10 Σεπ 2011

Jessica Gonzales κατά Ην. Πολιτειών, Alexandra Timmer Β'

Τα πορίσματα-ευρύματα της Επιτροπής σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των διακρίσεων, της βίας και της δέουσας επιμέλειας, είναι καλό να τα επαναλάβουμε: "Η βία λόγω φύλου είναι μια από τις πιο ακραίες, κυρίαρχες και διάχυτες μορφές διάκρισης, που εξασθενίζει-αλλοιώνει σοβαρά και ακυρώνει την επιβολή των δικαιωμάτων των γυναικών. Το δια-αμερικανικό σύστημα, καθώς έχει τονίσει επανειλημμένα τη στενή σχέση ανάμεσα στα προβλήματα των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών” (παρ. 110, οι αναφορές παραλείπονται) Και πιο κάτω στην έκθεση της η Επιτροπή αναφέρει ότι: “ Το καθήκον των χωρών μελών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων που διαιωνίζουν το πρόβλημα. Οι χώρες πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την αλλαγή των κοινωνικών και πολιτισμικών προτύπων συμπεριφοράς γυναικών και ανδρών και την εξάλειψη των προκαταλήψεων, των εθιμικών πρακτικών και άλλων πρακτικών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή ανωτερότητας του ενός από τα δύο φύλα, και των στερεότυπων για το ρόλο γυναικών και ανδρών". (παρ. 126, οι αναφορές παραλείπονται)
Στη συναγωγή αυτών των συμπερασμάτων, η Διαμερικανική Επιτροπή αναφέρεται εκτενώς στη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου για την ενδοοικογενειακή βία και την υποχρέωση των χωρών μελών για την προστασία των ατόμων από τη βία άλλων ιδιωτών (βλ. παρ. 131-135). Η Επιτροπή αναφέρεται ειδικότερα στην υπόθεση Opuz κατά της Τουρκίας, Kontrová κατά της Σλοβακίας και Branco Tomasic και Λοιπές κατά της Κροατίας και επαινεί το Δικαστήριο του Στρασβούργου: «Κατά την ανάλυση των υποθέσεων που αναφέρονται, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει προχωρήσει σε σημαντικές αρχές που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της υποχρέωσης της χώρας για την πρόληψη πράξεων ενδοοικογενειακής βίας. "(παρ. 134) Μία από αυτές τις αρχές είναι ότι "η αποτυχία μιας χώρας να προστατεύσει τις γυναίκες από την ενδοοικογενειακή βία παραβιάζει το δικαιώμά τις στην ίση προστασία του νόμου και πως η παράλειψη αυτή δεν χρειάζεται να είναι εσκεμμένη". (παρ. 134)

Η υπόθεση της Jessica Lenahan είναι μέρος ενός διεθνούς κινήματος που αγωνίζεται για μια επανα-πλαισίωση του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Διαμερικανικό Σύστημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μάχη.


Επιστροφή στο πρώτο μέρος της είδησης εδώ

Την είδηση την βρήκαμε στις 8 Σεπτεμβρίου 2011 και την μεταφράσαμε από την strasbourgobservers.org γραμμένη από την Alexandra Timmer  στην
http://strasbourgobservers.com/2011/09/08/inter-american-commission-praises-ecthr-in-a-landmark-decision-on-domestic-violence/