22 Απρ 2016

Hollingsworth, η APA λέει ναι στην παιδθεσία από λεσβιακά ζευγάρια 2

Οι άνθρωποι που είναι δυστυχισμένες στο γάμο συχνά εκδηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας από τις άγαμες, η οικογενειακή διχόνοια και η δυσαρέσκεια συνδέεται συχνά με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. 24 Παρ' όλα αυτά, τα ικανοποιημένα έγγαμα ζευγάρια εκδηλώνουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, ψυχολογικής ευεξίας και σωματικής υγείας από τα άγαμα.

Η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι ο γάμος έχει διακριτά οφέλη που εκτείνονται πέρα από τις υλικές ανάγκες της ζωής. 20 Αυτά τα άϋλα στοιχεία της έγγαμης σχέσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και στη ψυχική υγεία των εγγάμων προσώπων και στην ίδια τη σχέση. 

Επειδή τα δικαιώματα του γάμου έχουν χορηγηθεί σε λεσβιακά ζευγάρια μόλις πρόσφατα και μόνο σε λίγες Πολιτείες, δεν υπάρχουν εμπειρικές μελέτες που να έχουν δημοσιευθεί ακόμη που να συγκρίνουν τα έγγαμα λεσβιακά ζευγάρια με τα άγαμα λεσβιακά ζευγάρια, ή με εκείνα που έχουν σύμφωνο συμβίωσης.

Με βάση την επιστημονική και κλινική εμπειρία, η Amici πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να προεκτείνουν την εμπειρική έρευνα της βιβλιογραφίας για τα ετερό ζευγάρια -με προσόντα ανάλογα με τις ανάγκες- για την πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων του γάμου στα λεσβιακά ζευγάρια. 21

Οι έγγαμες-οι βιώνουν γενικά καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία από τις άγαμες-ους. 22 Αυτά τα οφέλη για την υγεία, δεν φαίνεται να προκύπτουν όταν απλώς είσαι σε μια βαθειά ιδιωτική προσωπική σχέση, οι περισσότερες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι στα έγγαμα ετερό πρόσωπα γενικά υπάρχει πρόδηλη μια μεγαλύτερη ευημερία συγκρινόμενα με τα ετερό ζευγάρια που συζούν. 23 Φυσικά, η οικογενειακή κατάσταση από μόνη της δεν εγγυάται μεγαλύτερη υγεία ή ευτυχία. 

Το να είσαι έγγαμη είναι επίσης μια πηγή σταθερότητας και δέσμευσης. Η οικογενειακή δέσμευση είναι μια λειτουργία όχι μόνο ελκτικών δυνάμεων (δηλαδή, επιβράβευση των χαρακτηριστικών της συντρόφισας-ου ή της σχέσης), αλλά και των εξωτερικών δυνάμεων που χρησιμεύουν ως περιορισμοί για τη διάλυση της σχέσης. Τα εμπόδια για τον τερματισμό ενός γάμου περιλαμβάνουν συναισθήματα υποχρέωση για κάθε μέλος της οικογένειας ενός προσώπου, τις αξίες του ήθους και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, τους νομικούς περιορισμούς, τις οικονομικές ανησυχίες και την αναμενόμενη αποδοκιμασία των άλλων. 25 Ελλείψει επαρκών ανταμοιβών, η ύπαρξη εμποδίων από μόνη της δεν είναι αρκετή για να διατηρήσει ένα γάμο σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αντιλαμβανόμενες την στενή ιδιωτική βαθειά προσωπική σχέση κάποιας κατά κύριο λόγο με όρους ανταμοιβών, παρά με όρους εμποδίων για τη διάλυση, είναι πιθανό να συνδέονται με την μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα στη σχέση. 26 Παρ' όλα αυτά, θεωρείται πως τα εμπόδια για το διαζύγιο κάνουν πιο δύσκολο τον χωρισμό και έτσι η παρουσία των εμποδίων μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα των συζύγων να αναζητήσουν λύσεις για τα προβλήματα, αντί να σπεύσουν να διαλύσουν προσπαθούν να διασώσουν την σχέση. 27

Έλλειψη πρόσβασης σε νόμιμο γάμο, το πρωταρχικό κίνητρο για τα λεσβιακά ζευγάρια να παραμείνουν μαζί προέρχεται κυρίως από τα οφέλη που συνδέονται με τη σχέση και όχι από τα επίσημα εμπόδια για διαζύγιο. 28 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, καθώς και τα νομικά και επιζήμια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι λεσβίες συντρόφισσες, η επικράτηση και η αντοχή των σχέσεων τις είναι εντυπωσιακές.


IV. Τα Παιδιά των Λεσβιακών Ζευγαριών. 

A. Πολλά Λεσβιακά Ζευγάρια Μεγαλώνουν Παιδιά
Η Απογραφή του 2010 ανέφεραι 111.033 νοικοκυριά λεσβιακών ζευγαριών όπου τα παιδιά τις ήταν κάτω των 18 ετών. Μεταξύ των πάνω από 90.000 νοικοκυριών της Καλιφόρνια παρουσιάζονταν να συζούν με τη συντρόφισσα, 15.698 είχαν τα δικά τις παιδιά κάτω των 18 ετών που ζουν στο σπίτι. 29 Ο αριθμός των νοικοκυριών που αποτελούνται από λεσβιακά ζευγάρια που αναφέρθηκαν στην απογραφή δεν είναι μια εκτίμηση του συνολικού αριθμού των λεσβιών, αμφισεξουαλικών γονέων. 30

B. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή των παιδιών δεν εξαρτώνται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο της γονέα. Εκατοντάδες μελέτες τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διαλευκάνει τους παράγοντες που σχετίζονται με την υγιή προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων-δηλαδή τις επιρροές που επιτρέπουν στα παιδιά και τις έφηβες να λειτουργούν καλά στην καθημερινή τις ζωή. 31

Οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες είναι: (1) η ποιότητα σχέσεων γονέα-παιδιού, (2) η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των σημαντικών ενηλίκων (π.χ. γονείς) στη ζωή των κοριτσιών και των εφήβων, και (3) οι διαθέσιμοι οικονομικοί και άλλοι πόροι. Όπως μία αυθεντία στην αναπτυξιακή ψυχολογία εξήγησε: Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η εξισορόπηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορές στην ποιότητα της άσκησης του γονικού ρόλου και της σχέσης γονέα-κοριτσιού, η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των γονέων, και ο πλούτος των διαθέσιμων οικονομικών και κοινωνικών πόρων στην οικογένεια, πιο πρόσφατη έρευνα σηματοδοτεί τη σημασία των εκ γενετής-σύμφυτων διαφορών επίσης. Διαστάσεις της οικογενειακής δομής -περιλαμβανομένων παραγόντων όπως το διαζύγιο, οι μονογονεϊκές οικογένειες, και ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονιών- και η βιολογική συγγένεια μεταξύ γονέων και παιδιών έχουν ελάχιστη ή καμία προγνωστική σημασία από τη στιγμή που λαμβάνονται οι μεταβλητές της διαδικασίας υπόψη, επειδή οι ίδιοι παράγοντες εξηγούν την προσαρμογή του παιδιού, ανεξαρτήτως της οικογενειακής δομής. 32

Με λίγα λόγια, πολλά χρόνια έρευνας έχουν δείξει ότι, όταν οι σχέσεις γονέα-κοριτσιού και γονέα-έφηβης χαρακτηρίζονται από ζεστασιά, αγάπη και στοργή, συναισθηματική δέσμευση, αξιοπιστία και συνέπεια, καθώς και με την κατάλληλη καθοδήγηση και το να θέτει όρια, τα κορίτσια και οι έφηβες είναι πιθανότερο να δείχνουν πιο θετική προσαρμογή από ό,τι όταν αυτές οι ιδιότητες είναι απούσες. Τα κορίτσια των οποίων οι γονείς τα καθοδηγούν με αγάπη στο πλαίσιο του ασφαλούς περιβάλλοντος στο σπίτι είναι πιο πιθανό να ακμάσουν, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών τις. 33 

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή ενός κοριτσιού συνδέεται με την προσαρμογή. Όταν οι γονικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από αγάπη, ζεστασιά, συνεργασία, ασφάλεια, και αμοιβαία στήριξη, τα παιδιά είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν θετική προσαρμογή. Αντίθετα, όταν η γονικές σχέσεις μαστίζονται από συγκρούσεις, θυμό και πίκρα, η προσαρμογή είναι πιθανό να είναι λιγότερο ευνοϊκή. Η οικογενειακή αστάθεια, η διατάραξη του νοικοκυριού, καθώς και το διαζύγιο των γονέων συνδέονται συχνά με φτωχότερη προσαρμογή και προβλήματα που μπορεί να διαρκέσουν μέχρι την ενηλικίωση. 34 Αυτές οι συσχετίσεις είναι εξίσου πραγματικές σε παιδιά που μεγάλωσαν από λεσβιακά ζευγάρια όπως και για τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τα ετερό ζευγάρια. 35 


Η έρευνα με παιδιά που μεγάλωσαν από ετερό γονείς δείχνει ότι τα καταφέρνουν καλύτερα όταν υπάρχουν δύο γονείς από ό, τι με μία. 36 Η διαπίστωση αυτή, ωστόσο, δεν έχει δοκιμαστεί άμεσα στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με λεσβιακά ζευγάρια και παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μια λεσβία γονέα.

Τελικά, οι ερευνήτριες αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ προσαρμογής του παιδιού και της πρόσβασης σε οικονομικούς και άλλους πόρους. Τα παιδιά με πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους είναι πιθανό να ζουν σε πιο ασφαλείς γειτονιές, να αναπνέουν καθαρότερο αέρα, και να τρώνε πιο θρεπτικά τρόφιμα. Επίσης, είναι πιο πιθανό να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε θετικές δραστηριότητες μετά το σχολείο και ως εκ τούτου να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικούς και συναισθηματικούς πόρους, σε συμπαίκτριες, προπονήτριες, σε ηγέτιδες της νεολαίας, και άλλα. Αυτά τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν θετική προσαρμογή, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών τις. 37
 
Εν ολίγοις, οι ίδιοι παράγοντες που συνδέονται με την θετική εξέλιξη των παιδιών με ετερό γονείς συνδέονται επίσης με θετική τη ανάπτυξη των παιδιών με λεσβίες, αμφισεξουαλικές, γκέι γονείς. 38

Γ. Δεν Υπάρχει Καμία Επιστημονική Βάση για να Συμπεράνουμε Πως οι Λεσβίες, Αμφισεξουλικές, Γκέι Γονείς είναι Λιγότερο Κατάλληλες ή Ικανές από τις Ετερό Γονείς, ή Ότι τα Παιδιά τις είναι Λιγότερο Υγιή Ψυχικά και Καλά Προσαρμοσμένα.

Οι ισχυρισμοί πως τα ετερό ζευγάρια είναι καλύτερες γονείς από τα λεσβιακά ζευγάρια, ή ότι τα παιδιά των λεσβιών ή αμφισεξουαλικών γονιών τα πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι τα παιδιά των ετερό γονιών, δεν υποστηρίζονται από τη σωρευτική επιστημονική έρευνα σε αυτόν τον τομέα. 39

Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών μελετών που έχουν άμεση σύγκριση μεταξύ λεσβιών και ετερό γονιών έχουν δείξει επανειλημμένα ότι οι πρώτες είναι κατάλληλες και ικανές γονείς όπως και οι τελευταίες και ότι τα παιδιά τις είναι εξ' ίσου ψυχολογικά υγιή και καλά προσαρμοσμένα. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στις λεσβίες γονείς από ό,τι σε γκέι γονείς, 40 άλλες δημοσιευμένες μελέτες που έχουν συμπεριλάβει και γκέι γονείς επίσης να βρήκαν ότι είναι κατάλληλοι και ικανοί γονείς όσο οι ετερό γονείς. 41

Μια περιεκτική επισκόπηση του 2001 ομοτίμων επιστημονικών μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία από την εμπειρική έρευνα "δείχνουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός per se δεν έχει καμία μετρήσιμη επίδραση στην ποιότητα της σχέσης γονέα-κοριτσιού ή στη ψυχική υγεία είτε στη κοινωνική προσαρμογή”. 42 Μια πιο πρόσφατη ανασκόπηση από τις ίδιες συγγραφείς σημειώνουν “τα πανταχού παρόντα ευρήματα δεν διαπίστωσαν διαφορές” στις συγκρίσεις οικογενειών μεταξύ λεσβιακών και ετερό ζευγαριών, αλλά επικεντρώθηκε στον σχετικά μικρό αριθμό διαφορών που έχουν αναφερθεί, συμπέραναν ότι, συνολικά, οι διαφορές ήταν θετικές για τις οικογένειες των λεσβιακών ζευγαριών, τουλάχιστον όσο συχνές θα ήταν για τις οικογένειες των ετερό ζευγαριών. 43

Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύονται από τρεις πρόσφατες μελέτες που χρησιμοποιούν τυχαία εθνικά δείγματα (δηλαδή, αντιπροσωπευτικά δείγματα). Η μία χρησιμοποίησε στοιχεία από τη Εθνική Διαχρονική Μελέτη της Εφηβικής Υγείας για να συγκρίνουν τις έφηβες που μεγαλώνουν από ένα λεσβιακό ζευγάρι και έφηβες που μεγαλώνουν από ένα ετερό ζευγάρι. Οι ερευνήτριες δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων των εφήβων σχετικά με τα μέτρα από ένα μεγάλο αριθμό βασικών μεταβλητών, περιλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, τα αποτελέσματα στο σχολείο, τη χρήση ουσιών, την εγκληματικότητα, τις εμπειρίες θυματοποίησης, και τις σχέσεις με τις συνομήλικες. 44 


Μια άλλη μελέτη χρησιμοποίησε στοιχεία από την Διαχρονική Μελέτη για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία - Ομάδα Νηπιαγωγείου (ECLs-K) για να συγκρίνει την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών που μεγαλώνουν σε διάφορες οικογενειακές δομές.

Όταν ελήφθησαν υπόψη οι συνέπειες των σημαντικών οικογενειακών μεταβάσεων (π.χ., που σχετίζονται με το διαζύγιο, το χωρισμό ή το θανάτο των γονιών), τα παιδιά σε λεσβιακές οικογενειακές δομές έδειξαν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα επιτευγμάτων-δεξιοτήτων-επιτυχιών από τα κορίτσια που ζουν με τη βιολογική μητέρα και τον πατέρα τις (αν και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική). 45 


Στην τρίτη μελέτη, τα στοιχεία της Απογραφής των Ην. Πολιτειών χρησιμοποιήθηκαν για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης μεταξύ των παιδιών που διαμένουν σε σπίτια με διάφορους τύπους οικογενειακής δομής. Όταν οι διαφορές στο εισόδημα των νοικοκυριών και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων (SES) ήταν στατιστικά ελεγχόμενα, οι διαφορές στην εξέλιξη στο σχολείο μεταξύ των παιδιών των ετερό έγγαμων ζευγαριών και των λεσβιακών ζευγαριών που συζούν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Όπως η συγγράφισα της μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα, «[η] ανάλυση σε αυτό το άρθρο, η πρώτη που χρησιμοποιεί μεγάλο εθνικό δείγμα με αντιπροσωπευτικά δεδομένα, δείχνει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με λεσβιακά ζευγάρια δεν έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στο να έχουν κανονική πρόοδο στο σχολείο”. 46

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα παιδιά με λεσβίες, γκέι γονείς δεν διαφέρουν από τα παιδιά των ετερό γονέων στην ταυτότητα του φύλου τους (η ψυχολογική αίσθηση ενός προσώπου ότι είναι κορίτσι ή αγόρι). 47   


Ομοίως, αν και ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι στα παιδιά των λεσβιών μητέρων ή στα παιδιά που μεγαλώνουν σε λεσβιακές μονογονεϊκές οικογένειες ήταν πιο αποδεκτή η μη συμμόρφωση στους ρόλους του φύλου στις άλλες-ους 48 και με λιγότερα στερεότυπα για το φύλο ή ήταν πιο ευέλικτα στα πρότυπα της συμπεριφοράς των ρόλων του φύλου (π.χ., κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 49) από εκείνα τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ετερό μονογονεϊκές οικογένειες, οι περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες δεν έχουν βρει κάποιες αξιόπιστες διαφορές μεταξύ των παιδιών με λεσβίες μητέρες και των παιδιών με ετερό μητέρες σύμφωνα ρόλο των κοινωνικών φύλων (τήρηση πολιτιστικών προτύπων που ορίζουν την γυναικεία και την ανδρική συμπεριφορά). 50 Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα παιδοθετημένα παδιά από λεσβίες γονείς έδειξαν τυπική ανάπτυξη του ρόλου του κοινωνικού φύλου, όπως και τα παιδοθετημένα από γκέι γονείς όπως και τα παιδοθετημένα από ετερό γονείς. 51


Βρίσκεστε στο Β' μέρος της είδησης για να βρεθείτε στο Γ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.2.2013 και την μεταφράσαμε από την apa.org  στην https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/hollingsworth-perry.pdf
 20 See S. Stack & J.R. Eshleman, Marital Status and Happiness: A 17-Nation Study, 60 J. Marriage & Fam. 527 (1998); R.P.D. Burton, Global Integrative Meaning as a Mediating Factor in the Relationship Between Social Roles and Psychological Distress, 39 J. Health & Soc. Behav. 201 (1998); Gove et al., supra note 19, at 5.

21 Οι ερευνήτριες αναγνωρίζουν ότι οι συγκρίσεις μεταξύ των έγγαμων και των άγαμων ετερό ζευγαριών περιπλέκονται από την πιθανότητα ότι παρατηρούμενες διαφορές μπορεί να οφείλονται σε αυτο-επιλογή. Μετά από εκτενή μελέτη, όμως, οι ερευνήτριες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη που σχετίζονται με το γάμο οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο το θεσμό και όχι σε αυτο-επιλογή. Δείτε, π.χ, Gove et al., supra note 19, at 10; J.E. Murray, Marital Protection and Marital Selection: Evidence from a Historical-Prospective Sample of American Men, 37 Demography 511 (2000). Είναι λογικό να αναμένεται ότι τα λεσβιακά ζευγάρια που επιλέγουν να τελέσουν γάμο, όπως τα ετερό ζευγάρια, θα επωφεληθούν από το θεσμό του ίδιου του γάμου. 

22 See N.J. Johnson et al., Marital Status and Mortality: The National Longitudinal Mortality Study, 10 Annals Epidemiology 224 (2000); C.E. Ross et al., The Impact of the Family on Health: The Decade in Review, 52 J. Marriage & Fam. 1059 (1990); R.W. Simon, Revisiting the Relationships Among Gender, Marital Status, and Mental Health, 107 Am. J. Soc. 1065 (2002). 

23 See supra note 20; see also S.L. Brown, The Effect of Union Type on Psychological Well-Being: Depression Among Cohabitors Versus Marrieds, 41 J. Health & Soc. Behav. 241 (2000). But see, e.g., C.E. Ross, Reconceptualizing Marital Status as a Continuum of Social Attachment, 57 J. Marriage & Fam. 129 (1995) (Απέτυχε να εντοπίσει σημαντικές διαφορές στην κατάθλιψη μεταξύ των έγγαμων ετερό συγκρινόμενα με ετερό ζευγάρια που συζούν). 

24 See W.R. Gove et al., Does Marriage Have Positive Effects onthe Psychological Well-Being of the Individual?, 24 J. Health & Soc. Behav. 122 (1983); K. Williams, Has the Future of Marriage Arrived? A Contemporary Examination of Gender, Marriage, and Psychological Well-Being, 44 J. Health & Soc. Behav. 470 (2003); J.K. Kiecolt-Glaser & T.L. Newton, Marriage and Health: His and Hers, 127 Psychol. Bull. 472 (2001). 

25 See G. Levinger, Marital Cohesiveness and Dissolution: An Integrative Review, 27 J. Marriage & Fam. 19 (1965); J.M. Adams & W.H. Jones, The Conceptualization of Marital Commitment: An Integrative Analysis, 72 J. Personality & Soc. Psychol. 1177 (1997).

26 See, e.g., D. Previti & P.R. Amato, Why Stay Married? Rewards, Barriers, and Marital Stability, 65 J. Marriage & Fam. 561 (2003). 

27 See T.B. Heaton & S.L. Albrecht, Stable Unhappy Marriages, 53 J. Marriage & Fam. 747 (1991); L.K. White & A. Booth, Divorce Over the Life Course: The Role of Marital Happiness, 12 J. Fam. Issues 5 (1991). 

28 L.A. Kurdek, Relationship Outcomes and Their Predictors: Longitudinal Evidence from Heterosexual Married, Lesbian Cohabiting Couples, and Gay Cohabiting, 60 J. Marriage & Fam. 553 (1998). 

29 2010 Census and 2010 American Community Survey, supra note 14. 

30 Η Απογραφή δεν αξιολογεί άμεσα τον σεξουαλικό προσανατολισμό των συμμετεχουσών. Έτσι, τα στοιχεία της Απογραφής περιλαμβάνουν μόνο λεσβίες, γκέι γονείς οι οποίες συγκατοικούν με τις συντρόφισσές τις και οι οποίες ήταν πρόθυμες να αναφέρουν την κατάσταση της σχέσης τις στην απογραφή. Απογραφή 2010 και Έρευνα της Κοινότητας των Ην. Πολιτειών του 2010, ανωτέρω υποσημείωση 14. 

31 S. Golombok, Parenting: What Really Counts? (2000); M.E. Lamb & C. Lewis, The Role of Parent-Child Relationships in Child Development, in Developmental Science: An Advanced Textbook429-68 (M.H. Bornstein & M.E. Lamb eds., 5th ed. 2005); C.J. Patterson, & P.D. Hastings, Socialization in the Context of Family Diversity, in Handbook of Socialization: Theory and Research 328-51 (J.E. Grusec & P.D. Hastings eds., 2007). 

32 M.E. Lamb, Mothers, Fathers, Families, and Circumstances: Factors Affecting Children’s Adjustment, 16 Applied Develop mental Sci. 98 (2012). 32 M.E. Lamb, Mothers, Fathers, Families, and Circumstances: Factors Affecting Children’s Adjustment, 16 Applied Develop mental Sci. 98 (2012). 

33 Lamb & Lewis, supra note 31; Patterson & Hastings, supra note 31.

34 See, e.g., P.R. Amato, Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) Meta-Analysis, 15 J. Fam. Psychol. 355 (2001). 

35 The Family Context of Parenting in Children’s Adaptation to Elementary School (P.A. Cowan et al. eds., 2005); R.W. Chan et al., Psychosocial Adjustment Among Children Conceived Via Donor Insemination By Lesbian and Heterosexual Mothers, 69 Child Dev. 443 (1998); E.M. Cummings et al., Children’s Responses to Everyday Marital Conflict Tactics in the Home, 74 Child Dev. 1918 (2003); E.M. Cummings et al., Everyday Marital Conflict and Child Aggression, 32 J. Abnormal Child Psychol. 191 (2004); Golombok, supra note 31; D. Potter, Same-Sex Parent Families and Children’s Academic Achievement, 74 J. Marriage & Fam. 556 (2012); M.J. Rosenfeld, Nontraditional Families and Childhood Progress Through School, 47 Demography 755 (2010). 

36 See, e.g., S. McLanahan & G. Sandefur, Growing Up With a Single Parent: What Hurts, What Helps 39 (1994). 

37 Neighborhood Poverty: Context and Consequences for Children (J. Brooks-Gunn et al. eds., 1997); Consequences of Growing Up Poor (G.J. Duncan & J. Brooks-Gunn eds., 1997); Patterson & Hastings, supra note 31; Potter, supra note 35; Rosenfeld, supra note 35.38 See Chan et al., supra note 35; C.J. Patterson, Lesbian and Gay Parents and Their Children: A Social Science Perspective, in Contemporary Perspectives on Lesbian, Gay, and Bisexual Identities, Nebraska Symposium on Motivation 141 (D.A. Hopeed., 2009); J. Stacey & T.J. Biblarz, (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?, 66 Am. Soc. Rev. 159 (2001); C.J. Telingator & C.J. Patterson, Children and Adolescents of Lesbian and Gay Parents, 47 J. Am. Acad. Child & Adolescent Psychiatry 1364 (2008); J.L. Wainright et al., Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents, 75 Child Dev. 1886 (2004).

38 See Chan et al., supra note 35; C.J. Patterson, Lesbian and Gay Parents and Their Children: A Social Science Perspective, in Contemporary Perspectives on Lesbian, Gay, and Bisexual Identities, Nebraska Symposium on Motivation 141 (D.A. Hopeed., 2009); J. Stacey & T.J. Biblarz, (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?, 66 Am. Soc. Rev. 159 (2001); C.J. Telingator & C.J. Patterson, Children and Adolescents of Lesbian and Gay Parents, 47 J. Am. Acad. Child & Adolescent Psychiatry 1364 (2008); J.L. Wainright et al., Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents, 75 Child Dev. 1886 (2004).

39 Η έρευνα για λεσβίες, αμφισεξουαλικές, γκέι γονείς περιλαμβάνει δεκάδες εμπειρικές μελέτες. Τα πορίσματά τις συνοψίζονται στις κριτικές εμπειρικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκαν με σεβασμό, σε έγκριτα περιοδικά και ακαδημαϊκά βιβλία. Πρόσφατες αξιολογήσεις περιλαμβάνουν T.J. Biblarz & J. Stacey, How Does the Gender of Parents Matter?, 72 J. Marriage & Fam. 3 (2010); A.E. Goldberg, Lesbian and Gay Parents and Their Children: Research on the Family Life Cycle (2010); C.J. Patterson, Family Lives of Lesbian and Gay Adults, in Handbook of Marriage and the Family 659, 668-71 (G.W. Peterson & K.R. Bush eds., 3d ed. 2013); C.J. Patterson, Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law, and Policy, 64 Am. Psychologist 727 (2009). For earlier reviews, see, e.g., Stacey & Biblarz, supra note 38; E.C. Perrin & Comm. on Psychosocial Aspects of Child & Fam. Health, Technical Report: Coparent or Second-Parent Adoption by Same-Sex Parents, 109 Pediatrics 341 (2002); C.J. Patterson, Family Relationships of Lesbians and Gay, 62 J. Marriage & Fam. 1052 (2000); N. Anderssen et al., Outcomes for Children with Lesbian or Gay Parents: A Review of Studies from 1978 to 2000, 43 Scand. J. Psychol. 335 (2002).

40 See, e.g., H. Bos & T.G.M. Sandfort, Children’s Gender Identity in Lesbian and Heterosexual Two-Parent Families, 62 Sex Roles 114 (2010); R.H. Farr et al., Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation Matter?, 14 Applied Developmental Sci. 164, 176(2010); S. Golombok et al., Children with Lesbian Parents: A Community Study, 39 Developmental Psychol. 20 (2003); I. Rivers et al., Victimization, Social Support, and Psychosocial Functioning Among Children of Same-Sex and Opposite-Sex Couples in the United Kingdom, 44 Developmental Psychol. 127 (2008); J.L. Wainright & C.J. Patterson, Delinquency, Victimization, and Substance Use Among Adolescents With Female Same-Sex Parents, 20 J. Fam. Psychol. 526 (2006). 

41 Farr et al., supra note 40, at 176; see also S. Erich et al., Lesbian and Gay Adoptive Families: An Exploratory Study of Family Functioning, Adoptive Child’s Behavior, and Familial Support Networks, 9 J. Fam. Soc. Work 17 (2005); S. Erich et al., A Comparative Analysis of Adoptive Family Functioning with Lesbian, Gay and Heterosexual Parents and Their Children, 1 J. LGBT Fam. Stud. 43 (2005). For a review of earlier research, see C.J. Patterson, Gay Fathers, in The Role of the Father in Child Development 397, 413 (M.E. Lamb ed., 4 ed. 2004).

42 Stacey & Biblarz, supra note 38, at 176. 

43 Biblarz & Stacey, supra note 39, at 13; see also E.L. Sutfin et al., How Lesbian and Heterosexual Parents Convey Attitudes about Gender to their Children: The Role of Gendered Environments, 58 Sex Roles 501 (2008) (finding that the children of lesbian mothers were more tolerant of other children engaging in behaviors that violate traditional gender norms). Similarly, a recent report by the National Academy of Sciences’ Institute of Medicine concluded that “[s]tudies show that [the children of lesbian and gay parents] are well adjusted and developmentally similar to the children of different-sex parents.” Institute of Medicine, supra note 3, at 234. 

44 J.L. Wainright & C.J. Patterson, Peer Relations Among Adolescents With Female Same-Sex Parents, 44 Developmental Psychol. 117 (2008); Wainright & Patterson, supra note 40; Wainright et al., supra note 38.

45 Potter, ανωτέρω υποσημείωση 35. Στοιχεία σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών δεν συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης. Κατά συνέπεια, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η σχέση των γονιών είχαν συναχθεί από μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των επιμελητριών των νοικοκυριών. 

46 Rosenfeld, supra note 35. 

47 E.g., Bos & Sandfort, supra note 40. For literature reviews, see Goldberg, supra note 39; Patterson, Family Lives, supra note 39; Perrin & Comm., supra note 39, at 342. 

48 Sutfin et al., supra note 43; M. Fulcher et al., Individual Differences in Gender Development: Associations with Parental Sexual Orientation, Attitudes, and Division of Labor, 58 Sex Roles 330 (2008).

49 A.E. Goldberg et al., Gender-Typed Play Behavior in Early Childhood: Adopted Children with Lesbian, Gay, and Heterosexual Parents, 67 Sex Roles 503 (2012); R. Green et al., Lesbian Mothers and Their Children: A Comparison with Solo Parent Heterosexual Mothers and Their Children, 15 Archives Sexual Behav. 167 (1986). An earlier paper (M.E. Hotvedt & J.B. Mandel, Children of Lesbian Mothers, in Homosexuality: Social, Psychological, and Biological Issues 275 (W. Paul et al. eds., 1982)) reported data from the same study. 

50 Farr et al., supra note 40. For reviews of the literature, seeGoldberg, supra note 39; Patterson, Family Lives, supra note 39. 

51 See Farr et al., supra note 40.