16 Ιουλ 2016

Whole Woman's Health κατά Hellerstedt Νόμιμη η έκτρωση 6
Αδικαιολόγητη επιβάρυνση-Απαίτηση Χειρουργικού-Κέντρου 

Η δεύτερη αμφισβητούμενη διάταξη του νέου νόμου του Τέξας θέτει την απαίτηση χειρουργικού κέντρου. Πριν από την ψήφιση της νέας απαίτησης, ο νόμος του Τέξας απαιτούσε οι εγκαταστάσεις έκτρωσης να πληρούν μια σειρά από απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.


Κάτω από αυτούς τους προ-υπάρχοντες νόμους, οι εγκαταστάσεις υπόκεινταν σε ετήσιες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και την τήρηση αρχείων, δείτε Tex. Admin. Code, tit. 25, §§139.4, 139,5, 139,55, 139,58, ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, δείτε §139.8, απαιτήσεις προσωπικών πολιτικών και των απαιτήσεων στο προσωπικό, δείτε §§139.43, 139.46, φυσικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, δείτε §139.48, πρότυπα ελέγχου των λοιμώξεων, δείτε §139.49, απαιτήσεις γνωστοποίησης, δείτε §139.50, πρότυπα δικαιωμάτων ασθενούς, δείτε §139.51, πρότυπα ιατρικών και κλινικών υπηρεσιών, δείτε §139.53, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων αναισθησίας, δείτε §139.59. Οι απαιτήσεις αυτές αστυνομεύονται από τυχαίες και ανακοινώσημες επιθεωρήσεις, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, δείτε §§139.23, 139.31, Tex. Health & Safety Code Ann. §245.006 (a) (West 2010), καθώς και διοικητικές κυρώσεις, ασφαλιστικά μέτρα, αστικές κυρώσεις, και ποινικές κυρώσεις για ορισμένες παραβάσεις, δείτε Tex. Admin. Code, tit. 25, §139.33, Tex. Health & Safety Code Ann. §245.011 (ποινικές κυρώσεις για ορισμένες αναφερόμενες παραβάσεις).

Στον Η. Β. 2 προστίθεται η απαίτηση, όπου η "εγκατάσταση έκτρωσης" πληροί τις "ελάχιστες προδιαγραφές. . . για χειρουργικό κέντρο παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης" υπό το νόμο του Τέξας. §245.010 (a) (West Cum. Supp. 2015). Οι κανονισμοί χειρουργικού κέντρου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λεπτομερείς προδιαγραφές σχετικά με το μέγεθος του νοσηλευτικού προσωπικού, με βάση τις διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις του κτιρίου. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον "επαρκή αριθμό [νοσηλευτριών] σχετικά με την υποχρέωση να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις για το προσωπικό: Διευθύντρια 29 Cite στην: 579 U. S. ____ (2016) του τμήματος (ή εκπρόσωπός), το εποπτικό προσωπικό και το προσωπικό των εργαζομένων για κάθε τομέα υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της [μια νοσοκόμα] για τη φροντίδα έκτακτης ανάγκης ή για κάθε ασθενή όταν χρειάζεται, "Tex. Admin. Code, tit. 25, §135.15 (α) (3) (2016), καθώς και "μια δεύτερη ειδική σε υπηρεσία στις εγκαταστάσεις που είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη στη βασική καρδιακή υποστήριξη ζωής, έως ότου όλες οι ασθενείς έχουν απορριφθεί από την εγκατάσταση" για τις εγκαταστάσεις που παρέχουν μέτρια καταστολή, όπως οι περισσότερες εγκαταστάσεις έκτρωσης, §135.15 ( b) (2) (Α).

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μία πλήρη χειρουργική σουίτα μαζί με ένα χειρουργείο που έχει "σαφές εμβαδόν τουλάχιστον 240 τετραγωνικά πόδια" στις οποίες "[η] ελάχιστη ελεύθερη διάσταση μεταξύ ενσωματωμένων ντουλαπιών, πάγκων και ραφιών πρέπει να είναι 14 πόδια". §135.52 (d) (15) (Α). Πρέπει να υπάρχει ένα προεγχειρητικό δωμάτιο παραμονής ασθενή και μετεγχειρητική σουίτα ανάνηψης. Ο πριν χώρος "πρέπει να παρέχεται και να διατάσεται σε ένα μοτίβο κίνησης μονόδρομου έτσι ώστε οι ασθενείς που εισέρχονται από έξω από τη χειρουργική σουίτα να μπορούν να αλλάξουν, ενδυμασία, και να προχωρήσουν άμεσα στον ελεγχόμενο διάδρομο της χειρουργικής σουίτας", §135.52 (d) (10) (A), και ο τελικός χώρος "πρέπει να διατάσσεται έτσι ώστε να παρέχει ένα μοτίβο μονόδρομης κίνησης από τον περιορισμένο χειρουργικό διάδρομο προς την μετεγχειρητική σουίτα ανάνηψης, και στη συνέχεια στα εκτεταμένα δωμάτια παρατήρησης ή απαλλαγής”, §135.52 (d) (9) (Α).

Τα χειρουργικά κέντρα πρέπει να πληρούν πολλές άλλες απαιτήσεις χώρων, δείτε γενικά §135.52, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων ειδικού πλάτους, §135.52 (e)(1)(B)(iii). Τα χειρουργικά κέντρα πρέπει επίσης να έχουν ένα προηγμένο σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, §135.52 (g)(5), και πρέπει να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συστήματος σωληνώσεων και υδραυλικών εγκαταστάσεων, §135.52 (h). Για δεκάδες άλλες λίστες με τμήματα πρόσθετων απαιτήσεων που ισχύουν για τα χειρουργικά κέντρα. Δείτε γενικά §§135.1-135.56.

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις στα πρακτικά που υποστηρίζουν τα πορίσματα του Περιφερειακού Δικαστηρίου αναφέροντας ότι η διάταξη του νόμου που απαιτεί όλες οι εγκαταστάσεις των αμβλώσεων να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ενός χειρουργικού κέντρου δεν ωφελεί τις ασθενείς και δεν είναι απαραίτητη.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι "οι κίνδυνοι δεν έχουν αισθητά μειωθεί για τις ασθενείς που υποβάλλονται σε αμβλώσεις σε χειρουργικά κέντρα παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις μη χειρουργικών κέντρων". 46 F. Supp. 3d, στην 684. Το δικαστήριο πρόσθεσε ότι οι γυναίκες "δεν θα λάβουν την καλύτερη φροντίδα ή θα βιώσουν συχνότερα θετικά αποτελέσματα σε ένα χειρουργικό κέντρο παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης, σε σύγκριση με μια εγκατάσταση με προηγούμενη άδεια εγκατάστασης”. Ibid. Και αυτά τα ευρήματα υποστηρίζονται καλά. 

Τα πρακτικά καθιστούν σαφές ότι η απαίτηση χειρουργικού κέντρου δεν παρέχει κάποιο όφελος, όταν προκύψουν επιπλοκές στο πλαίσιο της άμβλωσης που παράγεται μέσω των φαρμάκων. Αυτό συμβαίνει επειδή, σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιπλοκές σχεδόν πάντα θα προκύπτουν μόνο αφού η ασθενής έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση. Δείτε παραπάνω, στην 23, App. 278. Τα πρακτικά περιέχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι οι αμβλώσεις που πραγματοποιούνται σε μια εγκατάσταση έκτρωσης είναι πράγματι-ασφαλείς, ασφαλέστερες από πολλές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκτός νοσοκομείων και για τα οποία δεν ισχύουν οι απαιτήσεις του Τέξας για χειρουργικό κέντρο. Δείτε, π.χ., id., στις 223-224, 254, 275-279. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στο Τέξας από εκτρώσεις ήταν πέντε κατά την περίοδο 2001 - 2012, ή περίπου ένα κάθε δύο χρόνια (δηλαδή, μία από τις περίπου 120.000 έως 144.000 εκτρώσεις). Id., στην 272.

Εθνικά, ο τοκετός έχει 14 φορές περισσότερες πιθανότητες από ό, τι άμβλωση να οδηγήσει σε θάνατο, ibid., αλλά ο νόμος του Τέξας επιτρέπει σε μια μαία να επιβλέπει τον τοκετό στο σπίτι της ασθενούς. Η κολονοσκόπηση, μια διαδικασία που συνήθως λαμβάνει χώρα εκτός νοσοκομείου (ή χειρουργικού κέντρου), έχει ένα ποσοστό θνησιμότητας 10 φορές υψηλότερο από ό,τι η άμβλωση. Id, στην 276-277, δείτε Επιστολή ACOG 15 (το ποσοστό θνησιμότητας κατά την λιποαναρρόφηση, μια άλλη διαδικασία εξωτερικών ασθενών, είναι 28 φορές υψηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας των αμβλώσεων). Ιατρική περίθαλψη μετά από μια ατελή αποβολή περιλαμβάνει μια διαδικασία όμοια με εκείνη που εμπλέκεται σε μια μη ιατρική άμβλωση, αλλά συχνά συμβαίνει εκτός νοσοκομείου ή χειρουργικού κέντρου. App. 254, δείτε Επιστολή ACOG 14 (στο ίδιο).

Και το Τέξας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου απαλλάσσει (ή παραιτείται εν όλω ή εν μέρει από την 31 απαίτηση του χειρουργικού κέντρου για) περίπου τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων για τις οποίες ισχύουν τα πρότυπα χειρουργικών κέντρων. Αλλά ούτε οι απαλλαγές ούτε οι πάροχοι προβλέπουν εξαιρέσεις για κάποια από τις εγκαταστάσεις που εκτελούν εκτρώσεις. 46 F. Supp. 3d, στην 680-681, δείτε App. 184. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η διάταξη χειρουργικού κέντρου επιβάλλει μια "απαίτηση που απλά δεν βασίζεται σε διαφορές" μεταξύ των αμβλώσεων και άλλων χειρουργικών επεμβάσεων" που εύλογα σχετίζονται με την "διατήρηση της υγείας των γυναικών, στον υποτιθέμενο "[σ] κοπό του νόμου με τον οποίο θεμελειώθηκε".

Doe, 410 U. S., στην 194 (αναφέρεται στην υπόθεση Morey κατά Doud, 354 U. S. 457, 465 (1957), τα εσωτερικά εισαγωγικά παραλείπονται). 
Επιπλέον, πολλές απαιτήσεις χειρουργικού κέντρου είναι ακατάλληλες όπως εφαρμόζονται στις χειρουργικές αμβλώσεις. Που απαιτούν μεσαίες εγκαταστάσεις, διατηρώντας ένα μοτίβο μονόδρομης κυκλοφορίας μέσω της εγκατάστασης, να έχει τελειώματα οροφής, τοίχου και δαπέδου, διαχωρίζοντας τη χρησιμότητα των λερωμένων και των αποστειρωμένων δωματίων και τη ρύθμιση της πίεσης του αέρα, της διήθησης, και τον έλεγχο της υγρασίας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της μόλυνσης, όπου οι γιατρίνες διεξάγουν διαδικασίες που διαπερνούν το δέρμα. App. 304. Αλλά οι αμβλώσεις συνήθως περιλαμβάνουν είτε την χορήγηση φαρμάκων είτε διαδικασίες που εκτελούνται μέσα από το φυσικό άνοιγμα του καναλιού γέννησης, το οποίο από μόνο του δεν είναι αποστειρωμένο. Δείτε id., Σε 302-303.

Ούτε οι διατάξεις για την προστασία ασθενών σε βαθειά νάρκωση (δεν μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις ίδιες) κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης, δείτε Tex. Admin. Code, tit. 25, §135.41, App. 304, παρέχουν κάθε βοήθεια στις ασθενείς που κάνουν έκτρωση, καθώς οι εγκαταστάσεις άμβλωσης δεν χρησιμοποιούν γενική αναισθησία ή βαθιά νάρκωση, id., στη 304-305. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι λίγες περιπτώσεις στις οποίες θα προκύψουν σοβαρές επιπλοκές μετά από μια άμβλωση σχεδόν πάντα απαιτούν νοσηλεία κι όχι η θεραπεία σε ένα χειρουργικό κέντρο, id., στη 255-256, ούτε τα πρότυπα χειρουργικών κέντρων δεν θα βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε απόδειξης για το αντίθετο, παρέχει άφθονη υποστήριξη στο συμπέρασμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου ότι "[π] ολλές από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που παραγγέλθηκαν από το νόμο και τους κανόνες εφαρμογής του έχουν μια επιφανειακή σχέση με την ασφάλεια της ασθενούς στο πλαίσιο της άμβλωσης ώστε να είναι σχεδόν αυθαίρετες". 46 F. Supp. 3d, στην 684. το συμπέρασμα αυτό, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία, παρέχει επαρκή υποστήριξη για το γενικότερο συμπέρασμα ότι η απαίτηση χειρουργικού κέντρου "δεν θα [παρέχει] καλύτερη φροντίδα ή. . . συχνότερα θετικά αποτελέσματα". Ibid. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν έτσι το απόλυτο νομικό συμπέρασμα ότι η απαίτηση χειρουργικού κέντρου δεν είναι απαραίτητη.

Την ίδια στιγμή, τα αποδεικτικά στοιχεία παρέχουν επαρκή στήριξη στο συμπέρασμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου ότι η απαίτηση χειρουργικού κέντρου τοποθετεί ένα σημαντικό εμπόδιο στο δρόμο των γυναικών που αναζητούν μια άμβλωση. Τα μέρη συνομολόγισαν ότι η απαίτηση αυτή θα μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των εγκαταστάσεων έκτρωσης από τις διαθέσιμες επτά ή οκτώ εγκαταστάσεις, βρίσκονται στο Χιούστον, Ώστιν, στο San Antonio και στο Dallas - Fort Worth.


Βρίσκεστε στο ΣΤ' μέρος για να βρεθείτε στο Ζ' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις   27.6 .2016 και την μεταφράσαμε από την supremecourt.gov στην https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-274_p8k0.pdf