22 Μαρ 2014

Μόλις το 36% του Ευρ. Κοινοβουλίου είναι γυναίκες


Οι διαφορές εκπροσώπησησης μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στην στον πολιτικό και οικονομικό τομέα, όπως η ισότητα των γυναικών μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη μη ισορροπημένη συμμετοχή και την πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων. 

Οι γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες, σε μεγάλο βαθμό υποεκπροσωπούνται σε πολλούς τομείς των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Το επίπεδο εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική σκηνή μειώνεται στο περιφερειακό, στο κοινοβουλευτικό, μέχρι και το υπουργικό επίπεδο. 

Ο ανεπαρκής αριθμός των γυναικών είναι ακόμη πιο έντονος στις οικονομικές σφαίρες . Οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό υποεκπροσωπούνται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες και μεταξύ των μελών των κεντρικών τραπεζών στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών. 

Η αντιμετώπιση αυτών των δημοκρατικών και οικονομικών κενών είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι η ισότητα των γυναικών είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά στις πολιτικές και στα μέτρα που λαμβάνονται από όλες τις χώρες μέλη και ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες συμμετέχουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά την τρέχουσα κρίση. 

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων υψηλού επιπέδου παραμένει πολύ χαμηλή. 

Είναι λογικό αυτό; 

Είναι δίκαιο; 


Όσες θέλετε να παρακολουθήσετε τη σχετική μικρού μήκους ταινία πατήστε εδώ 


Όσες θέλετε να διαβάσετε πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα πατήστε εδώ 


 Την είδηση την βρήκαμε στις 21.3.14 από την European Institute for Gender Equality στην http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/domain/power