21 Απρ 2016

Hollingsworth, η APA λέει ναι στην παιδθεσία από λεσβιακά ζευγάρια 3

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονιών δεν έχει καμία επίδραση στο σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού 52 και ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λεσβιών, γκέι ενηλίκων μεγάλωσαν από ετερό γονείς και η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που μεγαλώνουν από λεσβίες, γκέι γονείς είναι ετερό. 53

Η Amici τονίζει ότι οι ικανότητες των λεσβιών, γκέι ως γονιών και τα θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τις δεν είναι τομείς όπου οι αξιόπιστες επιστημονικές ερευνήτριες διαφωνούν. 54  

Έτσι, μετά από προσεκτικές έρευνες δεκαετιών, η APA συμπέρανε το 2004, ότι (α) “δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι η αποτελεσματικότητα των γονέων σχετίζεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό: Οι λεσβίες, αμφισεξουαλικές, γκέι γονείς είναι τόσο πιθανό όσο και οι ετερό γονείς να παρέχουν υποστηρικτικό και υγιές περιβάλλον στα παιδιά τις” και (β) “η έρευνα έχει δείξει ότι η προσαρμογή, η ανάπτυξη, και η ψυχολογική ευημερία των παιδιών δεν έχει σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών όπου τα παιδιά των λεσβιών, αμφισεξουαλικών και γκέι γονιών είναι τόσο πιθανό όσο εκείνα των ετερό γονιών να ακμάσουν". Am. Psychol. Ass’n, Resolution on Sexual Orientation, Parents, and Children (2004), διαθέσιμο στην http://www.apa.org/about/governance/council/policy/parenting.pdf. 

Ομοίως, η Ακαδημία Παιδιατρικής Ην. Πολιτειών εξέδωσε πρόσφατα μια πολιτική δήλωση η οποία αναφέρει: "Επιστημονικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά έχουν παρόμοιες αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες, και λαμβάνουν παρόμοια ανατροφή, είτε μεγαλώνουν με λεσβίες γονείς είτε με ετερό γονείς. Εάν ένα παιδί έχει δύο δραστήριες και ικανές γονείς που επιλέγουν να δημιουργήσουν ένα μόνιμο δεσμό μέσω του πολιτικού γάμου, είναι προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού τους που νομικοί και κοινωνικοί θεσμοί επιτρέπουν και τις υποστηρίζουν να το πράξουν, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τις προσανατολισμού". Am. Acad. of Pediatrics, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Policy Statement: Promoting the Well-Being of Children Whose Parents are Lesbian or Gay, 131 Pediatrics (forth coming 2013).

Η NASW έχει ομοίως ορίσει ότι «[τ]ο πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της έρευνας για τις λεσβίες, γκέι γονείς και τις κόρες τις είναι η απουσία παθολογικών ευρημάτων. Το δεύτερο πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι το πόσο παρόμοιες είναι οι ομάδες λεσβιών, αμφισεξουαλικών και γκέι γονιών και τα παιδιά τις με τις ομάδες ετερό γονιών και τα παιδιά τους που είχαν συμπεριληφθεί στις μελέτες”. Nat’l Ass’n of Soc. Workers, Policy Statement: Lesbian, Gay, and Bisexual Issues, in Social Work Speaks 193, 194 (4th ed. 1997). See also Nat’l Ass’n of Soc. Workers, Policy Statement: Family Planning and Reproductive Choice, in Social Work Speaks 129, 132 (9th ed. 2012).

Η Αμερικανική Ψυχαναλυτική Ένωση έχει επίσης διαπιστώσει ότι δεν [υ]πάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα κοινωνικού φύλου της γονέα θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών". Am. Psychoanalytic Ass’n, Position Statement: Parenting (2012), διαθέσιμο στην http://www.apsa.org/about_apsaa/position_statements/parenting.aspx.  

Με την υιοθέτηση της επίσημης Δήλωσης Θέσης για την υποστήριξη της νομικής αναγνώρισης του πολιτικού γάμου για τις λεσβίες, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία παρατήρησε ότι “καμία έρευνα δεν έχει δείξει ότι τα παιδιά που ανατρέφονται μέσα σε λεσβιακές σχέσεις είναι λιγότερο καλά προσαρμοσμένα από εκείνα που ανατρέφονται μέσα σε ετερό σχέσεις". Am. Psychiatric Ass’n, Position Statement: Support of Legal Recognition of Same-Sex Civil Marriage (2005), διαθέσιμο στην http://www.psych.org/Departments/EDU/Library/APAOfficialDocumentsandRelated/PositionStatements/200502.aspx.

Τέλος, η Ιατρική Ένωση των Ην. Πολιτειών επίσης έχει υιοθετήσει μια πολιτική στήριξης νομοθετικών και άλλων μεταρρυθμίσεων ώστε να καταστεί δυνατή η παιδοθεσία από λεσβίες συντρόφισες. 55  


V. Αμφισβητήσεις Αποδεικτικών Στοιχείων για Λεσβίες Γονείς από Άλλες Amici Είναι Αβάσιμες. 

A. Οι Μεθοδολογικές Επικρίσεις Αποτυγχάνουν να Αναγνωρίσουν τον Σωρευτικό Χαρακτήρα της Επιστημονικής Έρευνας.  

Η επιστημονική έρευνα είναι μια σωρευτική διαδικασία. Οι εμπειρικές μελέτες έχουν αναπόφευκτα περιορισμούς. Απλά επειδή η μεθοδολογία μιας συγκεκριμένης μελέτης έχει τις ατέλειες ή τα αποτελέσματα της εγγυόνται την ποιότητά της δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η μελέτη θα πρέπει να απορριφθεί. Μάλλον, θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της σωρευτικής σχετικής έρευνας, αναγνωρίζοντας ότι μερικές δυνάμεις μελετών μπορεί να αντισταθμίσουν άλλες μελέτες με αντίστοιχους περιορισμούς.

Η Amici που αμφισβητεί όλα τα εμπειρικά ευρήματα σε αυτόν τον τομέα, διότι ορισμένες μελέτες χρησιμοποίησαν μικρά δείγματα μη τυχαία 56 αγνοεί το γεγονός ότι πολλά ευρήματα από τις μελέτες αυτές έχουν αναπαραχθεί σε εθνικά τυχαία δείγματα. 57 Επίσης αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι οι μελέτες με μη τυχαία δείγματα μπορούν να απαντήσουν σε σημαντικά επιστημονικά ζητήματα, ειδικά όταν περιλαμβάνουν κατάλληλες ομάδες σύγκρισης. 58 Επιπλέον, η Amici δεν ισχυρίζεται πως οι μελέτες δεν είναι έγκυρες, μόνο ότι οι επιπτώσεις τις περιορίζονται σε “παιδιά που ανατρέφονται με άριστα εκπαιδευμένες και εύπορες μεσαίας προς ανώτερης τάξης λευκές γυναίκες”. 59 Ακόμα και σε αυτές τις μελέτες που είναι τόσο περιορισμένες, οι κατάλληλες συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων σεξουαλικού προσανατολισμού μπορούν να ελέγξουν τον ισχυρισμό πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός επηρεάζει την ανατροφή των παιδιών, και η πρόσφατη έρευνα με εθνικά τυχαία δείγματα ενισχύει αυτές τις μελέτες. Στην παρούσα Amici δεν θέλουμε να πούμε ότι όλα τα λεσβιακά ζευγάρια θα είναι εξίσου αποτελεσματικά στο να μεγαλώσουν παιδιά, 60 αλλά κυρίως ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι άσχετος με τα αποτελέσματα ανατροφής των παιδιών. 61


B. Η μελέτη Regnerus δεν παρέχει αποδείξεις ότι Σεξουαλικός Προσανατολισμός της Γονέα Επηρεάζει τα Αποτελέσματα Ανάπτυξης των Παιδιών.

Αρκετές Amici βασίζουν την αμφισβήτησή τις σε μια πρόσφατη μελέτη ("Τη μελέτη Regnerus"), η οποία σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της ανάπτυξης του παιδιού σε ένα ευρύ φάσμα ειδών οικογένειας, περιλαμβάνει και δύο ακόμη είδη, που χαρακτηρίστηκαν ως “λεσβιακές” και “γκέι" οικογένειες. 62  

Αλλά ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει οποιαδήποτε σημαντικά συμπεράσματα, λόγω της ευρύτητας του ορισμού της για τα παιδιά που ανατρέφονται από λεσβίες γονείς και η ταύτιση της οικογένειας με την αστάθεια, με τις πιθανές επιπτώσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων.  

Οι μεθοδολογικές ελλείψεις στη μελέτη εξετάστηκαν λεπτομερέστερα στην Επιστολή της υπόθεσης American Psychological Association et al. που κατατέθηκε την 1η Μαρτίου 2013 στην υπόθεση Ηνωμένες Πολιτείες κατά Windsor και άλλες-οι, Αριθ. 12 έως 307, στις σελίδες 29-34. Αυτές οι ρωγμές οδηγήσαν σε ανεξάρτητο έλεγχο που διορίστηκε από το περιοδικό που δημοσίευσε τη μελέτη για να την περιγράψει ως "μη-επιστημονική μελέτη" και να συμπεράνει πως δεν έπρεπε να έχει δημοσιευθεί. 63 Επιπλέον, πάνω από 200 επιστημόνισες, κλινικές γιατρίνες και πανεπιστημιακές υπέγραψαν μια επιστολή προς την συντακτική επιτροπή του περιοδικού σχολιάζοντας τις επιστημονικές ελλείψεις της μελέτης. 64


VI. Αρνούμενες το Καθεστώς του Γάμου σε Λεσβιακά ζευγάρια τα Στιγματίζουμε

Τα ανωτέρω δείχνουν ότι οι πεποιθήσεις για τις λεσβίες στηρίζονται σε αυτά που υποστηρίζει η Proposition 8-σχετικά με την ικανότητά τις να διαπράξουν, μακροχρόνιες σχέσεις, και την ικανότητά τις να μεγαλώσουν υγιή και καλά προσαρμοσμένα παιδιά-αντικρούονται από τα επιστημονικά στοιχεία και αντανακλούν μια μη αιτιολογημένη αντιπάθεια προς μία αναγνωρισμένη μειονότητα. Στερώντας στις λεσβίες, αμφισεξουαλικές τη συμμετοχή τις σε ένα σημαντικό κοινωνικό θεσμό, η Proposition 8 μεταφέρει την απόφαση της Πολιτείας πως οι λεσβίες που δημιουργούν βαθειά ιδιωτικές στενά προσωπικές σχέσεις με άλλες λεσβίες είναι κατώτερες από τις ετερό σχέσεις. Αυτή είναι η ουσία του στίγματος.

Μια κατάσταση ή ένα καθεστώς στιγματισμού αποτιμάται αρνητικά από την κοινωνία, ορίζει την κοινωνική ταυτότητα ενός προσώπου, και κατά συνέπεια τα μειονεκτήματα αυτού του προσώπου. 65 Ένα κλασικό έργο σε αυτόν τον τομέα που χαρακτηρίζει το στίγμα ως “ανεπιθύμητη διαφορετικότητα”. 66 Μπορεί να εκδηλωθεί τόσο σε κοινωνικούς θεσμούς, όπως ο νόμος, όσο και στην ατομική συμπεριφορά. Νόμους που σύμφωνα με τις πλειοψηκιές και τις μειονοτικές ομάδες διαφορετικού καθεστώτος τονίζουν το πως αντιλαμβάνονται την “διαφορετικότητα” μιάς μειονότητας και ως εκ τούτου έχουν την τάση να νομιμοποιούν τις συμπεριφορές προκαταλήψεων και των ατομικών πράξεων κατά της αποδοκιμαζόμενης ομάδας, όπου η αποδοκιμασία περιλαμβάνει τον εξοστρακισμό, την παρενόχληση, τις διακρίσεις και τη βία. Μεγάλος αριθμός λεσβιών, αμφισεξουαλικών βιώνουν τέτοιες πράξεις προκατάληψης, λόγω του σεξουαλικού τις προσανατολισμού. 67  

Η Proposition 8 είναι ένα παράδειγμα θεσμικού στίγματος. 
Μεταφέρει την απόφαση της κυβέρνησης, στη σφαίρα των διαπροσωπικών σχέσεων, τα νομικά ενωμένα λεσβιακά ζευγάρια είναι εγγενώς λιγότερο άξια της πλήρους αναγνώρισης της κοινωνίας από ό,τι είναι τα ετερό ζευγάρια. Όπως ορθώς αναγνώρισε η Ένατη Περιφέρεια, η Proposition 8 "μειώνει] το καθεστώς-κοινωνική θέση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των λεσβιών στην Καλιφόρνια". Perry, 671 F.3d στην 1063. Με την υποτίμηση και την απονομιμοποίηση των σχέσεων που αποτελούν τον πυρήνα του λεσβιακού προσανατολισμού, η Proposition 8 συνθέτει και διαιωνίζει το στίγμα που ιστορικά συνδέεται με λεσβιοσύνη. Αυτό το Δικαστήριο έχει επανειλημμένως αναγνωρίσει την αντισυνταγματική φύση της νομοθεσίας που βασίζεται σε στερεοτυπικές ταξινομήσεις. Δείτε υπόθεση Heckler ν. Mathews, 465 ΗΠΑ 728, 739-40 (1984) (“['Ο]πως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, την ίδια την διάκριση, που διαιωνίζεται με αρχαϊκές και στερεότυπες αντιλήψεις” ή στιγματίζει τα μέλη της ομάδας οι οποίες αποδοκιμάζονται ως “εγγενώς κατώτερες-οι” και ως εκ τούτου, ως λιγότερο άξιες να συμμετέχουν στην πολιτική κοινότητα * * * μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μη οικονομικές βλάβες σε εκείνα τα πρόσωπα που προσωπικά τις αρνήθηκαν την ίση μεταχείριση αποκλειστικά και μόνο λόγω της συμμετοχής τις σε μία μη ευνοημένη ομάδα".). (υποσημείωση και παραπομπές παραλείπονται).
 

Συμπέρασμα
Η απόφαση παρακάτω θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. 

Υποβλήθηκαν με Σεβασμό,

NATHALIE F.P. GILFOYLE PAUL M. SMITH Ένωση Ψυχολόγων των Ην. Πολιτειών Σύμβουλος Αρχείων JENNER & BLOCK LLP 750 First Street, N.E. 1099 New York Avenue, Washington, DC 20002NW  

PSmith@jenner.com WILLIAM F. SHEEHAN ANDREW HUDSON GOODWIN | PROCTER LLP 901 New York Avenue, NW Washington, D.C. 20001


Βρίσκεστε στο Γ' μέρος της είδησης για να βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ

 
Την είδηση την βρήκαμε στις 28.2.2013 και την μεταφράσαμε από την apa.org  στην https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/hollingsworth-perry.pdf


Σημειώσεις
52 Golombok et al., supra note 40; S. Golombok & F. Tasker, Do Parents Influence the Sexual Orientation of Their Children? Findings from a Longitudinal Study of Lesbian Families, 32 Developmental Psychol. 3 (1996). 

53 Goldberg, supra note 39; Patterson, Family Lives, supra note 39.  

54 Μία μη αναπαραγώμενη αυστραλιανή μελέτη του 1996 φιλοδοξούσε να παρουσιάσει ελλείψεις σε λεσβίες, γκέι γονείς και στα παιδιά τους. Δείτε S. Sarantakos, Children in Three Contexts: Family, Education and Social Development, 21 Child. Australia 23 (1996). Αλλά τα ανώμαλα αποτελέσματα του Σαραντάκου είναι πιθανόν το αποτέλεσμα των πολλαπλών μεθοδολογικών προβλημάτων, ιδιαίτερα διαψεύδοντας τις επιπτώσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονιών με τις συνέπειες του διαζυγίου των γονιών, τα οποία είναι γνωστό ότι συσχετίζονται με την φτωχή προσαρμογή και την ακαδημαϊκή επίδοση. Δείτε π.χ, Amato, supra note 34. Ορισμένες σχολιάστριες-ες έχουν δημοσιεύσει αποσπάσματα από το έργο του Paul Cameron, αλλά το έργο του έχει επανειλημμένα απαξιωθεί για μεροληψία και ανακρίβεια. Δείτε G.M. Herek, Κακή Επιστήμη στην Υπηρεσία του Στίγματος: Μια Κριτική στην Ομάδα Έρευνας Σπουδών του Κάμερον, στο Στίγμα και Σεξουαλικός Προσανατολισμός: Κατανόηση Προκατάληψη Εναντίον των Λεσβιών, Αμφισεξουαλικών και Γκέι 223 (G.M. Hereked., 1998) στην υπόθεση Baker v. Wade, 106 F.R.D. 526, 536 (N.D. Tex. 1985) (το δικαστήριο έκρινε πως ο Κάμερον έκανε "ψευδείς δηλώσεις").
 
55 See Am. Med. Ass’n, Policy H-60.940, Partner Co-Adoption, available at http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/ourpeople/member-groups-sections/glbt-advisory-committee/amapolicy-regarding-sexual-orientation.page.  
56 E.g., Amicus Br. of Social Science Professors, at 13-21.

57 Wainright & Patterson, Delinquency, supra note 40 (Δεν βρέθηκαν κάποιες διαφορές που οφείλονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό της γονέα μεταξύ των 44 εφήβων που μεγάλωσαν με λεσβιακά ζευγάρια και 44 έφηβες που μεγάλωσαν με ετερό ζευγάρια, όλα προέρχονται από ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα), Wainright & Patterson, Peer Relations, supra note 44 (same), Potter, supra note 35, Rosenfeld, supra note 35 (using US Census data).
 
58 Δείτε ανωτέρω υποσημείωση 2. Μία amicus υποτιμά "σχεδόν όλες οι προηγούμενες μελέτες", επειδή παρέλειψαν να συμπεριλάβουν “μία ομάδα ελέγχου βιολογικής οικογένειας". Amicus Br. of Social Science Professors, στην 25. Όμως, πολλές μελέτες έχουν συμπεριλάβει κατάλληλα μια τέτοια ομάδα, και τα πορίσματά τις είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα γενικά μοτίβα που περιγράφονται εδώ. Δείτε π.χ., Potter, supra note 35; Rosenfeld, supra note 35; Wainright & Patterson, Peer Relations, supra note 44; Wainright & Patterson, Delinquency, supra note 40; Wainright et al., supra note 38. Επιπλέον, η σωστή ομάδα σύγκρισης εξαρτάται από τη φύση της μελέτης. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας παιδιά έγγαμων ετερό ζευγαριών με παιδιά μονογονεϊκών λεσβιακών οικογενειών θα συγχέουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό με τον αριθμό των γονέων. Η κατάλληλη ομάδα σύγκρισης σε τέτοιες μελέτες είναι τα παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας με ετερό μητέρα.  

59 E.g., Amicus Br. of Social Science Professors, at 20. 

60 E.g., factors such as access to economic resources affect child development outcomes (note 26 above).

61 Several amici criticizing studies cited here rely on L. Marks, Same-Sex Parenting and Children’s Outcomes: A Closer Examination of the American Psychological Association’s Brief on Lesbian and Gay Parenting, 41 Soc. Sci. Res. 735 (2012). Ο Marks αποφάνθηκε ότι οι μελέτες που αναφέρονται σε ένα φυλλάδιο της APA το 2005 (Επιστολή Νότα) δεν επιτρέπουν συμπεράσματα σχετικά με τις λεσβίες και γκέι γονείς. Αυτή η χονδρική απόρριψη ολόκληρου του σώματος της έρευνας αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της φύσης της επιστημονικής γνώσης, όπως συζητήθηκε παραπάνω. Επιπλέον, τα συμπεράσματα των Amici που προέρχονται από αυτές τις παλαιότερες μελέτες επιβεβαιώνονται από την έρευνα μετά το 2005. 

62 M. Regnerus, How Different are the Adult Children of Parents Who Have Same-Sex Relationships? Findings from the New Family Structures Study, 41 Soc. Sci. Res. 752 (2012).

63 D.E. Sherkat, The Editorial Process and Politicized Scholarship: Monday Morning Editorial Quarterbacking and a Call for Scientific Vigilance, 41 Soc. Sci. Res. 1346 (2012). 

64 G.J. Gates et al., Letter to the editors and advisory editors of Social Science Research, 41 Soc. Sci. Res. 1350, 1351 (2012) (Να σημειωθεί ότι η μελέτη “δεν θα μπορούσε πραγματικά να εξετάσει άμεσα τις επιπτώσεις της ύπαρξης μίας λεσβίας, αμφισεξουαλικής γονέα”, λόγω της “ασυνήθιστης μεθόδου" του καθορισμού των εν λόγω ομάδων, και ότι "αδυνατεί να διακρίνει τη δομή της οικογένειας και την οικογενειακή αστάθεια", και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “[ο]ι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο και η ερμηνεία των ευρημάτων είναι ακατάλληλα”).

65 See E. Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (1963); B.G. Link & J.C. Phelan, Conceptualizing Stigma, 27 Ann. Rev. Soc. 363 (2001); J. Crocker et al., Social Stigma, in 2 The Handbook of Social Psychology 504 (D.T. Gilbert et al. eds., 4th ed. 1998); Am. Med. Ass’n, Policy H65.973, Health Care Disparities in Same-Sex Partner Households, available at http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/our-people/member-groups-sections/glbt-advisorycommittee/ama-policy-regarding-sexual-orientation.page (recognizing that “exclusion from civil marriage contributes to health care disparities affecting same-sex households”). 

66 Goffman, supra note 65, at 5.

67 Μια εθνική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα λεσβιών και αμφισεξουαλικών ενηλίκων διαπίστωσε ότι το 21% από αυτές υπήρξαν στόχος σωματικής επίθεσης ή τις κατέστρεψαν περιουσιακά στοιχεία από την ηλικία των 18, λόγω του σεξουαλικού τις προσανατολισμού. 38%  των λεσβιών, γκέι έγιναν στόχος επίθεσης ή καταστροφής της περιουσίας τις, λόγω του σεξουαλικού τις προσανατολισμού. 16% των λεσβιών κ το 18% των γκέι ανέφεραν ότι είχαν υποστεί διακρίσεις στη στέγαση ή την απασχόληση. G.M. Herek, Hate Crimes and Stigma-Related Experiences Among Sexual Minority Adults in the United States: Prevalence Estimates from a National Probability Sample, 24 J. Interpersonal Violence 54 (2009); see also G.M. Herek et al., Psychological Sequelae of Hate-Crime Victimization Among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults, 67 J. Consulting & Clinical Psychol. 945, 948 (1999); M.V.L. Badgett, Money, Myths, and Change: The Economic Lives of Lesbians and Gay (2001).