16 Σεπ 2016

Λεσβιακή συμπεριφορά σε βουνίσιες γοριλίνες 2


Αποτελέσματα 
 Εμείς κατέγραψαμε συνολικά 44 σεξουαλικές επαφές μεταξύ γοριλίνων. 14 (από έναν μέσο όρο 16) γοριλίνες στην ομάδα Pablo και 4 (από έναν μέσο όρο 6) γοριλίνες στην ομάδα Bwenge που ασχολείται με την λεσβιακή συμπεριφορά. Από το σύνολο των περιπτώσεων παρατηρήθηκαν, 30 εμπλέκονται δύο ενήλικες γοριλίνες, τέσσερις εμπλεκόμενες δύο ανήλικες και δέκα εμπλέκονται μία ενήλικη και μία ανήλικη. Μερικά άτομα παρουσίασαν υψηλότερη τάση για λεσβιακές πράξεις, π.χ. Η AFR και η ΙΕΑ στην ομάδα Pablo παρατηρήθηκαν μα συμμετάσχουν σε λεσβιακή συμπεριφορά 11 και 8 φορές αντίστοιχα, και η MAG και η NZE στην ομάδα Bwenge παρατηρήθηκαν να συμμετάσχουν 12 και 9 φορές, αντίστοιχα (S2 Πίνακας). Αυτοί οι αριθμοί είναι απλώς ελαφρώς χαμηλότεροι από εκείνους του ετερό ζευγαρώματος κατά την ίδια χρονική περίοδο: Η AFR: 22 φορές, η IEA: 13 φορές, η MAG: 19 φορές, και η NZE: 16 φορές (KRC, αδημοσίευτα στοιχεία). Συνολικά 26 διαφορετικές δυάδες που παρατηρήθηκαν συμμετείχαν σε λεσβιακές πράξεις (S1 πίνακα). Μερικές δυάδες είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν λεσβιακή συμπεριφορά, ειδικότερα η MAG και η NZE με 7 καταγεγραμένες περιπτώσεις. Οι γοριλίνες όλων των αναπαραγωγικών συνθηκών βρέθηκαν να παρουσιάζουν λεσβιακή συμπεριφορά, η κατανομή δυάδων σύμφωνα με την αναπαραγωγική κατάσταση είναι η εξής: 5 έγκυος με έγκυο, 6 έγκυες με θηλάζουσες, 21 έγκυες στην αρχή με έγκυες, 1 έγκυος με θηλάζουσα, 8 έγκυες στην αρχή-έγκυες, και 2 θηλάζουσες-θηλάζουσες. Δεν υπήρχε εποχιακή συσσώρευση της βάσης, η μηνιαία κατανομή των γεγονότων δεν είναι διαφορετική από μια ομοιόμορφη κατανομή (Τεστ Kolmogorov-Smirnov, Ζ = 0,751, p = 0.626, n = 12 μήνες).

Λεσβιακά ζευγαρώματα συνέβησαν και στις δύο στάσεις, τόσο με την μία μισο-ξαπλωμένη και η άλλη καθισμένη πάνω στο σεξουαλικό όργανο της άλλης και κοιλιά με κοιλιά (Εικόνα 1). Ζευγαρώματα των οποίων η διάρκεια καταγράφηκε (n = 6) διήρκεσαν κατά μέσο όρο 85 δευτερόλεπτα (εύρος: 60-180 δευτερόλεπτα). Το ζευγάρωμα συνήθως συνοδεύεται από τα καλέσματα που γίνονται σε «πραγματικό» ετερό ζευγάρωμα, δηλαδή το τυπικό κάλεσμα λαρυγγισμού. Τα περισσότερα ζευγαρώματα εμπλέκονται σε συμπεριφορά σαγήνευσης ή απεικονίζεται φλερτ όπου μια γοριλίνα θα προσεγγίσει με προσοχή την συντρόφισα και, στη συνέχεια, στέκεται κοιτώντας κατά πρόσωπο την συντρόφισα με το σώμα της να γέρνει προς τα πλάγια (όπως εμφανίζεται στην ετερό σαγήνευση, [17]). Υπήρχε επίσης μια τάση τέτοια ζευγαρώματα να συμβαίνουν σε απομονωμένα μέρη με πυκνή βλάστηση. Οι ηλικιωμένες μερικές φορές αντέδρασαν επιθετικά προς το συνουσιαζόμενο ζεύγος. Η κυρίαρχη ηλικιωμένη η BWE έδειξε επιθετική συμπεριφορά προς το συνουσιαζόμενο ζεύγος της MAG με την NZE σε πέντε περιπτώσεις (τρεις φορές ήπια, δύο φορές με σωματική επίθεση). Στις 5 Μαΐου 2010, η BWE δάγκωσε την NZE αφού είχε ανέβει πάνω στη FAI. Σε μία περίπτωση, όταν η INT συνουσιαζόταν με την ΙΕΑ, η κυρίαρχη ηλικιωμένη CAN γρύλισε όπως τα γουρούνια στην INT. Σε μια άλλη περίπτωση στην ομάδα Pablo (20η Μαΐου 2010), το συνουσιαζόμενο ζεύγος (η NYB με την AFR) δέχτηκε ήπιες απειλές από την ηλικιωμένη GIC, δεύτερη στην ιεραρχία. Επιθετικές διακοπές των σεξουαλικών πράξεων από ηλικιωμένες παρατηρήθηκαν επίσης από τις τεχνικούς δεδομένων που παρατηρούσαν άλλες ομάδες. Ωστόσο, μία ηλικιωμένη μάρτυρας λεσβιακών συμπεριφορών δεν οδήγησε πάντα σε επιθετικές παρεμβάσεις, π.χ. όταν η UMC και η ΚΑΚ ενεπλάκησαν σε συνουσία στις 26 Ιουλίου 2010, η κυρίαρχη ηλικιωμένη CAN αναπαυόταν ακριβώς δίπλα σε αυτές και δεν παρεναίβει.


Λεσβιακή συμπεριφορά και συμφιλίωση 
Δεν προηγήθηκαν επιθετικά γεγονότα κατά των λεσβιακών πράξεων 10 λεπτά πριν, αλλά κάποιες ήπιες απειλές όπως «γρύλισμα χοίρων» μπορεί να έχουν χαθεί, καθώς δεν καταγράφηκαν συστηματικά. Σε μία περίπτωση, τα "γρυλίσματα χοίρων" καταγράφηκαν μεταξύ της UMC και της ΚΑΚ (26 Ιουλίου 2010), μία λεσβιακή πράξη ακολούθησε μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό μετά την επιθετική εκδήλωση.


Λεσβιακή συμπεριφορά και κοινωνικοί δεσμοί 
Σε καμία από τις λεσβιακές πράξεις δεν εμπλέκονται δυάδες συγγενισών (μητέρα-κόρη, αδελφές της μητέρας), αλλά υπήρξε μία δυάδα θείας-ανιψιάς (AFR-ΚΑΚ). Για να διαπιστωθεί αν η λεσβιακή συμπεριφορά είναι συχνότερη μεταξύ των γυναικών που συγγενεύουν η μία με την άλλη, συγκριτικά με τη συχνότητα των πράξεων που αφορούν μη σχετιζόμενα άτομα (n = 21) με αυτές που αφορούν συγγενικά άτομα (n = 22) δεν βρέθηκε καμία στατιστική διαφορά. Στην ομάδα Bwenge, σχεδόν όλες οι δυάδες που συνευρισκόταν επίσης συνδέονταν, έτσι ώστε να συσχετίζεται ο αριθμός των εκδηλώσεων συνουσίας με τον αριθμό των περιποιήσεων, αλλά δεν υπήρχε καμία σχέση (rs = 0.112, p = 0.858, n = 5).


 
Λεσβιακή συμπεριφορά και κυριαρχία 
Ένα σύνολο από 43 σεξ. συμπεριφορές παρατηρήθηκαν των οποίων η ταυτότητα των δύο συμμετεχουσών ήταν γνωστή, 29 στην ομάδα Pablo, και 14 στην ομάδα Bwenge. Και οι δύο ομάδες συνδυάστηκαν, υπήρχε απλώς σημαντική διαφορά στη συχνότητα κατεύθυνσης των σεξ. πράξεων (τετράγωνο chi = 3.93, p = 0.0474). Στην ομάδα Pablo, η σημασία είχε χαθεί εντελώς (τετράγωνο chi = 0,31, p = 0,577). Στην ομάδα Bwenge, τα περισσότερα ζευγαρώματα ήταν «εκ των άνω προς τα κάτω», με την γοριλίνα που ήταν από πάνω να είναι υψηλότερης τάξης από την γοριλίνα που δέχεται την άλλη πάνω της (chi τετράγωνο = 7,143, p = 0,0075) (εικόνα 2), το αποτέλεσμα αυτό σαφώς οδηγήθηκε από ένα άτομο (την MAG).


Λεσβιακή συμπεριφορά και σεξουαλική διέγερση 
Δώδεκα από τις 43 λεσβιακές εκδηλώσεις (28%) αφορούσαν τουλάχιστον μια γοριλίνα που είχε επίσης εμπλακεί σε μια ετεροσεξουαλική πράξη την ίδια, την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα.


Συζήτηση 
Η έκθεσή μας δείχνει ότι λεσβιακές σεξουαλικές επαφές είναι σαφώς ένα στοιχείο του ρεπερτορίου της συμπεριφοράς των γοριλίνων του βουνού, αν και σχετικά σπάνιο. Δεδομένου ότι αυτές οι λεσβιακές αλληλεπιδράσεις που συνέβησαν σε ένα εντελώς άγριο σκηνικό, ο ισχυρισμός ότι είναι ένα κατασκεύασμα της αιχμαλωσίας δεν ισχύει. Σεξουαλικές επαφές μεταξύ γορλίνων έχουν επίσης τεκμηριωθεί σε κάποιες άλλες ομάδες στις γορλίνες του βουνού στην περιοχή μελέτης Karisoke (ομάδα π.χ. πρώην Shinda, KRC),έτσι ώστε αυτή η συμπεριφορά δεν φαίνεται να είναι μια παράδοση συγκεκριμένης ομάδας. Λεσβιακή συμπεριφορά έχει επίσης παρατηρηθεί στον πληθυσμό των γοριλίνων Bwindi (Ουγκάντα) του βουνού (Robbins, αδημοσίευτα δεδομένα), επίσης δεν αποτελούν έναν πληθυσμό-με συγκεκριμένη παράδοση (όπως έχει υποστηριχθεί για την τριβή σεξουαλικών οργάνων των ουραγκοταγκίνων [47].

Τα ετεροσεξουαλικά ζευγαρώματα είναι συνήθως μισο-ξαπλωμένη η μία-ένας και η άλλη-ος κάθεται πάνω στο σεξουαλικό όργανο της άλλης-ου ([15, 18], αλλά δείτε [48], προσωπικές παρατηρήσεις Grueter). Ο λόγος για τον οποίο ορισμένες σεξουαλικές επαφές μεταξύ των γοριλίνων ήταν μισο-ξαπλωμένη η μία και η άλλη κάθεται πάνω στο σεξουαλικό όργανο της άλλης (παρόμοια με τις bonobos) είναι πιθανώς επειδή η θέση αυτή εξασφαλίζει τη μέγιστη σεξουαλική διέγερση (σεξουαλικό όργανο σε επαφή). η στάση Ράχη-Κοιλιά έχει επίσης περιγραφεί και στους γορίλες του βουνού [12].

Οι γορίλες παρατηρήθηκαν μερικές φορές να επιτίθενται στις γοριλίνες, το οποίο επίσης αναφέρθηκε από [18]. Ενώ η σεξουαλική παρεμβολή σε ετεροσεξουαλικά πράξεις έχει ερμηνευθεί ως μια προσαρμοστική στρατηγική για τη μείωση αβεβαιότητας της πατρότητας [49], οι παρεμβολές στις λεσβιακές πράξεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα εξελικτικό υποπροϊόν μιας τέτοιας προσαρμογής. Ένας λόγος για τον οποίο το ζευγάρωμα έτεινε να συμβαίνει σε απομονωμένες περιοχές με περιορισμένη ορατότητα είναι πιθανόν να συνέβη ώστε να αποφευχθεί μια αρνητική απάντηση από κάποια ηλικιωμένη.

Η εξεύρεση κατάλληλης εξελικτικής εξήγησης για την λεσβιακή συμπεριφορά σε κάθε πρωτεύον είναι μια πρόκληση. Στην περίπτωση των βουνίσιων γοριλίνων που μελετήθηκαν εδώ, κάποιες υποθέσεις μπορούν να απορριφθούν εκ των προτέρων, π.χ. ότι η λεσβιακή σεξ. συμπεριφορά έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση (βλέπε [50], δεδομένου-από τότε που στις λεσβιακές σεξ. συμπεριφορές συχνά εμπλέκονται ιδιαίτερα «έμπειρες» γοριλίνες και οι ανήλικες γοριλίνες δεν υπερεκπροσωπούνται. 1


Η υπόθεση της κοινωνικής κατάστασης-status, δηλαδή ότι η κατεύθυνση της λεσβιακής σεξουαλικής συμπεριφοράς είναι ένας δείκτης κοινωνικής τάξης, ήταν μόνο εν μέρει υποστηριζόμενη από τα δεδομένα (πλήρης υποστήριξη από την ομάδα Bwenge, αλλά όχι από την Πάμπλο). Συνολικά, το αποτέλεσμα στην ομάδα Bwenge επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από ένα ιδιότυπο άτομο, δηλαδή. Από την MAG που ήταν υπεύθυνη για τις περισσότερες από τις κορυφαίες λεσβιακές σεξουαλικές συμπεριφορές. Τα στοιχεία σχετικά με την μύηση της επαφής των σεξουαλικών οργάνων δεν συλλέχθηκαν συστηματικά σε αυτή τη μελέτη. Οι μπονόμπο, οι κυρίαρχες γοριλίνες κατέλαβαν την από πάνω θέση πολύ πιο συχνά από ό,τι την κάτω θέση [6, 7]. Μια πρόσφατη μελέτη από τις Clay και Zuberbühler [31] διαπίστωσε ότι οι υψηλής τάξης γοριλίνες δεν καταλαμβάνουν την πάνω θέση πιο συχνά από ό,τι χαμηλής τάξης γορίλινες, αλλά οι σεξουαλικές επαφές είχαν περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν από τις κυρίαρχες γοριλίνες.
Στις Hanuman langurs, οι υψηλής τάξης γοριλίνες υπερεκπροσωπούνται σημαντικά σε σύγκριση με τις μεσαίας και τις χαμηλής τάξης, αλλά μεταξύ αποδεχόμενων, οι γοριλίνες χαμηλής τάξης δεν υπερεκπροσωπούνται [22]. Τα [51] εκτενή στοιχεία του Vasey στις γοριλίνες μακάκοι της Ιαπωνίας δεν παράγουν καμία υποστήριξη για την πρόβλεψη που τοποθετεί τις γοριλίνες να δέχονται κατά τη διάρκεια λεσβιακών συμπεριφορών διακρίσεις με βάση την τάξη. Ένα πρόβλημα με την υπόθεση έκφρασης κυριαρχίας είναι ότι αποδίδει έναν υποτακτικό ρόλο σε αυτήν που αποδέχεται και κυρίαρχο ρόλο σε αυτή που είναι κυρίαρχη, μια έννοια που μπορεί να είναι ανοιχτή σε ερμηνείες [22, 52], ιδίως δεδομένου ότι πολλά ζευγαρώματα ήταν ράχη-κοιλιά. Επιπλέον, η παρατήρηση ότι, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις λεσβιακής σεξουαλικής συμπεριφοράς προηγήθηκε συμπεριφορά αποδοχής και φλερτ και ξεκίνησε το ζευγάρωμα δεν θα πρέπει να θεωρείται πως η από πάνω στάση λειτουργεί για να επαναβεβαιώσει την ιεραρχία της κυριαρχίας.

Η υπόθεση των κοινωνικών δεσμών μπορεί επίσης να απορριφθεί αφού οι έλεγχοι βασίζονται σε προκαταρκτικά στοιχεία που ελήφθησαν μέχρι τώρα. Στις περισσότερες λεσβιακές σεξ. συμπεριφορές εμπλέκονται γοριλίνες που δεν φαίνεται να παρουσιάζουν έντονους κοινωνικούς δεσμούς ή δεσμούς αποδοχής, όπως μετράται με την περιποίηση (το ίδιο με τις μπονόμπο [6]). Οι Sommer et al. [22] βρήκαν μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της αναλογίας περιποίησης, μετατόπισης (ένα μέτρο ποιότητας της σχέσης) με δυαδικά ποσοστά των λεσβιακών σεξ. συμπεριφορών στις Hanuman langurs, υποδεικνύοντας ότι η λεσβιακή σεξουαλική συμπεριφορά δεν είναι σημάδι μιας ισχυρής κοινωνικής σχέσης. Στις μπονόμπο, η λεσβιακή σεξ. συμπεριφορά μεταξύ νεαρών μεταναστριών γοριλίνων και μεταξύ των νεαρών γοριλίνων καθώς και ηλικιωμένων ενήλικων υψηλόβαθμων γοριλίνων καταγράφηκαν συχνά, αλλά η περιποίηση ήταν ασυνήθιστη σε τέτοιες δυάδες [24]. Στην περίπτωση των βουνίσιων γοριλίνων, θα μπορούσε να είναι η κοινωνική περιποίηση μεταξύ στενών συγγενισών επαρκής για τη διατήρηση της σχέσης (με το πρόσθετο πλεονέκτημα της υγιεινής) [22]. Εμείς δεν βρήκαμε καμία επίδραση της συγγένειας, ένα εύρημα που να συμφωνεί με ό,τι έχει αποδειχθεί για τις μακάκοι της Ιαπωνίας, όπου δεν παρατηρήθηκε ποτέ σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ γοριλίνων που είναι στενές συγγενείς [53].

Η λεσβιακή σεξ. συμπεριφορά μπορεί να είναι μια συμφιλιωτική χειρονομία σε ορισμένα πρωτεύοντα θηλαστικά [54, 55]. Τα δεδομένα μας δεν είναι υπέρ της υπόθεσης της συμφιλίωσης, καθώς δεν είχαν προηγηθεί στο μεγαλύτερο μέρος των λεσβιακών σεξ. συνπεριφορών δεν προηγούνταν των συναγωνιστικών συναντήσεων. Για τις μπονόμπο, η λειτουργία της συμφιλίωσης τονίστηκε σε μία μελέτη αιχμαλωσίας [7], αλλά αυτό μπορεί να είναι ένα κατασκεύασμα αιχμαλωσίας. Σε μια λεπτομερή μελέτη ποσοστών οι επαφές σεξουαλικών οργάνων αυξήθηκαν μετά τις αγωνιστικές-συναγωνιστικές αλληλεπιδράσεις, προσφέροντας έτσι κάποια υποστήριξη στην υπόθεση της συμφιλίωσης, αλλά ένα σημαντικό μέρος της λεσβιακής συμπεριφοράς, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί ως απόροια συναγωνισμού [6]. Οι Hohmann και Fruth [21] υποστηρίζουν ότι η έλλειψη άμεσης έκφρασης των επαφών των σεξουαλικών οργάνων μετά από σύγκρουση δεν σημαίνει έλλειψη υποστήριξης στην υπόθεση της συμφιλίωσης, καθώς η κρίσιμη μεταβλητή εδώ θα μπορούσε να είναι μια αύξηση ποσοστών των επαφών αυτών μετά από επιθετικότητα. Στις μακάκοι της Ιαπωνίας, η λεσβιακή σεξουαλική συμπεριφορά δεν εμφανίζεται συχνότερα μετά από συγκρούσεις [51]. Στις Hanuman langurs, μόνο το 7,5% των λεσβιακών σεξουαλικών συμπεριφορών μεταξύ γοριλίνων σημειώθηκαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ των μελών της ομάδας [22]. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμοί των γοριλίνων [44], στις σχέσεις κυριαρχίας ([56], αλλά δείτε [42]) και της συμφιλίωσης [45] είναι όλες σχετικά υποτονικές εκφράσεις των γοριλίνων του βουνού, καθώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτά δεν φαίνεται να εξηγούν τις λεσβιακές πράξεις μεταξύ γοριλίνων.

Εμείς δεν αξιολογούμε την υπόθεση ότι οι λεσβιακές σεξουαλικές συμπεριφορές είναι ένα μέσο όπου η ένταση στην πρόσβαση σε περιορισμένα τρόφιμα ρυθμίζεται εκ των προτέρων (σε αντίθεση με τις μετά την μάχη επανασυνδέσεις). Αυτή η υπόθεση έχει λάβει μικτή υποστήριξη στις μπονόμπο [6, 57]. Δεδομένης της μάλλον ομοιόμορφης κατανομής των τροφίμων στα περισσότερα μέρη του οικοτόπου των γοριλίνων-ων» και η έλλειψη ικανότητας σφετερισμού των πόρων (αλλά βλέπε [43]), είναι λιγότερο πιθανό ότι το σεξ παίζει σημαντικό ρόλο στον ανταγωνισμό της διατροφής.

Στη μελέτη μας, το 72% των λεσβιακών συμπεριφορών πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία εμφανή σχέση με το ετερό ζευγάρωμα, αν και η ακριβής ποσοτικοποίηση εμποδίστηκε από τη πιθανότητα να είχαν χαθεί κάποια ζευγαρώματα. Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις κυρίαρχων, κυριαρχουμένων ή η συμετοχή και των δύο σε μια ετερό συνουσία κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου 48 ωρών γύρω από την λεσβιακή φόρα. Οι Harcourt et al. [18] καταγράφουν έξι περιπτώσεις λεσβιακής συνουσίας με γορίλα την ίδια μέρα της λεσβιακής συμπεριφοράς, και περαιτέρω σημειώθηκε ότι σε πέντε από τις έξι αυτές περιπτώσεις ήταν σε οίστρο οι γοριλίνες που "έσπρωχναν", η άλλη ενεργούσε "παθητικά". Η πλειοψηφία των περιστατικών της λεσβιακής συμπεριφοράς στη μελέτη μας (10/14) συμμετέχουν έγκυες και θηλάζουσες γοριλίνες, δηλαδή δεν ήταν σε μια περίοδο όπου θα μπορούσαν να έχουν ωορρηξία. Η σύμπτωση λεσβιακής πράξης με την περίοδο «οίστρου» είναι επομένως μια απίθανη εξήγηση για την εκτέλεση λεσβιακής πράξης, αλλά η γενική σεξουαλική διέγερση μπορεί να εξακολουθεί να παίζει ρόλο στην εκδήλωση λεσβιακής συμπεριφοράς. Σε μία περίπτωση, η AFR είχε λεσβιακή σεξουαλική συμπεριφορά με την ΙΑΕ και μόλις 3 λεπτά αργότερα η AFR είχε σεξουαλική πράξη με την GUT η οποία θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη της σεξουαλικής διέγερσης. Την άλλη μέρα, η ηλικιωμένη CAN ζευγάρωσε με την MUK και 37 λεπτά αργότερα είχε σεξουαλική συμπεριφορά με τη NYB (την επόμενη μέρα η λικιωμένη CAN συνευρισκόταν με την MUK). Στις Hanuman langurs, η συχνότητα της λεσβιακής συμπεριφοράς ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της φάσης της ωορηξίας [22]. Στις μπονόμπο, οι Fruth και Hohmann [6] δεν βρήκαν σαφείς ενδείξεις ότι η λεσβιακή συμπεριφορά υποκίνησε ετεροσεξουαλικές δραστηριότητες συνουσίας. Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι οι συχνότητες της της τριβής σεξουαλικού με σεξουαλικού οργάνου αυξήθηκε στο μέγιστο φούσκωμα των γοριλίνων μπονόμπο, γεγονός που υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ της κατάστασης οίστρου και της λεσβιακής συμπεριφοράς [58].

Μια παραλλαγή της παραπάνω εξήγησης (σεξουαλική διέγερση) είναι η σεξουαλική δυσαρέσκεια ή ανακατευθύνει την συνουσία σύμφωνα με την οποία μια γοριλίνα αναζητά μια συντρόφισα αντικαταστάτρια, όταν ένας άνδρας αγνοεί τα προκαταρκτικά της [59, 60]. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά για μια συστηματική αξιολόγηση θα πρέπει έχουμε περισσότερα δεδομένα για την παρουσία και την συμπεριφορά των γορίλων. Στις πιθηκίνες με προβοσκίδα, στις γοριλίνες καταγράφηκαν λεσβιακές σεξουαλικές συμπεριφορές λίγο μετά από αποτυχημένες προκλήσεις προς τους γορίλες [61], και οι σεξουαλικές συμπεριφορές γοριλίνας με γοριλίνα θα μπορούαν, επομένως, να αποδοθούν σε «σεξουαλική απογοήτευση». Στη μελέτη μας, σε τουλάχιστον τέσσερις από τις παραπάνω περιπτώσεις (π.χ. 20 και 21 Μαΐου 2010) οι γοριλίνες μερικές φορές επίσης σαγήνευσαν έναν ηλικιωμένο που δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, και οι γοριλίνες στη συνέχεια στράφηκαν προς άλλες γοριλίνες. Γοριλίνες να προσκαλούν για ένα ζευγάρωμα από έναν ηλικιωμένο πριν τις λεσβιακές συμπεριφορές παρατηρήθηκαν επίσης από τις τεχνικούς δεδομένων της KRC που εργάζονται σε άλλες ομάδες.

Ενώ ενισχυμένη ετερό σεξουαλική διέγερση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα της λεσβιακής συμπεριφοράς, η συμπεριφορά μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί άλλες φορές μέσω ενός «πορνογραφικού αποτελέσματος», δηλαδή μια γοριλίνα μάρτυρας σεξουαλικής συμπεριφοράς να ερεθιστεί. Για να ελέγχθεί αυτό, τα στοιχεία που απαιτούνται για το αν το ζευγάρωμα μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ατόμων προηγείται λεσβιακή συμπεριφορά. Έχουμε καταγραψει λίγες περιπτώσεις στις οποίες ένα σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από έντεκα λεπτά) αφ΄ότου ένας ενήλικος γορίλας ξεκινήσει μια συνουσία με μια γοριλίνα, μια από παρευρισκόμενες γοριλίνες θα ζητήσει να προβεί σε συνουσία με μια ακόμη αμέτοχη γοριλίνα: Σε τρεις περιπτώσεις του ζευγαρώματος της MAG με την NZE, υπήρχε μια συνουσία μεταξύ της ηλικιωμένης BWE και της KWR λίγο πριν (μόλις δώδεκα λεπτά πριν και δύο φορές τρία λεπτά πριν). Σε καμία από τις περιπτώσεις η MAG δεν σαγήνευσε την BWE, που στην πραγματικότητα σαγήνευσε την NZE. Σε μια άλλη περίπτωση, η BWE συνευρισκόταν με την ΝΤΟ, και 11 λεπτά αργότερα η MAG συνευρισκόταν με τη KWR. Υπήρχε μια άλλη περίπτωση, όταν η MAG άρχισε να συνουσιάζεται με αγνώστων στοιχείων γοριλίνα αμέσως μετά την BWE ξεκίνησε μια συνουσία με την KWR.

Έχει επίσης προταθεί ότι οι γοριλίνες χρησιμοποιούν τις συμπεριφορές ως μέσο για την προσέλκυση σεξουαλικού ενδιαφέροντος του γορίλα [62]. Ένας επίσημος έλεγχος αυτής της υπόθεσης θα απαιτούσε στοιχεία σχετικά με το εάν ένας γορίλας ήταν κοντά ή εκτός ορατότητας κατά τη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων.

Ακόμα μια αδοκίμαστη τελική υπόθεση είναι η υπόθεση γυναικείου ανταγωνισμού, δηλαδή ότι μια γοριλίνα που ανεβαίνει για μια σεξουαλική συνεύρεση πάνω σε μια γοριλίνα χρησιμοποιεί την λεσβιοσύνη ως μια στρατηγική για να μειώσει τα κίνητρα μιας γοριλίνας να συνουσιάζεται, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αναπαραγωγική επιτυχία μιας γοριλίνας ανταγωνίστριας [52]. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι γοριλίνες θα πρέπει στη συνέχεια να προτιμούν να το κάνουν αυτό, όταν η γοριλίνα είναι σεξουαλικά δεκτική. Μια παρόμοια έκφραση του αναπαραγωγικού ανταγωνισμού γοριλίνας με γοριλίνα έχει τεκμηριωθεί για τις δυτικές γοριλίνες τόσο σε άγριο περιβάλλον όσο και σε ένα περιβάλλον ζωολογικού κήπου που επιδεικνύουν μετα-νοητικό ζευγάρωμα, προφανώς για να ελαχιστοποιηθεί το ενδιαφέρον του γορίλα για άλλες γοριλίνες και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί τη σύλληψη σε άλλες γοριλίνες [63, 64 ].

Ενώ οι εργασίες σε ορισμένα πρωτεύοντα θηλαστικά έχουν αποκαλύψει κοινωνικο-σεξουαλικές λειτουργίες της λεσβιακής συμπεριφοράς (βλέπε παραπάνω), ορισμένες ερευνήτριες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λεσβιακή συμπεριφορά σε πρωτεύοντα θηλαστικά μπορεί να είναι καθαρά σεξουαλική [6, 22, 51]. Οι λειτουργικές εξηγήσεις φαίνεται να είναι μια μάλλον κακή εφαρμογή στο μοτίβο παρατήρησης της λεσβιακής συμπεριφοράς μεταξύ των γοριλίνων του βουνού αν και υπήρξε μερική υποστήριξη για την υπόθεση ότι η κατεύθυνση της σεξουλικής συμπεριφοράς είναι ένας δείκτης κοινωνικής θέσης. Η γκέι συμπεριφορά των γορίλων του βουνού φαίνεται να μην έχει κάποια κοινωνικο-σεξουαλική λειτουργία [12], π.χ. δεν ήταν μια έκφραση κυριαρχίας, δεδομένου πως οι κυριαρχίαρχες σεξουαλικές συμπεριφορές δεν ήταν γενικά από υψηλότερης τάξης [13]. Είναι κατανοητό ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση, ικανοποίηση είναι το κύριο όφελος των γοριλίνων προέρχονται από τη συμμετοχή σε λεσβιακή σεξουαλική πράξη (δείτε επίσης [18]). Το γεγονός ότι οι λεσβιακές συμπεριφορές συμμετείχαν με εγγύτητα και συνοδεύονταν από καλέσματα συνουσίας είναι μια ένδειξη ότι συνέβη σεξουαλική ικανοποίηση. Επιπλέον, ασχέτως αν οι γοριλίνες σπάνια συμμετέχουν σε στενές κοινωνικο-θετικές επαφές, όπως η περιποίηση ή η αγκαλιά, έτσι η λεσβιακή συμπεριφορά είναι διαφορετική στην εκδήλωση και στην ένταση της από του ίδιου φύλου κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, έτσι είναι φειδωλό να υποθέσουμε ότι λεσβιακή επαφή των σεξουαλικών οργάνων είναι τα σεξουαλικά, ηδονικά κίνητρα.

Ο Vasey [50, 51, 65] πρότεινε μια θεωρία υποπροϊόν για την εξέλιξη της λεσβιοσύνης σε θηλυκά πρωτεύοντα θηλαστικά, με το επιχείρημα ότι η λεσβιακή συμπεριφορά δεν είναι αντιπαραγωγική επιλογή, διότι δεν αναστέλλει την αναπαραγωγή των μετεχουσών. Υπέθεσε ότι η λεσβιακή συμπεριφορά στις-στους μακάους της Ιαπωνίας δεν είναι προσαρμοστική, αλλά εξελίχθηκε ως υποπροϊόν της επιλογής σεξουαλικής συμπεριφοράς για γυναίκες-άνδρες όπου οι γοριλίνες χρησιμοποιούν στρατηγικές για να ενθαρρύνουν σεξουαλικά ανιδιοτελείς γορίλες να συνουσιάζονται μαζί τις. *2  Αυτό δημιουργεί σεξουαλική ευχαρίστηση μέσα από τη διέγερση της κλειτορίδας. Αυτό θα μπορούσε να είναι η ανταμοιβή επίσης που εισπράτουν από τις λεσβιακές συπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν σταθερές στον πληθυσμό. Αυτή η εξήγηση δεν ισχύει για τις γοριλίνες-ες , ωστόσο, από τότε που δεν παρουσιάζουν τέτοια συμπεριφορά.

Από μια συγκριτική οπτική γωνία, είναι προφανές ότι οι κοινωνικο-σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γοριλίνων του βουνού δεν είναι τόσο εμφανείς όπως στις μπονόμπο που πιθανόν αντανακλά την γοριλίνα με τον πιο αδύναμο δεσμό πρίν, σε σύγκριση με την τελευταία. Για τις μπονόμπο έχει διατυπωθεί η άποψη ότι λεσβιακές σεξουαλικές επαφές ενισχύουν τις γυναικείες σχέσεις και τις επιτρέπει να δημιουργήσουν μια «δεύτερη αδελφότητα» ως στρατηγική για την καπολέμηση ενάντια στον ανδρικό εξαναγκασμό ([24], βλέπε επίσης [66]). Σύμφωνα με κυρίαρχους κοινωνικούς δεσμούς των γορίλων, η λεσβιακή συμπεριφορά είναι σπάνια στις χιμπατζήνες.

Εν ολίγοις, ενώ υπήρξε περιορισμένη υποστήριξη για την υπόθεση του κοινωνικού καθεστώτος-status, η λεσβιακή συμπεριφορά στις γοριλίνες του βουνού μπορεί κάλλιστα να είναι καθαρά σεξουαλικού χαρακτήρα. Πιο συστηματικές μελέτες συνέλεξαν πρόσθετες πληροφορίες και ο έλεγχος εναλλακτικής υπόθεσης θα βοηθήσουν να φωτιστεί μια πιθανή προσαρμοστική λειτουργία.


Βρίσκεστε στο Β' μέρος για να βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 11.5.2016 και την μεταφράσαμε από την http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154185#sec003 

1 Ο Φρόϋντ ήταν αυτός που θεώρησε πως το λεσβιακό είναι το ανώριμο σεξ, πριν οριμάσουμε και ακολουθήσουμε το "πραγματικό" και "αληθινό" ετερό σεξ.

2 Οι ανιδιοτελείς γορίλες "θύματα" των γοριλίνων, πόσο ανδρική σεξιστική οπτική η οποία εδώ δεν έχει ούτε καν αποδείξεις για στηριχθεί.