17 Αυγ 2014

Απόκρυψη σεξουαλικού προσανατολισμού, M. E. κατά Σουηδίας, αριθμός υπόθεσης 71398/12 Β'

Απόφαση 
Ο M. E. υπέβαλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι αν αναγκαζόταν να επιστρέψει στη Λιβύη, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης. Ισχυρίστηκε ότι, εκτός από τη γενική εχθρότητα προς τις LGBT στη Λιβύη, η οικογένειά του, είχε επίσης ήδη επίγνωση ότι ήταν σε μια σχέση ίδιου φύλου και απείλησε να τον σκοτώσει. Όσον αφορά την αίτηση ασύλου του M.E., το Δικαστήριο συμφώνησε με τη σουηδική κυβέρνηση ότι ο M.E. παρέλειψε να τεκμηριώσει ένα πραγματικό και προσωπικό κίνδυνο. 

Όσον αφορά την αίτησή του για οικογενειακή επανένωση, το Δικαστήριο άρχισε με τη δήλωση ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του M. E. και η σοβαρότητα του γάμου του Ν ήταν αμφισβητούμενη από τη σουηδική κυβέρνηση (η οποία, όπως επισημαίνει ο δικαστής De Gaetano στην χωριστή γνώμη του, δεν είναι εντελώς αλήθεια ). Το Δικαστήριο συνέχισε την ανάλυσή του με την εφαρμογή ενός κριτηρίου που καθορίζεται από τη σουηδική νομοθεσία, η οποία με τη σειρά της είναι εμπνευσμένη από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας στην υπόθεση HJ (Ιράν) και HT (Καμερούν) κατά της Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, το Δικαστήριο καλείται να κρίνει αν ο προσφεύγων δεν θα έκρυβε τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, ακόμη και χωρίς την απειλή της δίωξης. Για παράδειγμα, λόγω της κοινωνικής πίεσης από τις φίλες-ους ή την οικογένειά του. Αν αυτή είναι η υπόθεση, η αίτηση ασύλου (ή στην υπόθεση αυτή η αίτηση εξαίρεσης) μπορεί να απορριφθεί. Με βάση αυτό το κριτήριο, το Δικαστήριο έκρινε ότι με το να παρουσιάσει τον N. ως γυναίκα στην οικογένειά του, ο προσφεύγων είχε κάνει μια ενεργή επιλογή ώστε να ζήσει διακριτικά όχι εξαιτίας του φόβου δίωξης, αλλά λόγω προσωπικών εκτιμήσεων. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι, αν και η σχέση με το ίδιο φύλο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης στη Λιβύη, δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι αρχές της Λιβύης καταδιώκουν ενεργά με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το Δικαστήριο τόνισε επίσης ότι αυτή ήταν μόνο μια προσωρινή εξορία και αναμένει το αποτέλεσμα της διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης, η οποία θα χρειαστεί μόνο περίπου τέσσερις μήνες. Ακόμη και αν ο προσφεύγων θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι διακριτικός για την ιδιωτική ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτό δεν θα τον υποχρεώσει να κρύψει ένα σημαντικό μέρος της ταυτότητάς του σε μόνιμη βάση ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό, το Δικαστήριο διαπίστωσε, δεν μπορεί από μόνο του να είναι αρκετό για να φθάσει το όριο του άρθρου 3 της Σύμβασης.Βρίσκεστε στο Β' μέρος της είδησης για να βρεθείτε στο Γ' μέρος πατήστε εδώ 


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.7.14 και την μεταφράσαμε από την strasbourgobservers.com, γραμμένη από τον Sander Steendam στην http://strasbourgobservers.com/2014/07/28/m-e-v-sweden-back-to-the-closet