21 Ιουλ 2014

Τα παιδιά στις λεσβιακές οικογένειες τα καταφέρνουν μια χαρά Α'


Οι λεσβίες γονείς μοιράζονται τη φροντίδα των παιδιών και τις ευθύνες σε σχέση με άλλες μορφές οικογενειών. 

Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες λεσβιών τα καταφέρνουν καλά, - ή καλύτερα από άλλα παιδιά που ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα.

Είναι συχνό να θεωρείται ότι τα παιδιά με λεσβίες γονείς έχουν χειρότερη έκβαση (στο μεγάλωμά τους), επειδή λείπει ο άνδρας γονέας. Αλλά η έρευνα που δημοσιεύουν οι συναδέλφισές-οι μου και εγώ που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMC Public Health δείχνει ότι αυτό δεν ισχύει. 

Στην πραγματικότητα, βρήκαμε πως τα παιδιά σε λεσβιακές οικογένειες απέδωσαν καλύτερα σε μια σειρά βασικών μετρήσεων της σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευημερίας από τα παιδιά του γενικού πληθυσμού. Αλλά το στίγμα είναι ένα κοινό πρόβλημα. 
Περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών με λεσβίες γονείς έχουν βιώσει κάποια μορφή στιγματισμού λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού των γονιών τους, η οποία, βεβαίως, έχει επιπτώσεις στην ψυχική και στην συναισθηματική τους ευεξία. 


Η μέθοδός μας 
Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί σε λεσβίες γονείς και χρησιμοποιήθηκαν μικρά μεγέθη δειγμάτων. Έτσι ρωτήσαμε 315 γονείς που προσελκύονται από το ίδιο φύλο με συνολικά 500 παιδιά, ηλικίας έως 17 ετών, σε ολόκληρη την Αυστραλία. 
Αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα ευρύ πλαισίο οικογένειας που σχηματίστηκε με μια σειρά τρόπων, από προηγούμενη ετεροφυλόφιλη σχέση, από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και από του ιδίου φύλου συνεργασία ανατροφής των παιδιών. Περίπου το 80% των παιδιών είχαν λεσβίες γονείς και το 18% είχαν γκέι γονείς. 
Ζητήσαμε από τις-τους γονείς να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων για την υγεία και την ευημερία, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μετρήσεις. Αυτό παρήγαγε μια σειρά αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύουν τη γενική υγεία των παιδιών. 

Οι αναφορές-εκθέσεις των γονέων είναι απαραίτητες για να καθορίσουν πως τα πάνε τα μικρά παιδιά. Ενώ οι γονείς δεν βλέπουν πάντα την κατάσταση υγείας με τον ίδιο τρόπο που την βλέπουν τα παιδιά τους, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε ομάδα γονέων συστηματικά υπερεκτιμά την ευημερία των παιδιών στην έρευνα του πληθυσμού. 
Συγκρίναμε τις απαντήσεις από τις-τους γονείς του ιδίου φύλου στη μελέτη μας με τα καθιερωμένα δείγματα πληθυσμού. Αυτό μας επέτρεψε να ερμηνεύσουμε τα ευρήματά μας κατά των προτύπων του πληθυσμού. 


Αυτό που διαπιστώσαμε 
Τα αποτελέσματά μάς δείχνουν πως τα παιδιά με γονείς που έλκονται από το ίδιο φύλο τα καταφέρνουν καλά όσον αφορά τη συνολική υγεία τους και ότι οι οικογένειές τους καταφέρνουν πολύ καλά. 
Βρήκαμε ότι τα παιδιά που προέρχονται από λεσβιακές οικογένειες βαθμολογούνται, κατά μέσο όρο, 6% καλύτερά σε δύο βασικές μετρήσεις, τη γενική υγεία και την οικογενειακή συνοχή, ακόμη και κατά τον έλεγχο αριθμού των κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων, όπως η εκπαίδευση των γονέων και το οικογενειακό εισόδημα. 
Αλλά στις περισσότερες υγειονομικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής συμπεριφοράς και της σωματικής λειτουργίας, δεν υπήρχε καμία διαφορά σε σύγκριση με τα παιδιά του γενικού πληθυσμού. 


Βρίσκεστε στο Α' μέρος της είδησης για βρεθείτε στο Β' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.7.14 και την μεταφράσαμε από την theconversation.com στην http://theconversation.com/kids-from-same-sex-families-fare-as-well-as-peers-or-better-28803