11 Ιουν 2013

Η Ρωσία πέρασε την απαγόρευση της "λεσβιακής προπαγάνδας"

Η ILGA απευθύνεται σε διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ζητώντας όχι μόνο να καταδικάσουν αυτό το νόμο, αλλά να εξετάσουν και να διοργανώσουν ουσιαστικές δράσεις και πάλι, απαιτώντας η Ρωσία να καταργήσει τον νόμο αυτό και να σταματήσει η κρατική χορηγία λεσβοφοβίας στη χώρα. 

Σήμερα το ρωσικό Κοινοβούλιο εδραίωσε λεσβοφοβικό δίκαιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Παρά την έντονη καταδίκη από όλα σχεδόν τα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το νομοθετικό σώμα της Ρωσσίας επέλεξε να αγνοήσει διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αγνοήσει το ίδιο το Σύνταγμα της Ρωσσίας. 

Η Gabi Calleja, μέλος της ILGA, δήλωσε: "Μας ανησυχούν βαθύτατα οι αρνητικές επιπτώσεις του νόμου αυτού. Η λεσβοφοβική ρητορική που συνοδεύει την έκδοση του παρόντος νόμου σε περιφερειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχει ήδη συμβάλει σημαντικά προς ένα κλίμα μίσους και σωματικής βίας κατά των Lbtiq που πρόσφατα οδήγησε σε μια σειρά δολοφονιών". 

Η έγκριση περιφερειακών και ομοσπονδιακών νόμων που απαγορεύουν τη «λεσβιακή προπαγάνδα» είναι μέρος μιας ευρύτερης συστηματικής πάταξης των Lbtiq και της κοινωνίας εν γένει στη Ρωσία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες από το Lbtiq δίκτυο στη Ρωσσία : Ο όρος που χρησιμποιείται είναι «λεσβιακή προπαγάνδα» αντί του «προπαγάνδα των μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων». Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται νομικά ασαφής όροι. 

Η έγκριση αυτού του νόμου σημαίνει ότι κάθε αναφορά στις σεξουαλικές σχέσεις που θεωρούνται «μη παραδοσιακές» θα επιδέχεται πρόστιμο από τα όργανα επιβολής του νόμου ως αναφορά ενάντια στο νόμο απαγόρευσης της διάδοσης πληροφοριών και της έκφρασης της γνώμης κάποιας ως διαστρεβλωμένη εικόνα στο θέμα της ισότητας των παραδοσιακών και μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων. 

Η εφαρμογή αυτού του νόμου θα θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία της συνάθροισης, δεδομένου ότι επιτρέπει την αναστολή κάθε δραστηριότητας οποιασδήποτε οργάνωσης και πρόστιμο έως 1 εκατομμύριο ρούβλια που σημαίνει αδυναμία των οργανώσεων να λειτουργήσουν. 

Οι ξένες θα τιμωρούνται αυστηρότερα από ότι οι Ρωσίδες πολίτισες, με έως 15 ημέρες κράτησης και απέλαση από τη χώρα. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 11.6.13 και την μεταφράσαμε από την ilga.org στην http://www.ilga-europe.org/home/news/for_media/media_releases/russia_adopts_homophobic_federal_law_banning_propaganda_of_non_traditional_sexual_relations