7 Ιουλ 2012

Ο αμφιβοβικός εκφοβισμός εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος στα σχολεία της Αγγλίας.


Περισσότερες από τις μισές (55%) των λεσβιών και αμφισεξουαλικών μαθητριών βίωσαν άμεσα εκφοβισμό

Η χρήση λεσβοφοβικής γλώσσας είναι ενδημική.
*Σχεδόν όλες (99%) νεαρές λεσβίες έχουν ακούσει τις φράσεις "αυτό είναι τόσο lezza" ή "είσαι τόσο lezza" στο σχολείο και 96% των λεσβιών μαθητριών ακούν λεσβοφοβική γλώσσα, όπως «lezza»

*Τρεις στις πέντε μαθήτριες που βιώνουν αμφιφοβικό, λεσβοφοβικό εκφοβισμό λένε ότι δασκάλες καθηγήτριες που είναι μάρτυρες του εκφοβισμού δεν παρεμβαίνουν ποτέ

*Μόνο το ήμισυ των λεσβιών, αμφισεξουαλικών μαθητριών αναφέρουν ότι τα σχολεία τις λένε πως ο λεσβοφοβικός εκφοβισμός είναι λάθος, ενώ κατά πολύ λιγότερο συμβαίνει στα θρησκευτικά σχολεία (37%)

Ο λεσβοφοβικός εκφοβισμός έχει βαθιά επιζήμιες επιπτώσεις στην σχολική εμπειρία των νέων.
*Μια στις τρεις (32%) λεσβιών, αμφισεξουαλικών μαθητριών που αντιμετώπισαν εκφοβισμό αλλάξαν τα μελλοντικά σχέδιά για την εκπαίδευσή της, εξ' αιτίας αυτού οι τρεις στις πέντε λένε ότι επηρεάζονται άμεσα οι σχολικές εργασίες τις

Λεσβίες, αμφισεξουαλικές που είναι θύματα εκφοβισμού βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμού και κατάθλιψης.
*Δύο στις πέντε (41%) έχουν αποπειραθεί ή έχουν σκεφτεί να αυτοκτονήσουν, λόγω του εκφοβισμού και σε ίδιο ποσοστό λένε ότι σκόπιμα αυτοτραυματίστηκαν λόγω του εκφοβισμού

Κατά τις τελευταίες πέντε χρονιές
Δεδομένου ότι η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2007, η ΜΚΟ Stonewall έχει δημιουργήσει μια σειρά από υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για την ηλικία πλούτο (πληροφοριών και μεθόδων) ώστε να βοηθήσει τις δασκάλες, καθηγήτριες σε περιπτώσεις λεσβοφοβικών καβγάδων. Η Stonewall έχει επίσης συνεργαστεί άμεσα με τα σχολεία, τις τοπικές αρχές και τις εθνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Η μελέτη για το 2012 δείχνει τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της εργασίας αυτής:

*Το ποσοστό του λεσβοφοβικού, αμφιφοβικού εκφοβισμού των λεσβιών, και αμφισεξουαλικών νέων έχει μειωθεί στο 55% τοις εκατό, από 65%

*Διπλάσιος αριθμός λεσβιών και αμφισεξουαλικών μαθητριών αναφέρουν πως τα σχολεία τις, λένε πως λεσβοφοβικός και αμφιβοβικός εκφοβισμός είναι λάθος - 50% έναντι 25%το 2007

*Ο αριθμός των λεσβιών και αμφισεξουαλικών μαθητριών οι οποίες εξακολουθούν να αισθάνονται ανήμπορες να μιλήσουν όταν είναι θύματα εκφοβισμού, αν και εξακολουθεί ακόμη να είναι υπερβολικά υψηλός, έχει μειωθεί από 58% σε 37%


Την είδηση την βρήκαμε στις 5.7.12 και την μεταφράσαμε από την stonewall.org στην http://www.stonewall.org.uk/at_school/education_for_all/quick_links/education_resources/7956.asp