10 Οκτ 2015

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Γυναικών - EIGE


Εν συντομία Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Γυναικών (EIGE) είναι μία αυτόνομη οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των Γυναικών, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, καθώς και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω φύλου και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση του θέματος της ισότητας των γυναικών από τις πολίτισες-ες της ΕΕ. 

Μερικά από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που ασχολείται η οργάνωση EIGE: Δουλεύοντας για την ισότητα των γυναικών Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στις χώρες μέλη της ΕΕ. Το EIGE κατά της βίας έναντι των γυναικών Ακρωτηριασμός των γυναικείων σεξουαλικών οργάνων Ενδοοικογενειακή βία κ.λ.π. 

Όσες θέλετε μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά σε μορφή PDF τα θέματα που περιλαμβάνει η EIGE πατήστε εδώ