4 Ιουλ 2014

OSCE: Η ελευθερία της έκφρασης, και της γνώμης πρέπει να βελτιωθεί


Η ελευθερία της έκφρασης, και της γνώμης πρέπει να βελτιωθεί σε όλη την περιοχή της ΟΑΣΕ, δήλωσαν οι συμμετέχουσες-ντες στο συνέδριο 

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και πρέπει να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί στην περιοχή της ΟΑΣΕ, οι συμμετέχουσες χώρες δήλωσαν σήμερα κατά την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιέννη. 

Η ετήσια συνεδρίαση της ΟΑΣΕ, που οργανώθηκε από την Ελβετική Προεδρία, η Εκπροσώπισα Ελευθερίας των Μέσων Ενημέρωσης και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), κάλεσε κυβερνήσεις και εκπροσώπισες της κοινωνίας πολιτισών από τις 57 συμμετέχουσες χώρες της ΟΑΣΕ, να συζητήσουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες που απορρέουν από το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. 

Η κεντρική ομιλήτρια κα. Navi Pillay, η Ύπατη Αρμόστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δήλωσε ότι τα εμπόδια στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας της γνώμης υπονομεύουν την ανάπτυξη και διαφύλαξη όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων

"Η ελευθερία γνώμης και έκφρασης είναι αλληλένδετη, με το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση", δήλωσε η κα. Pillay 
"Καθιστά ισχυρά τα δικαιώματα – επιτρέποντας σε όλα τα πρόσωπα να υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συζητούν για την απόλαυση όλων των άλλων δικαιωμάτων τις-τους, για δίκαιες δίκες και ελεύθερες εκλογές σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 
"Αντίθετα, τα εμπόδια στην ελευθερία αυτών των δικαιωμάτων υπονομεύουν όλα τα άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, πολιτιστικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην ανάπτυξη», δήλωσε η κα. Pillay. 

Ο πρέσβης Thomas Greminger της Ελβετίας, πρόεδρος του Μόνιμου Συμβουλίου της ΟΑΣΕ, τόνισε τον κεντρικό ρόλο της ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. "Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της στη δημοκρατία, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης πρέπει να προωθηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό", δήλωσε ο Greminger. 
"Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της στη δημοκρατία, το δικαίωμα της ελευθερία της έκφρασης πρέπει να προωθηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό", δήλωσε ο Greminger. "Δίνει τη δυνατότητα να συζητούνται ανοιχτά ευαίσθητα ζητήματα, να εκφράζονται επικριτικές απόψεις, ή να εγείρονται άβολα θέματα για τα μεγάλα πολιτικά κόμματα και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ελευθερίας της έκφρασης.
"Αυτή είναι που διακρίνει μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία από ένα ολοκληρωτικό ή δικτατορικό καθεστώς", δήλωσε ο Greminger. 

Ο Michael Georg Link, διευθυντής του ODIHR, τόνισε τα αποτελεσματικά μέτρα προστασίας από πράξεις που προορίζονται να φιμώσουν ή να εκφοβίσουν τις υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. "Η πραγματική και αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης δεν εξαρτάται μόνο από το καθήκον της Χώρας να μην παρεμβαίνει. Απαιτεί, επίσης, θετικά μέτρα προστασίας". 
«Χωρίς αποτελεσματική προστασία από πράξεις που προορίζονται να φιμώσουν ή να εκφοβίσουν τις υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογραφισών και η πλήρης άσκηση του δικαιώματος τις να αναζητούν και να μεταδίδουν πληροφορίες, δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη παρακολούθηση ή υποβολή εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα", δήλωσε ο Link. 

Η εκπροσώπισα Ελευθερίας των ΜΜΕ του ΟΑΣΕ, Dunja Mijatović, είπε ότι ένα βασικό εμπόδιο ώστε να αγκαλιαστούν και να εφαρμοστούν πλήρως οι δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ για την ελευθερία της έκφρασης είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης

"Το ερώτημα είναι εάν οι συμμετέχουσες χώρες του ΟΑΣΕ έχουν επιτύχει πρόοδο από την ίδρυση της οργάνωσης ΟΑΣΕ το 1975 ώστε να διασφαλίζουν ότι μπορούμε να μιλάμε με ελεύθερο το πνεύμα μας, χωρίς φόβο ή συνέπειες", δήλωσε η Mijatović. 
"Έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά βήματα, αλλά πιστεύω ότι όλες συμφωνούμε στο γεγονός ότι σε πολλές από τις συμμετέχουσες χώρες είμαστε έτη φωτός μακριά από τη διαβίωση σε κοινωνίες όπου αυτές οι ευγενής έννοιες αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να αλλάξει". 


Την είδηση την βρήκαμε στις 3.7.14 και την μεταφράσαμε από την osce.org στην http://www.osce.org/node/120780