20 Αυγ 2016

Σειρά εργαλείων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Lbtiq 11

Διακυρήξεις
• Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948
(Άρθρα 1,2,3,5,7,12,16,18,19,20,22,23)
• Διακήρυξη των ΗΕ για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων, των Ομάδων και των Οργάνων της Κοινωνίας Προώθησης και Προστασίας των Αναγνωρισμένων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 1999
(Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18)
Άλλα περιφερειακά έγγραφα
• Συμβούλιο της Ευρώπης "Σύσταση για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων Λόγω Σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου", 2010
• Ψήφισμα της Οργάνωσης Αμερικανικών Χωρών (ΟΑΧ) "Ανθρώπινα δικαιώματα, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου", 2008
• Ψήφισμα ΟΑΧ για τα "Ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στις χώρες της Αμερικής", 2009

Δηλώσεις
• Δήλωση των Ην. Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου, 2008

Παράρτημα 2:
Στοιχεία για την ανάλυση, καταλόγος ελέγχου της κατάστασης όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Lgbtiq:

Ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
1. Δικαίωμα στη ζωή
1.1. Χρησιμοποιείται η θανατική ποινή για την επιβολή κυρώσεων-ποινικοποίηση συναινετικών λεσβιακών σχέσεων;

1.2 Είναι οι Lgbtiq
στόχος εκτελέσεων χωρίς δίκη με βάση το σεξουαλικό τις προσανατολισμό ή την ταυτότητα κοινωνικού φύλου;

Δείκτες
Προβλέπει η νομοθεσία θανατική ποινή για συναινετικές λεσβιακές σχέσεις;
Πιέζει η νομοθεσία για (έρευνες από την αστυνομία ή και καταδίκη από τα δικαστήρια);

Υπάρχουν αξιόπιστες εκθέσεις για δολοφονίας των Lgbtiq
ή απείλησαν να τις δολοφονήσουν είτε από είτε με τη συμμετοχή της αστυνομίας ή άλλων αξιωματούχων ασφαλείας;
Έχουν τέτοιες υποθέσεις διερευνηθεί
και έχουν διωχθεί;

Πηγές Πληροφοριών
Ποινικός κώδικα, ρεπορτάζ των εφημερίδων,στατιστικές για την εγκληματικότητα,
ΜΚΟ, blogs και ιστοσελίδες.

Μαρτυρίες,
ρεπορτάζ των εφημερίδων,ΜΚΟ, blogs και ιστοσελίδες, αναφορές Ειδικών Εισηγητριών του ΟΗΕ ή άλλων εκπροσώπων διεθνών οργανώσεων.