8 Οκτ 2014

Οδηγίες προς τις δημόσιες υπαλλήλους για τις Lbtiq από την Αρχή του Συν. του Πολίτη


Οι οδηγίες που εξέδωσε η Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στοχεύουν να καλύψουν πιθανά κενά στην πληροφόρηση των στελεχών του δημοσίου τομέα σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας διαφόρων κατηγοριών πολιτισών που καλούνται να εξυπηρετήσουν. 
Η κατηγοριοποίηση στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα κριτήρια της αναπηρίας, της ηλικίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, του κοινωνικού φύλου, της φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής και τέλος των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων. 

Σε ότι αφορά τον σεξ. προσανατολισμό οι οδηγίες αναφέρουν: 
Ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται η συναισθηματική ή και η σεξουαλική έλξη προς το άλλο φύλο ετεροερωτική-ετεροφυλοφιλική), το ίδιο φύλο (ομοερωτική-λεσβιακή) ή και τα δύο φύλα αμφισεξουαλική). Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, λεσβιακός-ομοερωτικός ή μη, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, δεν αποτελεί επιλογή. 
Επιπλέον δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου αλλά αφορά τη συνολική προσωπική και κοινωνική ταυτότητά της-του και συνδέεται στενά με τις προσωπικές σχέσεις που καλύπτουν την ανάγκη για αγάπη, δέσμευση και συντροφικότητα. 
Η φοβία που αντιτάσσει η κοινωνία σε πρόσωπα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, λέγεται λεσβοφοβία, αμφιφοβία, ομοφοβια, τρανσοφοβία. 

Ο ΣτΠ ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τον νόμο 3304/2005, επισημαίνει ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός εκτός από κοινωνικό δεδομένο, αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του προσώπου, και προστατεύεται αυτοτελώς τόσο από την εθνική και διεθνή νομοθεσία που δεσμεύει τη χώρα, όσο και από την ίδια τη συνταγματική μας έννομη τάξη, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 του Συντάγματος).


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.10.14 από την synigoros.gr στην http://www.synigoros.gr/resources/toolip/doc/2014/03/07/sinigoros_2013_discrimination.pdf