30 Δεκ 2014

Ασυμφωνίες με το σύμφωνο συμβίωσης Λευκωσία Β'


2. Η επιτρόπισα θεωρεί αδόκιμο τον ορισμό που δίνεται στο νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης. Κατά τις συντάκτριες-ες του νομοσχεδίου, σύμφωνο συμβίωσης «αποτελεί η έγγραφη σύμβαση ανάμεσα σε δύο ενήλικα ετερόφυλα ή ομόφυλα πρόσωπα». Κατά την επιτρόπισα, η εν λόγω παράγραφος θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί η έγγραφη σύμβαση ανάμεσα σε δύο ενήλικα πρόσωπα διαφορετικού ή ιδίου φύλου», καθώς όπως εξηγεί, ένα πρόσωπο δεν είναι από μόνο του ομόφυλο ή ετερόφυλο αλλά σε σχέση με κάποιο άλλο. 

3. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως το σύμφωνο συμβίωσης εκτός από την έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων, λύεται με μονομερή δήλωση η οποία επιδίδεται στην άλλη-ον και αυτοδικαίως, σε περίπτωση γάμου είτε μεταξύ των συμβληθησών-έντων είτε μεταξύ μίας-ενός από αυτές-ούς με άλλο πρόσωπο. Η επιτρόπισα θεωρεί ότι στην περίπτωση της μονομερούς δήλωσης, το σύμφωνο δεν θα πρέπει να λύεται από τη στιγμή της επίδοσης αλλά μετά την πάροδο τριμήνου από αυτήν, ώστε να δίνεται στο ζευγάρι μια περίοδος περισυλλογής. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας δικαίου η κ. Σαββίδου υποδεικνύει πως, εάν μία-ένας από τις συμβαλλόμενες τελέσει γάμο με τρίτο πρόσωπο, τότε η τέλεση του γάμου, που συνιστά ουσιαστικά υπαναχώρηση της μίας ενός συμβαλλόμενης μέρους από το σύμφωνο, πρέπει να γνωστοποιείται στην άλλη-ο συμβαλλόμενη μέσω της καταχώρησης αντιγράφου του πιστοποιητικού γάμου στο ειδικό μητρώο καταχώρισης συμφώνων συμβίωσης, καθώς ενδέχεται καλόπιστα να θεωρεί ότι το σύμφωνο είναι σε ισχύ. 

4. Στο εδάφιο 3 του νομοσχεδίου προβλέπεται η απαγόρευση σύναψης πέραν των τριών συνεχόμενων συμφώνων. Διαφωνεί με τον περιορισμό αυτό η επιτρόπισα Διοικήσεως καθώς, όπως τονίζει, «έρχεται σε αντίθεση με την ευελιξία που πρέπει να διέπει τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και με την ελευθερία των ανθρώπων να προσδίδουν έννομες συνέπειες στις συμβιώσεις τους χωρίς ηθικολογικούς περιορισμούς». 

5. Από το νομοσχέδιο απουσιάζουν οι ευθείς αναφορές στα παιδιά και στις γονικές σχέσεις όπως για παράδειγμα το τεκμήριο πατρότητας, η γονική μέριμνα, η διατροφή παιδιών κτλ. «Θέλω να πιστεύω ότι η απουσία αυτή είναι τυχαία και δεν υποδηλώνει απόδοση μικρότερης σημασίας στους οικογενειακούς δεσμούς που αναπτύσσονται στα πλαίσια του συμφώνου συμβίωσης», αναφέρει η επιτρόπισα. Υποδεικνύοντας ότι, σε όσες περιπτώσεις δεν αναφέρονται ρητά στο νομοσχέδιο αλλά αφορούν υπάρχοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων γονέων – παιδιών που ρυθμίζονται με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να ισχύει αναλογικά και για τις συμβαλλόμενες-ους του συμφώνου συμβίωσης. 

«Δεν υποκαθιστά το γάμο» 
Η Επιτρόπισα Διοικήσεως, μέσα από το σημείωμά της, επιχειρεί να στείλει σαφέστατα μηνύματα για την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης το συντομότερο και να διασκεδάσει, παράλληλα, τις ανησυχίες που διατυπώνονται.

Επί τούτου, αρκούντως ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρει στην κατακλείδα του σημειώματός της η κ. Σαββίδου: «Οι όποιες αντιδράσεις, ιδίως σε τέτοια ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, είναι κατανοητές και σεβαστές σε μια δημοκρατία. Όμως αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης του συμφώνου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ο ισχυρισμός ότι η Κύπρος είναι μια συντηρητική και κλειστή κοινωνία, ανέτοιμη να προχωρήσει στο συγκεκριμένο βήμα. 
Ο ισχυρισμός αυτός, που προβάλλεται προκειμένου να στερεί από μια κοινωνική ομάδα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες, δεν μπορεί να έχει θέση σε μια κοινωνία δημοκρατική και φιλελεύθερη, που σέβεται και διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτισών της. 
Παραγνωρίζει, μάλιστα, ότι η υιοθέτηση του συμφώνου θα δράσει διαπαιδαγωγικά στην αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων και στην εγκατάλειψη πρακτικών στιγματισμού και διακρίσεων. 
Πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά μια εναλλακτική και ευέλικτη μορφή συμβίωσης η οποία δεν υποκαθιστά, επ' ουδενί τρόπο, το γάμο». 


Βρίσκεστε στο δεύτερο μέρος της είδησης για να βρεθείτε στο πρώτο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.12.14 από την εφημερίδα Φιλελεύθερος στην http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/235136/asymfonies-me-to-symfono-symviosis