22 Απρ 2016

Hollingsworth, η APA λέει ναι στην παιδθεσία από λεσβιακά ζευγάρια 1

Αριθμός 12 - 144 

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών DENNIS Hollingsworth και άλλες-οι, οι Ενάγουσες κατά KRISTIN M. Perry, άλλες-οι, οι Εναγώμενες.

Στη Γραφή της Αναίρεσης στο Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Ένατης Περιφέρειας

Επιστολή της Ένωσης Ψυχολόγων των Ην. Πολιτειών, του Ιατρικού Συλλόγου Ην. Πολιτειών, της Ακαδημίας Παιδιατρικής των Ην. Πολιτειών, του Ιατρικού Συλλόγου της Καλιφόρνια, της Ψυχιατρικής Εταιρείας των Ην. Πολιτειών, της Ψυχαναλυτικής Ένωσης των Ην. Πολιτειών, της Ένωσης για το γάμο και την οικογενειακή θεραπεία των Ην. Πολιτειών, η Εθνική Ένωση των κοινωνικών λειτουργών και το Τμήμα της Καλιφόρνια, και η Ένωση Ψυχολόγων της Καλιφόρνια ως amicus curiae επί της ουσίας για τη στήριξη της επιβεβαίωσης.


ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ AMICI CURIAE 
Η Ενωση Ψυχολόγων των Ην. Πολιτειών (APA), η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση ψυχολόγων στον κόσμο, είναι μία επιστημονική και εκπαιδευτική οργάνωση αφιερωμένη στην ανάπτυξη και στη διάδοση της γνώσης της ψυχολογίας. Η Ένωση έχει υιοθετήσει πολλαπλές δηλώσεις πολιτικών που βασίζονται στην έρευνα υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικής δήλωσης το 2011 για την υποστήριξη της πλήρους ισότητας γάμου και αναγνωρίζοντας ότι σύμφωνα με τις λεσβίες το καθεστώς "πολιτικής ένωσης" "διαιωνίζει το στίγμα που ιστορικά συνδέεται με τη λεσβιοσύνη, και ενισχύει την προκατάληψη εναντίον των λεσβιών και αμφισεξουαλικών". Ένωση Ψυχ. Ην. Πολιτειών (APA), Ψήφισμα σχετικά με την ισότητα γάμου ισότητα στα λεσβιακά ζευγάρια (2011), που διατίθεται στη http://www.apa.org/about/policy/same-sex.pdf.

Η Ιατρική Ένωση των Ην. Πολιτειών (ΑΜΑ) είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση γιατρίνων, αντιπροσώπων και φοιτητριών ιατρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά το σύνολο των οποίων εκπροσωπούνται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της AMA. Οι στόχοι της ΑΜΑ είναι να προωθήσει την επιστήμη και την τέχνη της ιατρικής και την βελτίωση της δημόσιας υγείας. Οι πολιτικές της σχετικά με τα θέματα των λεσβιών προωθούν αυτούς τους στόχους.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (ΑΑΡ) είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση των παιδιάτρων στον κόσμο, με πάνω από 62.000 μέλη. Μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα, την υπεράσπιση και την παροχή συμβουλών εμπειρογνωμόνων, η AAP επιδιώκει τη βέλτιστη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία και την ευημερία των βρεφών, παιδιών, εφήβων και νεαρές ενήλικες. Η AAP υποστηρίζει την ισότητα γάμου για όλα τα ικανά και συναινούντα ζευγάρια, περιλαμβανομένων και εκείνων που είναι λεσβιακά.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση είναι η μεγαλύτερη οργάνωση του έθνους των γιατρών που ειδικεύονται στην ψυχιατρική. Ενώνει αυτή την επιστολή για τους λόγους που εξέφρασε στη δήλωσή θέση της το 2005, Υποστήριξη της νομικής αναγνώρισης των λεσβιακών Πολιτικών Γάμων, διαθέσιμη στην http://www.psych.org/Departments/EDU/Library/APAOfficialDocumentsandRelated/PositionStatements/200502.aspx (“Προς το συμφέρον της διατήρησης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, η Ψυχιατρική Ένωση των Ην. Πολιτειών υποστηρίζει τη νομική αναγνώριση του γάμου των λεσβιών με όλα τα δικαιώματα, τα οφέλη και τις ευθύνες που απορρέουν από πολιτικό γάμο, και αντιτίθενται σε περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, των οφελημάτων και των ευθυνών".).

Η Αμερικανική Ψυχαναλυτική Ένωση είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθνική ψυχαναλυτική οργάνωση με μέλη, με περισσότερα από 3.500 μέλη και συνεργάτιδες. Πιστεύει ότι ο γάμος είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι τα λεσβιακά ζευγάρια πρέπει να είναι σε θέση να μοιράζονται ισότιμα τα δικαιώματα και τις ευθύνες του γάμου.

Η Ιατρική Ένωση της Καλιφόρνια (CMA) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση των περίπου 37.000 γιατρίνων της Καλιφόρνια που εργάζονται για την προώθηση της επιστήμης και της τέχνης της ιατρικής, την φροντίδα και την ευημερία των ασθενών, την προστασία της δημόσιας υγείας, και την καλυτέρευση του ιατρικού επαγγέλματος. Η CMA αναγνωρίζει ότι η άρνηση του πολιτικού γάμου συμβάλλει στα φτωχότερα αποτελέσματα υγείας στις λεσβίες ως άτομα, στα λεσβιακά ζευγάρια και στις λεσβιακές οικογένειες.

Η Ένωση Γάμου και Οικογενειακής Θεραπείας Ην. Πολιτειών (AAMFT), που ιδρύθηκε το 1942, είναι μια εθνική επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί τον τομέα του γάμου και της οικογενειακής θεραπείας και τα επαγγελματικά συμφερόντα των πάνω από 50.000 θεραπευτριών γάμου και οικογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η AAMFT ενώνεται με αυτή την Επιστολή για τους λόγους που εκφράζονται το 2005 στην Θέση της για τα ζευγάρια και τις οικογένειες. Η Θέση της AAMFT για ζευγάρια και οικογένειες (2005), διατίθεται στη http://www.aamft.org/imis15/Content/About_AAMFT/Position_On_Couples.aspx. 

Η Εθνική Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών (NASW) είναι η μεγαλύτερη ένωση επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών στον κόσμο, με σχεδόν 140,000 μέλη. Η NASW αναπτύσσει πολιτικές δηλώσεις σε θέματα που έχουν σημασία για το επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας και, σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, η NASW και το Τμήμα της NASW της Καλιφόρνια (παρουσίασε επίσης μία Amicus) υποστηρίζει την πλήρη κοινωνική και νομική αποδοχή των λεσβιών και αμφισεξουαλικών.

Με περισσότερα από 2.500 μέλη, η Ένωση Ψυχολόγων της Καλιφόρνια επιδιώκει να προωθήσει την επιστήμη και την πρακτική της ψυχολογίας ως μέσο για την προώθηση της ανθρώπινης ευημερίας με τη στήριξη της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της υπεράσπισης και των υπηρεσιών. Όλες οι διάδικοι έχουν συναινέσει στην κατάθεση αυτής της Επιστολής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όπως σημείωσε η Ένατη Περιφέρεια, η "Πρόταση 8 είχε ένα αποτέλεσμα", να "απογυμνώνει τα [] λεσβιακά ζευγάρια” από “το δικαίωμα να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν το όνομα “γάμος”". Perry κατά Brown, 671 F.3d 1052, 1063 (9η Περιφ. 2012). Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβουλία Πρόταση 8 παρακρατεί από τις λεσβίες ένα σημαντικό σύμβολο της "κρατικής νομιμοποίησης και της αναγνώρισης της κοινωνίας". Στο ίδιο. Μερικές υποστηρίκτριες της πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι η εξαίρεση αυτή αντανακλά απλώς σημαντικές διαφορές μεταξύ λεσβιακών και ετερό σχέσεων, ή ανάμεσα στις ικανότητες παιδιών που ανατρέφονται από λεσβιακά ή ετερό ζευγάρια. Η επιστημονική έρευνα δεν δικαιολογεί τους ισχυρισμούς αυτούς.

Αντίθετα, τα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν σθεναρά το συμπέρασμα ότι η λεσβιοσύνη είναι μια φυσιολογική έκφραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, ότι οι περισσότερες λεσβίες, αμφισεξουαλικές ενήλικες δεν βιώνουν τον σεξουαλικό τις προσανατολισμό ως επιλογή, ότι οι λεσβίες έχουν σταθερές, δεσμευτικές σχέσεις που είναι ισοδύναμες με τις ετερό σχέσεις σε ουσιαστικά θέματα και ότι τα λεσβιακά ζευγάρια δεν είναι λιγότερο κατάλληλα από τις ετερό γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά και τα παιδιά τις δεν είναι λιγότερο ψυχολογικά υγιή και λιγότερο καλά προσαρμοσμένα από ό,τι τα παιδιά των ετερό γονέων. Εν ολίγοις, ο ισχυρισμός ότι η επίσημη αναγνώριση του γάμου για τα λεσβιακά ζευγάρια υπονομεύει το θεσμό του γάμου και βλάπτει τα παιδιά τις δεν συνάδει με τα επιστημονικά στοιχεία.

Ο κορμός της έρευνας που παρουσιάζεται παρακάτω καταδεικνύει ότι η δυσμενής διάκριση που πραγματοποιείται από την Proposition 8 άδικα στιγματίζει τα λεσβιακά ζευγάρια. Η έρευνα είναι επίσης αντίθετη στο στερεότυπο που βασίζεται σε λογικές που ορισμένες-οι εκ των προτέρων υποστήριξαν στην Proposition 8 και ότι η Ρήτρα Ίσης Προστασίας της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης είχε ως σκοπό την απαγόρευση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ 
I. Τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή τη Επιστολή. Εκπροσωπούν τις κορυφαίες ενώσεις επαγγελματιών της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, της ιατρικής και των κοινωνικών λειτουργών, η Amici αναζήτησε σε αυτή την Επιστολή να παρουσιάσει μια ακριβή και υπεύθυνη περίληψη της τρέχουσας κατάστασης των επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις οικογένειες που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση.

Στην εξαγωγή συμπερασμάτων, η Amici βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιμη εμπειρική έρευνα, εστιάζοντας στα γενικά πρότυπα-υποδείγματα και όχι στη κάθε μεμονωμένη μελέτη. Πριν την επικαλούμενη μελέτη εδώ, η Amici πρέπει να αξιολογεί κριτικά τη μεθοδολογία της, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας και της ισχύος των μέτρων και των ελέγχων που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ποιότητα των διαδικασιών συλλογής δεδομένων και των στατιστικών αναλύσεων.

Η επιστημονική έρευνα είναι μια σωρευτική διαδικασία και καμία εμπειρική μελέτη είναι δεν τέλεια στο σχεδιασμό και στην εκτέλεσή της. Ακόμα και οι καλά εκτελούμενες μελέτες μπορεί να περιορίσουν τις επιπτώσεις τις και τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων τις. 2 Ως εκ τούτου, οι Amici βασίζουν τα συμπεράσματά τις όσο το δυνατόν περισσότερο στα γενικά πρότυπα-υποδείγματα και όχι σε κάθε μεμονωμένη έρευνα.

Όλες οι επιστημονικές μελέτες μπορεί να επικριθούν εποικοδομητικά, και οι επιστημόνισες συνεχώς προσπαθούν να εντοπίσουν τρόπους για να βελτιώσουν και να τελειοποιήσουν τη δική τις δουλειά και αυτή των συναδελφισών τις. Έτσι, πολλές μελέτες που αναφέρονται εδώ συζητούν τα όριά τις και παρέχουν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Αυτό είναι σύμφωνο με την επιστημονική μέθοδο και δεν κατηγορεί τα συνολικά συμπεράσματα.

Οι περισσότερες από τις μελέτες και αξιολογήσεις βιβλιογραφίας που αναφέρονται εδώ υπήρξαν ανεξάρτητες, διαταυρωμένες και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, άλλα ακαδημαϊκά βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, και τεχνικές εκθέσεις, τα οποία συνήθως δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες αξιολόγησης από ομοτίμες-ους, όπως άρθρα σε περιοδικά, περιλαμβάνονται όταν αναφέρουν την έρευνα που χρησιμοποιεί αυστηρές μεθόδους, έχουν συνταχθεί από καθιερωμένες ερευνήτριες, και αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την επαγγελματική συναίνεση σχετικά με το τρέχον καθεστός της γνώσης. Η Amici έχει κάνει μια καλή τη πίστει προσπάθεια να συμπεριλάβει όλες τις σχετικές μελέτες και δεν έχει αποκλειστεί κάποια μελέτη, λόγω των πορισμάτων της.

II. Η Λεσβιακότητα Είναι μια Φυσιολογική Έκφραση της Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας, Δεν είναι Γενικά Επιλογή, και Αντιστέκεται Ιδιαίτερα στο να Μεταστραφεί. 
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται σε μια διαρκή διάθεση να βιώσεις την σεξουαλική, την συναισθηματική, ή και την ρομαντική έλξη με ένα ή και με τα δύο φύλα. Περιλαμβάνει, επίσης, την προσωπική αίσθηση της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας που βασίζεται σε αυτή την έλξη, τις συμπεριφορές που εκφράζουν αυτή την έλξη, και σχετικά με την ένταξη σε μια κοινότητα με άλλες που μοιράζονται αυτή την έλξη και τις συμπεριφορές. 3

Αν και ο σεξουαλικός προσανατολισμός κυμαίνεται από μία σταθερά και αποκλειστικά ομοσεξουαλική έως μία ετεροσεξουαλική σταθερά και αποκλειστικά, συνήθως συζητάμε για τρεις κατηγορίες: οι ετεροσεξουαλικές (έχουν σεξουαλική και ρομαντική έλξη κυρίως ή αποκλειστικά για το άλλο φύλο), ομοσεξουαλικές (έχουν σεξουαλική και ρομαντική έλξη κυρίως ή αποκλειστικά για πρόσωπα που ανήκουν το ίδιο φύλο με αυτές), και αμφισεξουαλικές (έχουν ένα σημαντικό βαθμό σεξουαλικής, ρομαντικής έλξης και για τα δύο φύλα). 

Παρά το γεγονός ότι η λεσβιοσύνη είχε χαρακτηριστεί ως μια ψυχική διαταραχή, όταν η Ψυχιατρική Εταιρεία των Ην. Πολιτειών δημοσίευσε το πρώτο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών το 1952, μόλις πέντε χρόνια αργότερα, μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν την ταξινόμηση. 4 Βάσει της εν λόγω μελέτης και άλλων φάνηκε ότι η αρχική ταξινόμηση ανταποκρινόταν στο κοινωνικό στίγμα και όχι στην επιστήμη, 5 η Ψυχιατρική Εταιρεία Ην. Πολιτειών-APA αποχαρακτήρισε την λεσβιοσύνη ως ψυχική διαταραχή το 1973. Το 1974, η APA ενέκρινε πολιτική που να ανταποκρίνεται στο ίδιο συμπέρασμα. Για δεκαετίες, στη συνέχεια, η συναίνεση των επαγγελματιών και των ερευνητριών της ψυχικής υγείας κατέληξε ότι η λεσβιοσύνη και η αμφισεξουαλικότητα είναι φυσιολογικές εκφράσεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και δεν αποτελούν εγγενές εμπόδιο για να οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη, υγιή και παραγωγική ζωή, και οι λεσβίες λειτουργούν καλά στην πλήρη σειρά των κοινωνικών θεσμών και των διαπροσωπικών σχέσεων. 6

Οι περισσότερες λεσβίες δεν βιώνουν τον σεξουαλικό τις προσανατολισμό, ως απόρροια εκούσιας επιλογής. Σε ένα εθνικό τυχαίο δείγμα των ΗΠΑ 662 αυτο-προσδιορίστηκαν ως λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικές ενήλικες, από αυτές το 68% των λεσβιών και το 88% των γκέι ανέφεραν πως ένοιωθαν πως δεν είχαν άλλη επιλογή σε όλα σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό τις-τους, ενώ ένα άλλο 15 % των λεσβιών και 7% των γκέι ανέφεραν μόνο ένα μικρό ποσοστό επιλογής. Μόνο 16% των λεσβιών και το 5% των γκέι δήλωσαν ότι είχαν ένα ξεκάθαρο ποσοστό ή ένα μεγάλο ποσοστό επιλογής. 7

Αρκετές Amici υποστήριζουν η Proposition 8 αμφισβητεί το συμπέρασμα ότι για τις περισσότερες-ους ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά δεν προσφέρει καμία αξιόπιστη επιστημονική υποστήριξη για τη θέση της. 8 Επιπλέον, αν και ορισμένες ομάδες και πρόσωπα έχουν προσφέρει κλινικές παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό από λεσβία σε ετερό-μερικές φορές ονομάζεται θεραπεία "μεταστροφής"- αυτές οι παρεμβάσεις δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές ή ασφαλείς. Μια ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας από μια αμερικανική ομάδα εργασίας της APA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες μεταστροφής του σεξουαλικού προσανατολισμού είναι απίθανο να πετύχουν και μάλιστα μπορεί να είναι επιβλαβής. 9

Όλες οι μεγάλες εθνικές οργανώσεις ψυχικής υγείας-που περιλαμβάνονται στην Amici-έχουν υιοθετήσει πολιτικές δηλώσεις προειδοποιώντας τις επαγγελματίες και την κοινωνία σχετικά με θεραπείες που φιλοδοξούν να μεταστρέψουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 10


III. Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Σχέσεις. 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός συνήθως συζητείται ως ένα χαρακτηριστικό του προσώπου, όπως το βιολογικό φύλο ή η ηλικία. Η προοπτική αυτή είναι ελλιπής, διότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός συνεπάγεται κατ' ανάγκη σχέσεις με άλλες ανθρώπους. Οι σεξουαλικές πράξεις και η ρομαντική έλξη κατηγοριοποιούνται ως λεσβιακές ή ετερό, σύμφωνα με το βιολογικό φύλο των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτές, σε σχέση με το άλλη-ο. Πράγματι, μόνο ενεργώντας με ένα άλλο πρόσωπο, ή επιθυμώντας να δράσουν τα πρόσωπα εκφράζουν την λεσβιοσύνη, την ετεροσεξουαλικότητα ή την αμφισεξουαλικότητα τις. Έτσι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τις ιδιωτικές και βαθειά προσωπικές σχέσεις που τα ανθρώπινα όντα σχηματίζουν με άλλες-ους για να καλύψουν τις βαθιές συναισθηματικές ανάγκες τις για αγάπη, αφοσίωση και οικειότητα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός καθορίζει το σύμπαν των προσώπων με τα οποία είναι πιθανό να βρούμε την ικανοποίηση και την εκπλήρωση των σχέσεων που, για πολλά πρόσωπα, περιλαμβάνει ένα βασικό συστατικό της προσωπικής ταυτότητας.

Α. Λεσβίες και Γκέι Σχηματίζουν Σταθερές, Δεσμευτικές Σχέσεις που είναι Ισοδύναμες με τις Ετεροσεξουαλικές Σχέσεις σε Ουσιώδη Θέματα. 
Όπως οι ετερό, οι περισσότερες λεσβίες και αμφισεξουαλικές θέλουν να σχηματίσουν σταθερές, μακροχρόνιες σχέσεις, 11 και πολλές από αυτές κάνουν: πολυάριθμες μελέτες που χρησιμοποιούν μη τυχαία δείγματα λεσβιών έχουν διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχουσών ήταν σε μια δεσμευτική σχέση σε κάποια στιγμή της ζωή τις, ότι μεγάλες αναλογίες είναι επί του παρόντος σε μια τέτοια σχέση (45-80% των λεσβιών και 40-70% των γκέι), και ότι πολλά από αυτά τα ζευγάρια είναι μαζί για 10 ή περισσότερα χρόνια. 12 Τα στοιχεία των ερευνών από τυχαία δείγματα υποστηρίζουν αυτά τα ευρήματα. 13

Στοιχεία από την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ το 2010 δείχνουν ότι τα λεσβιακά ζευγάρια ζουν σε περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά στις Ην. Πολ. και σε πάνω από 90.000 στην Καλιφόρνια. 14

Η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι οι ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές των δεσμευμευτικών σχέσεων μεταξύ των λεσβιών συντροφισών σε μεγάλο βαθμό μοιάζουν με αυτές των ετερό σχέσεων. Όπως τα ετερό ζευγάρια, έτσι και τα λεσβιακά ζευγάρια δημιουργούν βαθιές συναισθηματικές συνδέσεις και δεσμεύσεις.

Λεσβιακά και ετερό ζευγάρια αντιμετωπίζουν εξίσου παρόμοια θέματα που αφορούν την οικειότητα, την αγάπη, την ισότητα, την πίστη και τη σταθερότητα, και περνούν από παρόμοιες διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 15 Η εμπειρική έρευνα δείχνει επίσης ότι τα λεσβιακά, αμφισεξουαλικά ζευγάρια έχουν επίπεδα ικανοποιητικών σχέσεων παρόμοια ή υψηλότερα από αυτά των ετερό ζευγαριών. 16


 
Β. Ο Θεσμός του Γάμου Προσφέρει Οφέλη Κοινωνικά, Ψυχολογικά και Υγείας που Στερούνται τα Λεσβιακά Ζευγάρια

Ο γάμος ως κοινωνικός θεσμός έχει μια βαθιά επίδραση στη ζωή των προσώπων που τον βιώνουν. Η κοινωνιολόγος Emile Durkheim παρατήρησε ότι ο γάμος βοηθάει στην προστασία του προσώπου από την "ανομία", ή την κοινωνική αναστάτωση και το σπάσιμο των κανόνων-προτύπων. 17 κοινωνιολόγοι του εικοστού αιώνα ενημέρωσαν ότι ο γάμος δημιουργεί τάξη 18 και "παρέχει μια ισχυρή θετική αίσθηση ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, και κυριότητας-κυριαρχικότητας". 19Βρίσκεστε στο Α' μέρος της είδησης για να βρεαθείτε στο Β' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.2.2013 και την μεταφράσαμε από την apa.org στην https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/hollingsworth-perry.pdf 


1 Καμία διάδικος σύμβουλος που συνέγραψε αυτή την Επιστολή Amici εν όλω ή εν μέρει, και καμία διάδικος ή δικηγορίνα μίας διαδίκου ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από την Amici συνεισέφερε χρήματα που να προορίζονταν για τη χρηματοδότηση προετοιμασίας ή την υποβολή της Επιστολής Amici.  

2 Για παράδειγμα, για να περιγράψεις με βεβαιότητα τον επιπολασμό ή τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ένα φαινόμενο στον πληθυσμό, είναι απαραίτητο να συλλέχθούν δεδομένα από ένα "τυχαίο" ή ένα "αντιπροσωπευτικό" δείγμα. Ένα τυχαίο δείγμα αποτελείται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον πληθυσμό της μελέτης μέσα από μια διαδικασία που δίνει σε κάθε μέλος του πληθυσμού μια υπολογίσιμη πιθανότητα να συμπεριληφθεί-όπως, για παράδειγμα, μια μελέτη των ψηφοφόρων που βασίζεται σε εθελόντριες καλώντας έναν αριθμό τηλεφώνου διαφημίζονται σε μια εφημερίδα. Μελέτες περιπτώσεων και μη τυχαίων δειγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της ύπαρξης ενός φαινομένου στον πληθυσμό της μελέτης. Για τις μελέτες των ομάδων που αποτελούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού, η λήψη ενός τυχαίου δείγματος μπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηρή ή άλλως να μην είναι εφικτή. Κατά συνέπεια, οι ερευνήτριες που μελετούν τέτοιες ομάδες μπορούν-ίσως να βασίζονται σε μη τυχαία δείγματα. Αν επιθυμούν να συγκρίνουν τα μέλη της μικρότερης ομάδας με μέλη της πλειοψηφούσας ομάδας (π.χ., λεσβίες μητέρες με ετερό μητέρες), μπορούν να προσλάβουν μη τυχαία δείγματα και των δύο ομάδων που ταιριάζουν σε σχετικά χαρακτηριστικά (π.χ., το μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, εισόδημα). Ανεξάρτητα από τη μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει σε ευρήματα που έχουν αναπαραχθεί από άλλες-ους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά δείγματα. 

3 Δείτε Α.R. D'Augelli, Σεξουαλικός Προσανατολισμός, στην 7 της Εγκυκλοπαίδειας της Ψυχολογίας 260 της Ένωσης Ψυχολόγων Ην. Πολιτείων (Α.Ε. Kazdin ed., 2000), G.M. Herek, Ομοσεξουαλικότητα, στην 2 στην Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας Corsini 774-76 (Ι.Β. Weiner & W.Ε. Craighead επιμ., 4η έκδοση 2010). Ινστιτούτο Ιατρικής, η υγεία των λεσβιών, γκέι, Αμφισεξουαλικών και τρανς: Οικοδόμηση ενός Ιδρύματος για την καλύτερη κατανόηση (2011) 

4 E. Hooker, The Adjustment of the Male Overt Homosexual, 21 J. Projective Techs. 18 (1957).  

5 B.F. Riess, Psychological Tests in Homosexuality, in Homosexual Behavior: A Modern Reappraisal 296 (J. Marmor ed., 1980); J.C. Gonsiorek, The Empirical Basis for the Demise of the Illness Model of Homosexuality, in Homosexuality: Research Implications for Public Policy 115 (J.C. Gonsiorek & J.D. Weinrich eds., 1991). 

6 See, e.g., Am. Psychiatric Ass’n, Position Statement: Homosexuality and Civil Rights (1973), in 131 Am. J. Psychiatry 497 (1974); Am. Psychol. Ass’n, Minutes of the Annual Meeting of the Council of Representatives, 30 Am. Psychologist 620, 633 (1975). 7 G. Herek et al., Demographic, Psychological, and Social Characteristics of Self-Identified Lesbian, Gay, and BisexualAdults in a US Probability Sample,  

7 Sexuality Res. & Soc. Pol’y 176 (2010). See also G. Herek et al., Internalized Stigma Among Sexual Minority Adults: Insights From a Social Psychological Perspective, 56 J. Counseling Psychol. 32 (2009).  

8 See Amicus Br. of Liberty Counsel, at 35; Amicus Br. of Parents and Friends of Ex-Gays and Gays, passim; Amicus Br. of Family Research Council, at 27-28; Amicus Br. of Dr. Paul McHugh, at 14-28. 

9 Am. Psychol. Ass’n, Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation (2009); see also Am. Psychol. Ass’n, Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts (2009), both available at http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexual-orientation.aspx. 

10 See Am. Psychol. Ass’n, Resolution, supra note 9; Am. Psychiatric Ass’n, Position Statement: Psychiatric Treatment and Sexual Orientation (1998), available at http://www. sych.org/Departments/EDU/Library/APAOfficialDocuments andRelated/PositionStatements/199820.aspx; Am. Ass’n for Marriage & Fam. Therapy, Reparative/Conversion Therapy (2009), available at http://www.aamft.org/iMIS15/AAMFT/MFT_Resources/Content/Resources/Position_On_Couples.aspx; Am. Med. Ass’n, Policy H-160.991, Health Care Needs of the Homosexual Population, available at http://www.amaassn.org/ama/pub/about-ama/our-eople/member-groupssections/glbt-advisory-committee/ama-policy-regarding-sexualorientation. page; Nat’l Ass’n of Soc. Workers, Position Statement: “Reparative” and “Conversion” Therapies for Lesbians and Gay Men (2000), available at http://www.naswdc.org/diversity/lgb/reparative.asp; Am. Psychoanalytic Ass’n, Position Statement: Attempts to Change Sexual Orientation, Gender Identity, or Gender Expression (2012), available at http://www.apsa.org/about_apsaa/position_statements/attempts_to_change_sexual_orientation.aspx; B.L. Frankowski, Sexual Orientation and Adolescents, 113 Pediatrics 1827 (2004).

11 In a 2005 U.S. national probability sample of 662 self-identified lesbian, gay, and bisexual adults, of those who werecurrently in a relationship, 87% of the lesbian and 78% of the gay said they would marry their partner if it was legal, and, of those not currently in a relationship, 46% of lesbian and 34% of gay said that they would like to marry someday. Herek et al., Demographic, supra note 7. See also Henry J. Kaiser Fam. Found., Inside-OUT: A Report onthe Experiences of Lesbians, Gays and Bisexuals in Americaand the Public’s Views on Issues and Policies Related to Sexual Orientation 31 (2001), available at http://www.kff.org/kaiserpolls/upload/New-Surveys-on-Experiences-of-LesbiansGays-and-Bisexuals-and-the-Public-s-Views-Related-to-SexualOrientation-Report.pdf; A.R. D’Augelli et al., Lesbian and Gay Youth’s Aspirations for Marriage and Raising Children, 1 J. LGBT Issues Counseling 77 (2007).  

12 See A.W. Fingerhut & L.A. Peplau, Same-Sex Romantic Relationships, in Handbook of Psychology and Sexual Orientation 165 (C.J. Patterson & A.R. D’Augelli eds., 2013); L.A. Peplau & A.W. Fingerhut, The Close Relationships of Lesbians and Gay Men, 58 Ann. Rev. Psychol. 405 (2007); L.A. Peplau & N. Ghavami, Gay, Lesbian, and Bisexual Relationships, in Enclyclopedia of Human Relationships (H.T. Reis & S. Sprecher eds., 2009). 

13 Herek et al., Demographic, supra note 7; T.C. Mills et al., Health-Related Characteristics of Men Who Have Sex with Men: A Comparison of Those Living in “Gay Ghettos” withThose Living Elsewhere, 91 Am. J. Pub. Health 980, 982 (Table 1) (2001); S.D. Cochran et al., Prevalence of Mental Disorders, Psychological Distress, and Mental Services Use Among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults in the United States, 71 J. Consulting & Clinical Psychol. 53, 56 (2003); Henry J. Kaiser Fam. Found., supra note 11. 

14 Same-Sex Unmarried Partner or Spouse Households by Sex of Householder by Presence of Own Children: 2010 Census and 2010 American Community Survey, available at http://www. census.gov/hhes/samesex/files/supp-table-AFF.xls. 

15 L.A. Kurdek, Change in Relationship Quality for Partners from Lesbian, Gay Male, and Heterosexual Couples, 22 J. Fam. Psychol. 701 (2008); L.A. Kurdek, Are Lesbian and Gay Cohabiting Couples Really Different from Heterosexual Married Couples?, 66 J. Marriage & Fam. 880 (2004); G.I. Roisman et al., Adult Romantic Relationships as Contexts forHuman Development: A Multimethod Comparison of Same-SexCouples with Opposite-Sex Dating, Engaged, and Married Dyads, 44 Developmental Psychol. 91 (2008); see generally L.A. Kurdek, What Do We Know About Gay and Lesbian Couples?, 14 Current Directions Psychol. Sci. 251 (2005); Peplau & Fingerhut, supra note 12; Peplau & Ghavami, supra note 12. 

16 K.F. Balsam et al., Three-Year Follow-Up of Same-Sex Couples Who Had Civil Unions in Vermont, Same-Sex Couples Not in Civil Unions, and Heterosexual Married Couples, 44 Developmental Psychol. 102 (2008); Kurdek, Change in Relationship Quality, supra note 15; L.A. Peplau & K.P. Beals, The Family Lives of Lesbians and Gay Men, in Handbook of Family Communication 233, 236 (A.L. Vangelisti ed., 2004).

17 E. Durkheim, Suicide: A Study in Sociology 259 (J.A. Spaulding & G. Simpson trans., Glencoe, Ill.: Free Press 1951) (original work published 1897).  

18 P. Berger & H. Kellner, Marriage and the Construction of Reality: An Exercise In the Microsociology of Knowledge, 12 Diogenes 1 (1964). 

19 W.R. Gove et al., The Effect of Marriage on the Well-Being of Adults: A Theoretical Analysis, 11 J. Fam. Issues 4, 16 (1990).