13 Απρ 2016

Απόφαση Παιδοθεσίας στις Ην. Πολιτείες 6-Case 3:15-cv-00578-DPJ-FKBΕνώ η προσέγγιση της πλειοψηφίας θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, αν εφαρμοστεί σε κατώτερα δικαστήρια σε μελλοντικές υποθέσεις που αφορούν τα σχετικά οφέλη του γάμου, αυτό αποδεικνύει την πρόθεση της πλειοψηφίας για την σαρωτική αλλαγή. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία κατέχει σαφώς ότι ο ίδιος ο γάμος είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για την αντιμετώπιση της νόμιμης διαδικασίας του ζητήματος. Στο ίδιο στην 2602. Στο πλαίσιο της ίσης προστασίας, θα απαιτούσε αυστηρό έλεγχο. Όμως, η γνωμοδότηση εξετάζει επίσης τα οφέλη του γάμου, σημειώνοντας ότι ο γάμος και τα εν λόγω ποικίλα δικαιώματα που συνδέονται με αυτόν αναγνωρίζονται ως «ενιαίο σύνολο». Στο ίδιο στη 2600. Και προσθέτει ότι «οι νόμοι του γάμου που επιβάλλονται στις ενάγουσες είναι στην ουσία άνισοι: Τα λεσβιακά ζευγάρια στερούνται όλα τα οφέλη που προσφέρει στα ετερό ζευγάρια και αποκλείονται από την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος». Στο ίδιο στη 2604 (η έμφαση προστέθηκε).


Φυσικά, το Δικαστήριο δεν διευκρίνισε αν αυτά τα άλλα οφέλη είναι θεμελιώδη δικαιώματα ή αν οι λεσβίες είναι μία ύποπτη τάξη. Αν η κατάταξη δεν ήταν ύποπτη και τα οφέλη δεν ήταν θεμελιώδη, τότε μία επανεξέταση ορθολογικής-βάσης θα ακολουθούσε. Δεν το έκανε. Αντ' αυτού, φαίνεται να είναι σαφές πως το Δικαστήριο εφάρμοσε κάτι μεγαλύτερο από την ορθολογικής-βάσης επανεξέταση. Πράγματι, η πλειοψηφία δεν ασχολείται με τις αιτίες των Πολιτειών για τη θέσπιση απαγορεύσεων τις στο γάμο των λεσβιών και ποτέ δεν αναφέρει τη λέξη "λογική".


Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνει καμιά έναν ακριβή έλεγχο, το Δικαστήριο επέκτεινε τη συμμετοχή του στο γάμο που σχετίζεται με τα οφέλη, τα οποία περιλαμβάνουν το δικαίωμα παιδοθεσίας. Και το έπραξε παρά τις όσες-ους το κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση, ενώ τις υποθέσεις που σχετίζονται με οφέλη του γάμου τις επεξεργάζονται τα κατώτερα δικαστήρια. Σύμφωνα με την πλειοψηφία, «Ήταν το Δικαστήριο που έπρεπε να το αναστείλει για να επιτρέψει αργά, στην κατά υπόθεση προσδιορισμού της απαιτούμενης διαθεσιμότητας συγκεκριμένων δημόσιων παροχών σε λεσβιακά ζευγάρια, εξακολουθεί να αρνείται στις λεσβίες πολλά δικαιώματα και ευθύνες που είναι συνυφασμένα με το γάμο". Στο ίδιο στην 2606 (η υπογράμμιση δική μου).


Ο πλήρης αντίκτυπος της εν λόγω δήλωσης δεν είχε χαθεί για τη μειονότητα. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Roberts πρώτος έθεσε το θέμα με την αποτυχία της πλειοψηφίας να «σημειώσει με ακρίβεια ποιούς νόμους οι ενάγουσες έχουν αμφισβητίσει". Στο ίδιο στην 2623 (ο C.J. Roberts, μειοψήφισε). Στη συνέχεια επέκρινε την πλειοψηφία για το τάχιστο άλμα σε σχετικές υποθέσεις γάμου τις οποίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν διαφορετικά:
Παρά το γεγονός ότι [η πλειοψηφία] συζητήσ[ε] μερικά από τα βοηθητικά νομικά οφέλη που συνοδεύουν το γάμο, όπως τα δικαιώματα στο νοσοκομείο, επισκέψεων και την αναγνώριση της συζυγικής ιδιότητας σε επίσημα έγγραφα, η αγωγή των εναγουσών «στοχεύει στους νόμους που ορίζουν το γάμο γενικά και όχι σε εκείνους που κατανέμουν συγκεκριμένα οφέλη . . . . Φυσικά, αυτές οι πιο επιλεκτικές απαιτήσεις δεν θα προκύψουν τώρα που το Δικαστήριο έχει λάβει το δραστικό βήμα που απαιτεί κάθε Πολιτεία να χορηγήσει άδεια και να αναγνωρίσει τους γάμους μεταξύ λεσβιακών ζευγαριών.

Στο ίδιο στην 2623 - 24 (ο Roberts, C.J., μειοψίφησε) (η υπογράμμιση δική μου).
 

Εν ολίγοις, η πλειοψηφούσα γνώμη αποκλείει οι δικαστικές διαμάχες για τους νόμους να παρεμβαίνουν στο δικαίωμα του γάμου και “στα δικαιώματα και τις ευθύνες που είναι συνυφασμένες με το γάμο".
Στο ίδιο στη 2606. Φαίνεται επίσης εξαιρετικά απίθανο ότι το ίδιο το δικαστήριο που έκρινε πως η Πολιτεία δεν μπορεί να απαγορεύσει το λεσβιακό γάμο επειδή θα αρνηθεί τα ρητά οφέλη περιλαμβανομένου του δικαιώματος να παιδοθετούν, τότε θα συμπεράνουμε ότι στα έγγαμα ζευγάρια λεσβιών μπορεί να αμφισβητηθούν ακριβώς τα ίδια οφέλη.
8


Η Obergefell αντικατοπτρίζει προφανώς αντικρουόμενες δικαστικές φιλοσοφίες. Ενώ η κατανόηση αυτών των θέσεων είναι απαραίτητη για την απόφαση αυτή, δεν είναι θέση του Δικαστηρίου ούτε πρόθεση να κριτικάρει την προσέγγιση της. Η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών υπαγορεύει τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης, και τα κατώτερα δικαστήρια δεσμεύονται να τις ακολουθήσουν. Σε αυτή την υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι η Ενότητα 93-17-3 (5) παραβιάζει τη Ρήτρα Ίσης Προστασίας του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών.


2. Ανεπανόρθωτη Ζημία

"Η ζημία είναι “ανεπανόρθωτη” μόνο αν δεν μπορεί να αναιρεθεί μέσω χρηματικών λύσεων". Deerfield Med. Ctr. v. City of Deerfield Beach, 661 F.2d 328, 338 (5η Περιφέρεια 1981) δείτε επίσης Spiegel v. City of Hous., 636 F.2d 997 (5η Περιφέρεια 1981). Οι κατηγορούμενες-οι υποστηρίζουν ότι "οι βλάβες των εναγουσών δεν είναι ανεπανόρθωτες, εν μέρει επειδή η θέσπιση της παιδοθεσίας θα διορθώσει τις βλάβες των Εναγουσών. Defs'. Mem. [21] στην 19. Αλλά "[η] διακριτική μεταχείριση στα χέρια της κυβέρνησης είναι μια βλάβη που "από καιρό έχει αναγνωρισθεί δικαστικώς ως σαφώς αναγνωρίσιμη". Tex. Cable & Telecomm. Ass'n κατά Hudson, 265 F. App'x 210, 218 (5η Περφέρεια. 2008) (αναφέρεται στην Heckler κατά Mathews, 465 U.S. 728, 738 (1984)). Και ενώ οι ενάγουσες πρέπει να υποστούν τη διαδικασία παιδοθεσίας για να αντιμετωπίσουν πλήρως τις βλάβες τις, η σημερινή νομοθεσία επιβάλλει αντισυνταγματικό κώλυμα που προκάλεσε ζημίες στίγματος και πιο πρακτικές βλάβες. Οι ενάγουσες απευθύνονται με αυτές τις ανησυχίες κατά την κατάθεσή τους και την τροποποιημένη καταγγελία και οι κατηγορούμενες-οι δεν απέδειξαν ότι μπορούσαν να αναιρεθούν οι ζημίες με ένα χρηματικό ποσό. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ανεπανόρθωτη βλάβη.


3. Εξισορρόπιση Βλαβών

Οι ενάγουσες έχουν, επίσης, αντιμετώπισαν το φορτίο τις σχετικά με την ισορροπία των βλαβών. Το DHS τοποθετήθηκε, μέσω του διευθυντή της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας της Οικογένειας και του Παιδιού, ότι δεν θα εμποδίσει μια κατά τα άλλα έγκυρη λεσβιακή παιδοθεσία, έτσι αυτή η απόφαση απλώς αποτυπώνει ό,τι έχει υποσχεθεί το DHS.


4. Δημόσιο Συμφέρον
«[Α]νήκει πάντα στο δημόσιο συμφέρον να αποφευχθεί η παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων των διαδίκων”. Awad κατά Ziriax, 670 F.3d 1111, 1132 (10η Περιφ. 2012) (παρατίθεται με την έγκριση της Jackson Women’s Health Org. κατά Currier, 760 F.3d 448, 470 n.9 (5η Περιφ. 2014)).


III. Συμπέρασμα
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, το Δικαστήριο χορηγεί την Πρόταση Έλλειψης Αντικειμένου Δικαιοδοσίας και την Αποτυχία της Πολιτείας ενός Ισχυρισμού [52] που κατατέθηκε από τις Κατηγορούμενες-ους στο Δέκατο, στο Δέκατο Τέταρτο, και στο Εικοστό
Επαρχιακό Ανώτατο Δικαστήριο και οι δικαστίνες-ες Dawn Beam, Μ Ronald Doleac, Deborah J.Gambrell, Johnny L. Williams, Kenneth M. Burns, Dorothy W. Colom, Jim Davidson, John Grant, και John C. McLaurin, Jr. Οι ακόλουθες Προτάσεις χορηγούνται εν μέρει:

(1) η Πρόταση έκδοσης Προσωρινής διαταγής [13] στην κατηγορούμενη-ο Davis, και (2) η Πρόταση Έλλειψης Αντικειμένου Δικαιοδοσίας [15, 55], στις ενάγουσες Brittany Rowell και Jessica Harbuck και στις κατηγορουμένες-ους του DHS, στον Κυβερνήτη Phil Bryant, και στον Γενικό Εισαγγελέα Jim Hood.Ο Ανώτερος Διευθυντής του DHS με τα παρόντα προκαταρκτικά διατάχθηκε στην επιβολή της Ενότητας του Κώδικα του Μισισιπή 93-17-3 (5).
Έτσι Διατάχθηκε και Κηρύχθηκε
στις 31.3. 2016.

s / Daniel P. Jordan III
Επαρχιακός Δικαστής των Ην. Πολιτειών


Βρίσκεστε στο 6ο μέρος, για να βρεθείτε στο 1ο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.3.2016 και την μεταφράσαμε από την huffingtonpost στην http://www.huffingtonpost.com/entry/mississippi-same-sex-adoption_us_56fdb1a3e4b083f5c607567f


Σημείωση 8 Κατά τη διάρκεια των αγορεύσεων, το Δικαστήριο έδωσε στις κατηγορούμενες-ους μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση της εμφανούς επιθυμίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να περιλάβει τα οφέλη του γάμου που σχετίζονται με την απόφασή Obergefell. Οι σύμβουλοι φάνηκε να αναγνωρίζουν το θέμα και να αναπροσανατολίζουν το Δικαστήριο στις διαδικασίες υπεράσπισης. Δείτε Tr. Στην 157.