24 Οκτ 2015

Πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου


Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ, το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (έχει συσταθεί με το Ν. 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών) έδωσε στη δημοσιότητα Έκθεση με τίτλο: "Τρανς Πρόσωπα και Αναγνώριση της Ταυτότητας Κοινωνικού Φύλου" όπου καλεί την Πολιτεία να προωθήσει μεταξύ άλλων τα εξής:

Α. Πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου με βάση τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, χωρίς την προϋπόθεση μη αναστρέψιμων χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλων ιατρικών διαδικασιών.


Β. Τροποποίηση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με ρητή συμπερίληψη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου μεταξύ των λόγων διάκρισης και κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.


Γ. Πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου, εφόσον αυτές επιλέγονται ελεύθερα, ασφαλιστική τις κάλυψη και αποκατηγοριοποίηση της τρανσεξουαλικότητας.


Δ. Συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα τρανς πρόσωπα στην Ελλάδα την κατάσταση των τρανς και την αποτελεσματικότερη προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τις-τους.


Ε. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των τρανς προσώπων και ενσωμάτωση αντικειμενικής πληροφόρησης με σεβασμό στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου στο πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.Την είδηση την βρήκαμε στις 24.10.15 από τον δικηγόρο Χρήστο Γραμματίδη 

Περιμένουμε να ψηφισθούν κ από την Βουλή, αλλοιώς είναι κενό γράμμα, οι προτάσεις της ΕΕΔΑ.
Οι Επιτροπές πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν κάτι παραπάνω από τη δυνατότητα να δίνουν μόνο συμβουλές-προτάσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις.