9 Φεβ 2014

Τέλος στις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ζητούν οι ευρωβουλευτίνες-ές


ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει μία χάρτα πορείας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, τρανστζέντερ και τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) προσώπων, αναφέρει ψήφισμα που ενέκριναν οι ευρωβουλευτίνες-ές την Τρίτη. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ διαπίστωσε σε περσινή έρευνα ότι το 2013 το 47 % των ΛΟΑΤ υπέστη διακρίσεις ή παρενόχληση και το 26% δέχτηκε επιθέσεις ή απειλές κατά τα 5 τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Η λεσβοφοβία, αμφιφοβία, ομοφοβία, τρανσφοβία δεν πρέπει πλέον να γίνεται ανεκτή στην Ευρώπη. Πολλές-οί από εμάς που είμαστε λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικές-οι, τρανστζέντερ και τρανσέξουαλ ζούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο φόβο. Φοβόμαστε να κρατήσουμε η μία-ένας το χέρι της άλλης-ου στο δρόμο, φοβόμαστε μήπως κάποια-ος μας βρίσει, φοβόμαστε μήπως μας διώξουν από τα σπίτια, τα σχολεία ή τις δουλειές μας. Η έκθεσή μου λέει ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε κι εμείς τα δικαιώματα που εγγυάται σε όλες-ους στην ΕΕ», είπε η εισηγήτρια Ulrike Lunacek (Πράσινες-οι, Αυστρία). 

Στο ψήφισμα που ενέκρινε με 394 ψήφους υπέρ, 176 κατά και 72 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των λεσβιών, των γκέι, των αμφισεξουαλικών, των τανστζέντερ και των τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) εξακολουθούν να μην γίνονται πάντοτε απολύτως σεβαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες μέλη και τους αρμόδιους οργανισμούς να εργαστούν από κοινού για τη χάραξη μιας «ολοκληρωμένης πολυετούς πολιτικής» με στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ. 

Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας, μια στρατηγική ή ένα σχέδιο δράσης, σε τομείς όπως είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγεία, τα αγαθά, οι υπηρεσίες, οι οικογένειες, η ελεύθερη κυκλοφορία, η ελευθερία της έκφρασης, τα εγκλήματα μίσους, το άσυλο, οι εξωτερικές σχέσεις, κ.ά. Τονίζεται επίσης ότι η ολοκληρωμένη αυτή πολιτική πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργανισμών της και των χωρών μελών. 

Ελευθερία της έκφρασης 
«Η Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα κράτη μέλη που θεσπίζουν νόμους προκειμένου να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου παραβιάζουν τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να αντιδράσουν αναλόγως», επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. 

Εγκλήματα μίσους 
Τα μέλη του ΕΚ τονίζουν ότι θα πρέπει η ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου να αναθεωρηθεί, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες μορφές εγκλημάτων λόγω προκατάληψης και πρακτικές υποκίνησης μίσους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και τράνς ταυτότητας φύλου. 

Πολιτικές κατά του εκφοβισμού στα σχολεία 
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προαγάγει την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και τράνς ταυτότητας φύλου μέσω των προγραμμάτων της για τη νεολαία και την εκπαίδευση. Οφείλει επίσης «να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών στον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά το διδακτικό υλικό και τις πολιτικές κατά του εκφοβισμού και κατά των διακρίσεων, μέσω της μη δεσμευτικής ανοικτής μεθόδου συντονισμού», σύμφωνα με το ψήφισμα. 

Τράνς
Σύμφωνα με τις ευρωβουλευτίνες-ές, «οι χώρες μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του τρανς φύλου με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των τράνς στην αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα», δηλαδή να αποκλείουν κάθε απαίτηση να υποβληθούν τα πρόσωπα αυτά σε στείρωση. Τα μέλη του ΕΚ υποστηρίζουν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας προκειμένου να αποσύρει τις διαταραχές τράνς ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και  διαταραχών συμπεριφοράς. 

Οικογένεια και ελεύθερη κυκλοφορία 
Οι ευρωβουλευτίνες-ές υποστηρίζουν επίσης ότι «η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα των πολιτισών-ών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τις-τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των χωρών μελών, καθώς και της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ώστε να είναι σεβαστές όλες οι μορφές οικογένειας που αναγνωρίζονται επίσημα από το εθνικό δίκαιο των χωρών μελών». 

Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα 
Αναφ. : 20140203IPR34507 
Επαφή: Ειρήνη ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Typos-el@europarl.europa.eu 


Την είδηση την βρήκαμε στις 4.2.14 από την europarl.europa.eu στην http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140203IPR34507/html/%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82

Η φωτογραφία είναι το έργο Άρτεμις και Καλλιστώ Diana and Callisto en Grisaille του Leandro Bassano