13 Απρ 2016

Απόφαση Παιδοθεσίας στις Ην. Πολιτείες 5-Case 3:15-cv-00578-DPJ-FKBΣτην Κ.Ρ. Ι, η Πέμπτη Περιφέρεια αντιμετώπισε ένα νόμο που θα μπορούσε, αλλά όχι απαραιτήτως- να ενοχοποιεί την κατηγορούμενη-ο. Ο Νόμος Ιατρικής Αμέλειας της Λουιζιάνα δημιούργησε ένα ταμείο για τη συμμετοχή των γιατρίνών που είχαν μηνυθεί για αμέλεια. Αλλά στην Ενότητα 9:2800.12 των Αναθεωρημένων Νόμων της Λουιζιάνα εξαιρούνται οι πάροχοι των αμβλώσεων από το ταμείο για τις αγωγές που σχετίζονται με την διαδικασία αμβλώσεων. Το ταμείο χορηγήθηκε από το Συμβούλιο Επιτήρησης του Ταμείου Αποζημίωσης των Ασθενών (το “Συμβούλιο”). 627 F.3d στην 119. Όταν το Συμβούλιο αρνήθηκε έναν ισχυρισμό που σχετίζονταν με την έκτρωση, η πάροχος και άλλες κατηγορούμενες-οι, έφεραν τόσο ως μία προσωπική όσο και ως μία εφαρμοζόμενη αμφισβήτηση στην Ενότητα 9: 2.800,12. Η Πέμπτη Περιφέρεια βρήκε ότι στέκει το Άρθρο 12 (β) στάδιο:

Αναγνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο πολύ απέχει από το να είναι ο μοναδικός συμμετέχων στην εφαρμογή του αμφισβητούμενου νόμου. Για παράδειγμα, οι διάδικοι μπορούν να παρακάμπτουν το Συμβούλιο και να προχωρήσουν άμεσα στα δικαστήρια. Αλλά σε πολλά σημεία, Ενότητα 9: 2.800.12 οι επιπτώσεις των ενεργειών του Συμβουλίου αρκούν για να προσδώσουν νομιμοποίηση στις ενάγουσες. "Η ενάγουσα ικανοποιεί την απαίτηση αποζημείωσης όταν δείχνει ότι μια ευνοϊκή απόφαση θα απαλάξει την ίδια από μία διακριτή ζημία. Δεν χρειάζεται να δείξει ότι μια ευνοϊκή απόφαση θα την απαλάξει από κάθε ζημία της". Larson κατά Valente, 456 Ην. Πολ. 228, 243 n.15,102 S. Ct. 1673, 72 L. Ed. 2d 33 (1982). Αυτό που διακρίνει το ρόλο του Συμβουλίου από εκείνο του κυβερνήτη και της Γενικής Εισαγγελίας στην Okpalobi. Αυτές οι δύο αξιωματούχοι διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν "καμία υποχρέωση ή τη δυνατότητα να κάνουν κάτι" σχετικά με την επιβολή του νόμου. Okpalobi, 244 F.3d στην 427. Εδώ, το Συμβούλιο έχει σαφείς αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή της Ενότητας 9:2.800.12.


627 F.3d στο 123-24 (τα εσωτερικά σημεία στίξης έχουν μεταβληθεί), δείτε επίσης Toll Bros., Inc. κατά. Township of Readington, 555 F.3d 131, 142 (3d Cir. 2009) (κρίνοντας ότι η αιτιολόγηση "δεν χρειάζεται να είναι τόσο κοντά όσο η γενεσιουργός αιτία-όπως η αιτιολόγηση που απαιτείται για την επιτυχία επί της ουσίας του ισχυρισμού της αδικοπραξίας. Αντίθετα, μια έμμεση σχέση αιτιολόγησης θα είναι αρκετή, εφ' όσον υπάρχει “μια αρκετά ανιχνεύσιμη σύνδεση μεταξύ της υποτιθέμενης ζημίας στην πραγματικότητα και στην συμπεριφορά της φερόμενης ως κατηγορούμενη-ος” (παραθέτω την Vt. Agency of Nat. Res.v. U.S. ex rel. Stevens, 529 U.S. 765, 771 (2000)) (οι πρόσθετες αναφορές παραλείπονται), δείτε επίσης Bennett, 520 U.S. 168 (κρίνοντας ότι το“αρκετά ανιχνεύσιμη" δεν είναι το ίδιο με το "γενεσιουργός αιτία” για τους σκοπούς της νομιμοποίησης).


Εδώ, το DHS έχει πολύ μεγαλύτερη εξουσία στις παιδοθεσίες από ότι οι αξιωματούχοι της υπόθεσης Okpalobi. Στην πραγματικότητα, η αρχή χάραξης πολιτικής της, απέτυχε να συμπεριλάβει την λεσβιακή παιδοθεσία στην πολιτική κατά των διακρίσεων, καθώς η υποτιθέμενη πολιτική επιβολής της Ενότητας 93-17-3 (5) είναι επαρκής όταν εξετάζεται με την υποτιθέμενη καταναγκαστική επίδραση σε εκείνες που εκτελούν εθελοντικά επιθεωρήσεις στο σπίτι.


Για παράδειγμα, στην Ivy κατά Williams, κωφές-οι έφεραν μία υποθετικής τάξης δράση κατά του Οργανισμού Εκπαίδευσης του Τέξας- Texas Education Agency ("ΤΕΑ"), ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα που θα απαιτούσαν από τον TEA οι οδηγοί σχολικών ιδιωτικής εκπαίδευσης να συμμορφώνονται με το Νόμο περί Αναπηρίας των Ην. Πολτειών (ADA). 781F.3d 250 (5η Περιφέρεια 2015). Ο ΤΕΑ υποστήριξε ότι «[δεν υπήρχε] κάποια αιτιολογική σύνδεση μεταξύ της βλάβης που επικαλέστηκαν οι εναγουσες και της συμπεριφοράς του ΤΑΕ εξ' αιτίας των οδηγών των σχολικών ιδιωτικής εκπαίδευσης, δεν είναι ο TEA, που αρνείται να συμπεριλάβει τις ενάγουσες". Στο ίδιο στην 253. Η Πέμπτη Περιφέρεια θεώρησε τον ισχυρισμό "ανάξιο". Στο ίδιο "Ενώ οι νόμοι εκπαίδευσης των οδηγών των σχολικών είναι μία αιτία ζημίας, είναι εξίσου σαφές ότι οι εν λόγω υποτιθέμενες βλάβες των εναγουσών είναι επίσης “αρκετά ανιχνεύσιμες” για την αποτυχία του TEA να ενημερώσει τις οδηγούς των σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις υποχρεώσεις τις βάσει του νόμου ADA και απέτυχε να αρνηθεί να παράσχει άδειες σε οδηγούς σχολικών ιδιωτικής εκπαίδευσης που παραβιάζουν τον Νόμο περί Αναπηρίας-ADA". Στο ίδιο.


Το αρκετά-ανιχνεύσιμο πρότυπο μπορεί να περιλαμβάνει "ζημία που παράγεται από καθοριστικό ή καταναγκαστικό αποτέλεσμα από την δράση κάποιας άλλης-ου". Bennett, 520 U.S. στην 169. Και επειδή το DHS μπορεί τόσο άμεσα όσο και μέσω του εξαναγκασμού να εμποδίσει μια ιδιωτική παιδοθεσία με βάση την Ενότητα 93-17- 3 (5), το Δικαστήριο καταλήγει στο παρόν στάδιο ότι μια διαταγή θα ήταν πιθανόν να επανορθώσει υποτιθέμενες βλάβες. Ως εκ τούτου, οι Ενάγουσες Phillips, Smith, Garner, και Hrostowski έχουν δημιουργήσει την νομιμοποίηση.


Γ.   Ενάγουσες Οργανώσεις
Τέλος, οι υπόλοιπες ενάγουσες-η Εκστρατεία της Ισότητας του Νότου και του Συμβουλίου Ισότητας στην Οικογένεια, είναι ομάδες υπεράσπισης που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών που ισχυρίζονται ότι συνειρμικά νομιμοποιούνται να μηνύσουν για λογαριασμό των μελών τις στο Μισισιπή και των ψηφοφόρων.
"Συνειρμικά νομιμοποιείται να είναι το τρίτο μέρος του ελέγχου: (1) Τα μέλη του σωματείου πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης του Άρθρου ΙΙΙ, (2) τα συμφέροντα που το σωματείο επιδιώκει να προστατεύσει είναι συναφή με το σκοπό της οργάνωσης, και (3) ούτε ο ισχυρισμός υποστηρίζεται ούτε η ζητούμενη επικουρία απαιτεί τη συμμετοχή των μεμονωμένων μελών". Tex. Democratic Party κατά Benckiser, 459 F.3d 582, 587 (5η Περιφέρεια 2006). Καμία πλευρά δεν έχει ενημερώσει για την συνειρμική-νομιμοποίηση στο θέμα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Δείτε Def's. Mem. [56] στην 11 n.6; Pls.’ Mem. [58] at 7 n.4. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση του Δικαστηρίου ότι διάφορες Ενάγουσες έχουν νομιμοποιηθεί, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ενάγουσες οργανώσεις έχουν νομιμοποιηθεί, επίσης, καθώς η “αποστολή [τις είναι] να ευθυγραμμίζεται με [τους] στόχους τις αυτή η αγωγή" και "[πρόσθετα μέλη [ή ψηφοφόροι] δεν είναι ανάγκη να συμμετέχουν, γιατί οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται είναι νομικές, όχι πραγματικές-έμπρακτες". Campaign for S. Equal. κατά Bryant, 64 F. Supp. 3d 906, 918 (S.D. Miss. 2014).


Β.  Ενδέκατη Τροποποίηση Ασυλίας
Η Ενδέκατη Τροπολογία χορηγεί κρατική ασυλία από τη μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο . . . από τις ίδιες τις πολίτισες-ες της”. “Lapides κατά Bd. of of Regents of the Univ. Sys. of Ga., 535 U.S. 613, 616 (2002). Η ασυλία επεκτείνεται και σε κρατικές υπηρεσίες που θεωρούνται "όπλα του κράτους". Will κατά Mich. Dep’t of State Police, 491 U.S. 58, 70 (1989). Τέλος, «μια μύνηση ενάντια σε μία κρατική αξιωματούχο υπό την επίσημη ιδιότητά της δεν είναι μια μήνυση κατά της υπαλλήλου, αλλά μάλλον είναι μία αγωγή ενάντια στην στην επίσημη ιδιότητά της ως κρατικής υπαλλήλου". Will, 491 U.S. στην 71. Ως εκ τούτου, η Ενδέκατη Τροπολογία κωλύει επίσης τους ισχυρισμούς του ομοσπονδιακού δικαστηρίου έναντι μεμονωμένων δημοσίων υπαλλήλων που ενεργούν υπό την επίσημη ιδιότητά τις. Στο ίδιο.

Όπως αναφέρεται, δεν νομιμοποιείται να υπάρχει ως προς τον κυβερνήτη ή από τη Γενική Εισαγγελία. Υπάρχει, επομένως, μια σχολή σκέψης που θα συνηγορεί κατά της διεξαγωγής μιας Ανάλυσης της Ενδέκατης Τροποποίησης ως προς αυτές-ούς. Δείτε Okpalobi, 244 F.3d στην 429 (J. Higginbotham, μειωψηφών εν μέρει). Αλλά με δεδομένο το πρώιμο στάδιο της ασκήσεως της προσφυγής, το Δικαστήριο θα εξετάσει σύντομα το ζήτημα ως εναλλακτική βάση για την οποία απορρίφθηκαν οι προσφυγές κατά της επίσημης ιδιότητας του Κυβερνήτη και της Γενικής Εισαγγελίας.

Στην Ex parte Young αναγνωρίστηκε η "άνε[ση]" και η "ταχύτητα []" που θα επιτευχθεί αν επιτραπούν αγωγές κατά των διοικητριών και δικηγορίνων γενικά για τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. 209 U.S. στην 157. Αλλά παρ' όλα αυτά έκρινε πως η ενάγουσα πρέπει να απο-δείξει πως οι κατηγορούμενες-οι "έχουν την απαιτούμενη “σύνδεση” με το σύστημα του νόμου ώστε να αφαιρέσουν την απαγόρευση αγωγής ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου κατά του κράτους βάσει της Ενδέκατης Τροποποίησης". Okpalobi, 244 F.3d στην 411. "το γεγονός ότι η κρατική υπάλληλος, λόγω του αξιώματός της, έχει κάποια σχέση με την εκτέλεση του νόμου, είναι σημαντικό και ουσιώδες γεγονός, και αν προκύπτει από το γενικό νόμο, ή δημιουργήθηκε ειδικά από τον ίδιο το νόμο, δεν είναι σημαντικό για όσο καιρό υπάρχει. "Εx parte Young, 209 U.S. στην 157.

Τι συνιστά σύνδεση με την επιβολή του νόμου δεν είναι απολύτως σαφές. Στην Okpalobi απαιτήθηκε μια «στενή σχέση» ή «ειδική σχέση». 244 F.3d στην 413. Αλλά αυτό το τμήμα της γνωμοδότησης δεν κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία του δικαστηρίου. Αργότερα, στην K.P. I, η Πέμπτη Περιφέρεια σημείωσε ότι η “[Ε]πιβολή “τυπικά περιλαμβάνει εξαναγκασμό ή περιορισμό”. 627 F.3d στην 124-25 (αναφέρεται στο Τρίτο Νέο Διεθνές Λεξικό της Webster 751 (1993)). Και αυτή η απαιτούμενη “σύνδεση” δεν είναι “απλώς η γενική υποχρέωση να βλέπουμε ότι οι νόμοι του κράτους υλοποιούνται, «αλλά» το ιδιαίτερο καθήκον να επιβάλει ερωτήσεις στο νόμο καθώς και να αποδείξει την προθυμία να ασκήσει το εν λόγω καθήκον. "Morris κατά Livingston, 739 F.3d 740, 746 (5η Περιφέρεια. 2014) (η υπογράμμιση προστέθηκε) (αναφέρεται στην Okpalobi, 244F.3d στην 414-15 (αναφέρεται στην Εx parte Young, 209 U.S. 157, 158)).

Σε αυτή την υπόθεση, ούτε ο Κυβερνήτης του Μισισιπή ούτε η Γενική Εισαγγελία έχουν την εξουσία καταναγκασμού ή περιορισμού επί των αποφάσεων στο θέμα της παιδοθεσίας. Επιπλέον, δεν έχουν "επιδείξει προθυμία να ασκήσουν το εν λόγω καθήκον".
Στο ίδιο Στην πραγματικότητα, τόσο ο κυβερνήτης όσο και η Γενική Εισαγγελία έχουν κατηγορηματικά ενημερώσει το Δικαστήριο στο υπόμνημά τις ότι είναι ανίσχυρη-ος να επηρεάσουν την απόφαση παιδοθεσίας και δεν θα προέβαιναν σε κάποια ενέργεια για να παρέμβουν στην επιδίωξη παιδοθεσίας αυτών των εναγουσών.
 

Ενώ οι ενάγουσες παρατηρούν ότι η Γενική Εισαγγελία εκπροσωπεί το κράτος στην παρούσα προσφυγή, και πάλι, αυτό δεν είναι αρκετό. Δείτε Harris, 2014 WL 6682307, στις * 5 (κρίνοντας ότι «εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη συνταγματικότητα του κράτους δικαίου... Και υπερασπίζεται αμφισβητήσεις για τους νόμους του κράτους" αρκετά για να ενεργοποιήσουν την Εx parte Young). Υπό τις συνθήκες αυτές, ούτε ο κυβερνήτης, ούτε η Γενική Εισαγγελία εμπίπτουν στην Εx parte Young εξαίρεση της ασυλίας της Ενδέκατης Τροπολογίας.ΙΙ Πρόταση Εναγουσών για έκδοση Προσωρινής Διαταγής

"Μια έκδοση προσωρινής διαταγής * είναι μία εξαιρετική λύση που ποτέ δεν έχει επιβραβευτεί ως δικαίωμα". Winter κατά. Nat. Res. Def. Council, Inc., 555 ΗΠΑ 7, 24 (2008). Για να αποκτήσουν αυτή την επικουρία, οι ενάγουσες πρέπει να αποδείξουν τέσσερις γνωστές απαιτήσεις:
(1) [μία] ουσιαστική πιθανότητα επιτυχίας επί της ουσίας, (2) [μία] ουσιαστική απειλή πως οι ενάγουσες θα υποστούν ανεπανόρθωτη ζημία (3) [πως η] ζημία αντισταθμίζει οποιαδήποτε βλάβη η εντολή θα μπορούσε να αμφισβητήσει την κατηγορούμενη[-ες], και (4) [πως η] διαταγή είναι προς το δημόσιο συμφέρον.
Women’s Med. Ctr. of Nw. Hous. κατά Bell, 248 F.3d 411, 419 n.15 (5η Περιφέρεια 2001).

Α Πιθανότητα Επιτυχίας επί της Ουσίας
Η Obergefell έκρινε ότι οι απαγορεύσεις για το γάμο των λεσβιών παραβιάζουν τη νόμιμη-διαδικασία και τις ρήτρες ίσης προστασίας. Είναι η ίση προστασία συστατικό της γνώμης που ασκεί επιρροή στην παρούσα απαγόρευση του Μισισιπή για τις λεσβιακές παιδοθεσίες. Σύμφωνα με την παραδοσιακή ανάλυση της ίσης προστασίας, ένας νόμος που δεν "στοχεύει [] σε μία ύποπτη τάξη” ή εμπλέκεται ένα θεμελιώδες δικαίωμα, θα πρέπει να γίνει δεκτός, «εφ 'όσον φέρει μια ορθολογική σχέση με κάποιο νόμιμο σκοπό". Romer κατά Evans, 517 US 620, 631 (1996). Αντίθετα, «αν η κατάταξη δεν στοχεύει σε μία ύποπτη ταξινόμηση ή να επηρεάζει ένα θεμελιώδες δικαίωμα, θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά και να γίνει δεκτή μόνον αν είναι κομμένη και ραμμένη για να προωθήσει ένα υποχρεωτικό συμφέρον της κυβέρνησης". Sonnier v. Quarterman, 476 F.3d 349, 368 (5η Περιφέρεια 2007) (η παραπομπή παραλείπεται).


Σε αυτή την υπόθεση, οι κατηγορούμενες-οι υποστηρίζουν ότι ισχύει η επανεξέταση ορθολογικής-βάσης. Αλλά η Obergefell δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλο έλεγχο στην ανάλυση της για την ίση προστασία. Η παράλειψη αυτή πρέπει να έχει γίνει συνειδητά από τις Ανώτατες Δικαστίνες-ες με πλήρη συγκατάβαση 135 S. Ct. στην 2623 (ο C.J Roberts, μειοψήφισε) ("Απών από αυτό το τμήμα της γνώμης, ωστόσο, είναι κάτι που μοιάζει με το συνηθισμένο μας πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων στις υποθέσεις ίσης προστασίας ....").

Βρίσκεστε στο 5ο μέρος, για να βρεθείτε στο 6ο μέρος πατήστε εδώ

Την είδηση την βρήκαμε στις 31.3.2016 και την μεταφράσαμε από την huffingtonpost στην http://www.huffingtonpost.com/entry/mississippi-same-sex-adoption_us_56fdb1a3e4b083f5c607567f


* Προσωρινή διαταγή είναι μια εντολή που εισάγεται από το δικαστήριο πριν από την τελική διαπίστωση του βασίμου της νομικής υπόθεσης, προκειμένου να συγκρατήσει μία διάδικο από το να προχωρήσει σε μια συμπεριφορά ή αναγκάζοντας μία διάδικο να συνεχίσει σε μια συμπεριφορά μέχρι να αποφασιστεί η υπόθεση.