατοίκους του Τέξας υποχώρησε κατά 4.956 μεταξύ 2010 και 2011 και 3.905 μεταξύ του 2011 και του 2012". App. 1118.

4. Ιατρική συνταξιοδότηση (ή άλλοι τοπικοί παράγοντες). Όπως όλες οι άλλες, οι περισσότερες γιατρίνες τελικά αποσύρονται, και η συνταξιοδότηση μιας γιατρίνας που εκτελεί αμβλώσεις μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο μιας κλινικής ή μείωση του αριθμού των αμβλώσεων που μια κλινική μπορεί να εκτελέσει.
Όταν συμβαίνει αυτό, το κλείσιμο της κλινικής ή η μείωση της παραγωγικής ικανότητας δεν μπορεί να αποδοθεί στον H. Β. 2, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η συνταξιοδότηση προκλήθηκε από τα ομολογούμενα προνόμια ή τις ανάγκες χειρουργικού κέντρου, σε αντίθεση με την ηλικία ή κάποιον άλλο παράγοντα.

Τουλάχιστον εννέα κλινικές του Τέξας μπορεί να έχουν παύσει να τις εξυπηρετούμενες εκτρώσεις (ή να έχουν μειωμένη ικανότητα) για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τις διατάξεις που αμφισβητούνται εδώ. Για παράδειγμα, στην πρώτη υποθεσή τις, οι ενάγουσες ισχυρίστηκαν ότι ο περιορισμός φαρμακευτικής-άμβλωσης θα προκαλέσει τουλάχιστον σε τρεις κλινικές φαρμακευτικής-άμβλωσης να σταματήσουν την εκτέλεση αμβλώσεων, 16 και προέβλεψαν ότι «[ά] λλες κλινικές που προσφέρουν τόσο χειρουργική όσο και φαρμακευτική αγωγή άμβλωσης θα να είναι σε θέση να προσφέρουν φαρμακευτική αγωγή άμβλωσης", 17 πιθανώς μειώνοντας την δυναμικότητά τις. Για παράδειγμα, στην πρώτη υποθεσή τις, οι ενάγουσες ισχυρίστηκαν ότι ο περιορισμός φαρμακευτικής-άμβλωσης θα προκαλέσει τουλάχιστον σε τρεις κλινικές φαρμακευτικής-άμβλωσης να σταματήσουν την εκτέλεση αμβλώσεων, 16 και προέβλεψαν ότι «[ά] λλες κλινικές που προσφέρουν τόσο χειρουργική όσο και φαρμακευτική αγωγή άμβλωσης θα να είναι σε θέση να προσφέρουν φαρμακευτική αγωγή άμβλωσης", 17 πιθανώς μειώνοντας την δυναμικότητά τις.
Φαίνεται, επίσης, ότι αρκετές κλινικές (συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από τις κλινικές που λειτουργούν στο Δυτικό Τέξας, εκτός από το Ελ Πάσο) έκλεισαν σε απάντηση προς τον μη συνδεδεμένο νόμο που περιορίζει την παροχή κεφαλαίων οικογενειακού προγραμματισμού. 18 Και δεν υπάρχει λόγος να αναρωτηθούμε αν τουλάχιστον δύο κλεισίματα (του Corpus Christi και μία στο Χιούστον) μπορεί να έχουν συμβεί από συνταξιοδοτήσεις γιατρίνων. 19
Ακριβή ευρήματα είναι σημαντικά επειδή το βασικό ζήτημα εδώ δεν είναι ο αριθμός ή το ποσοστό των κλινικών που επηρεάζονται, αλλά το αποτέλεσμα του κλεισίματος για τις γυναίκες που επιζητούν την έκτρωση, δηλαδή, την ικανότητα και τη γεωγραφική κατανομή των κλινικών που χρησιμοποιούνται από αυτές τις γυναίκες.
Στο βαθμό που έκλεισαν κλινικές (ή παρουσίασαν μείωση της παραγωγικής ικανότητας) για οποιονδήποτε λόγο που δεν σχετίζονται με τις αμφισβητούμενες διατάξεις του H. Β. 2, η αντίστοιχη επιβάρυνση για την πρόσβαση στην άμβλωση δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην ανάλυση της πρόσβασης. Επειδή δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να πιστεύουμε ότι ορισμένα κλεισίματα που προκλήθηκαν από αυτούς τους άλλους παράγοντες, η αποτυχία του Επαρχιακού Δικαστηρίου να γνωρίζει τους λόγους για το κλείσιμο κλινικής σημαίνει ότι, στο αρχείο που έχουμε ενωπιόν μας, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να δείξουν ποια κλεισίματα πραγματικά μετράνε. Οι ενάγουσες οποίες, ως ενάγουσες, έφεραν το βάρος της αποδείξεως, δεν μπορεί απλά να επισημάνουν τη χρονική συσχέτιση και να την ονομάσουν ως αιτία.

Β 
Ακόμη και αν το Επαρχιακό Δικαστήριο είχε σωστά φιλτράρει το άυλο κλείσιμο, η ανάλυσή του θα ήταν ελλιπής για ένα δεύτερο λόγο. Οι ενάγουσες προσφέρουν λιγοστές ενδείξεις σχετικά με την ικανότητα των κλινικών που είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ομολογουμένων προνομίων και την ASC, ή με τη γεωγραφική κατανομή αυτών των κλινικών. Με την επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων του αρχείου, δεν είναι καθόλου σαφές ότι υπήρξε σημαντική επίπτωση στην πρόσβαση στην άμβλωση. Σχετικά με την ικανότητα της κλινικής, το Δικαστήριο στηρίζεται στον εμπειρογνώμονα των εναγουσών Δρ Grossman, ο οποίος σε σύγκριση με τον αριθμό των αμβλώσεων που εκτελούνται στο Texas ASCs πριν από την ψήφιση του Η. Β. 2 (περίπου 14.000 ανά έτος) με το συνολικό αριθμό των αμβλώσεων ετησίως στη Πολιτεία (μεταξύ 60.000-70.000 ανά έτος). Προηγούμενο, στην 32-33. 21 Εφαρμόζοντας τους όρους του Δικαστηρίου "κοινή λογική", το Δικαστήριο συνάγει ότι οι ASCs που εκτελούν αμβλώσεις κατά τη στιγμή της θέσπισης του H. Β. 2 δεν διέθετε την ικανότητα να εκτελεί όλα τα ζητούμενα των αμβλώσεων στις Τεξανές.

Το συμπέρασμα του Δικαστηρίου έχει προφανείς περιορισμούς. Κατ' αρχάς, δεν είναι απρόσβλητη η "κοινή λογική" για να κρίνει ότι η τρέχουσα χρησιμοποίηση ισούται με την δυναμικότητα αν όλες γνωρίζουμε ένα μπακάλικο που σήμερα εξυπηρετεί 200 πελάτισες την εβδομάδα, προηγούμενο, στην 33, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν μας λέει αν είναι υπερπλήρες ή ένα σχεδόν άδειο σούπερ μάρκετ. Αντιμέτωπες με την αυξημένη ζήτηση, οι ASCs θα μπορούσαν δυνητικά να αυξήσουν τον αριθμό των αμβλώσεων που εκτελούνται χωρίς απαγορευτικά ακριβές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να προσλάβουν περισσότερες γιατρίνες που εκτελούν εκτρώσεις, 22 να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τις πιο εντατικά ή αποτελεσματικά, ή ένας συνδυασμός των υπηρεσιών που παρέχονται. Δεύτερον, αυτό που έχει σημασία για τους σκοπούς της παρούσας δεν είναι η χωρητικότητα μόνο αυτών των ASCs που εκτελούσαν αμβλώσεις πριν από την ψήφιση του H. Β. 2 αλλά η ικανότητα των προσώπων που θα είναι διαθέσιμα να εκτελέσουν αμβλώσεις αφ' ότου ο νόμος τεθεί σε ισχύ. Και δεδομένου ότι με τη ψήφιση του H. Β. 2, ο αριθμός των ASCs που εκτελούν εκτρώσεις έχει αυξηθεί κατά 50% -από έξι το 2012 σε εννέα σήμερα. 23

Το πιο σοβαρό πρόβλημα με την αιτιολόγηση του Δικαστηρίου είναι ότι το συμπέρασμα αυτό διαψεύδεται από τα έγγραφα των εναγουσών στο Δικαστήριο. Στην πρώτη υπόθεση, όταν οι ενάγουσες ζήτησαν από το Δικαστήριο να εγκαταλείψει την παραμονή της Πέμπτης Επαρχίας των ασφαλιστικών μέτρων του Επαρχιακού Δικαστηρίου την έννοια της άδειας των προνομίων”, το Δικαστήριο συνάγει ότι οι ASCs που εκτελούν αμβλώσεις κατά τη στιγμή της θέσπισης του H. B. 2 δεν διέθετουν την ικανότητα να εκτελούν όλες οι αμβλώσεις που επιζητούν οι γυναίκες στο Τέξας. Το συμπέρασμα του Δικαστηρίου έχει προφανή όρια.


Βρίσκεστε στο ΣΤ' μέρος για να βρεθείτε στο Ζ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 27.6.2016 στην supremecourt.gov και το μεταφράσαμε από την https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-274_p8k0.pdf


12 Report of Grand Jury in No. 0009901–2008 (1st Jud. Dist. Pa., Jan. 14, 2011), p. 248–249, online at http://www.phila.gov/districtattorney/pdfs/grandjurywomensmedical.pdf (all Internet materials as last visited June 24, 2016).

13 See House Research Org., Laubenberg et al., Bill Analysis 10 (July 9, 2013), online at http://www.hro.house.state.tx.us/pdf/ba832/ hb0002.pdf ("Υψηλότερα πρότυπα θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εμφάνιση μιας κατάστασης στο Τέξας, όπως αυτή που πρόσφατα έχει εκτεθεί στη Φιλαδέλφεια, στην οποία ο Δρ. Kermit Gosnell είχε καταδικαστεί για φόνο μετά τη θανάτωση μωρών που γεννήθηκαν ζωντανά. Μία ασθενής πέθανε σε εκείνη την υποβαθμισμένη κλινική").
Το Δικαστήριο προσπαθεί να διακρίνει την ιστορία τρόμου του Gosnell επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ του δικαίου της Πενσυλβάνια και του Τέξας. Δείτε προηγούμενο, στην 27-28. Αλλά το Τέξας δεν χρειάζεται να είναι στην ίδια ακριβώς θέση της Πενσυλβανίας ώστε το νομοθετικό σώμα να συμπεράνει λογικά ότι ένας παρόμοιος νόμος θα ήταν χρήσιμος.

14 Rebuttal Decl. of Dr. Joseph E. Potter, Doc. 76–2, p. 12, ¶32, in Abbott (WD Tex., Oct. 18, 2013) (Potter Rebuttal Decl.).

15 Δείτε App. 234, 237, 253.

16 Προσφυγή και Έφεση Προκαταρκτικής και Μόνιμης Διαταγής στην Abbott (WD Tex.), ¶¶10, 11 (Καταγράφοντας μια κλινική στο Stafford και δύο στο San Antonio).

17 Στο ίδιο, ¶88.

18 Στην πρώτη υπόθεση, οι ενάγουσες προφανώς ούτε καν πιστεύουν ότι οι κλινικές αμβλώσεων στο Abilene, Bryan, Midland, και το San Angelo έκλείσαν λόγω του H. B. 2. Σε αυτή την υπόθεση, οι ενάγουσες υπέβαλαν κατάλογο των 15 κλινικών που πίστευαν ότι θα κλείσουν ( ή έχουν πολύ περιορισμένη δυνατότητα) λόγω της απαίτησης ομολογουμένων προνομίων-και αυτές οι τέσσερις κλινικές του Δυτικού Τέξας δεν είναι στη λίστα.

Δείτε Παράρτημα, κατωτέρω. Και στη δίκη, ένα στέλεχος της Planned Parenthood κατέθεσε συγκεκριμένα ότι κλινική στην Midland έκλεισε εξαιτίας των περικοπών της χρηματοδότησης και επειδή ιατρικός διευθυντής της κλινικής συνταξιοδοτήθηκε. Δείτε 1 Tr. 91, 93, στην Abbott (WD Tex., 21 Οκτωβρίου 2013). «Λίστα εναγουσών και της Planned Parenthood και οι δυο ταιριάζουν με τη μαρτυρία των ειδικών των εναγουσών που αποδέχτηκαν στην πρώτη υπόθεση πως μερικές κλινικές έκλεισαν, “ως αποτέλεσμα της μη χρηματοδότησης". Potter Rebuttal Decl. ¶32.

19 Δείτε Stoelje, Abortion Clinic Closes in Corpus Christi, San Antonio Express-News (June 10, 2014), online at http://www.mysanantonio.com/news/local/article/Abortion-clinic-closes-in-Corpus-Christi-5543125.php
(Η πάροχος "συνταξιοδοτείται για ιατρικούς λόγους"), 1 Plaintiffs’ Exh. 18, p. 2, στην Whole Woman’s Health κατά Lakey, Νο. 1:14-cv-284 (WD Tex, παραδοχή στις αποδείξεις της 4 Αυγούστου 2014) (Με e-mail δηλώνοντας πως ο ιδιοκτήτης της κλινικής «συνταξιοδοτείται"). Οι ενάγουσες θα έπρεπε να απαιτείται να αποδείξουν το λόγο που έκλεισαν οι συγκεκριμένες κλινικές.
Παραθέτω το επιπλέον αρχείο της ιστορίας της Corpus Christi μόνο για να τονίσω την ανάγκη μιας τέτοιας απόδειξης.

20 Αυτό το είδος των αποδεικτικών στοιχείων ήταν άμεσα διαθέσιμα, στην πραγματικότητα, οι ενάγουσες παύθηκε τουλάχιστον μια κλινική, που δεν ήταν διάδικος, με την επιβάρυνση που θέτει ο H. B. 2. Δείτε App. 1474. Και υπενθυμίζω ότι στην πρώτη υπόθεση τις, οι ενάγουσες έθεσαν αποδεικτικά στοιχεία που έδειχναν πως η απαίτηση ομολογουμένων προνομίων θα (ή δεν θα) επηρεάσει 27 κλινικές. Δείτε Παράρτημα, παρακάτω (διάγραμμα κλινικών των εναγουσών).


21 Στην πρώτη υπόθεση, οι ενάγουσες υπέβαλαν έκθεση ότι ο Δρ Grossman συνέγραψε μαζί με την πιστοποίησή τις, ο Δρ Πότερ. 1 Tr. 38 Lakey (4 Αυγούστου 2014) (Lakey Τr.). Η εν λόγω έκθεση προέβλεψε ότι «η έλλειψη ικανότητας λόγω της απαίτησης ομολογουμένων προνομίων θα αποτρέψει τουλάχιστον 22.286 γυναίκες» από την πρόσβαση στην άμβλωση. Decl. of Dr. Joseph E. Potter, Doc. 9–8, p. 4, in Abbott (WD Tex., Oct. 1, 2013). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν αμφίβολη. Δείτε Potter Rebuttal Decl. ¶18. Όπως ο Δρ. Potter παραδέχθηκε: «Δεν υπάρχει καμία επιστήμη εκεί. Είναι απλά στοιχεία". 2 Tr. 23 στην Abbott (WD Tex., 22 Οκτωβρίου 2013). Και σε αυτή την υπόθεση, στην πραγματικότητα, ο Δρ. Grossman παραδέχθηκε ότι η πρόβλεψή τους κατέληξε να είναι εξωφρενικά ανακριβής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ένα νέο σχήμα (περίπου 9.200) που ήταν λιγότερο από το μισό της προηγούμενης πρόβλεψης του. 1 Lakey Tr. 41. Και στη συνέχεια, παραδέχθηκε ότι δεν είχε αποδειχθεί η σύνδεση αιτίας μεταξύ της απαίτησης ομολογουμένων προνομίων και της μικρότερης μείωσης. Id., στην 54 (παραθέτοντας Grossman et al., Αλλαγή Υπηρεσιών αμβλώσεων μετά την Εφαρμογή ενός Περιοριστικού Νόμου στο Τέξας, 90 Αντισύλληψη 496, 500 (2014)). Η μαρτυρία του Δρ. Grossman σε αυτή την υπόθεση, εξάλλου, πρότεινε πως ο περιορισμός του H. Β. 2 για την έκτρωση με φαρμακευτική αγωγή (του οποίου η επίδραση στις κλινικές δεν μπορεί να αποδοθεί στις αμφισβητούμενες διατάξεις στην υπόθεση αυτή) ήταν η κύρια αιτία της μείωσης του ποσοστού των αμβλώσεων.

Αφ' ότου ο περιορισμός φαρμακευτικής άμβλωσης και απαίτηση ομολογουμένων προνομίων τέθηκε σε ισχύ, κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, ο αριθμός των αμβλώσεων φαρμακευτικής αγωγής μειώθηκε κατά 6.957 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Δείτε App. 236. Ο αντίστοιχος αριθμός των χειρουργικών αμβλώσεωνς αυξήθηκε κατά 2.343. Δείτε στο ίδιο. Αν αυτή η καθαρή μείωση του 4.614 σε έξι μήνες διπλασιάζεται, προσεγγίζοντας την ετήσια τάση (η μεθοδολογία του Δρ Grossman είναι που προφανώς χρησιμοποιείται για να καταλήξουμε στον αριθμό 9.200, δείτε 90 Αντισύλληψη, ανωτέρω, στην 500), στη συνέχεια, η πτώση των ετήσιων των 9.228 αμβλώσεων φαίνεται να είναι εξ ολοκλήρου το προϊόν του περιορισμού της φαρμακευτικής έκτρωσης.
Στο σύνολό τους, τα στοιχεία αυτά καθιστούν δύσκολο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απαίτηση ομολογουμένων προνομίων έφερε ύφεση στην πραγματικότητα στο ποσοστό αμβλώσεων. Υπό το φως όλων αυτών, δεν είναι σαφές γιατί το Δικαστήριο λαμβάνει την μαρτυρία του Δρ. Grossman στην ονομαστική της αξία.

22 Το Δικαστήριο υποστηρίζει ότι η απαίτηση ομολογουμένων προνομίων προκαλεί μια δυσχέρεια σχετικά με την δυναμικότητα, προηγούμενο, στο 34, αλλά όντως δεν κατέχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο και δεν έχει καν αμφισβητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία των εναγουσών ότι η απαίτηση ομολογουμένων προνομίων μπορεί να είχε μηδενική επίπτωση στο ποσοστό αμβλώσεων του Τέξας, n. 21, ανωτέρω.

23 Δείτε την Επιστολή Εναγουσών 23-24 (έξι κέντρα το 2012, σε σύγκριση με εννέα σήμερα). Δύο από τα τρία νέα χειρουργικά κέντρα που άνοιξαν αφού η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λειτουργούν με την Planned Parenthood (η οποία κατέχει πλέον πέντε από τα εννέα χειρουργικά κέντρα της Πολιτείας). Δείτε App. 182-183, 1436. Η Planned Parenthood είναι προφανώς σε θέση να συμμορφώνεται με τις αμφισβητούμενες απαιτήσεις του Η. Β. 2.
Η-Ο πρόεδρος της ενάγουσας Whole Woman’s Health, μια πολύ μικρότερη οντότητα, έχει καταγγείλει ότι η Planned Parenthood " “θέτε [ι] τοπικές ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε μια δύσκολη κατάσταση». Simon, Planned Parenthood Hits Suburbia {Χτυπά τα Προάστια}, η Wall Street Journal Online (23 Ιουνίου 2008) (που αναφέρεται εν συντομία στην υπόθεση CitizenLink et al., ως Amici Curiae 15-16, και n. 23). Αλλά, όπως σημειώνεται, οι ενάγουσες σε αυτή την υπόθεση δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τις, αλλά εκείνα των γυναικών που επιθυμούν να αποκτήσουν μια έκτρωση, δείτε ανωτέρω, στο 24, και κατά συνέπεια η επίδραση των δύο απαιτήσεων του H. Β. 2 στις επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά συμφέροντα των εναγουσών δεν είναι σχετικά.