2 Σεπ 2011

Το δικαίωμα μίας λεσβίας να διατηρήσει την επιμέλεια των παιδιών της Β' Karen Atala


Το δικαίωμα μίας λεσβίας να διατηρήσει την επιμέλεια των παιδιών της  B
 

(Πρώτη γραμμή παραγράφου 16 της έκθεσης Αρ. 42/08 – Αίτηση παραδεκτού 1271-1204 Karen Atala και κόρες κατά της Χιλής, 23 Ιουλίου 2008: "η αμέλεια και η παραμέληση της μητέρας μέσω της διαφορετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς της την απομάκρυνε από τις κόρες της και έχει επιπτώσεις στην φυσιολογική ανάπτυξη των ανήλικων κοριτσιών”). Στις 2 Μαΐου 2003, το δικαστήριο παιδιών της Villarrica αποδέχθηκε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τον πατέρα και του επέτρεψε την επιμέλεια. Ωστόσο, 29 Οκτωβρίου 2003, και σύμφωνα με τη Πολιτική Δικονομία της Χιλής, το Πρωτοδικείο εξέδωσε τελική ανάθεση υπέρ της κας Atala - με τη χορήγηση επιμέλειας στις κόρες της-,

με το σκεπτικό ότι «ο σεξουαλικός προσανατολισμός της μητέρας δεν εμποδίζει την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης μητρότητας [...] η ύπαρξη συγκεκριμένων γεγονότων που τραυματίζουν την ευημερία των ανηλίκων, λόγω της παρουσίας στο σπίτι της σχέσης (συντρόφισας) της μητέρας  δεν έχει αποδειχθεί [...] οι ανήλικες δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα αντικείμενο καμίας διάκρισης και ότι οι μάρτυρες και ο προσφεύγων συγγενής εκδηλώνουν φόβο μελλοντικής διάκρισης [...] θα πρέπει να επισημανθεί ότι το δικαστήριο πρέπει να βασίζει την απόφασή του σε κάποια πραγματικά και αποδεδειγμένα περιστατικά, και όχι σε εικασίες και φόβους ... » (απόφαση της δικαστίνας Viviana Carnedas Beltran, Juzgado de Letras de Villarrica, 29 του Οκτώβρη 2003 ).


Το Εφετείο της πόλης Temuco επικύρωσε την απόφαση του Πρωτοδικείου. Αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφαση του στις 31 Μάη 2004, μετά από μια ψηφοφορία με δύο διιστάμενες απόψεις στις πέντε δικαστίνες-ες για τη χορήγηση μόνιμης επιμέλειας στον πατέρα των κοριτσιών τονίζοντας ότι: 

"[...] η έλλειψη ενός άνδρα γονέα μέσα στο σπίτι και η αντικατάστασή του από άλλη γυναίκα γονέα, είναι μια κατάσταση κινδύνου για την υγιή ανάπτυξη των ανηλίκων κοριτσιών από την οποία πρέπει να προστατεύονται "
(πρώτη γραμμή της παραγράφου 17 στην πρόταση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χιλής στις 31 Μαΐου 2004:
"Η ενδεχόμενη σύγχυση των σεξουαλικών ρόλων που μπορεί να επέλθει από την έλλειψη στο σπίτι του άνδρα γονέα και την αντικατάστασή του από άλλη γυναίκα γονέα, συνιστά κίνδυνο για την ανάπτυξη των ανήλικων κοριτσιών και πρέπει να προστατευθούν").


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.8.11 και την μεταφράσαμε από την combats droits home γραμμένη από τον Carlos Gonzalez Palacios (υποψήφιο διδάκτορα στο CREDOF et ATER à l'Université Paris Ouest-Nanterre) στην http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/08/30/consecration-par-la-cour-interamericaine-des-droits-dune-mere-lesbienne-sur-ses-enfants-cour-interam-dh-aff-karen-atala-et-filles-c-chili/