8 Αυγ 2012

Γαλλία, η σεξουαλική ταυτότητα προστατεύεσται από το δίκαιο


Στις 31 Ιουλίου 2012, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε μία τροπολογία που προσθέτει τη "σεξουαλική ταυτότητα" στις αιτίες διάκρισης που προστατεύονται στο γαλλικό δίκαιο.

Η τροπολογία εισάγει τη "σεξουαλική ταυτότητα" σε μια σειρά από κείμενα, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου L.225-1 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο απαριθμεί τα είδη των διακρίσεων που τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις, και το άρθρο L.132-77, που καθορίζει τις επιβαρυντικές περιστάσεις στη περίπτωση αδικημάτων. 

Αυτή η αλλαγή του νόμου έγινε με την υποστήριξη της κυβέρνησης, και μετά από συμφωνία μεταξύ των κυριότερων πολιτικών ομάδων. Θα επιτρέψει στις Lbtiq να προσφύγουν στο δικαστήριο σε περίπτωση διακρίσεων, και να υποβάλουν αναφορές-καταγγελίες Lbtiq επιθέσεων και πράξεων παρενόχλησης. 

Μέλη της ILGA-Europe στη Γαλλία, θεωρούν ότι αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα. Είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με δύο υπουργίνες της κυβέρνησης (την κα. Christiane Taubira, Υπουργίνα Δικαιοσύνης, και την κα. Najat Vallaud-Belkacem, εκπρόσωπο της κυβέρνησης και Υπουργίνα Γυναικείων Δικαιωμάτων). 

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την οργάνωση μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την σεξουαλική ταυτότητα και επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εργαστεί για τη νομοθεσία σχετικά με την νομική αλλαγή της σεξουαλικής ταυτότητας, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και άλλα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.


Την είδηση την βρήκαμε στις 6.8.12 και την μεταφράσαμε από την ilga-europe.org στην http://www.ilga-europe.org/home/news/latest_news/france_adds_sexual_identity_to_the_protected_grounds_of_discrimination 

Η φωτογραφία είναι έργο του Paul Delvaux