24 Ιουλ 2012

Απαράδεκτη η υπόθεση του ολλανδικού κόμματος SGP στο ΕΔΑΔ 8369/10 Β'


Το Δικαστήριο αναφέρεται σε «πολύ σημαντικές αιτίες» το πασίγνωστο: «πολύ σημαντικές αιτίες θα πρέπει να προχωρήσει στο ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συμβατή με τη Σύμβαση (παρ. 72)."

Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι:
σήμερα η προαγωγή της ισότητας των γυναικών που δίνεται στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εμποδίζει το κράτος από τη στήριξή του προς τις απόψεις του ρόλου του άνδρα ως πρωταρχικού και της γυναίκας ως δευτερεύοντα (βλ., τηρουμένων των αναλογιών, υπόθεση Ünal Tekeli προαναφερθείσα, § 63, και Konstantin Markin, προαναφερθείσα, στο ίδιο). (παρ. 73)

Οι τακτικές αναγνώστριες αυτού του blog θα εκτιμήσουν πόσο ευτυχής είμαι με την παρούσα δήλωση, που δείχνει ότι η υπόθεση Konstantin Markin κατά Ρωσίας δημιουργεί σχολή (δες ανάρτησή μου σχετικά με Konstantin Markin εδώ, και εδώ το υπόμνημα του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γάνδης, στην υπόθεση αυτή ). Το Δικαστήριο έχει λάβει σαφή θέση κατά των στερεοτύπων των φύλων, κάτι που έχω υποστηρίξει στη δική μου εργασία (δες το άρθρο μου με τίτλο «Μια προσέγγιση προς τα Αντι-στερεότυπα για το ΕΔΑΔ»).

3) Κανένα περιθώριο επιχειρήματος εκτίμησης, αλλά υποστήριξη της θέσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ποιό είναι λοιπόν το συμπέρασμα του Δικαστηρίου από όλα αυτά; Αυτό που ανέμενα να βρω σε αυτή την απόφαση ήταν μια δήλωση που να βεβαιώνει ότι δεδομένου ότι το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στην Ολλανδία - τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και σε όλα τα επίπεδα των εθνικών δικαστηρίων -, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το κράτος δεν έχει υπερβεί το περιθώριο της εκτίμησης σε αυτό το λεπτό ζήτημα. Αλλά όχι! Το Δικαστήριο αναφέρει ότι στην πραγματικότητα - από τη σκοπιά της Σύμβασης - συμφωνεί με το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας:

  Το Ανώτατο Δικαστήριο, στις σκέψεις 4.5.1 σε 4.5.5 της αποφάσεως, συνήγαγε από το άρθρο 7 της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και από τα άρθρα 2 και 25 του Διεθνούς Συμφώνου συμπεριέλαβε τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα μαζί στο ότι η θέση του SGP είναι απαράδεκτη ανεξάρτητα από τις βαθιά ριζωμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις στις οποίες βασίζεται (βλ. ανωτέρω σκέψη 49). Από την πλευρά του, και έχοντας υπόψη το Προοίμιο της Σύμβασης και τη νομολογία που παρατίθεται στις παραγράφους 70, 71 και 72 ανωτέρω, το Δικαστήριο εκτιμά ότι, όσον αφορά τη Σύμβαση το ίδιο συμπέρασμα απορρέει φυσικά από το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1. σε συνδυασμό με το άρθρο 14. (παρ. 77)

Συμπέρασμα
Από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των γυναικών, αυτή είναι μια απόφαση που περιλαμβάνει ένα ευχάριστο και καινοτόμο σκεπτικό. Από την πλευρά του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας, η απόφαση αυτή μπορεί να είναι ικανοποιητική. Το Δικαστήριο μάλιστα δεν χρησιμοποιεί το σύνολο της «σύγκρουσης των δικαιωμάτων"-γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εσωτερική διαδικασία, δεν υπάρχει εδώ βάρος μεταξύ θρησκευτικής ελευθερίας και της ισότητας των γυναικών.

Μένει να δούμε τι είδους δράση θα αναλάβει η ολλανδική κυβέρνηση. Το Δικαστήριο αρνείται να ανακατευεί: «το Δικαστήριο πρέπει να απέχει από το να δηλώνει οποιαδήποτε άποψη ως προς το τι, αν μη τι άλλο, η εναγόμενη κυβέρνηση πρέπει να θέσει τέρμα στην παρούσα κατάσταση. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να υπαγορεύσει δράση σε μια απόφαση επί του παραδεκτού "(παρ. 78).
Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση υπήρξε εξαιρετικά απρόθυμη πραγματικά να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είχε ανακοινώσει την απόφασή της να περιμένει την απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, τώρα ο χρόνος αναμονής έχει τελειώσει.

Για να βρεθείτε το πρώτο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 23.7.12 και την μεταφράσαμε από το strasbourgobservers.com γραμμένη από την Alexandra Timmer στην http://strasbourgobservers.com/2012/07/23/gender-equality-and-religious-freedom-in-politics-dutch-sgp-case-declared-inadmissible/#more-1671