16 Ιουλ 2016

Whole Woman's Health κατά Hellerstedt Νόμιμη η έκτρωση 2


Μετά το Σεπτέμβριο του 2014 θα πρέπει η απαίτηση χειρουργικού κέντρου τεθεί σε ισχύ, ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που ζουν σε σημαντικές αποστάσεις από μία πάροχο άμβλωσης θα αυξηθεί ως εξής: 2 εκατομμύρια γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα ζουν σε απόσταση πάνω από 50 μίλια από μία πάροχο έκτρωση, 1,3 εκατομμύρια θα ζουν σε απόσταση από 100 μίλια από μία πάροχο έκτρωσης, 900.000 θα ζουν σε απόσταση πάνω από 150 μίλια από μία πάροχο έκτρωσης και 750.000 σε απόσταση πάνω από 200 μίλια από μία πάροχο άμβλωσης. 46 F. Supp. 3d, στην 681-682, App. 238-242. 

9. Οι "δύο απαιτήσεις εγείρουν ένα ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο για τις φτωχές, τις αγρότισες, ή τις γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση". 46 F. Supp. 3d, στην 683, πρβ. App. 363-370. 10. "Το μεγάλο βάρος των στοιχείων αποδεικνύουν ότι, πριν από το πέρασμα του νόμου, η άμβλωση στο Τέξας ήταν εξαιρετικά ασφαλής με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά σοβαρών επιπλοκών και σχεδόν χωρίς θανάτους που συμβαίνουν λόγω της διαδικασίας". 46 F. Supp. 3d, στην 684, δείτε, π.χ., App. 257-259, 538, δείτε επίσης id., στη 200-202, 253-257.

11. "Η έκτρωση, όπως ρυθμιζόταν από το κράτος πριν από την ψήφιση του Νόμου 2, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ασφαλέστερη, στην περίπτωση ανήλικης και σοβαρών επιπλοκών, από ό, τι πολλές συνήθεις ιατρικές διαδικασίες, που δεν υπόκεινται σε τέτοια έντονη ρύθμιση και εξονυχιστικό έλεγχο". 46 F. Supp. 3d, στην 684, δείτε, π.χ., App. 223-224 (περιγράφοντας τους κινδύνους των κολονοσκοπήσεων), 254 (Συζητώντας κινδύνους της βαζεκτομής και βιοψίας του ενδομητρίου, μεταξύ άλλων), 275-277 (συζητώντας ποσοστό επιπλοκών στην πλαστική χειρουργική).

12. "Επιπλέον, οι κίνδυνοι δεν έχουν αισθητά μειωθεί για τις ασθενείς που υποβάλλονται σε αμβλώσεις σε χειρουργικά κέντρα παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών και προληπτικών διαδικασιών σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις μη χειρουργικών εγκαταστάσεων". 46 F. Supp. 3d, στην 684, App. 202-206, 257-259. 13. "Οι [γ]υναίκες δεν θα λάβουν καλύτερη φροντίδα ή εμπειρία συχνότερων θετικών αποτελεσμάτων σε χειρουργικά κέντρα παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης, σε σύγκριση με ένα χειρουργικό κέντρο, με παλαιότερη άδεια εγκατάστασης". 46 F. Supp. 3d, στην 684, App. 202-206.

14. "[Υ]πάρχουν 433 άδειες χειρουργικών κέντρων παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης στο Τέξας", εκ των οποίων "336. . . προφανώς είτε "κεκτημένες" είτε απολαμβάνου [ν] το όφελος της άρσης ορισμένων ή όλων "των "απαιτήσεων" για τα χειρουργικά-κέντρα" ". 46 F. Supp. 3d, σε 680-681? App. 184.

15. Τα "έσοδα υποχωρούν" με την απαίτηση του χειρουργικού κέντρου "καθώς οι υπάρχουσες κλινικές είναι σημαντικές", "αναμφισβήτητα θα επεκτα [θούν] στο 1 εκατομμύριο δολάρια", και "πιο πιθανό είναι να υπερβ [ούν] το 1,5 εκατομμύριο δολάρια", με "[μερικές . . . κλινικές" να μην είναι σε θέση να "συμμορφωθούν λόγω των φυσικών περιορισμών μεγέθους των χώρων τις". 46 F. Supp. 3d, στην 682. Το "κόστος απόκτησης γης και της κατασκευής μίας νέας συμβατής κλινικής κατά πάσα πιθανότητα θα υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια δολάρια". Ibid.

Με βάση αυτά και άλλα συναφή ευρήματα, το Επαρχιακό Δικαστήριο έκρινε ότι οι απαιτήσεις για χειρουργικό κέντρο "επιβάλλουν αδικαιολόγητη επιβάρυνση για το δικαίωμα των γυναικών σε όλο το Τέξας να αναζητήσουν μια έκτρωση πριν νάναι βιώσιμο το έμβρυο" και ότι η "απαίτηση αναγνώρισης-προνομίων,. . . σε συνδυασμό με την απαίτηση για χειρουργικά κέντρα παροχής αυθημερόν χειρουργικής περίθαλψης, επιβάλλει αδικαιολόγητη επιβάρυνση στο δικαίωμα των γυναικών στην Κοιλάδα Rio Grande, Ελ Πάσο, και Δυτικό Τέξας να αναζητήσουν μια έκτρωση πριν το έμβρυο νάναι βιώσιμο". Id., στην 687.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι "δύο διατάξεις" θα προκαλέσουν "το κλείσιμο σχεδόν όλων των κλινικών αμβλώσεων στο Τέξας που λειτουργούσαν νόμιμα το φθινόπωρο του 2013", και έτσι να δημιουργήσει ένα συνταγματικά "ανεπίτρεπτο εμπόδιο που εφαρμόζεται σε όλες τις γυναίκες που αναζητούν μια έκτρωση πριν το έμβρυο νάναι βιώσιμο" "περιορίζοντας την πρόσβαση σε πρώην διαθέσιμες νόμιμες εγκαταστάσεις". Id., στην 687- 688. Στις 29 Αυγούστου 2014, το δικαστήριο διέταξε την εκτέλεση των δύο διατάξεων. Ibid.

Γ 

Στις 2 Οκτωβρίου 2014, κατόπιν αιτήματος του Τέξας, το Εφετείο έμεινε στην διαταγή του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Υπόθεση Whole Woman’s Health κατά Lakey, 769 F. 3d 285, 305. Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, το Δικαστήριο ακύρωσε το Εφετείο (σε σημαντικό τμήμα) αφήνοντας έτσι σε ισχύ την διαταγή του Επαρχιακού Δικαστηρίου κατά την εκτέλεση διάταξης του χειρουργικού κέντρου και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της επιβολής της υποχρέωσης άδειας-προνομίων όπως εφαρμόζεται στις κλινικές του Μακάλεν και του Ελ Πάσο. Υπόθεση Whole Woman’s Health κατά Lakey, 574 U. S. ___ (2014). Το Εφετείο στη συνέχεια άκουσε το Εφετείο του Τέξας. Στις 9 Ιουνίου 2015, το Εφετείο ανέτρεψε την διαταγή του Επαρχιακού Δικαστηρίου επί της ουσίας. Με μικρές εξαιρέσεις, βρήκε και τις δύο διατάξεις σύμφωνες με το σύνταγμα και επέτρεψε να τεθούν σε ισχύ. Υπόθεση Whole Women’s Health κατά Cole, 790 F. 3d 563, 567 (ανά curiam), όπως τροποποιήθηκε, 790 F. 3d 598 (CA5 2015). Επειδή η απόφαση του Εφετείου στηρίζεται σε εναλλακτικές αιτίες και εκτιμήσεις γεγονός που σχετίζεται με αυτές τις μελέτες, εμείς παρουσιάζουμε τη βασική συλλογιστική της με κάποιες λεπτομέρειες. Το Εφετείο κατέληξε στο συμπέρασμα:

• Το Επαρχιακό Δικαστήριο έκρινε εσφαλμένα την απαίτηση άδειας-προνομίων αντισυνταγματική γιατί (εκτός από τις κλινικές στην Μακάλεν και στο Ελ Πάσο) δεν ζητήθηκε από τις παρόχους να την εφαρμόσουν, και οι αρχές του δεδικασμένου κωλύουν την επικουρία. Id., Στην 580 με 583.

• Επειδή οι πάροχοι θα μπορούσαν να ασκήσουν συνταγματική αμφισβήτησης για τις διατάξεις χειρουργικού κέντρου σε παλαιότερη αγωγή τις, οι αρχές του δεδικασμένου παραγράφουν, επίσης, το αίτημα αυτό. Id., Στην 581-583.

• Σε κάθε περίπτωση, ένας νόμος του κράτους "ρυθμίζει πως η άμβλωση πριν το έμβρυο νάναι βιώσιμο είναι συνταγματική, εάν: (1) δεν έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την τοποθέτηση ενός σημαντικού εμποδίου στην πορεία μιας γυναίκας που αναζητά μια έκτρωση ενός μη βιώσιμου εμβρύου και (2) λογικά σχετίζεται με (ή αποσκοπεί στο περαιτέρω) ένα δικαιολογημένο νόμιμο συμφέρον". Id., στην 572.

• "[Α] μφότερες η απαίτηση άδειας προνομίων και" η απαίτηση του χειρουργικού κέντρου "λογικά σχετιζόταν με ένα νόμιμο συμφέρον του κράτους", δηλαδή, "Υψώ[νει] το πρότυπο και την ποιότητα της περίθαλψης για τις γυναίκες που επιζητούν την έκτρωση και. . . προστα [τεύει] την υγεία και την ευημερία των γυναικών που επιζητούν την έκτρωση. "Id., στην 584.

• Οι "[ενά]γουσες" απέτυχαν "να προτείνουν κατάλληλες αποδείξεις αντικρούοντας τη δήλωση του νομοθετικού σώματος ενός νόμιμου σκοπού". Id., στην 585.

• «[Τ] ο Επαρχιακό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη υποκαθιστώντας την κρίση του [ως προς τις επιπτώσεις των διατάξεων] νομοθετικού σώματος, έστω. . . στο όνομα της έρευνας επιβαρύνει αδικαιολόγητα". Id., στην 587.

• Κυρρήσοντας τις διατάξεις αντισυνταγματικές κρίνονται ως ακατάλληλες, διότι οι ενάγουσες είχαν αποτύχει να δείξουν ότι κάποια από τις διατάξεις "επιβάλλει αδικαιολόγητη επιβάρυνση σε ένα μεγάλο πλήθος γυναικών". Id., Στην 590.

• Το Επαρχιακό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη κρίνοντας ότι, αν η απαίτηση χειρουργικού κέντρου τεθεί σε ισχύ, θα υπάρχουν πολύ λίγες πάροχοι αμβλώσεων στο Τέξας για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Αυτός ο προσδιορισμός βασίστηκε στα ευρήματα ενός εκ των "πραγματογνωμόνων (Δρ Grossman) μαρτύρων των εναγουσών ότι οι πάροχοι των αμβλώσεων στο Τέξας "δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στην παροχή περίπου 14.000 αμβλώσεων κάθε χρονιά, δεδομένου ότι επί του παρόντος, η παροχή των 60.000 έως 70.000 αμβλώσεων γίνεται κάθε χρονιά στο Τέξας", κλινικές που δεν πληρούσαν την απαίτηση χειρουργικού κέντρου" αναγκάστηκαν να κλείσουν". Id., στην 589-590.

Αλλά γνώμη του Δρ Grossman είναι (κατά την άποψη του Εφετείου) "" ipse Dixit" ", τα ""πρακτικά στερούνται πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την τρέχουσα ή μελλοντική ικανότητα των οκτώ κλινικών" ", και δεν υπάρχουν "αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά ότι” οι πάροχοι που πληρούν επί του παρόντος την απαίτηση χειρουργικού κέντρου "λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα ή ότι δεν μπορούν να αυξήσουν την δυναμικότητα". Ibid. Για αυτούς και για σχετικούς λόγους, το Εφετείο αντέστρεψε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου προκύπτει ότι η απαίτηση άδειας-προνομίων είναι αντισυνταγματική και θεώρησε ότι η απαίτηση για χειρουργικό κέντρο είναι αντισυνταγματική.

Το Εφετείο δέχθηκε εν μέρει το Επαρχιακό Δικαστήριο πιο συγκεκριμένα κρίνοντας ότι οι απαιτήσεις είναι αντισυνταγματικές, όπως εφαρμόζονται στην εγκατάσταση Μακάλεν και ο Δρ Lynn (ένας γιατρός της εν λόγω εγκατάστασης-κλινικής), αλλά με την αντιστροφή της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου προκύπτει ότι η απαίτηση για χειρουργικό κέντρο είναι αντισυνταγματική, όπως εφαρμόζεται στην εγκατάσταση στο Ελ Πάσο. Σε σχέση με τον τελευταίο αυτό ισχυρισμό, το Εφετείο δήλωσε ότι οι γυναίκες στο Ελ Πάσο που επιθυμούν να υποβληθούν σε άμβλωση θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παρόχους αμβλώσεων από το κοντινό Νέο Μεξικό.

II
Πριν στραφεί προς το συνταγματικό ζήτημα, θα πρέπει να εξετάσει το Εφετείο τις διαδικαστικές αιτίες για να κρίνει ότι (αλλά και την αμφισβήτηση των διατάξεων του H. Β. 2, όπως εφαρμόζεται στην Μακάλεν και στο Ελ Πάσο) οι ενάγουσες είχαν αποκλειστεί από την άσκηση συνταγματικών τις αμφισβητήσεων.

Μία αξίωση αποκλεισμού-Άδειας-Προνομίων
Το Εφετείο έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία αμφισβήτηση στην απαίτηση άδειας-προνομίων. Επειδή αρκετές από τις προσφεύγουσες εδώ είχαν προηγουμένως ασκήσει ανεπιτυχώς αμφισβήτηση προς την υποχρέωση αυτή (δηλαδή, Abbott, 748 F. 3d, στην 605, Δείτε παραπάνω, στην 2-3), το Εφετείο σκέφτηκε ότι "η αρχή του δεδικασμένου" εφαρμόστηκε. 790 F. 3d, στην 581.


Βρίσκεστε στο Β' μέρος για να βρεθείτε στο Γ' μέρος πατήστε εδώ
Την είδηση την βρήκαμε στις 27.6.2016 και την μεταφράσαμε από την supremecourt.gov στην https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-274_p8k0.pdf