17 Αυγ 2016

Ο J. Thomas μειοψηφεί στην υπόθεση Whole Woman's Health κατά John Hellerstedt 2

"[Το κοινό λογικό συμπέρασμ [α]" ότι υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση, παραπάνω, στην 36, δεν αποτελεί υποκατάστατο των πραγματικών αποδείξεων. Δεν πρέπει να υπάρχει ασφαλέστερη ένδειξη ότι η νομολογία μας βγαίνει εκτός γραμμής: 


Αφ' ότου δημιουργήθηκε ένα συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, επειδή "περιλαμβάνε [ι] τις πιο ιδιαίτερες και προσωπικές επιλογές που ένα πρόσωπο μπορεί να κάνει στη ζωή της, τις επιλογές στο επίκεντρο της προσωπικής αξιοπρέπειας και αυτονομίας", Casey, ανωτέρω, στην 851 (γνώμη της πλειοψηφίας), το Δικαστήριο έχει δημιουργήσει ειδικούς κανόνες που παραχωρεί την επιβολή του σε άλλες-ους.

II Η σημερινή γνώμη, επίσης, φαντάζεται εκ νέου το πρότυπο της αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συνταγματικότητας των περιορισμών της άμβλωσης. Σχεδόν 25 χρόνια πριν, στην Planned Parenthood of Southeastern Pa. κατά Casey, 505 U. S. 833, η πλειοψηφία του Δικαστηρίου εφηύρε το πρότυπο της "αδικαιολόγητης επιβάρυνσης" ως έναν ειδικό έλεγχο για τη μέτρηση των επιτρεπτών περιορισμών της άμβλωσης. Η Casey έκρινε ότι ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός αν επιβάλλει "αδικαιολόγητη επιβάρυνση" για την ικανότητα μιας γυναίκας να επιλέξει να υποβληθεί σε άμβλωση, πράγμα που σημαίνει ότι "έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την τοποθέτηση ενός σημαντικού εμποδίου στην πορεία μιας γυναίκας που αναζητά μια έκτρωση ενός μη βιώσιμου εμβρύου". Στο ίδιο, στην 877. Η Casey δίνει εντολή έτσι στα δικαστήρια για να εξετάσουν κατά πόσον ένας νόμος εμποδίζει σημαντικά την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση, και αν εύλογα σχετίζεται με νόμιμα κρατικά συμφέροντα. Όπως εξήγησε το Δικαστήριο, «[ε] φόσον έχει μια λογική βάση για να δράσει, και δεν επιβαρύνει υπερβολικά, το κράτος μπορεί να χρησιμοποιεί την κανονιστική του εξουσία" για να ρυθμίζει τις πτυχές των διαδικασιών άμβλωσης, "Όλα στο πλαίσιο της προώθησης των νόμιμων συμφερόντων του στη ρύθμιση του ιατρικού επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση του σεβασμού για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του εμβρύου». Gonzales κατά Carhart, 550 U. S. 124, 158 (2007). Εξακολουθώ να είμαι ριζικά αντίθετος με την νομολογία άμβλωσης του Δικαστηρίου. Π.χ., id, στην 168-169 (ο J., Thomas, συγκλίνει). Stenberg, 530 Ην. Πολιτείες, στην 980, 982 (ο J. Thomas μειοψηφεί). Ακόμη και αν ληφθεί η Casey ως βάση, ωστόσο, η πλειοψηφία ξαναγράφει ριζοσπαστικά τον έλεγχο αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, με τρεις τρόπους.

Πρώτον, η σημερινή απόφαση απαιτεί τα δικαστήρια να "εξετάσουν τα βάρη που ένας νόμος επιβάλλει σχετικά με την πρόσβαση στην άμβλωση, μαζί με τα οφέλη που αυτός ο νόμος παρέχει". Παραπάνω, στην 19. Δεύτερον, η σημερινή γνώμη λέει στα δικαστήρια ότι, όταν οι αιτιολογίες του νόμου είναι ιατρικά αβέβαιες, δεν χρειάζεται να καθυστερεί το νομοθετικό σώμα, και πρέπει αντ' αυτού να εκτιμήσει τις αξιολογήσεις ιατρικών αιτιολογήσεων για τους περιορισμούς των αμβλώσεων από τον εξονυχιστικό έλεγχο των δικών τους αρχείων. Στο ίδιο. Τέλος, ακόμη και αν ένας νόμος δεν επιβάλλει «σημαντικό εμπόδιο» για την πρόσβαση των γυναικών σε αμβλώσεις, ο νόμος πρέπει τώρα να έχει περισσότερο από μία "λογικ[ή] σχέ[ση] με . . . ένα νόμιμο συμφέρον του κράτους”. Ibid. (Παραλείπονται τα εσωτερικά εισαγωγικά).

Αυτοί οι κανόνες δεν βρέθηκαν πουθενά στην Casey ή στις διάδοχές της, και μετατρέπει τον έλεγχο της αδικαιολόγητης επιβάρυνσης-σε κάτι που μοιάζει πολύ περισσότερο με αυστηρό έλεγχο. Πρώτον, ο έλεγχος ελεύθερης μορφής εξισορρόπησης της πλειοψηφίας είναι αντίθετη προς την Casey. Κατά την αξιολόγηση των απαιτήσεων τήρησης αρχείων της Πενσυλβανίας για τις παρόχους άμβλωσης, για παράδειγμα, η Casey δεν ζυγίζει τα οφέλη και τα βάρη-επιβαρύνσεις της. Αντίθετα, η Casey έκρινε ότι ο νόμος είχε ένα νόμιμο σκοπό, επειδή η συλλογή δεδομένων προωθεί την ιατρική έρευνα, «έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι απαιτήσεις δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό εκτός από το να κάνουν τις εκτρώσεις πιο δύσκολες». 505 των U. S., σε 901 (κοινή γνώμη των O ' Connor, KENNEDY, και JJ. Souter). Η γνωμοδότηση στη συνέχεια ρώτησε αν οι απαιτήσεις τήρησης αρχείων επέβαλαν «σημαντικό εμπόδιο», και δεν διαπιστώθηκε κάποιο. Ibid. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις της πλειοψηφίας, δείτε προηγούμενο, στην 19, η Casey δεν εξισορροπεί τα συζυγικά οφέλη και βάρη στην Πενσυλβανία και τις διατάξεις περί γονικής συναίνεση. η απαίτηση-υποχρέωση της συζυγικής συναίνεσης της Πενσυλβανίας, η πλειοψηφία είπε πως, επέβαλε αδικαιολόγητη επιβάρυνση λόγω διαπιστώσεων ότι η απαίτηση θα ήταν «πιθανό. . . να αποτρέψει σημαντικό αριθμό γυναικών από την απόκτηση έκτρωσης" -όχι επειδή αυτά τα βάρη υπερτερούν των οφελειών της. 505 U. S., στην 893 (γνώμη της πλειοψηφίας), δείτε id., σε 887-894. Και η Casey συνοπτικά δέχθηκε τις διατάξεις περί γονικής συναίνεση γιατί ακόμα και οι προ-Casey αποφάσεις το είχαν πράξει. Id., Στην 899-900 (γνώμη από κοινού). Οι αποφάσεις που πέρασαν στην Casey περαιτέρω διαψεύδουν το κριτήριο εξισορρόπησης της πλειοψηφίας των οφελειών -και-των βαρών. Το Δικαστήριο στην Mazurek κατά Armstrong, 520 U. S. 968 (1997) (ανά curiam), δεν είχε καμία δυσκολία να επικυρώσει το νόμο στη Μοντάνα που επιτρέπει μόνο οι γιατρίνες να εκτελούν εκτρώσεις- Οι αποφάσεις που πέρασαν στην Casey περαιτέρω διαψεύδουν το κριτήριο εξισορρόπησης της πλειοψηφίας των οφελειών -και-των βαρών. Το Δικαστήριο στην Mazurek κατά Armstrong, 520 U. S. 968 (1997) (ανά curiam), δεν είχε καμία δυσκολία να επικυρώσει το νόμο στη Μοντάνα που επιτρέπει μόνο οι γιατρίνες να εκτελούν εκτρώσεις- ακόμη και αν τα νομοθετικά ευρήματα υποστήριξαν το νόμο, και οι αμφισβητίες υποστήριξαν ότι «όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την υγεία αντέκρου[σαν] τον ισχυρισμό ότι υπάρχει κάποια βάση για το νόμο της υγείας". Id., στην 973 (τα εσωτερικά εισαγωγικά παραλείπονται).

Στην Mazurek θεωρήθηκε πως υπήρξαν επίσης αντιρρήσεις για την έλλειψη οφελειών του νόμου που "ξεκάθαρα αποκλείονταν στην Casey". Ibid. Αντ' αυτού, το Δικαστήριο εξήγησε, " " το Σύνταγμα δίνει στις Πολιτείες ευρύ περιθώριο να αποφασίσουν ότι οι συγκεκριμένες λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιηθούν μόνο από αδειούχες επαγγελματίες, ακόμη και αν μια αντικειμενική αξιολόγηση θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι τα ίδια αυτά καθήκοντα μπορούν να εκτελούνται από άλλες-ους» ". Ibid. (Παραθέτοντας την Casey, ανωτέρω, στην 885, έμφαση στο πρωτότυπο), δείτε Gonzales, ανωτέρω, στην 164 (επικαλούμενη την Mazurek).

Δεύτερον, απορρίπτοντας την ιδέα ότι «τα νομοθετικά σώματα, και όχι τα δικαστήρια, πρέπει να επιλύσουν ζητήματα ιατρικής αβεβαιότητας", προηγούμενο, στην 20, η πλειοψηφία απορρίπτει ένα άλλο βασικό στοιχείο του πλαισίου της Casey. Πριν από σήμερα, το Δικαστήριο είχε «δώσει στα Πολιτειακά και ομοσπονδιακά νομοθετικά σώματα ευρεία διακριτική ευχέρεια για να περάσουν νομοθεσία σε τομείς όπου υπάρχει ιατρική και επιστημονική αβεβαιότητα". Gonzales, 550 U. S., στην 163. Το Πρωτοδικείο τόνισε ότι αυτός ο "παραδοσιακός κανόνας" του σεβασμού "είναι συνεπής με την Casey". Στο ίδιο. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι τα νομοθετικά σώματα δεν θα πρέπει να παραλύσουν, "αν κάποιο τμήμα της ιατρικής κοινότητας ήταν απρόθυμο να ακολουθήσει την φυγοδικία". Στο ίδιο, στην 166. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «[ε]κτιμήσεις-σε- -επιμέρους θέματα οριακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης των κινδύνων, είναι εντός της νομοθετικής αρμοδιότητας, όταν ο κανονισμός είναι ορθολογικός και επιδιώκει θεμιτούς σκοπούς». Ibid., δείτε Stenberg, ανωτέρω, στην 971 (ο J., Kennedy διαφωνεί) («το δικαίωμα του νομοθετικού σώματος να επιλύσει θέματα για τα οποία διαφωνούν οι γιατρίνες" είναι "καθιερωμέ [νο] πέραν πάσης αμφιβολίας»). Το Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερο: Όποτε ιατρικές αιτιολογήσεις για περιορισμό των αμβλώσεων είναι αμφισβητήσιμες, πως "παρέχουν επαρκή βάση για να συμπεριληφθεί σε [μία] επίθεση που ο [νόμος] δεν επιβάλλει υπέρμετρα βάρη" Gonzales, 550 U. S., στην 164. σε αντίθετη περίπτωση, τα νομοθετικά σώματα θα αντιμετωπίσουν ένα "πάρα πολύ απαιτητικό" πρότυπο. Id., στην 166.

Σήμερα, ωστόσο, η πλειοψηφία αρνείται να αφήσει να αμφισβητείται η ιατρική επιστήμη στο νομοθετικό σώμα, διότι παρελθούσες υποθέσεις "τοποθετήθηκε ιδιαίτερο βάρος σε στοιχεία και επιχειρήματα που παρουσιάζονται στις δικαστικές διαδικασίες". Ανωτέρω, στην 20. Αλλά ενώ η Casey επικαλείται τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει την απαίτηση συζυγικής συναίνεσης της Πενσυλβανίας, η απαίτηση αυτή δεν είχε τίποτα να κάνει με την συζητούμενη ιατρική επιστήμη. 505 U. S., στην 888-894 (γνώμη της πλειοψηφίας). Ενώ η Gonzales παρατήρησε ότι τα δικαστήρια δεν πρέπει να δεχθούν τυφλά όλα τα νομοθετικά ευρήματα, δείτε προηγούμενο, στην 20, τα οποία δεν βοηθούν την πλειοψηφία. Η Gonzales αρνήθηκε να δεχθεί τη διαπίστωση του Κογκρέσο «της ιατρικής συναίνεσης που η απαγορευμένη διαδικασία δεν είναι ποτέ ιατρικά αναγκαία», επειδή η αναγκαιότητα της διαδικασίας συζητήθηκε στο πλαίσιο της ιατρικής κοινότητας. 550 U. S., στην 165-166. Έχοντας εντοπίσει ιατρική αβεβαιότητα, στην Gonzales εξηγήθηκε πως τα δικαστήρια θα πρέπει να επιλύσουν αντικρουόμενες θέσεις: με σεβασμό στην απόφαση του νομοθετικού σώματος. Δείτε στο ίδιο, στην 164. Τέλος, η πλειοψηφία αντικαθιστά μια άλλη κεντρική πτυχή της Casey, απαιτώντας οι νόμοι να έχουν περισσότερες από μία ορθολογική βάση, ακόμη και αν δεν εμποδίζουν σημαντικά την πρόσβαση στην άμβλωση. Προτέρω, στην 19-20. «Όταν [η Πολιτεία] έχει μια λογική βάση για να δράσει και να δεν επιβάλλει υπέρμετρα βάρη", αυτό το Δικαστήριο έκρινε προηγουμένως πως, «η Πολιτεία μπορεί να χρησιμοποιεί την κανονιστική της εξουσία" να επιβάλει κανονισμούς “για την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων της στη ρύθμιση του ιατρικού επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση του σεβασμού για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου και του εμβρύου”. Gonzales, ανωτέρω, στην 158 (η υπογράμμιση προστέθηκε) δείτε Casey, παραπάνω, στην 878 (γνωμοδότηση πλειοψηφίας) (παρόμοια). Όχι πια. Αν και η πλειοψηφία αρνείται να πει πόσο σημαντικό πρέπει να είναι το συμφέρον μιας Πολιτείας, ανωτέρω, στην 20, ένα πράγμα είναι σαφές: Η επιβάρυνση του Δημοσίου έχει υπερβεί ένα επίπεδο που δεν έχει εφαρμοστεί για ένα τέταρτο του αιώνα.


Βρίσκεστε στο Β' μέρος για να βρεθείτε στο Γ' μέρος πατήστε εδώ
Την είδηση την βρήκαμε στις 27.6.2016 στην supremecourt.gov και την μεταφράσαμε από την https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-274_p8k0.pdf