13 Απρ 2016

Απόφαση Παιδοθεσίας στις Ην. Πολιτείες 4-Case 3:15-cv-00578-DPJ-FKB


Η συνήγορος των κατηγορουμένων αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της επιχειρηματολογίας ότι, αν το Δικαστήριο πιστώνει την εκδοχή των εναγουσών για τα γεγονότα αυτά, θα υπάρχει νομιμοποίηση για τις ενάγουσες που επιθυμούν αποδοχή των ανάδοχων παιδοθεσιών. Το Δικαστήριο συμφωνεί. Ακόμη και με τη διασφάλιση μετα-την αγωγή Smith ότι το DHS δεν θα εμποδίσει τις λεσβιακές παιδοθεσίες, “[μία] κατηγορούμενη δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτόματα μια υπόθεση απλά με τον τερματισμό της παράνομης συμπεριφοράς της με άλλη μια μήνυση".
Στην Already, LLC, 133 S. Ct. στην 727 (η παραπομπή παραλείπεται). Ως εκ τούτου, "η κατηγορούμενη-ος ισχυρίζεται ότι η εθελοντική συμμόρφωση της μιλά για μια υπόθεση που φέρει τρομερό βάρος δείχνει ότι είναι απολύτως σαφές πως η φερόμενη ως παράνομη συμπεριφορά δεν θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επαναληφθεί". Στο ίδιο (Αναφέρεται στην Friends of the Earth, Inc. κατά Laidlaw Envtl. Serv. (TOC), Inc., 528 U.S. 167, 190(2000)) (τα εσωτερικά εισαγωγικά παραλείπονται). Αυτό δείχνει την άρνηση του DHS για την επεξεργασία των αιτήσεων ανάδοχης φροντίδας μόλις δύο μήνες πριν από την επ' ακροατηρίου συζήτηση.


Αφού διαπίστωσε ότι το DHS έχει ματαιώσει λεσβιακές παιδοθεσίες μέσω των διαδικασιών ανάδοχης φροντίδας, το Δικαστήριο διαπιστώνει πως οι ενάγουσες που επιθυμούν την παιδοθεσία ανάδοχης φροντίδας έχουν νομιμοποίηση. Η εφαρμογή ανάδοχης φροντίδας είναι το πρώτο βήμα στην πορεία προς αυτή τη μορφή παιδοθεσίας, το DHS είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διαχείρισή της, και υπάρχουν ενδείξεις ότι το DHS έχει παρακρατήσει παιδοθεσία πρόσφατα με βάση την Ενότητα 93-17-3 (5). Το εμπόδιο δεν χρειάζεται να είναι “το τελευταίο βήμα στην αλυσίδα της αιτιολόγησης". Bennett, 520 U.S. στην 168. Επίσης, πρέπει να το λύσουμε "κάθε ζημία". Larson, 456 U.S. στην 243 n.15 (αναφέρθηκε στην Κ.Ρ. Ι, 627 F.3d στην 123 - 24). 5 Τέλος, αν το DHS έχει την εξουσία να εγείρει ένα εμπόδιο στην παιδοθεσία ανάδοχης φροντίδας βασίζεται στην Ενότητα 93-17-3 (5), έχει επίσης τη δυνατότητα να καταργήσει αυτό το εμπόδιο αν διαταχθεί. Δείτε, π.χ., Κ.Ρ. κατά LeBlanc, 729 F.3d 427, 437 (5η Περιφ. 2013) ("Κ.Ρ. ΙΙ") (διαπιστώθηκε νομιμοποίηση ως προς το κρατικό συμβούλιο επειδή είχε την εξουσία επιβολής αποζημείωσης τουλάχιστον μερικές από τις ζημίες της ενάγουσας).

β. Ιδιωτικές Παιδοθεσίες
Οι ιδιωτικές παιδοθεσίες αφορούν τα παιδιά που δεν είναι υπό την ανάδοχη φροντίδα του DHS. Για παράδειγμα, οι Ενάγουσες Donna Phillips, Janet Smith, Kathryn Garner, και η Susan Hrostowski ήδη μεγαλώνουν το βιολογικό παιδί της συντρόφισας τις. Η Ενότητα 93-17-11 αναφέρει ότι μετά την υποβολή αναφοράς ιδιωτικής παιδοθεσίας, η ανώτατη νομικός μπορεί να διατάξει έρευνα και διατάσσει μια μελέτη του σπιτιού όπου η αιτούσα δεν είναι η θετή γονέας. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι μια συγγενής ή θετή γονέας, η ανώτατη νομικός έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατάξει μια μελέτη-έρευνα του σπιτιού. Στο ίδιο 
Οι μελέτες σπιτιών διέπονται από την Ενότητα 93-17-3 (6), η οποία ορίζει τα εξής:
Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σπίτι ή να παιδοθετηθεί από τις υποψήφιες γονείς παιδοθεσίας πριν από η δικαστική ή η εκούσια μελέτη του σπιτιού να έχει ολοκληρωθεί ικανοποιητικά από την οργάνωση η οποία έχει την άδεια να παρέχει παιδοθεσίες, μία άδειοδοτημένη, έμπειρη κοινωνική λειτουργός που έχει εγκριθεί από το Ανώτατο δικαστήριο ή από το Τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών για τις υποψήφιες θετές γονείς, εάν απαιτείται από την Ενότητα 93-17-11. (Υπογράμμιση δική μου).

Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες το DHS θα μπορούσε να επιβάλει άμεσα την απαγόρευση λεσβιακής παιδοθεσίας -αν αυτό είναι επιθυμητό, σε σχέση με τη έρευνα του σπιτιού. Αλλά, όπως παρατηρεί το DHS, το νόμος προβλέπει, επίσης, άλλες λύσεις για την παιδοθεσία που δεν αφορούν άμεσα τις έρευνες του σπιτιού από το DHS, και στην πραγματικότητα, στο DHS δεν έχει ποτέ ζητηθεί να εκτελέσει μια έρευνα σε σπίτι που περιλαμβάνει ένα έγγαμο ζευγάρι λεσβιών. Smith Decl. Ι ¶ 8.

Το δικαστήριο αποδεχόμενο αυτές τις δηλώσεις, ως ισχύουσες, πρέπει να λάβει υπόψη και άλλα αποδεικτικά στοιχεία επίσης. Κατ' αρχάς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία σοβαρή διαφωνία πως το DHS-από τον νόμο-παίζει έναν εκτεταμένο ρόλο στη διαδικασία της παιδοθεσίας. Το εγχειρίδιο πολιτικής του DHS ορθώς αναφέρει ότι είναι «η οργάνωση που υποδεικνύεται, στον MISS CODE ANN § 93-17-31 [sic] μέσω 93-17-31 για τη θέσπιση διαδικασιών χειρισμού των παιδοθεσιών εντός του Μισισιπή". Πολιτική Παιδοθεσίας στην 4. 6 Δυνάμει με την υποχρέωση αυτή, το DHS έχει δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο “Πολιτική Παιδοθεσίας", το οποίο είναι σχεδόν 100 σελίδες και εξηγεί πλήρως τις πολιτικές του και τους πολυάριθμους ρόλους που το DHS παίζει στη διαδικασία παιδοθεσίας.

Μία από αυτές τις πολιτικές απαγορεύει τις διακρίσεις και αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες [π]αιδοθεσίας και οι πόροι για τα παιδιά θα πρέπει να παρέχονται χωρίς διακρίσεις και οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να βασίζονται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις". Στο Ίδιο Αλλά η πολιτική δεν αποκλείει τις διακρίσεις εις βάρος έγγαμων λεσβιακών ζευγαριών. Και, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ισχυρισμός ότι η πολιτική του DHS επιβολής της Ενότητας 93-17-3 (5) παρέμεινε αμετάβλητη μετά την υπόθεση Obergefell. Δείτε ανωτέρω.

Όσον αφορά τις ενάγουσες ιδιωτικής παιδοθεσίας, οι Ενάγουσες Donna Phillips και Janet Smith υποστηρίζουν ότι το DHS έχει εμποδίσει τις προσπάθειές τις για να γίνει μια εθελοντική έρευνα στο σπίτι, όπως προβλέπεται στην §93-17-3 (6). Σύμφωνα με τις ίδιες,
 
κάθε κοινωνική λειτουργό που προσπάθησαν να συμμετάσχει για να εκτελέσει μια μελέτη στο σπίτι αρνήθηκε, επικαλούμενη την Απαγόρευση Παιδοθεσίας του Μισισιπή. Δείτε Miss. Code Ann. § 93-17-3 (6). Αρκετοί φορείς κοινωνικής εργασίας είπαν στη Donna και στη Jan πως η έρευνα του σπιτιού ενός ζευγαριού λεσβιών που προσπαθούν να παιδοθετήσουν στο Μισισιπή όχι μόνο είναι άχρηστη, αλλά φοβήθηκαν ότι θα έθεταν σε κίνδυνο τις οργανώσεις τους που είναι νόμιμες στη Πολιτεία του Μισισιπή.
 
Am. Compl. ¶ 18. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το DHS είναι επιφορτισμένο με τη χορήγηση αδειών στις οργανώσεις παιδοθεσίας. Miss. Code Ann. § 93-17-203 (f). Και οι "γενικές λειτουργίες" του DHS περιλαμβάνουν να "[υπηρετούν ως σύμβουλοι σε οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες παιδοθεσίας". Πολιτική Παιδοθεσίας στο 7.


Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, οι ενάγουσες δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αληθείς. Υπόθεση Gilbert κατά Donahoe, 751 F.3d 303, 312 (5η Περιφέρεια 2014). Οι ενάγουσες φέρουν το βάρος να αποδείξουν τα στοιχεία της νομιμοποίησης "με τον τρόπο και το βαθμό των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται στα διαδοχικά στάδια της ασκήσεως της προσφυγής". Υπόθεση Lujan, 504 U.S. στην 560. Κατά το στάδιο της υπόμνησης, το Δικαστήριο θεωρεί ότι “η καταγγελία συμπληρώνεται με αδιαμφισβήτητα γεγονότα συν το ψήφισμα του δικαστηρίου για τα επίδικα γεγονότα".
 
Crane, 783 F.3d at 250–51. Εκτός εάν αμφισβητείται, τα παρουσιασθέντα στην Τροποποιημένη Καταγγελία πρέπει να θεωρούνται αληθινά. Lujan, 504 U.S. στην 560. Ή, όπως αναφέρεται στην υπόθεση Bennett, οι Ενάγουσες έχουν το βάρος-το οποίο είναι «σχετικά μέτριο σε αυτό το στάδιο της ασκήσεως της προσφυγής-των που αντλείται από το ότι η ζημία τις είναι “αρκετά ανιχνεύσιμη” στην [κατηγορούμενη-ο] και ότι θα είναι "πιθανό" να αποκατασταθεί. . . ." 520 U.S. στην 171. Έτσι, το ερώτημα είναι αν αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν πειστικά ότι οι βλάβες των εναγουσών είναι “αρκετά ανιχνεύσιμες" στις δράσεις του DHS. Το περίγραμμα του εν λόγω προτύπου μπορεί να γίνει θολό στο περιθώριο. Είναι σαφές, για παράδειγμα, ότι όταν η ενάγουσα δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κατηγορούμενη-ος "έχει προκαλέσει, θα προκαλέσει, ή θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει κάποια ζημία” της, η διαφορετική άποψη της αιτιολογίας δεν πληρούται. Okpalobi, 244 F.3d στην 426. Στην Okpalobi, οι ενάγουσες μήνυσαν τον κυβερνήτη και την Γενική Εισαγγελία της Λουιζιάνα, αλλά αυτές οι ανώτερες-οι κρατικοί αξιωματούχοι απλώς δεν είχαν κάποια ανάμειξη στην επιβολή του νόμου, οπότε δεν υπήρχε νομιμοποίηση. Στο ίδιο δείτε επίσης Κ.Ρ. ΙΙ., 729 F.3d στο 437-38 (τα ευρήματα δεν στηρίζουν πως οι κατηγορούμενες-οι έχουν εξουσία να επιβάλουν τον νόμο και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν βλάβες). 7

Βρίσκεστε στο 4ο μέρος, για να βρεθείτε στο 5ο μέρος πατήστε εδώ

Την είδηση την βρήκαμε στις 31.3.2016 και την μεταφράσαμε από την huffingtonpost στην http://www.huffingtonpost.com/entry/mississippi-same-sex-adoption_us_56fdb1a3e4b083f5c607567f

Σημείωση 5 Αν και δεν είναι το επίκεντρο του επιχειρήματος, το DHS μπορεί να συμμετέχει στα επόμενα στάδια, στο πλαίσιο παιδοθεσίας ανάδοχης φροντίδας, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης. Πολιτεία του Μίσιγκαν, Τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Τμήμα Οικογένειας & Υπηρεσία Παιδιών, Πολιτική Παιδοθεσίας («Πολιτική παιδοθεσίας»), στην 7 (29 Απριλίου 2015), διαθέσιμο εδώ
 

Σημείωση 6 Οι κατηγορούμενες-οι παρείχαν τη σύνδεση με την ιστοσελίδα που περιέχει το εγχειρίδιο της πολιτικής του DHS εν συντομία. Δείτε Defs'. Mem. [21] σε 3 Ν.1.

Σημείωση 7 Στην Okpalobi παρατηρήθηκε ότι οι ενάγουσες δεν απέδειξαν πως η κατηγορούμενη-ος «θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει κάποια ζημία σε αυτές" μπορεί να είναι μια επίσημη δήλωση από μια έγκυρη πηγή που δίνεται από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Αν όχι, τότε η παρούσα διαφορά θα πληρεί το κριτήριο αυτό για τους λόγους που ακολουθούν.