4 Ιαν 2014

Παρίσι: οι 1.034 από τους 6.849 γάμους έγιναν από Lbtiq ζευγάρια

Παρίσι: Οι γάμοι Lbtiq ζευγαριών για το 2013 αντιπροσωπεύουν το 15,1% των γάμων συνολικά. 

Το 15.1% των γάμων στο Παρίσι, από την ψήφιση του νόμου περί γάμου ως 31 Δεκεμβρίου αποτελείται από Lbtiq ζευγάρια. 

Τα νέα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους γάμους Lbtiq ζευγαριών στο Παρίσι έφθασε. 

Σύμφωνα με την πόλη του Παρισιού, 6.849 γάμοι πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και οι 1.034 από αυτούς πραγματοποιήθηκαν από Lbtiq ζευγάρια. 

Η περιοχή όπου έχει τα περισσότερα Lbtiq ζευγάρια που τέλεσαν γάμο, είναι η ενδέκατη περιοχή, με 120 γάμους, ή 22,4% του συνόλου των γάμων. 

Αντίθετα, το όγδοο διαμέρισμα, υπό τον πολύ λεσβοφικό François Lebel, όπου υπάρχουν οι λιγότεροι γάμοι, μόνο 13,151, ή 8,6%, και το ποσοστό στο δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο διαμέρισμα που έχει τους λιγότερους Lbtiq γάμους είναι μόλις 7,1 και 6,5% αντίστοιχα σε Lbtiq γάμους. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, είναι η αναλογία των ζευγαριών. Από τους 1034 γάμους οι 251 είναι γάμοι λεσβιών που αντιστοιχούν στο 24,3% του συνόλου και οι 783 είναι γκέι γάμοι που αντιστοιχούν στο 75,7% του συνόλου.  


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.1.14 καιτην μεταφράσαμεαπό την yagg.com στην http://yagg.com/2014/01/04/paris-le-mariage-pour-tous-cest-178-de-mariages-en/ 

Η φωτογραφία είναι το έργο: "Female nude with a cast of the Venus de medici"  του William Etty.