2 Σεπ 2011

Το δικαίωμα μίας λεσβίας να διατηρήσει την επιμέλεια των παιδιών της Γ' Karen Atala

Το δικαίωμα μίας λεσβίας να διατηρήσει την επιμέλεια των παιδιών της  Γ'

Αντιμετωπίζοντας αυτή τη κατάσταση, στις 24 Νοεμβρίου 2004, η κα Atala αποφασίζει να παραπέμψει την διαδικασία στην Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) πριν από την εισαγωγή προσφυγής ενώπιον του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δείτε την αγωγή που κατέθεσε κατά της Χιλής). Υποστήριξε στη προσφυγή της εναντίον της Χιλής ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας αυτής εστιάζεται αποκλειστικά στον σεξουαλικό προσανατολισμό και όχι σε άλλες νομικές αιτίες αποκλεισμού ώστε να ανακαλέσει την επιμέλεια των παιδιών της, η οποία αντιτίθεται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου (άρθρο 24 της Αμερικανικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ACHR) του 1969).

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι η λεσβιοσύνη δεν μπορεί να αποτελεί επαρκή αιτία για να δηλώσει την ανικανότητά της ως μητέρα, εκτός αν το Δικαστήριο μπορεί να αποδείξει ότι αυτή (η λεσβιοσύνη) πραγματικά προκάλεσε ζημίες στις κόρες της, η οποία δεν ήταν η περίπτωση (για την έννοια, βλ. ΕΔΑΔ, 4ος Τομέας 21 Δεκεμβρίου 1999, Salgueiro da Silva Mouta κατά Πορτογαλίας, Αριθ. Υπόθεσης 33290/96, βλέπε επίσης και, πιο πρόσφατα, ΕΔΑΔ, 3ος Τομέας 30 Νοεμβρίου 2010, P.V κατά Ισπανίας, Αριθ. Υποθέσεως 35159/09, της ADL της 3 Δεκεμβρίου 2010, ΕΔΑΔ, 5ος Τομέας 31 Αυγούστου 2010, Nathalie Dubois και Valérie Gas, Αριθ. Υποθέσεως 25951/07 – η ADL 16 Σεπτεμβρίου 2010 και η ADL 12 Απριλίου 2011).

Επιπλέον, σύμφωνα με την προσφεύγουσα, παραβιάζονται το δικαίωμα των δικαστικών εγγυήσεων (άρθρο 8 της ACHR), της προστασίας της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 11.2 της ACHR), την προστασία της οικογένειας (Άρθρο 17.1 και 17.4 της ACHR), των δικαιωμάτων των παιδιών (άρθρο 19 της ACHR), το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας (άρθρο 25 της ACHR) και της συνεπαγώμενης σύνδεσης, της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων και της αποδοχής μέτρων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2 της Αμερικανικής Σύμβασης και στα άρθρα 2, 5, 9-2, 9-3, 12 και 16 της Σύμβασης Παιδικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Χιλή υποστήριξε ενώπιον της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το μη παραδεκτό της προσφυγής που υπέβαλε η κα Atala, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλαβε ως βάση το καλύτερο συμφέρον των παιδιών και ισχυρίζεται ότι η "συμπεριφορά της μητέρας που αποφάσισε να ζήσει με κάποια γυναίκα από την οποία ζητείται να αναθρέψει τα παιδιά της [...] είναι αναμφίβολα ενοχλητική για την εκπαίδευση και επικίνδυνη για την ανάπτυξη των ανήλικων στο σημερινό πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτισών, της Χιλής» (Απάντηση από τη Χιλή στην IACHR, Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 15 Ιουνίου 2005).

Έτσι, στις 23 Ιουλίου 2008 στην έκθεση της Αριθ. 42/08, της 23ης Ιουλίου 2008, η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλώνει το παραδεκτό της προσφυγής της κα. Atala κατά της χιλιανής κυβέρνησης για συνεπαγώμενες παραβιάσεις των άρθρων 8-1, 11-2, 17-2, 24 και 25 της Αμερικανικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-1 και 2 του εν λόγω οργάνου-εργαλείου - κατά της προσφεύγουσας και των κορών της. Αναποτελεσματική επίσης η φερόμενη-υποτιθέμενη άγνοια εκ μέρους του εν λόγω κράτους, των άρθρων 19 και 17-4, σε συνδυασμό με το άρθρο 1-1 του εν λόγω οργάνου-εργαλείου, κατά των κοριτσιών της κας. Atala.


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.8.11 και την μεταφράσαμε από την combats le monde γραμμένη από τον Carlos Gonzalez Palacios (υποψήφιο διδάκτορα στο CREDOF et ATER à l'Université Paris Ouest-Nanterre) στην http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/08/30/consecration-par-la-cour-interamericaine-des-droits-dune-mere-lesbienne-sur-ses-enfants-cour-interam-dh-aff-karen-atala-et-filles-c-chili/