9 Μαρ 2014

Η πλειοψηφία των πτυχιούχων στην Ευρώπη είναι, φυσικά, γυναίκες


Πραγματικά θαυματουργές ιδιότητες πρέπει ως φαίνεται να έχει ακόμα μια γυναίκα για να ανέβει στην κορυφή της ιεραρχίας στις περισσότερες επιχειρήσεις. 
Ίσως και για να καταφέρει απλά να έχει τον ίδιο μισθό με τους άνδρες όταν οι γυναίκες κατά μέσον όρο κερδίζουν 8000 ευρώ λιγότερο κάθε χρόνο και ότι συγκριτικά ελάχιστες φθάνουν στην κορυφή της πυραμίδας. 
Το ΕΚ έχει αφιερώσει τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας στη γυναίκα και στην κρίση.

Στο γράφημα αναλυτικά όλες οι διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται οι γυναίκες στο χώρο εργασίας: διακρίσεις που υπάρχουν παρά το ότι η πλειοψηφία των πτυχιούχων στην Ευρώπη είναι, φυσικά, γυναίκες.


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.3.14 από την ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινβουλείου στην http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20130301STO06143/html/%CE%97-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1